Archieven en indexen buitenland

 
Wereldwijd

 
FamilySearch
U kunt zoeken via de categorieën ‘records‘ en ‘catalogus‘ en naar genealogische gegevens via de categorie Family Trees. Bij deze laatste categorie dient wel opgemerkt te worden dat deze gegevens, zeker wat betreft data, niet altijd even betrouwbaar of nauwkeurig zijn. Toch kan de gevonden informatie wel degelijk een aanknopingspunt opleveren voor verder onderzoek.
Website: FamilySearch (gratis account nodig)
 
Find a Grave
Een wereldwijde graven-website. Lijken familieleden in Nederland plotseling van de radar verdwenen, dan is de kans aanwezig dat u te maken heeft met landverhuizers. Via het zoekscherm kunt u op naam zoeken. Vaak werden er in Amerika ‘Engelse’ voornamen aangenomen. Zo werd ‘Jan’ bijvoorbeeld al snel ‘John’. Ook Nederlandse namen met een ‘ij’ werden in Amerika vaak als ‘y’ geschreven. Bijvoorbeeld: ‘van Kleij’ werd ‘Kley’ of ‘Vankley’.
Met een beetje geluk treft u bij een gevonden voorouder een kort levensverhaal aan en een lijst met verwanten.
Website: Find a Grave
 
Billion Graves
Zoeken naar grafgegevens wereldwijd (met veelal graffoto’s). U kunt het beste een (gratis) account aanmaken.
Website: Billion Graves
 
Interment Cemetery Records
Zoeken naar gegevens via begraafplaatsen over de hele wereld.
Website: Interment
 
Obituary Daily Times
De Obituary Daily Times van Ancestry.com is een index met gegevens uit wereldwijd gepubliceerde overlijdensberichten. Hierin zijn ook recente overlijdensgegevens te vinden.
Website: Obituary Daily Times
 
Elephind
Zoeken in historische kranten (wereldwijd).
Website: Elephind
 
 
 
 
Europa

 
Archieven Portaal
Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen en informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent.
Website: Archieven Portaal Europa
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
 

Amerika Zie Emigratie en passagierslijsten
 
 
 
 

Argentinië
 
Emigratie naar Argentinië
Deze website van T. Wierstra is eigenlijk één grote bron van informatie. Met toestemming van onder andere Dr. Robert P. Swierenga (Research Professor op het A.C. Van Raalte Institute, Hope College in Holland, Michigan, USA) zijn enkele publicaties op de site geplaatst, waaronder een lijst van aankomsten van Nederlanders in Zuid-Amerika in de jaren 1835 tot en met 1880 en aankomsten van Nederlandse emigranten in Buenos Aires van 1882 tot en met 1926. Deze laatste publicatie is onderverdeeld in de jaren 1882-1890, 1891-1900, 1901-1910, 1911-1920 en 1921-1926. Interessant is tevens de lijst van Nederlanders in Argentinië, die verklaren dat zij de Nederlandse nationaliteit wensten te behouden (1893-1912).
Website: Emigratie naar Argentinië
 
Friezen naar Argentinië
Overzicht van Friese emigranten naar Argentinie van 1889 tot 1890. Tevens vindt u op de website een overzicht van de schepen van de Nederlansch Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, die vanaf 1896 de Holland-Amerika-Lijn (HAL) heette, en de vertrek- en aankomstdata van de NASM schepen in Nederland en Buenos Aires.
Website: Erfskip Terpdoarpen
 
Katholiek kerkregister Buenos Aires 1635-1981
Zoeken naar doop, vormsel, huwelijk en overlijden in de Katholieke kerkregisters van Buenos Aires in de periode 1635-1981.
Website: FamilySearch
 
Katholiek kerkregister Entre Ríos 1764-1983
Zoeken naar doop, vormsel, huwelijk en overlijden in de Katholieke kerkregisters van Entre Ríos in de periode 1764-1983.
Website: FamilySearch
 
Katholiek kerkregister Mendoza 1665-1975
Zoeken naar doop, vormsel, huwelijk en overlijden in de Katholieke kerkregisters van de provincie Mendoza in de periode 1665-1975.
Website: FamilySearch
 
Katholiek kerkregister Santa Fé 1634-1975
Zoeken naar doop, vormsel, huwelijk en overlijden in de Katholieke kerkregisters van Santa Fé in de periode 1634-1975.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Australië Zie Emigratie en passagierslijsten
 
