België

 
Algemeen
Antwerpen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Henegouwen
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
Bidprentjes (algemeen), kranten en familieberichten
Eerste en Tweede Wereldoorlog
 
 

Algemeen
 
Rijksarchief België
Zoeken in het Rijksarchief in België naar onder andere personen, parochieregisters (DTB) en Burgerlijke Stand. Kijk op de ’thuispagina’ voor diverse collecties met akten. Om akten te kunnen bekijken dient u wel ingelogd te zijn.
Website: Rijksarchief
 
Immigrantenregistratie
Via FamilySearch vindt u de immigrantenregistratie-index van de Antwerpse politie 1840-1930. Voor inzage in het vreemdelingendossier dient u het dossiernummer te onthouden van de gevonden persoon. Vervolgens gaat u naar dit overzicht om met het nummer het dossier op te zoeken. Na 1918 kunnen deze dossiers tevens foto’s bevatten.
N.B. De link naar het overzicht wil nog weleens een verkeerde verbinding geven. U kunt het gewoon blijven proberen tot u een korte URL krijgt met als laatste woord ‘Waypoints’.

Wellicht interessant zijn de lijsten van het Vreemdelingenbureel Antwerpen. Landverhuizers werden zowel bij vertrek als aankomst medisch onderzocht. In de lijsten van 1928 treft u de namen, gegevens en reden van medische afkeuring van ’tijdelijk teruggestelde landverhuizers’ en ‘bepaald geweigerde passagiers’, veelal uit Oost-Europa.
Website: FamilySearch
 
Burgerlijke Stand België
Via FamilySearch vindt u de toegangen naar de scans betreffende de akten van de Burgerlijke Stand: Antwerpen, Brabant (Vlaams en Waals), Brussel Stad, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
 
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Het KLM bewaart de dossiers van de officieren die vóór 1900 (en ongeveer vanaf 1785) zijn geboren, evenals die van de onderofficieren en soldaten die tussen 1845 en 1888 zijn geboren. Via de databank kunt u kijken of een gezocht militair dossier bij het KLM aanwezig is om in te zien in de studiezaal. Wellicht kan deze databank ook gegevens opleveren voor onderzoek.
Website: KLM
 
Doodsoorzaken nummering bevolkingsregister België
In de Belgische bevolkingsregisters wordt vanaf 1866 in kolom 13 de doodsoorzaak van iemand met een nummer aangeduid. In het pdf-bestand kunt u de nummers met de bijbehorende doodsoorzaak terugvinden.
Pdf-bestand: Familiekunde Brussel
 
Au Coeur de la Cour
Een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen over de periode van 1386 tot 1795 met biografische notities bij de namen.
Pdf-bestand: Au Coeur de la Cour
 
Vroegere plaatsnamen België
Lijst van vroegere plaatsnamen in België.
Website: Wikipedia
 
Bijnamen Belgische steden
Overzicht van enkele Belgische steden en hun bijnamen.
Website: Kunst en Cultuur
 
Barchief
Barchief is een verzameling van huidige en verdwenen cafés, herbergen en kroegen in België.
Website: Barchief
 
 

Antwerpen
 
Bronbewerkingen Antwerpen
Overzicht met bronbewerkingen van Antwerpen. Scrol via de linker kolom naar ‘Antwerpen’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Felixarchief
Zoeken in het Stadsarchief Antwerpen. Om toegang te krijgen tot de gegevens heeft u een A-kaart nodig.
Let op! De vreemdelingendossiers in het Felixarchief zijn mogelijk van de deelgemeenten van Antwerpen. Aangezien het vaak onbekend is waar men naar toe verhuisde kunt u het beste in zowel de databank van het Felixarchief als in de hierboven genoemde Immigrantenregistratie van FamilySearch zoeken. Na 1918 kunnen deze dossiers tevens foto’s bevatten.
Website: Felixarchief
 
Antwerpse doodsoorzakenregisters (1820-1946)
De scans van de Antwerpse doodsoorzakenregisters (1820-1946) staan integraal online in het archievenoverzicht van het Felixarchief, waar ook de fysieke registers worden bewaard. Enkel personen die overleden zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen werden opgenomen in deze registers.
Voor het vinden van de doodsoorzaak van een persoon kunt u eenvoudig het stappenplan volgen op de website S.O.S. Antwerpen. Daar vindt u tevens een overzicht van Belgische gemeenten, waar doodsoorzakenregisters bewaard zijn gebleven.
 
