Archieven en indexen buitenland

 
Wereldwijd

 
FamilySearch

U kunt zoeken via de categorieën ‘records‘ en ‘catalogus‘ en naar genealogische gegevens via de categorie Family Trees. Bij deze laatste categorie dient wel opgemerkt te worden dat deze gegevens, zeker wat betreft data, niet altijd even betrouwbaar of nauwkeurig zijn. Toch kan de gevonden informatie wel degelijk een aanknopingspunt opleveren voor verder onderzoek.
Website: FamilySearch (gratis account nodig)
 
 
 
 
Europa

 
Archieven Portaal

Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen en informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent.
Website: Archieven Portaal Europa
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
 

Amerika Zie Emigratie en passagierslijsten
 
 
 
 
Argentinië Zie Emigratie en passagierslijsten
 
 
 
 
Australië Zie Emigratie en passagierslijsten
 
 
 

België Zie België
 
 
 
 
Bolivia

 
Katholieke kerkregisters Bolivia

Katholieke kerkregisters Bolivia 1566-1996 met onder andere dopen, huwelijken en overlijden.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Brazilië

 
Nederlanders in Brazilië

Een overzicht van Nederlanders in Brazilië en ‘buitenlanders’ bij de WIC in de periode 1624 tot 1654.
Website: Geneaknowhow
 
 
 
 
Brits Guyana

 
Kolonisten Brits Guyana

Een index met gegevens over de bewoners van Berbice, Demerara en Essequebo in de zeventiende en achttiende eeuw, samengesteld uit diverse bronnen. Onderdeel van de website is Koloniale Kranten Guyana met transcripties en afbeeldingen van de vroeg negentiende-eeuwse kranten uit de koloniën, die deel uitmaakten van het huidige Guyana.
Website: Brits Guyana
 
 
 

Canada Zie Emigratie en passagierslijsten
 
 
 
 
Caribisch Gebied

 
Caribische Genealogie

Uit de bewaard gebleven archieven van de West-Indische Compagnie, de koloniale archieven en andere bronnen is de geschiedenis van families en personen, die verweven zijn met het koloniale verleden van Nederland rond de Atlantische Oceaan (Nieuw-Nederland, Brazilië, de Afrikaanse westkust en het Caribisch gebied), in kaart gebracht.
Website: Caribische Genealogie
 
 
 
 
Curaçao

 
Nationaal Archief Curaçao

Zoeken naar gegevens en scans (voor zover beschikbaar) in het Nationaal Archief van Curaçao met geboorten (1840-2004), huwelijken (1817-1940) en overlijden (1854-1950). Controleer vooral de data aan de hand van de akten, aangezien de aangegeven data vaak niet overeen komen met de daadwerkelijke data.
Website: Nationaal Archief

 
Bronbewerkingen Curaçao

Op de website De Archiefvriend zijn bronbewerkingen te vinden van nummerlijsten van de notariële akten (1846-1854 en 1859–1869), notariële archief 1800-1809 en 1810-1819, particuliere archieven, nummerlijsten van transportakten 1846-1869, plantages, tuinen en ‘kanoekjes’ met hun eigenaren tussen 1780 en 1885, huwelijken uit notariële akten, nieuwe achternamen in 1863 en borderellen 1863.
Website: De Archiefvriend

 
DTB-gegevens Curaçao

Scans uit de registers van dopen en begraven Portugees-Israëlietisch 1722-1831, dopen Rooms-Katholiek 1795-1819, begraven Luthers met andere gemeenten 1769-1831 en begraven Rooms-Katholiek 1823-1827.
Website: Zoekakten

 
Lidmaten Jesu Christi Gemeente 1730

Naamlijst der Gereformeerde lidmaten (belijdenis en/of attestatie) van de Jesu Christi Gemeente binnen Curaçao, 23 december 1730.
Pdf-bestand: Books and Journals
 
 
 

Demerary (Nederlandse Kolonie)

Scans van de huwelijksinschrijvingen uit het kerkregister van de Waalse Kerk in de (voormalige) Nederlandse kolonie Demerary, voor de kust van Guyana, over de periode 1758-1804.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Denemarken