 
 

België Zie België
 
 
 
 
Bolivia

 
Katholieke kerkregisters Bolivia
Katholieke kerkregisters Bolivia 1566-1996 met onder andere dopen, huwelijken en overlijden.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Brazilië

 
Nederlanders in Brazilië
Een overzicht van Nederlanders in Brazilië en ‘buitenlanders’ bij de WIC in de periode 1624 tot 1654.
Website: Geneaknowhow
 
 
 
 
Brits Guyana

 
Kolonisten Brits Guyana
Een index met gegevens over de bewoners van Berbice, Demerara en Essequebo in de zeventiende en achttiende eeuw, samengesteld uit diverse bronnen. Onderdeel van de website is Koloniale Kranten Guyana met transcripties en afbeeldingen van de vroeg negentiende-eeuwse kranten uit de koloniën, die deel uitmaakten van het huidige Guyana.
Website: Brits Guyana
 
 
 

Canada Zie Emigratie en passagierslijsten
 
 
 
 
Caribisch Gebied

 
Caribische Genealogie
Uit de bewaard gebleven archieven van de West-Indische Compagnie, de koloniale archieven en andere bronnen is de geschiedenis van families en personen, die verweven zijn met het koloniale verleden van Nederland rond de Atlantische Oceaan (Nieuw-Nederland, Brazilië, de Afrikaanse westkust en het Caribisch gebied), in kaart gebracht.
Website: Caribische Genealogie
 
 
 
 
Curaçao

 
Nationaal Archief Curaçao
Zoeken naar gegevens en scans (voor zover beschikbaar) in het Nationaal Archief van Curaçao met geboorten (1840-2004), huwelijken (1817-1940) en overlijden (1854-1950). Controleer vooral de data aan de hand van de akten, aangezien de aangegeven data vaak niet overeen komen met de daadwerkelijke data.
Website: Nationaal Archief

 
Bronbewerkingen Curaçao
Op de website De Archiefvriend zijn bronbewerkingen te vinden van nummerlijsten van de notariële akten (1846-1854 en 1859–1869), notariële archief 1800-1809 en 1810-1819, particuliere archieven, nummerlijsten van transportakten 1846-1869, plantages, tuinen en ‘kanoekjes’ met hun eigenaren tussen 1780 en 1885, huwelijken uit notariële akten, nieuwe achternamen in 1863 en borderellen 1863.
Website: De Archiefvriend

 
DTB-gegevens Curaçao
Scans uit de registers van dopen en begraven Portugees-Israëlietisch 1722-1831, dopen Rooms-Katholiek 1795-1819, begraven Luthers met andere gemeenten 1769-1831 en begraven Rooms-Katholiek 1823-1827.
Website: Zoekakten

 
Lidmaten Jesu Christi Gemeente 1730
Naamlijst der Gereformeerde lidmaten (belijdenis en/of attestatie) van de Jesu Christi Gemeente binnen Curaçao, 23 december 1730.
Pdf-bestand: Books and Journals
 
 
 

Demerary (Nederlandse Kolonie)

 
Huwelijken Waalse Kerk 1758-1804
Scans van de huwelijksinschrijvingen uit het kerkregister van de Waalse Kerk in de (voormalige) Nederlandse kolonie Demerary, voor de kust van Guyana, over de periode 1758-1804.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Denemarken

 
Danish Family Search
Zoeken in onder meer de Deense kerkboeken tot 1966 en het bevolkingsregister van 1769 tot 1940. Om de gegevens te kunnen bekijken heeft u een (gratis) account nodig.
Website: Danish Family Search

 
Dansk Demografisk Database
Op deze gebruiksvriendelijke website kunt u in diverse (interessante) databanken zoeken en in de databank van de volkstellingen vanaf 1787.
Website: DDD

 
Nationaal Archief Denemarken
Een overzichtelijke website met uitleg over starten met genealogie, Deense namen en Deens handschrift. Daarnaast kunt u zoeken naar gegevens (en scans) van kerkregisters (soms vanaf 1645, maar over het algemeen van na 1737), volkstellingen (1787-1950), erflatingen en emigratieregisters (vanaf 1868) in het arkivalieronline of zoeken in de online catalogus Daisy (Deens-talig) en de databank met scans van het Deense West-Indië. De link verwijst naar de Engelstalige versie van de website.
Website: NA Denemarken