Double guide commercial en Adresboek Antwerpen
De zogenaamde adresboeken van Ratinckx. De eerste reeks (1838-1890) van de Double guide commercial en het Adresboek (stad en provincie Antwerpen) is inmiddels online te vinden.
Website: DAMS Antwerpen
Zie voor meer informatie: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
 
Begraafplaatsen Antwerpen Stad
Zoeken op naam in de begraafplaatsen van Antwerpen: Schoonselhof, Berchem, Berendrecht, Ekeren, Hoboken, Mariaburg, Heybeeckstraat, Zwaantjes, Ruggeveld, Silsburg, Fredegandus, Rochus, Moretus, Steytelinck en Zandvliet.
Website: Schoonselhof
 
Baarle-Hertog
Bronbewerkingen doodsoorzaken (1912, 1913, 1914, 1915 en 1916), huwelijken (1911-1920, 1921-1930 en 1931-1940), geboorten 1931-1940, zoeken kerkhoven en zoeken geboorten, huwelijken en overlijden 1797-1910 en geboorten 1811-1930 (Baarle-Nassau).
Website: Broos
 
Boom
U kunt onder meer zoeken in de genealogische databank of in de bewerking van de begraafplaats via het register van familienamen, de fotogalerij van personen of de fotogalerij van graven.
Website: Ten Boome
 
Geel
Zoeken in de databank van de begraafplaats te Geel.
Website: Grafzoeken
 
Herentals

Dopen en geboorten
Pdf-bestanden met bewerkingen. Leest u vooraf de introductie. Dopen en geboorten 1584-1796 en overlappend 1760-1806: A-C, D-F, G-K, L-O, P-U, VA-VAU en VE-Z. Zie ook Aanvullende nota’s.
Website: Willebroek

Begraafplaats Herentals
Zoeken in de databank van de begraafplaats te Herentals.
Website: Grafzoeken
 
Kasterlee
Zoeken in de databank van de begraafplaats te Kasterlee.
Website: Grafzoeken
 
Kempen
Burgerlijke Stand en parochieregisters van gemeenten van de Antwerpse Kempen. Bekijk het overzicht voor de beschikbaarheid.
Website: BS Kempen
 
Lille
Zoeken in de databank van de begraafplaats te Lille.
Website: Grafzoeken
 
Stadsarchief Mechelen
In de databank kunt u onder andere zoeken in de parochieregisters (1303-1796; van sommige parochies wat langer). De akten hebben betrekking op Mechelen stad, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem. U vindt hier ook de registers van de burgerlijke stand ouder dan 100 jaar van Mechelen, Heffen, Hombeek, Muizen, Leest en Walem. Doorzoek hier eveneens de bevolkingsregisters van 1796 tot 1890 van Mechelen, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem en de registers van de weeskamer (1692-1806). Om de scans te kunnen bekijken heeft u een (gratis) account nodig.
Website: Stadsarchief Mechelen
 
Mechelen
Parochieregisters Mechelen (dopen 1565-1796, huwelijken 1519-1796 en begrafenissen 1303-1796), Burgerlijke Stand Mechelen (geboorten 1796-1840, huwelijken 1796-1840 en overlijdens 1796-1840), bevolking Mechelen en gehuchten (1796-1856), personendatabank Mechelen 14de-18de eeuw, huizendatabank Mechelen 14de-19de eeuw, Burgerlijke Stand Mechelse deelgemeenten (geboorten 1796-1910, huwelijken 1796-1910 en overlijdens 1796-1910), gezinsreconstructies (Hombeek en Leest 1595-1805 en Muizen 1611-1800). tellingen Hombeek (1820-1846 en 1867-1880), gezinsreconstructies (Elewijt, Eppegem, Hofstade, Hever en Zemst en Weerde), Burgerlijke Stand Hofstade (geboorten 1870-1911, huwelijken 1870-1911 en overlijdens 1870-1910), huwelijken Weerde 1802-1911 en tellingen Mechelse regio 17de eeuw.
Website: DWV
 
Oorderen
Bronbewerking overlijden 1891-1991.
Website: Jammart
 
Oosterweel
Transcripties van de parochieregisters van Oosterweel: dopen 1654-1800, huwelijken 1654-1798 (1803) en begraven 1653-1802.
Website: Oosterweel Parochieregisters
 
Puurs

Fiscale kohiers en Borggraafschap
Pdf-bestanden met bewerkingen. Fiscaal kohier van Puurs/Oppuurs (volkstelling) 1702 en 1747 (met index op beroep en op namen) en register Borggraafschap vanaf 1729
Website: Willebroek

Overlijden en indexen
Bronbewerkingen overlijden 1797-1806, volkstelling 1796 en indexen (via de link van de volkstelling 1796).
 