 
Danish Family Search

Zoeken in onder meer de Deense kerkboeken tot 1966 en het bevolkingsregister van 1769 tot 1940. Om de gegevens te kunnen bekijken heeft u een (gratis) account nodig.
Website: Danish Family Search

 
Dansk Demografisk Database

Op deze gebruiksvriendelijke website kunt u in diverse (interessante) databanken zoeken en in de databank van de volkstellingen vanaf 1787.
Website: DDD

 
Nationaal Archief Denemarken

Een overzichtelijke website met uitleg over starten met genealogie, Deense namen en Deens handschrift. Daarnaast kunt u zoeken naar gegevens (en scans) van kerkregisters (soms vanaf 1645, maar over het algemeen van na 1737), volkstellingen (1787-1950), erflatingen en emigratieregisters (vanaf 1868) in het arkivalieronline of zoeken in de online catalogus Daisy (Deens-talig) en de databank met scans van het Deense West-Indië. De link verwijst naar de Engelstalige versie van de website.
Website: NA Denemarken

 
Census Denemarken

Deze verzamelingen bevatten scans van het bevolkingsoverzicht van Denemarken uit 1906 en 1926.
Website: FamilySearch

 
Huwelijken Kopenhagen 1739-1964

Zoeken in de huwelijken van Kopenhagen 1739-1964 en de index 1877-1964.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Dominicaanse Republiek

 
Burgerlijke Stand Dominicaanse Republiek

Zoeken in de Burgerlijke Stand naar scans van geboorten, huwelijken en overlijden in de Dominicaanse Republiek, 1801-2010. Soms zijn er ook gegevens van scheidingen te vinden.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Duitsland Zie Duitsland
 
 
 

El Salvador

 
Registers El Salvador 1704-2001

Zoeken in de registers van El Salvador naar scans van onder andere geboorte, huwelijk en overlijden in de periode 1704-2001.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Engeland

 
FreeBMD

Transcripties van de indexen BS geboorte, huwelijk en overlijden van Engeland en Wales met een scan naar de originele index.
Zie ook: UK Census (1841. 1851, 1861, 1871 en 1891) en parochieregisters.
Website: FreeBMD

 
England’s Immigrants 1330–1550

Een databank met gegevens van ‘inheemse vreemdelingen in de late Middeleeuwen’, gebaseerd op diverse bronnen over de periode 1330 tot 1550. U kunt snelzoeken, uitgebreid zoeken of zoeken via browse.
Website: England’s Immigrants

 
Non-Conformist Records

Methodists, Wesleyans, Baptists, Independents, Protestant Dissenters, Congregationalist, Presbyterians, Unitarians, Quakers (Society of Friends), Dissenters and Russian Orthodox. Maternity Records. Overseas Records. Early Birth Registers plus various other BMD records.
Website: BMD Registers

 
London’s Central Criminal Court 1674-1913

Op de website kunt u zoeken naar transcripties en scans van het London’s Central Criminal Court in de periode 1674 tot 1913.
Website: Old Bailey Online

 
Cambridgeshire Bishop’s Transcripts

De registers bevatten jaarlijkse samenvattingen van doop, huwelijk en overlijden binnen de parochies in de gehele provincie Cambridge (1599-1860).
Website: FamilySearch

 
Cornwall Parochieregisters

Gegevens en scans uit de parochieregister van Cornwall (1538-2010) met dopen, huwelijksafkondigingen, huwelijken en begraven. De beschikbare gegevens en data zijn afhankelijk van de plaats.
Website: FamilySearch

 
Kent Parochieregisters

Parochieregisters geboorte, huwelijk en overlijden uit de gehele provincie Kent (1538-1911).
Webite: FamilySearch

 
Manchester Parochieregisters

Registers en waar mogelijk scans betreffende geboorte, dopen, huwelijk, begraven en gemengde kerkregisters van het Bisdom Manchester (1603-1910). De parochies staan hoofdzakelijk in de historische provincie Lancashire en enkele parochies in Cheshire en Yorkshire.
Website: FamilySearch
 
 
 