 
Census Denemarken
Deze verzamelingen bevatten scans van het bevolkingsoverzicht van Denemarken uit 1906 en 1926.
Website: FamilySearch

 
Huwelijken Kopenhagen 1739-1964
Zoeken in de huwelijken van Kopenhagen 1739-1964 en de index 1877-1964.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Dominicaanse Republiek

 
Burgerlijke Stand Dominicaanse Republiek
Zoeken in de Burgerlijke Stand naar scans van geboorten, huwelijken en overlijden in de Dominicaanse Republiek, 1801-2010. Soms zijn er ook gegevens van scheidingen te vinden.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Duitsland Zie Duitsland
 
 
 

El Salvador

 
Registers El Salvador 1704-2001
Zoeken in de registers van El Salvador naar scans van onder andere geboorte, huwelijk en overlijden in de periode 1704-2001.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Engeland

 
FreeBMD
Transcripties van de indexen BS geboorte, huwelijk en overlijden van Engeland en Wales met een scan naar de originele index.
Zie ook: UK Census (1841. 1851, 1861, 1871 en 1891) en parochieregisters.
Website: FreeBMD

 
England’s Immigrants 1330–1550
Een databank met gegevens van ‘inheemse vreemdelingen in de late Middeleeuwen’, gebaseerd op diverse bronnen over de periode 1330 tot 1550. U kunt snelzoeken, uitgebreid zoeken of zoeken via browse.
Website: England’s Immigrants

 
Non-Conformist Records
Methodists, Wesleyans, Baptists, Independents, Protestant Dissenters, Congregationalist, Presbyterians, Unitarians, Quakers (Society of Friends), Dissenters and Russian Orthodox. Maternity Records. Overseas Records. Early Birth Registers plus various other BMD records.
Website: BMD Registers

 
London’s Central Criminal Court 1674-1913
Op de website kunt u zoeken naar transcripties en scans van het London’s Central Criminal Court in de periode 1674 tot 1913.
Website: Old Bailey Online

 
Cambridgeshire Bishop’s Transcripts
De registers bevatten jaarlijkse samenvattingen van doop, huwelijk en overlijden binnen de parochies in de gehele provincie Cambridge (1599-1860).
Website: FamilySearch

 
Cornwall Parochieregisters
Gegevens en scans uit de parochieregister van Cornwall (1538-2010) met dopen, huwelijksafkondigingen, huwelijken en begraven. De beschikbare gegevens en data zijn afhankelijk van de plaats.
Website: FamilySearch

 
Kent Parochieregisters
Parochieregisters geboorte, huwelijk en overlijden uit de gehele provincie Kent (1538-1911).
Webite: FamilySearch

 
Manchester Parochieregisters
Registers en waar mogelijk scans betreffende geboorte, dopen, huwelijk, begraven en gemengde kerkregisters van het Bisdom Manchester (1603-1910). De parochies staan hoofdzakelijk in de historische provincie Lancashire en enkele parochies in Cheshire en Yorkshire.
Website: FamilySearch
 
 
 

Frankrijk

 
Online archieven Franse departementen
Een overzichtskaart met de Franse departementen, die een online databank hebben. Als u met de muis over de kaart gaat worden de namen van de departementen getoond. Via ‘Choisir le Département’ kunt u onder het bijbehorende nummer een archief van het departement kiezen of u klikt op de kaart het departement aan. In dit laatste geval komt u veelal terecht bij het departementsarchief en moet u mogelijk voor een plaatselijk archief toch nog verder zoeken.
Website: RF Généalogie

 
FranceGenWeb
Een website door en voor genealogen met transcripties uit diverse bronnen. Via de link komt u uit in het migrantengedeelte, maar u kunt dit veranderen in het door u gewenste onderdeel. Voor de beste zoekresultaten kunt u achter ‘recherche’ voor ‘Tous les mots’ kiezen en achter ‘dans’ voor ‘Tous les champs’.
Let op! U kunt het beste de onderdelen openen in een nieuw tabblad aangezien de ‘terugpijl’ nogal irritant werkt.
Website: FranceGenWeb

 
Alliance-Généalogie
Een website met links naar diverse getranscribeerde Franse archieven.
Website: Alliance-Généalogie