Ravels, Weelde, Poppel en omstreken
Op de website van Ravels’ Genealogisch en Geschiedkundig Bolwerk (RAGEBOL) vindt u onder andere transcripties van dtb-registers en/of de Burgerlijke Stand van de plaatsen Arendonk, Baarle-Hertog/Nassau, Beerse, Chaam, Gierle, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Meer, Meerle, Merksplas, Minderhout, Oud-Turnhout, Poppel, Ravels, Ravels-Eel, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Ulicoten, Vlimmeren, Vosselaar, Wechelderzande, Weelde, Wortel en Zondereigen. Tevens is er een index doodsprentjes Noorderkempen en een index doodsbrieven Noorderkempen.
Website: RAGEBOL
 
Doodsbrieven Reet
Pdf-bestand met transcripties van doodsbrieven. Mogelijkheid tot het aanvragen van een kopie.
Website: HK De Reet
 
Ruisbroek
Pdf-bestanden met bewerkingen. Fiscaal kohier (volkstelling) 1702 en 1747 (met een index op beroepen en op namen) en bevolkingsregister 1891.
Website: Willebroek
 
Rupelstreek
Exel-bestand met gegevens van doodsbrieven en doodsprentjes. Mogelijkheid tot het aanvragen van een kopie.
Website: Rumesta
 
Tisselt

Volkstelling Tisselt voor 1800
De volkstelling werd gehouden kort na de Boerenkrijg (1798) en de telling werd afgesloten op 3 vendémiaire van het jaar IX van de Franse Republiek (25 september 1800).
Pdf-bestand: Vaertlinck
Pdf-bestand: Willebroek

Dopen 1789-1802
Pdf-bestanden met bewerkingen. Dopen 1789-1802 op doopdatum en op naam.
Website: Willebroek
 
Walem
Op de website vindt u biprentjes en scans van parochieregisters doopsel (Tiendelige tafels 1610-1803 en registers 1880-1925), huwelijk (Tiendelige tafels 1609-1792 en registers 1915-1917) en overlijden (Tiendelige tafels 1620-1792 en registers 1914-1916).
Website: Heemkunde Walem
 
Willebroek
Pdf-bestanden met bewerkingen. Dopen 1687-1727 op doopdatum of achternaam; dopen 1779-1812 op doopdatum, achternaam of gegevens ouders; dopen Sint Niklaas Parochie 1813-1893 op doopdatum of achternaam; geboorten 1792-1900; Fiscaal kohier van Willebroek en Tisselt (volkstelling) 1702 en 1747 (met index op beroepen en op namen); volkstelling 1830; huwelijken 1792-1900; kiezerslijst 1906-1907; overlijden 1802-1892. Zie ook Aanvullende nota’s.
Website: Willebroek
 
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
Bronbewerkingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Overzicht met bronbewerkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Scrol via de linker kolom naar ‘Brussel’ en klik vervolgens op ‘internet’.
Website: Geneaknowhow
 
Huwelijken vóór 1700 Brussel
Via de website kunt u op naam zoeken naar huwelijken vóór 1700 in Brussel. De bestanden bevatten de naam en voornaam van bruid en bruidegom, de datum van het huwelijk en de gemeente/parochie waar het werd voltrokken. Met deze gegevens volstaat het naar de rijksarchieven (gratis account nodig) van Brussel te trekken, om zonder veel moeite de betreffende huwelijksakte te kunnen terugvinden.
Website: SCGD
 
Gangen en stegen in Brussel
Lijst met bestaande en verdwenen gangen en stegen in Brussel.
Website: Wikipedia
 
 

Henegouwen
 
Bronbewerkingen Henegouwen
Overzicht met bronbewerkingen van Henegouwen. Scrol via de linker kolom naar ‘Henegouwen’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Huwelijken 17e en 18e eeuw provincie Henegouwen
Via de website kunt u op naam zoeken naar huwelijken uit met name de 17e en 18e eeuw in de provincie Henegouwen. De bestanden bevatten de naam en voornaam van bruid en bruidegom, de datum van het huwelijk en de gemeente/parochie waar het werd voltrokken. Met deze gegevens volstaat het naar de rijksarchieven (gratis account nodig) van de overeenstemmende provincie te trekken, om zonder veel moeite de betreffende huwelijksakte te kunnen terugvinden.
Website: SCGD
 