Frankrijk

 
Online archieven Franse departementen

Een overzichtskaart met de Franse departementen, die een online databank hebben. Als u met de muis over de kaart gaat worden de namen van de departementen getoond. Via ‘Choisir le Département’ kunt u onder het bijbehorende nummer een archief van het departement kiezen of u klikt op de kaart het departement aan. In dit laatste geval komt u veelal terecht bij het departementsarchief en moet u mogelijk voor een plaatselijk archief toch nog verder zoeken.
Website: RF Généalogie

 
FranceGenWeb

Een website door en voor genealogen met transcripties uit diverse bronnen. Via de link komt u uit in het migrantengedeelte, maar u kunt dit veranderen in het door u gewenste onderdeel. Voor de beste zoekresultaten kunt u achter ‘recherche’ voor ‘Tous les mots’ kiezen en achter ‘dans’ voor ‘Tous les champs’.
Let op! U kunt het beste de onderdelen openen in een nieuw tabblad aangezien de ‘terugpijl’ nogal irritant werkt.
Website: FranceGenWeb

 
Alliance-Généalogie

Een website met links naar diverse getranscribeerde Franse archieven.
Website: Alliance-Généalogie

 
Archives Nationales

U vindt hier onder andere scans van de inventarisnummers F/7/4826 tot F/7/5789/2 van de Algemene Politie betreffende de emigranten van de Franse Republiek (1789-1815). De bestanden van de departementen Seine, Aude, Aveyron, Charente, Charente-Inferieure, Loire, Loire-Inferieure en Oise zijn online beschikbaar, maar kunnen onbetrouwbaar zijn. Lees daarvoor de inleiding. Tevens vindt u op de website scans van dossiers van marinepersoneel. Waarschuwing: er zijn meer databanken op de website te vinden, maar deze leiden mogelijk naar een niet-veilige pagina of laden zeer slecht!
Website: Archives Nationales

 
Archives Nationales Outre-Mer

Op deze website kunt u zoeken naar gegevens van Fransen in overzeese gebieden.
Website: ANOM

 
Franse militairen in Overzeese Gebieden

Gegevens en scans zoeken (op registratienummer of alfabetische tafels) van Franse militairen in de Overzeese Gebieden: Frans West-Afrika (1888-1917), Algerije (1866-1921), Franse Rivièra Somaliland (1910-1917), Comoren (1895-1918), Guyana (1890-1914), India en Indochina (1897-1909), Madagaskar (1889-1918), Nieuw-Caledonië (1907-1918), Polynesië (1894-1919) en Saint-Pierre en Miquelon (1901-1921).
In de registers komen alleen mensen voor met de Franse nationaliteit op het moment van aanstelling of degenen die later de Franse nationaliteit hebben verworven. De verslagen van de rekruten zonder Frans staatsburgerschap zijn alleen voor Martinique in te zien (1889-1921 registers en tafels tot 1941).
Webite: ANOM

 
Bordeaux Stad (met Brugge, Pessac en Caudéran)

Online beschikbaar zijn van Bordeaux Stad geboorteakten 1793-1915, huwelijksakten 1792-1915 en overlijdensakten 1793-1915; van Pessac geboorteakten 1800-1912 en van Caudéran geboorteakten 1792-1913, huwelijksakten 1792-1914 en overlijdensakten 1792-1915.
Website: Archives Bordeaux Métropole

 
Département Corrèze

In het archief van de website Gendep19 kunt u zoeken per plaats of op naam in het Département Corrèze. Een handige hulpbron is de transcripties van akten die gemaakt zijn. U vindt hier het overzicht van de plaatsen. Lang niet alle akten of parochiegegevens zijn getranscribeerd. Daarvoor kunt u per plaats zoeken naar akten, parochiegegevens en tafels in het archief van het Département.
Website: Gendep19
Website: Département Corrèze

 
Département Creuse

In het archief van Département Creuse kunt u per plaats zoeken naar parochiegegevens en akten van de Burgerlijke Stand. Daarnaast kunt u op de website Généalogie23 per plaats zoeken naar geïndexeerde registraties of akten per jaar (klikken op de drie streepjes) of pdf-bestanden met transcripties. Deze pdf-bestanden downloaden rechtstreeks op uw computer! Handig is ook het overzicht van de gemeenten en de gehuchten.
Website: Département Creuse
Website: Généalogie23