 
Archives Nationales
U vindt hier onder andere scans van de inventarisnummers F/7/4826 tot F/7/5789/2 van de Algemene Politie betreffende de emigranten van de Franse Republiek (1789-1815). De bestanden van de departementen Seine, Aude, Aveyron, Charente, Charente-Inferieure, Loire, Loire-Inferieure en Oise zijn online beschikbaar, maar kunnen onbetrouwbaar zijn. Lees daarvoor de inleiding. Tevens vindt u op de website scans van dossiers van marinepersoneel. Waarschuwing: er zijn meer databanken op de website te vinden, maar deze leiden mogelijk naar een niet-veilige pagina of laden zeer slecht!
Website: Archives Nationales

 
Archives Nationales Outre-Mer
Op deze website kunt u zoeken naar gegevens van Fransen in overzeese gebieden.
Website: ANOM

 
Franse militairen in Overzeese Gebieden
Gegevens en scans zoeken (op registratienummer of alfabetische tafels) van Franse militairen in de Overzeese Gebieden: Frans West-Afrika (1888-1917), Algerije (1866-1921), Franse Rivièra Somaliland (1910-1917), Comoren (1895-1918), Guyana (1890-1914), India en Indochina (1897-1909), Madagaskar (1889-1918), Nieuw-Caledonië (1907-1918), Polynesië (1894-1919) en Saint-Pierre en Miquelon (1901-1921).
In de registers komen alleen mensen voor met de Franse nationaliteit op het moment van aanstelling of degenen die later de Franse nationaliteit hebben verworven. De verslagen van de rekruten zonder Frans staatsburgerschap zijn alleen voor Martinique in te zien (1889-1921 registers en tafels tot 1941).
Webite: ANOM

 
Bordeaux Stad (met Brugge, Pessac en Caudéran)
Online beschikbaar zijn van Bordeaux Stad geboorteakten 1793-1915, huwelijksakten 1792-1915 en overlijdensakten 1793-1915; van Pessac geboorteakten 1800-1912 en van Caudéran geboorteakten 1792-1913, huwelijksakten 1792-1914 en overlijdensakten 1792-1915.
Website: Archives Bordeaux Métropole

 
Département Corrèze
In het archief van de website Gendep19 kunt u zoeken per plaats of op naam in het Département Corrèze. Een handige hulpbron is de transcripties van akten die gemaakt zijn. U vindt hier het overzicht van de plaatsen. Lang niet alle akten of parochiegegevens zijn getranscribeerd. Daarvoor kunt u per plaats zoeken naar akten, parochiegegevens en tafels in het archief van het Département.
Website: Gendep19
Website: Département Corrèze

 
Département Creuse
In het archief van Département Creuse kunt u per plaats zoeken naar parochiegegevens en akten van de Burgerlijke Stand. Daarnaast kunt u op de website Généalogie23 per plaats zoeken naar geïndexeerde registraties of akten per jaar (klikken op de drie streepjes) of pdf-bestanden met transcripties. Deze pdf-bestanden downloaden rechtstreeks op uw computer! Handig is ook het overzicht van de gemeenten en de gehuchten.
Website: Département Creuse
Website: Généalogie23

 
Lille
U kunt onder andere zoeken in tienjarige tafels (1792-1922) of de akten van de Burgerlijke Stand; huwelijk en overlijden 1901-1922 en geboorten 1901-1917.
Website: Archives Lille

 
Département Meurthe-et-Moselle
De website biedt inzage in de parochieregisters en de akten van de Burgerlijke Stand van het Département Meurthe-et-Moselle. Als u op het icoontje naast het zoekvak ‘Commune’ klikt ontvouwt er een plaatsnamenlijst. Handig is de overzichtslijst met de huidige plaatsnamen en de oude benamingen van de oude steden en gehuchten. Uitgebreide gegevens zijn te vinden in de boeken van de volkstellingen van 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 en 1936. Om het zoeken te vereenvoudigen kunt u een straatnamenlijst op de pagina gebruiken om het juiste wijknummer te vinden. Verder kunt u nog zoeken in de tafels van erfopvolging en afwezigheden van 1849 tot 1945 en de militaire registers van de lichtingen 1887-1921. Men werd opgeroepen op 20-jarige leeftijd.
Website: Département Meurthe-et-Moselle