Huwelijken Republikeinse periode provincie Henegouwen
Via de website kunt u op naam zoeken naar huwelijken uit de Republikeinse periode in de provincie Henegouwen. De bestanden bevatten de naam en voornaam van bruid en bruidegom, de datum van het huwelijk en de gemeente/parochie waar het werd voltrokken. Met deze gegevens volstaat het naar de rijksarchieven (gratis account nodig) van de overeenstemmende provincie te trekken, om zonder veel moeite de betreffende huwelijksakte te kunnen terugvinden.
Website: SCGD
 
 

Limburg
 
Bronbewerkingen Limburg
Overzicht met bronbewerkingen van Limburg. Scrol via de linker kolom naar ‘Limburg’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Militaire stamboeken
Scans van militaire stamboeken van dienstplichtige soldaten in Belgische Nationale Militie van de provincie Limburg 1815-1920.
Website: FamilySearch
 
Beringen
Zoeken in de databank van de begraafplaats te Beringen.
Website: Grafzoeken
 
Bidprentjes Borgloon
Scans van bidprentjes en bidprentjes van Loonse oud-strijders WO1 en WO2.
Website: Daris
 
Ham
Zoeken in de databank van de begraafplaats te Ham.
Website: Grafzoeken
 
Hamont-Achel
Bidprentjes en doodbrieven uit de regio Hamont-Achel.
Website: HV De Goede Stede Hamont-Achel
 
Hechtel-Eksel
Zoeken via de databank in de begraafplaatsen van Hechtel, Eksel en Hechtel-Eksel.
Website: Kerkhoven Hechtel-Eksel
 
Kinrooi
‘Burg.st. + par.reg.’ is een samenvoegsel van gegevens, die in het bezit zijn van Heemkring Kinrooi. Deze gegevens worden aangevuld met de gegevens van kruisheer Drost. Tevens vindt u op de website getranscribeerde gegevens van bidprentjes (Kinrooi en omgeving), rouwbrieven (Kinrooi en omgeving) en rouwbrieven (heel Vlaanderen).
Website: HK Kinrooi
 
Lanaken
Databank van diverse begraafplaatsen in gemeente Lanaken.
Website: Begraafplaatsen Lanaken
 
Leopoldsburg
Zoeken in de databank van de begraafplaats te Leopoldsburg.
Website: Grafzoeken
 
Lommel
Databank van het Begraafplaatsenbeheer Stad Lommel.
Website: Geoweb Lommel
 
Maaseik
Scans uit het Register van Naamsaanneming Joodse personen 1808.
Website: FamilySearch
 
Noord-Limburg
Inwoners van een aantal Noord-Limburgse gemeenten. Alle vermelde personen hebben op een of andere manier iets met deze gemeente te maken : ofwel werden zij er geboren, ofwel huwden zij er, ofwel zijn ze er overleden. U kunt zoeken op familienaam of op gemeente.
Website: GeneaPage
 
 

Luik
 
Bronbewerkingen Luik
Overzicht met bronbewerkingen van Luik. Scrol via de linker kolom naar ‘Luik’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Huwelijken 17e en 18e eeuw provincie Luik
Via de website kunt u op naam zoeken naar huwelijken uit met name de 17e en 18e eeuw in de provincie Luik. De bestanden bevatten de naam en voornaam van bruid en bruidegom, de datum van het huwelijk en de gemeente/parochie waar het werd voltrokken. Met deze gegevens volstaat het naar de rijksarchieven (gratis account nodig) van de overeenstemmende provincie te trekken, om zonder veel moeite de betreffende huwelijksakte te kunnen terugvinden.
Website: SCGD
 
 

Luxemburg
 
Bronbewerkingen Luxemburg
Overzicht met bronbewerkingen van Luxemburg. Scrol via de linker kolom naar ‘Luxemburg’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Huwelijken 17e en 18e eeuw provincie Luxemburg
Via de website kunt u op naam zoeken naar huwelijken uit met name de 17e en 18e eeuw in de provincie Luxemburg. De bestanden bevatten de naam en voornaam van bruid en bruidegom, de datum van het huwelijk en de gemeente/parochie waar het werd voltrokken. Met deze gegevens volstaat het naar de rijksarchieven (gratis account nodig) van de overeenstemmende provincie te trekken, om zonder veel moeite de betreffende huwelijksakte te kunnen terugvinden.
Website: SCGD
 