 
Lille

U kunt onder andere zoeken in tienjarige tafels (1792-1922) of de akten van de Burgerlijke Stand; huwelijk en overlijden 1901-1922 en geboorten 1901-1917.
Website: Archives Lille

 
Département Meurthe-et-Moselle

De website biedt inzage in de parochieregisters en de akten van de Burgerlijke Stand van het Département Meurthe-et-Moselle. Als u op het icoontje naast het zoekvak ‘Commune’ klikt ontvouwt er een plaatsnamenlijst. Handig is de overzichtslijst met de huidige plaatsnamen en de oude benamingen van de oude steden en gehuchten. Uitgebreide gegevens zijn te vinden in de boeken van de volkstellingen van 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 en 1936. Om het zoeken te vereenvoudigen kunt u een straatnamenlijst op de pagina gebruiken om het juiste wijknummer te vinden. Verder kunt u nog zoeken in de tafels van erfopvolging en afwezigheden van 1849 tot 1945 en de militaire registers van de lichtingen 1887-1921. Men werd opgeroepen op 20-jarige leeftijd.
Website: Département Meurthe-et-Moselle

 
Département Moselle

Op de website zijn de parochieregisters te vinden en scans van de tienjarige-tafels van het gehele Département Moselle binnen de bestaande grenzen, met uitzondering van de gemeenten van het district Briey met betrekking tot de Meurthe-et-Moselle vanaf 1871. De scans betreffen de akten van de Burgerlijke Stand van eind 1792 tot 1952, gerangschikt per plaats. Daarnaast zijn er de militaire lichtingen van 1893-1921 te vinden. Men werd opgeroepen op 20-jarige leeftijd.
Het kan aan de instellingen van mijn computer liggen, maar het scherpstellen van de akten duurt relatief lang.
Website: Département Moselle

 
Département Nord

Op de website van het archief vindt u onder meer tienjarige tafels BS 1802-1892 (er wordt nog gewerkt aan de digitalisatie van de perioden 1792-1802 en 1893-1932), archieven BS, census 1906 (met uitzondering van Lille), en militaire registers.
Website: Département Le Nord

 
Paris Archives

Zoeken in de archieven van Parijs. Om het zoeken op de website makkelijker te maken volgt hieronder een opsomming van wat u in het digitale archief kunt vinden. U hoeft op de website niet alle onderdelen in de zoekopdracht in te vullen, tenzij dit is aangegeven.

Digitaal archief (met scans):

  • Tienjarige-tafels van geboorten, huwelijken en overlijdens (1860-1932), tafels van huwelijken (1955-1974) en tafels van overlijden (1955-1984). Huwelijken (1933-1954) en overlijdens (1933-1954 en 1985-1986) zijn te vinden in de éénjarige tafels.
  • Akten BS van geboorte (1860-1912), huwelijk (1860-1940) en overlijden (1860-1986).
  • Fiches gereconstrueerd BS voor 1860 op alfabetische volgorde van achternamen.
  • Tafels van de Veiligheidsstaat en de militaire diensten van de Seine (1872-1940). Registers militaire dienst van 1887-1921, waarvan de lichtingsjaren 1887 tot 1895 toegankelijk zijn.
  • Kinderbijstand (vondelingen, verlatenen en wezen) van de Seine (1742-1921), waarbij de jaren 1748-1754 ontbreken.
  • Volkstellingen 1926, 1931, 1936 en 1946.
  • Tafels van vonnissen van de burgerlijke rechtbank van de Seine (1897-1976) en rechterlijke rollen (1897-1976).
  • Adopties door de Staat (1914-1946), opgericht aan het einde van de Eerste Wereldoorlog met als doel morele en materiële bescherming te bieden aan onder andere de vele weeskinderen.