 
Département Moselle
Op de website zijn de parochieregisters te vinden en scans van de tienjarige-tafels van het gehele Département Moselle binnen de bestaande grenzen, met uitzondering van de gemeenten van het district Briey met betrekking tot de Meurthe-et-Moselle vanaf 1871. De scans betreffen de akten van de Burgerlijke Stand van eind 1792 tot 1952, gerangschikt per plaats. Daarnaast zijn er de militaire lichtingen van 1893-1921 te vinden. Men werd opgeroepen op 20-jarige leeftijd.
Het kan aan de instellingen van mijn computer liggen, maar het scherpstellen van de akten duurt relatief lang.
Website: Département Moselle

 
Département Nord
Op de website van het archief vindt u onder meer tienjarige tafels BS 1802-1892 (er wordt nog gewerkt aan de digitalisatie van de perioden 1792-1802 en 1893-1932), archieven BS, census 1906 (met uitzondering van Lille), en militaire registers.
Website: Département Le Nord

 
Paris Archives
Zoeken in de archieven van Parijs. Om het zoeken op de website makkelijker te maken volgt hieronder een opsomming van wat u in het digitale archief kunt vinden. U hoeft op de website niet alle onderdelen in de zoekopdracht in te vullen, tenzij dit is aangegeven.

Digitaal archief (met scans):

  • Tienjarige-tafels van geboorten, huwelijken en overlijdens (1860-1932), tafels van huwelijken (1955-1974) en tafels van overlijden (1955-1984). Huwelijken (1933-1954) en overlijdens (1933-1954 en 1985-1986) zijn te vinden in de éénjarige tafels.
  • Akten BS van geboorte (1860-1912), huwelijk (1860-1940) en overlijden (1860-1986).
  • Fiches gereconstrueerd BS voor 1860 op alfabetische volgorde van achternamen.
  • Tafels van de Veiligheidsstaat en de militaire diensten van de Seine (1872-1940). Registers militaire dienst van 1887-1921, waarvan de lichtingsjaren 1887 tot 1895 toegankelijk zijn.
  • Kinderbijstand (vondelingen, verlatenen en wezen) van de Seine (1742-1921), waarbij de jaren 1748-1754 ontbreken.
  • Volkstellingen 1926, 1931, 1936 en 1946.
  • Tafels van vonnissen van de burgerlijke rechtbank van de Seine (1897-1976) en rechterlijke rollen (1897-1976).
  • Adopties door de Staat (1914-1946), opgericht aan het einde van de Eerste Wereldoorlog met als doel morele en materiële bescherming te bieden aan onder andere de vele weeskinderen.

Zie ook de Begraafregisters 1804-1918 van de Parijse begraafplaatsen (met uitzondering van Calvary). Allereerst zoekt u de naam op in de klapper. Hoe meer gegevens u heeft, hoe makkelijker zoeken. U krijgt een resultatenlijst te zien. Door een keuze te maken komt u in het alfabetische register, waarin u de persoon op kan zoeken. Met deze gegevens kunt u nu zoeken in het grafregister.

Website: Paris Archives
 
Een handige hulpbron is het straatnamenoverzicht van Parijs met gegevens over de straten.
 
Plattegronden van de begraafplaatsen in Parijs en de namen van bekende personen die er begraven liggen kunt u vinden in de pdf-bestanden op de website Paris Cimetières.

 
Identiteitskaarten Parijs 1792-1795
Zoeken op naam naar de gegevens op de identiteitskaarten van Parijs over de periode 1792-1795 met vermelding van persoonsgegevens, vorig verblijf en aankomst in Parijs. Geen scans aanwezig.
Website: FamilySearch

 
Département Pas-de-Calais
Toegang tot de kerkregisters van 1503-1792, akten Burgerlijke Stand 1793-2013, tienjarige-tafels van geboorten, huwelijken en sterfgevallen tot 1912, volkstellingen van 1861, 1866 en 1891 en de militaire rekrutering met de lichtingen van 1866-1930. Alle archieven betreffen het Département Pas-de-Calais.
Website: Pas-de-Calais
 
 
 

Hawaï

 
Overlijdensregister Hawaï
Zoeken in de index met scans van overlijdens van ongeveer 1980 tot heden. Aan dit project zullen steeds nieuwe data worden toegevoegd.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Hongarije

 
Burgerlijke Stand Hongarije 1895-1980
Gegevens en scans van geboorten tot 1920, huwelijken tot 1950 en sterfgevallen tot 1980. De dekking verschilt per locatie.
Website: FamilySearch
 