 

Namen
 
Bronbewerkingen Namen
Overzicht met bronbewerkingen van Namen. Scrol via de linker kolom naar ‘Namen’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Huwelijken 17e en 18e eeuw provincie Namen
Via de website kunt u op naam zoeken naar huwelijken uit met name de 17e en 18e eeuw in de provincie Namen. De bestanden bevatten de naam en voornaam van bruid en bruidegom, de datum van het huwelijk en de gemeente/parochie waar het werd voltrokken. Met deze gegevens volstaat het naar de rijksarchieven (gratis account nodig) van de overeenstemmende provincie te trekken, om zonder veel moeite de betreffende huwelijksakte te kunnen terugvinden.
Website: SCGD
 
 

Oost-Vlaanderen
 
Deelgemeenten Oost-Vlaanderen
Een zeer uitgebreide website met onder meer parochieregisters van het Ancien Régime (Baaigem, Beerlegem, Bottelare, Gijzenzele, Landskouter, Lemberge, Meilegem, Merelbeke en Paulatem), een genealogische databank met zo mogelijk een link naar de scan van de akte (Baaigem, Balegem, Beerlegem, Bottelare, Dikkele, Gavere, Gijzenzele, Landskouter, Lemberge, Meilegem, Melsen, Merelbeke, Moortsele, Munte, Oosterzele, Paulatem, Schelderode, Scheldewindeke, Semmerzake en Vurste), bidprentjes Bottelare en bidprentjes overig. De website lijkt ingewikkelder dan hij is. U kunt eventueel de introductie op het gebruik bekijken.
Website: Prosapia
 
Bronbewerkingen Oost-Vlaanderen
Overzicht met bronbewerkingen van Oost-Vlaanderen. Scrol via de linker kolom naar ‘Oost-Vlaanderen’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Aalst
Zoeken op personen in de Burgerlijke Stand. Nog niet alles in ingevoerd. Kijkt u hier voor een overzicht van de stand van zaken.
Op de website vindt u het digitale krantenarchief en heeft u inzage in de militaire stamboeken van de Nationale Militie Registers van Aalst van 1845-1918 (met een hiaat van 1861-1871) en de Nationale Militie Registers van Meldert van 1899.
Website: Made in Aalst
 
Denderland
Op de website van Erfgoed Denderland kunt u onder andere via de databank op naam zoeken binnen de bevolkingsregisters uit de archieven van Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove.
Website: Made in Denderland
 
Dendermonde
Zoeken op naam in de rouwberichten en bidprentjes. Mogelijkheid tot het bestellen van een kopie.
Website: Familiekunde Vlaanderen
 
Deinze
Doodsbrieven van kloosterzusters Maricolen en den H.-Vincentius à Paulo te Deinze negentiende eeuw.
Website: Jammart
 
Gent

Vondelingen Gent
Op de website kunt u onder andere op naam zoeken naar vondelingen in Gent (België).
Website: OCMW Gent

Begraafplaatsen Gent
Zoeken via de databank in de achttien begraafplaatsen van de stad Gent.
Website: Begraafplaatsen Stad Gent
 
Bidprentjes Hamme
Zoeken via de databank naar bidprentjes uit Hamme, een overzicht van koppels van wie beide bidprentjes aanwezig zijn of bekijk de nog niet volledig verwerkte lijst (naam en geboorte- en overlijdensjaar).
Website: Spoorzoeker
 
Doopboek Liefkenshoek 1622-1706
Doopboek van de fortkerk van Liefkenshoek betreffende de periode 1622-1706.
Website: Han Leune
 
Lillo en Liefkenshoek
Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786. U kunt zoeken op naam in de pdf-bestanden. Zie voor meer bronnen: De forten Lillo en Liefkenshoek.
Website: Han Leune
 
Mariakerke
Vermeldingen overlijden 1928-1933.
Website: Jammart
 
Bidprentjes Meetjesland
Zoeken via de databank naar scans van bidprentjes in Meetjesland.
Website: Mijn platteland
 