Zie ook de Begraafregisters 1804-1918 van de Parijse begraafplaatsen (met uitzondering van Calvary). Allereerst zoekt u de naam op in de klapper. Hoe meer gegevens u heeft, hoe makkelijker zoeken. U krijgt een resultatenlijst te zien. Door een keuze te maken komt u in het alfabetische register, waarin u de persoon op kan zoeken. Met deze gegevens kunt u nu zoeken in het grafregister.

Website: Paris Archives
 
Een handige hulpbron is het straatnamenoverzicht van Parijs met gegevens over de straten.
 
Plattegronden van de begraafplaatsen in Parijs en de namen van bekende personen die er begraven liggen kunt u vinden in de pdf-bestanden op de website Paris Cimetières.

 
Identiteitskaarten Parijs 1792-1795

Zoeken op naam naar de gegevens op de identiteitskaarten van Parijs over de periode 1792-1795 met vermelding van persoonsgegevens, vorig verblijf en aankomst in Parijs. Geen scans aanwezig.
Website: FamilySearch

 
Département Pas-de-Calais

Toegang tot de kerkregisters van 1503-1792, akten Burgerlijke Stand 1793-2013, tienjarige-tafels van geboorten, huwelijken en sterfgevallen tot 1912, volkstellingen van 1861, 1866 en 1891 en de militaire rekrutering met de lichtingen van 1866-1930. Alle archieven betreffen het Département Pas-de-Calais.
Website: Pas-de-Calais
 
 
 

Hawaï

 
Overlijdensregister Hawaï

Zoeken in de index met scans van overlijdens van ongeveer 1980 tot heden. Aan dit project zullen steeds nieuwe data worden toegevoegd.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Hongarije

 
Burgerlijke Stand Hongarije 1895-1980

Gegevens en scans van geboorten tot 1920, huwelijken tot 1950 en sterfgevallen tot 1980. De dekking verschilt per locatie.
Website: FamilySearch
 
 
 

Indonesië Zie Nederlands-Indië
 
 
 

Liberia

 
Huwelijksregisters

Zoeken naar gegevens en scans van onder andere de aanvragen van huwelijkslicenties, huwelijkslicenties, en documenten van huwelijksbevestiging van Liberia (1941-1974).
Website: FamilySearch

 
Volkstelling Monrovia 1843

Gegevens uit de volkstelling van Monrovia uit 1843. Er zijn geen scans beschikbaar.
Website: FamilySearch

 
Find a Grave Liberia

Zoeken op naam in een secundaire bron met overlijdensgegevens en waar mogelijk een graffoto.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Luxemburg

 
Burgerlijke Stand Luxemburg 1796-1941

Gegevens en scans van geboorten, huwelijken, sterfgevallen en indexen. Sommige registers zijn geïndexeerd, inclusief geboorten 1800-1923, huwelijken 1796-1923 en sterfgevallen 1796-1923.
Website: FamilySearch

 
Registers Luxemburg

Zoeken in dopen en geboorten (1662-1840), begraven en overlijden (1702-1798) en huwelijken 1700-1810. Niet alle plaatsen zijn opgenomen en de tijdsperiode varieert per plaats.
Website: FamilySearch
 
 
 

Namibië

 
Kerkarchief Nederlands Hervormde Kerk 1904-1984

Gegevens en scans van het kerkarchief van de Nederlands Hervormde Kerk in Namibië 1904-1984 met dopen, huwelijken en ledenbestanden. De beschikbaarheid van de gegevens is afhankelijk van de locatie.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Noorwegen

 
Digitaal Archief Noorwegen

Zoeken in het digitale archief van Noorwegen. Met ‘pagina vertalen’ is onderzoeken voor niet-Noorstaligen prima te doen.
Website: Digitalarkivet
 
 
 

Oostenrijk

 
Katholieke kerkregisters Oberösterreich 1581-1919

Gegevens en scans van Rooms Katholieke kerkregisters van de Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich 1581-1919 met dopen, huwelijken en begraven.
Website: FamilySearch
 
 
 

Paraguay

 
Katholiek kerkregister Paraguay

Zoeken naar onder andere doop, vormsel, huwelijk, scheiding en overlijden in de Katholieke kerkregisters van Paraguay in de periode 1754-2015.
Website: FamilySearch