 
 

Indonesië Zie Nederlands-Indië
 
 
 

Liberia

 
Huwelijksregisters
Zoeken naar gegevens en scans van onder andere de aanvragen van huwelijkslicenties, huwelijkslicenties, en documenten van huwelijksbevestiging van Liberia (1941-1974).
Website: FamilySearch

 
Volkstelling Monrovia 1843
Gegevens uit de volkstelling van Monrovia uit 1843. Er zijn geen scans beschikbaar.
Website: FamilySearch

 
Find a Grave Liberia
Zoeken op naam in een secundaire bron met overlijdensgegevens en waar mogelijk een graffoto.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Luxemburg

 
Burgerlijke Stand Luxemburg 1796-1941
Gegevens en scans van geboorten, huwelijken, sterfgevallen en indexen. Sommige registers zijn geïndexeerd, inclusief geboorten 1800-1923, huwelijken 1796-1923 en sterfgevallen 1796-1923.
Website: FamilySearch

 
Registers Luxemburg
Zoeken in dopen en geboorten (1662-1840), begraven en overlijden (1702-1798) en huwelijken 1700-1810. Niet alle plaatsen zijn opgenomen en de tijdsperiode varieert per plaats.
Website: FamilySearch

 
Bronbewerkingen groothertogdom Luxemburg
Overzicht met bronbewerkingen van groothertogdom Luxemburg. Scrol via de linker kolom naar ‘groothertogdom Luxemburg’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
 
 

Namibië

 
Kerkarchief Nederlands Hervormde Kerk 1904-1984
Gegevens en scans van het kerkarchief van de Nederlands Hervormde Kerk in Namibië 1904-1984 met dopen, huwelijken en ledenbestanden. De beschikbaarheid van de gegevens is afhankelijk van de locatie.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Noorwegen

 
Digitaal Archief Noorwegen
Zoeken in het digitale archief van Noorwegen. Met ‘pagina vertalen’ is onderzoeken voor niet-Noorstaligen prima te doen.
Website: Digitalarkivet
 
 
 

Oostenrijk

 
Katholieke kerkregisters Oberösterreich 1581-1919
Gegevens en scans van Rooms Katholieke kerkregisters van de Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich 1581-1919 met dopen, huwelijken en begraven.
Website: FamilySearch
 
 
 

Paraguay

 
Katholiek kerkregister Paraguay
Zoeken naar onder andere doop, vormsel, huwelijk, scheiding en overlijden in de Katholieke kerkregisters van Paraguay in de periode 1754-2015.
Website: FamilySearch

 
Mennonieten/Doopsgezinden
De doopsgezinden, ook wel mennonieten, mennisten, menisten, dopers of dopersen genoemd, vormen de Nederlandse tak van een van oorsprong radicaal reformatorische stroming van protestantse christenen, die zich afsplitste van de zwingliaanse reformatie aan het begin van de zestiende eeuw, en die internationaal meestal als de stroming der mennonieten aangeduid wordt.
Op de website Menonitica kunt u via de index zoeken naar Mennonieten in Paraquay.
Website: Menonitica
 
 
 
 
Polen

 
Online registers Polen
Een verzameling websites waar u indexen en scans kunt vinden. Handig is ook de ‘naamomzetter‘ in diverse talen.
Website: Lost Shoebox

 
Evangelisch-Luthers kerkboek Choroszcz
Scans van het Evangelisch-Luthers kerkboek: Choroszcz, overlijden 1846-1876 onder ‘Verschiedene Kreise’.
Website: GSPK

 
Posen (Poznań) Algemeen
Scans van registers uit diverse plaatsen in het vroegere Pruisische Groothertogdom Posen. U kunt een keuze maken uit het vertonen van alle beschikbare registers via ‘Alle anzeigen’ of kiezen voor een plaatsnaam via ‘Regionale Suche’.
Website: fs.webosi.net

 
Silezië Algemeen
Scans van registers uit diverse plaatsen in Silezië (vroegere Koninkrijk Pruisen). U kunt een keuze maken uit het vertonen van alle beschikbare registers via ‘Alle anzeigen’ of kiezen voor een plaatsnaam via ‘Regionale Suche’.
Website: fs.webosi.net
 
 
 