Rouwbrieven, bidprentjes en overlijdensberichten Melle
Zoeken op naam naar gegevens uit rouwbrieven, bidprentjes en overlijdensberichten.
Website: Erfgoed Melle
 
Wetteren
Databank van begraafplaatsen in gemeente Wetteren.
Website: Gemeente Wetteren
 
 

West-Vlaanderen
 
Akten West-Vlaanderen
Zoeken op naam in onder andere de parochieregisters (dopen, huwelijken en begrafenissen), Burgerlijke Stand (geboorten, huwelijken en overlijdens), Ancien Régime (volkstelling 1748, Roeselaarse poorters, West-Vlaamse Wezerijakten en Wezenregisters Brugse Vrije-Noordkwartier), administratie na 1814 (volkstelling 1814 en bevolkingsregister) en bewerkingen (namenindex, soldaten (conscrits) onder Napoleon uit het Leiedepartement, Zouaven en Belgische vluchtelingen Schotland 1914-1920).
Website: Akten West-Vlaanderen
 
Bronbewerkingen West-Vlaanderen
Overzicht met bronbewerkingen van West-Vlaanderen. Scrol via de linker kolom naar ‘West-Vlaanderen’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Brugge
Via de Archiefbank van Archiefbank Brugge kunt u de akten van de Burgerlijke Stand (1796-1917) bekijken van de plaatsen Brugge, Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lisseweg, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels en Sint-Pieter-op-de-Dijk (1796-1899). Tevens zijn er de bevolkingsregisters van Brugge te vinden (1790-1812, 1809-1830 en 1846-1866), aanplakbrieven van de Eerste Wereldoorlog en poorterboeken 1418-1498. U heeft een (gratis) account nodig.
Website: Archiefbank Brugge
 
Famliekunde Brugge
Overzicht met gegevens (met de mogelijkheid tot het bestellen van een kopie) van bidprentjes en rouwbrieven en scans van jaargedachtenissen.
Website: Familiekunde Brugge
 
Wezenregisters Brugse Vrije (Noordkwartier)
Een bewerking van de wezenregisters van het Noordkwartier van het Brugse Vrije die aangelegd werden in de periode van 1700–1796.
Pdf-bestand: Wezenregisters Brugse Vrije
 
Begraafplaats Deerlijk
Zoeken op naam of jaartal van overlijden in de databank van begraafplaats Deerlijk en Sint-Lodewijk. Tevens wordt op de plattegrond de ligging van het betreffende graf getoond.
 
Dudzele
Vermeldingen overlijden 1912-1917.
Website: Jammart
 
Harelbeke
Zoeken op naam of overlijdensjaar of via de plattegrond binnen de begraafplaatsen van Harelbeke.
Website: Begraafplaatsen Harelbeke
 
Ingelmunster
Uitgebreid zoeken op de website in de begraafplaatsen van Ingelmunster.
Website: Versteende getuigenissen
 
Koksijde
Uitgebreid zoeken via de databank van de begraafplaatsen van Koksijde.
Website: Begraafplaatsen Koksijde
 
Knokke-Heist
Via dit loket kunt u de overledenen opzoeken, die begraven zijn op de Centrale Begraafplaats van Knokke-Heist in de Kalvekeetdijk. Er wordt gevraagd om Adobe Flash toe te staan, anders dan de button doet vermoeden wordt deze niet geïnstalleerd.
Website: Geoloket
 
Koolkerke
Vermeldingen overlijden 1877-1914.
Website: Jammart
 
Stadsarchief Kortrijk
Sinds kort zijn de akten van de Burgerlijke Stand van Kortrijk en deelgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem) te raadplegen via de Beeldbank Kortrijk. Naast de akten vindt u er nog veel meer info en beeldmateriaal, waaronder bidprentjes en rouwbrieven. Het indexeren van de documenten is in volle gang en momenteel is ongeveer de helft van de akten beschreven.
Een account aanmaken is niet meer nodig. U geeft linksboven in het zoekscherm de gezochte familienaam in, waarna u de zoekopdracht kunt verfijnen.
Ook een aantal bevolkingsregisters (inclusief de indexen) zijn intussen gedigitaliseerd en online te raadplegen. Deze registers zijn echter nog niet geïndexeerd.
Website: Beeldbank Kortrijk
Zie ook: Trezoor
 
Lendelede
Databanken van de Gemeentelijke Begraafplaatsen van Lendelede.
Website: Begraafplaatsen Online
 