 
Mennonieten/Doopsgezinden

De doopsgezinden, ook wel mennonieten, mennisten, menisten, dopers of dopersen genoemd, vormen de Nederlandse tak van een van oorsprong radicaal reformatorische stroming van protestantse christenen, die zich afsplitste van de zwingliaanse reformatie aan het begin van de zestiende eeuw, en die internationaal meestal als de stroming der mennonieten aangeduid wordt.
Op de website Menonitica kunt u via de index zoeken naar Mennonieten in Paraquay.
Website: Menonitica
 
 
 
 
Polen

 
Online registers Polen

Een verzameling websites waar u indexen en scans kunt vinden. Handig is ook de ‘naamomzetter‘ in diverse talen.
Website: Lost Shoebox
 
 
 

Schotland

 
Scotlands People

De collectie bevat onder andere dopen (vanaf 1553), geboorten (vanaf 1855), proclamaties (vanaf 1553), huwelijken (vanaf 1855), overlijden (vanaf 1855), begrafenissen (vanaf 1553), volkstellingen (vanaf 1855) en scheidingen (vanaf 1984). U heeft een (gratis) registratie nodig. Scans van de originele registraties zijn tegen betaling te verkrijgen.
Website: Scotlands People
 
 
 
 
Suriname Zie Suriname
 
 
 

Tsjechië

 
Kerkregisters Tsjechië 1552-1963

Gegevens en scans van doop, geboorte, huwelijken en overlijden uit de kerkboeken van de Rooms Katholieke, Evangelisch Lutherse en Gereformeerde parochies uit de periode van 1552 tot 1963. Tevens is er toegang tot de Joodse registers. Sommige plaatsnamen worden in het Pools geschreven, vooral in het gebied van Silezië. Geboorten zijn beschikbaar tot 1906, huwelijken tot en met 1936 en sterfgevallen tot 1948.
Website: FamilySearch
 
 
 

Zimbabwe

 
Overlijdensaangiften Zimbabwe

Zoeken in de overlijdensaangiften van Zimbabwe in de periode 1904 tot 1976.
Website: FamilySearch

 
Find a Grave en Billion Graves Zimbabwe

Zoeken op naam in secundaire bronnen met overlijdensgegevens en waar mogelijk een graffoto.
Website: FindaGrave
Website: BillionGraves
 
 
 
 
Zuid-Afrika

 
National Archives of South Africa (NASA)

Zoeken in de diverse databanken van het Nationale Archief Zuid-Afrika. Als de ‘sessietijd’ is verlopen kunt u gewoon op ‘vernieuwen’ klikken.
Website: NASA

 
South African Genealogy

U kunt onder andere in de databank zoeken naar personen.
Website: South African Genealogy

 
Collectie Nederduits Gereformeerde Kerk Zuid-Afrika

De collectie bevat naast een index van het huwelijksregister 1748-1956 scans van documenten van dopen, huwelijken, overlijden en lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerken van het gehele land over de periode 1690 tot 2011, het zogeheten ‘Stellenbosch Archief’. Hiertoe behoren ook de registers van de huidige Afrikaanse landen Botswana, Malawi, Namibië, Zambia en Zimbabwe. De beschikbaarheid van de registers is grotendeels afhankelijk van de periode en de plaats.
Website: FamilySearch

 
Kerkregisters Methodisten Zuid-Afrika

Registers en scans van dopen, huwelijken en begraven van diverse Methodisten Gemeenten, 1822-1996.
Website: FamilySearch

 
Kerkregisters Kerk van Zuid-Afrika

Index en scans van het kerkregister van de Kerk van Zuid-Afrika, de tegenwoordige Anglicaanse Kerk van Zuid-Afrika, 1801-2004. De kerk heeft momenteel bisdommen in Angola, Lesotho, Mozambique, Namibië, Saint Helena, Zuid-Afrika en Swaziland.
Website: FamilySearch

 
Registers Free State Nederduits Gereformeerde Kerk

Index en scans van dopen, huwelijken en lidmaten van de Free State Nederduits Gereformeerde Kerk, 1848-1956.
Website: FamilySearch