Roemenië

 
Evangelische kerkboeken Pruisen-Roemenië
Scans van Evangelische kerkboeken; Radautz (het huidige Roemeense Rădăuţi in Bukovina) dopen 1816-1819 en 1830-1831 onder ‘Verschiedene Kreise’.
Website: GSPK
 
 
 
 
Rusland

 
Evangelische kerkboeken Pruisen-Rusland
Scans van Evangelische kerkboeken 1693-1694 en 1795-1876 betreffende Kreis Fischhausen (het huidige Russische Primorsk), Königsberg Stadtkreis (het huidige Russische Kaliningrad), Königsberg Land en onder Verschiedene Kreise Laptau (het huidige Russische Muromskoje).
Website: GSPK
 
 
 

Schotland

 
Scotlands People
De collectie bevat onder andere dopen (vanaf 1553), geboorten (vanaf 1855), proclamaties (vanaf 1553), huwelijken (vanaf 1855), overlijden (vanaf 1855), begrafenissen (vanaf 1553), volkstellingen (vanaf 1855) en scheidingen (vanaf 1984). U heeft een (gratis) registratie nodig. Scans van de originele registraties zijn tegen betaling te verkrijgen.
Website: Scotlands People
 
 
 
 
Suriname Zie Suriname
 
 
 

Tsjechië

 
Kerkregisters Tsjechië 1552-1963
Gegevens en scans van doop, geboorte, huwelijken en overlijden uit de kerkboeken van de Rooms Katholieke, Evangelisch Lutherse en Gereformeerde parochies uit de periode van 1552 tot 1963. Tevens is er toegang tot de Joodse registers. Sommige plaatsnamen worden in het Pools geschreven, vooral in het gebied van Silezië. Geboorten zijn beschikbaar tot 1906, huwelijken tot en met 1936 en sterfgevallen tot 1948.
Website: FamilySearch
 
 
 

Zimbabwe

 
Overlijdensaangiften Zimbabwe
Zoeken in de overlijdensaangiften van Zimbabwe in de periode 1904 tot 1976.
Website: FamilySearch

 
Find a Grave en Billion Graves Zimbabwe
Zoeken op naam in secundaire bronnen met overlijdensgegevens en waar mogelijk een graffoto.
Website: FindaGrave
Website: BillionGraves
 
 
 
 
Zuid-Afrika

 
National Archives of South Africa (NASA)
Zoeken in de diverse databanken van het Nationale Archief Zuid-Afrika. Als de ‘sessietijd’ is verlopen kunt u gewoon op ‘vernieuwen’ klikken.
Website: NASA

 
South African Genealogy
U kunt onder andere in de databank zoeken naar personen.
Website: South African Genealogy

 
Collectie Nederduits Gereformeerde Kerk Zuid-Afrika
De collectie bevat naast een index van het huwelijksregister 1748-1956 scans van documenten van dopen, huwelijken, overlijden en lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerken van het gehele land over de periode 1690 tot 2011, het zogeheten ‘Stellenbosch Archief’. Hiertoe behoren ook de registers van de huidige Afrikaanse landen Botswana, Malawi, Namibië, Zambia en Zimbabwe. De beschikbaarheid van de registers is grotendeels afhankelijk van de periode en de plaats.
Website: FamilySearch

 
Kerkregisters Methodisten Zuid-Afrika
Registers en scans van dopen, huwelijken en begraven van diverse Methodisten Gemeenten, 1822-1996.
Website: FamilySearch

 
Kerkregisters Kerk van Zuid-Afrika
Index en scans van het kerkregister van de Kerk van Zuid-Afrika, de tegenwoordige Anglicaanse Kerk van Zuid-Afrika, 1801-2004. De kerk heeft momenteel bisdommen in Angola, Lesotho, Mozambique, Namibië, Saint Helena, Zuid-Afrika en Swaziland.
Website: FamilySearch

 
Registers Free State Nederduits Gereformeerde Kerk
Index en scans van dopen, huwelijken en lidmaten van de Free State Nederduits Gereformeerde Kerk, 1848-1956.
Website: FamilySearch

 
Register Nederduits Gereformeerde Kerk Kaapstad
Register en scans van dopen, huwelijken en lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Kaapstad, 1660-1970. Deze collectie bevat gegevens van verschillende locaties die deel uitmaakten van de Kaapkolonie, met inbegrip van Namibië, Kaap de Goede Hoop en provincie Transvaal. De beschikbaarheid van de registers is grotendeels afhankelijk van de periode en de plaats.
Website: FamilySearch