 
Register Nederduits Gereformeerde Kerk Kaapstad

Register en scans van dopen, huwelijken en lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Kaapstad, 1660-1970. Deze collectie bevat gegevens van verschillende locaties die deel uitmaakten van de Kaapkolonie, met inbegrip van Namibië, Kaap de Goede Hoop en provincie Transvaal. De beschikbaarheid van de registers is grotendeels afhankelijk van de periode en de plaats.
Website: FamilySearch

 
Kaapstad, attestaties VOC-chirurgijns

Kaapstad, attestaties van VOC-chirurgijns 1729-1749.
Website: Geneaknowhow

 
Register Kaapprovincie

Register Kaapprovincie met kerkregisters, registers Burgerlijke Stand, probate estate files, slavenregisters en immigratieregisters van plaatsen in de gehele provincie, 1792-1992. De beschikbaarheid van de registers is grotendeels afhankelijk van de periode en de plaats.
Website: FamilySearch

 
Overlijden Kaapprovincie

Register met scans van overlijden in de Kaapprovincie, 1895-1972.
Website: FamilySearch

 
Probate records Kimberley Kaapprovincie

Probate records van het Hooggerechtshof van Kimberley, Kaapprovincie, 1871-1937.
Website: FamilySearch

 
Huwelijken provincie Natal

Huwelijkscertificaten van de provincie Natal met diverse gegevens, 1845-1955. Let er bij het zoeken in de index op dat sommige personen een enkele naam kunnen hebben in plaats van een voor- en achternaam.
Website: FamilySearch

 
Orange Free State, Estate Files

Scans van de ‘estate files’ van het Hooggerechtshof in Bloemfontein, 1951-2006. Lees goed de bepalingen van gebruik.
Website: FamilySearch

 
Register Nederduits Gereformeerde Kerk Pretoria

Registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk Pretora met dopen, huwelijken en lidmaten, 1838-1991. De registers komen uit diverse gebieden in Zuid-Afrika, Angola, Kenya, Namibia, Tanzania, Zambia en Zimbabwe.
Website: FamilySearch

 
Probate records Transvaal

Probate record van het Hooggerechtshof van Transvaal, 1869-1958.
Website: FamilySearch
 
 
 
 
Zweden

 
Nationaal Archief Zweden

Hier kunt u zoeken in de digitale archieven, registers en databases van het Nationaal Archief in de Digital Research Room en informatie opzoeken over archieven en archieven in Zweden in de National Archives Database. Wilt u tegelijkertijd zoeken in beide ga naar Samsø.
Website: Riksarkivet

 
Huishoudonderzoeksboeken 1880-1920

Huishoudonderzoeksboeken zijn opgemaakt en bewaard door de Zweedse Lutherse kerk vanaf eind zestienhonderd tot 1991. Tot 1894 bezocht de parochiepriester jaarlijks elk huis in de parochie en testte de kennis van elke bewoner over de catechismussen. Daarnaast werden geboortedata, overlijdensdata en huwelijksdata verzameld en ook de eventuele verhuisgegevens. Jaarlijks werden dus de gegevens van het voorgaande jaar bijgewerkt en eventuele wijzigingen genoteerd van de bewoners van het huis. Na 1894 was men minder gericht op doctrinaire kennis en meer gericht op het opsommen van de Zweedse bevolking.
Website: FamilySearch

 
Telefoongids Zweden

Voor Nederlanders zijn de telefoongidsen van Zweden misschien een ‘bijzondere’ bron. U vindt er namelijk van personen veel (recente) informatie, die u in Nederland wellicht niet openlijk bij uw naam genoteerd had willen zien.
Website: Ratsit
 
 
 
 
Zwitserland

 
Collecties Zwitserland

Zoeken in de Collecties Zwitserland naar gegevens en documenten. U kunt zelf een keuze maken binnen welke collectie u wilt zoeken.
Website: FamilySearch
 
 

Deel het Uit de oude Koektrommel bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Buffer this page
Buffer
Share on Tumblr
Tumblr