 
Kaapstad, attestaties VOC-chirurgijns
Kaapstad, attestaties van VOC-chirurgijns 1729-1749.
Website: Geneaknowhow

 
Register Kaapprovincie
Register Kaapprovincie met kerkregisters, registers Burgerlijke Stand, probate estate files, slavenregisters en immigratieregisters van plaatsen in de gehele provincie, 1792-1992. De beschikbaarheid van de registers is grotendeels afhankelijk van de periode en de plaats.
Website: FamilySearch

 
Overlijden Kaapprovincie
Register met scans van overlijden in de Kaapprovincie, 1895-1972.
Website: FamilySearch

 
Probate records Kimberley Kaapprovincie
Probate records van het Hooggerechtshof van Kimberley, Kaapprovincie, 1871-1937.
Website: FamilySearch

 
Huwelijken provincie Natal
Huwelijkscertificaten van de provincie Natal met diverse gegevens, 1845-1955. Let er bij het zoeken in de index op dat sommige personen een enkele naam kunnen hebben in plaats van een voor- en achternaam.
Website: FamilySearch

 
Orange Free State, Estate Files
Scans van de ‘estate files’ van het Hooggerechtshof in Bloemfontein, 1951-2006. Lees goed de bepalingen van gebruik.
Website: FamilySearch

 
Register Nederduits Gereformeerde Kerk Pretoria
Registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk Pretora met dopen, huwelijken en lidmaten, 1838-1991. De registers komen uit diverse gebieden in Zuid-Afrika, Angola, Kenya, Namibia, Tanzania, Zambia en Zimbabwe.
Website: FamilySearch

 
Probate records Transvaal
Probate record van het Hooggerechtshof van Transvaal, 1869-1958.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Zweden

 
Nationaal Archief Zweden
Hier kunt u zoeken in de digitale archieven, registers en databases van het Nationaal Archief in de Digital Research Room en informatie opzoeken over archieven en archieven in Zweden in de National Archives Database. Wilt u tegelijkertijd zoeken in beide ga naar Samsø.
Website: Riksarkivet

 
Huishoudonderzoeksboeken 1880-1920
Huishoudonderzoeksboeken zijn opgemaakt en bewaard door de Zweedse Lutherse kerk vanaf eind zestienhonderd tot 1991. Tot 1894 bezocht de parochiepriester jaarlijks elk huis in de parochie en testte de kennis van elke bewoner over de catechismussen. Daarnaast werden geboortedata, overlijdensdata en huwelijksdata verzameld en ook de eventuele verhuisgegevens. Jaarlijks werden dus de gegevens van het voorgaande jaar bijgewerkt en eventuele wijzigingen genoteerd van de bewoners van het huis. Na 1894 was men minder gericht op doctrinaire kennis en meer gericht op het opsommen van de Zweedse bevolking.
Website: FamilySearch

 
Telefoongids Zweden
Voor Nederlanders zijn de telefoongidsen van Zweden misschien een ‘bijzondere’ bron. U vindt er namelijk van personen veel (recente) informatie, die u in Nederland wellicht niet openlijk bij uw naam genoteerd had willen zien.
Website: Ratsit
 
 
 
 
Zwitserland

 
Collecties Zwitserland
Zoeken in de Collecties Zwitserland naar gegevens en documenten. U kunt zelf een keuze maken binnen welke collectie u wilt zoeken.
Website: FamilySearch

 
Kanton St. Gallen
Via het Staatsarchiv kunt u zoeken naar gegevens uit de kerkboeken of het bevolkingsregister van Kanton St. Gallen. Een klein gedeelte van de registers is in te zien en verwijst naar scans op FamilySearch. Ga via de link kerkboeken of bevolkingsregister naar het overzicht. Door dubbel te klikken op hetgeen u wilt bekijken komt u terecht in het archiefoverzicht. Scans van het betreffende boek zijn beschikbaar indien er een link aangegeven wordt achter ‘Externe Ressourcen (Link)’. Klik vervolgens op deze link en u wordt doorverwezen naar het boek op FamilySearch.
Website: Staatsarchiv
 
 

Deel het Uit de oude Koektrommel bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Buffer this page
Buffer
Share on Tumblr
Tumblr