Oostende
Databank van Begraafplaats Stuiverstraat.
Website: Geoloket
 
Sint-Kruis
Overledenen in de parochies van Sint-Kruis.
Website: Parochies Sint-Kruis
 
Varsenare
Vermelding overleden personen uit Varsenare 1936-1949.
Website: Jammart
 
Waregem
Databank van begraafplaatsen in gemeente Waregem.
Website: Begraafplaatsen Waregem
 
Wevelgem
Databank van begraafplaatsen in gemeente Wevelgem.
Website: Begraafplaatsen Wevelgem
 
 

Vlaams-Brabant
 
Bronbewerkingen Vlaams-Brabant
Overzicht met bronbewerkingen van Vlaams-Brabant. Scrol via de linker kolom naar ‘Vlaams-Brabant’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
Buizingen
Zoeken op naam naar gegevens van bidprentjes van personen geboren in Buizingen.
Website: Jammart
 
Halle

Bidprentjes en communieprenten
Zoeken op naam naar gegevens van bidprentjes van personen geboren in Halle en een overzicht van communieprenten van Halle en omstreken.
Website: Jammart

Overledenen geboren te Halle
Pro-Gen programma.
Website: Jammart
 
Leuven
Op de website van Familiekunde Vlaanderen vind u een groot aantal bronbewerkingen, waaronder dopen 1555-1796 en huwelijken 1585-1796 op naam van de bruidegom of bruid. Klik hier voor het complete overzicht.
Website: Familiekunde Vlaanderen
 
Parochies tussen Leuven, Aarschot, Diest en Tienen
Zoeken op naam in de parochieregisters tussen Leuven, Aarschot, Diest en Tienen. Door op de de desbetreffende plaats op de kaart te klikken kunt u zien welke registers beschikbaar zijn. Tevens zijn er gegevens uit de volktelling van 1796 beschikbaar.
Website: Actegena
 
Londerzeel
Databank van de kerkhoven te Londerzeel.
Website: Versteende Getuigenissen
 
Vollezele
Bronbewerking huwelijken 1668-1679 en 1679-1707.
Website: Jammart
 
 

Waals-Brabant
 
Bronbewerkingen Waals-Brabant
Overzicht met bronbewerkingen van Waals-Brabant. Scrol via de linker kolom naar ‘Waals-Brabant’ en klik vervolgens op ‘internet’. Het bovenste gedeelte betreft de beschikbare provinciale en regionale links. Daaronder volgen de beschikbare plaatselijke links.
Website: Geneaknowhow
 
 

Bidprentjes (algemeen), kranten en familieberichten
 
Bidprentjes Algemeen
Bidprentjes Jammart (Zie ook: Update)
Bidprentjes Werner
Bidprentjes Jacques
Bidprentjes Jeremie
Indeken
Doodsprentjes Philippe Verzamelt ( Zie ook: Communieprentjes, Priesters en Broeders en Kloosterzusters)
 
Kranten
Kranten Aalst (Oost-Vlaanderen)
Kranten Brugge (West-Vlaanderen)
Gazette van Gend(t) (1749-1838)
Kempense kranten
Krantenarchief Koninklijke Bibliotheek
Kranten Oostende en de kustregio (vanaf 1850)
Kranten Vlaanderen en Brussel (1830-1950)
Kranten West-Vlaanderen
Dagblad Vooruit (socialistisch dagblad; 1884-1918)
 
Familieberichten
Annonce Revue
In Memoriam
In Gedachten
Familiebericht
Gentools (onder ‘Uitvaart’)
 
 

Eerste en Tweede Wereldoorlog
 
 
Eerste Wereldoorlog
 
Zie ook: Belgische vluchtelingen in Nederland via Eerste Wereldoorlog
 
Archief Internationale Rode Kruis
Archief van het Internationale Rode Kruis betreffende militairen of burgers, die gevangengenomen zijn en naar detentiekampen gestuurd werden.
 
TracesOfWar
Op deze website, betreffende de beide wereldoorlogen, kunt u onder andere zoeken naar personen en onderscheidingen.
 
A Street Near You
Via een interactieve wereldkaart kunt u zoeken naar gegevens en waar mogelijk foto’s van gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.
 
The ‘Last’ World War 1 Veterans
Pagina met, waar mogelijk, verhalen over de laatst bekend zijnde veteranen van de Eerste Wereldoorlog in 2008.
 
U-Boat
Op deze site vindt u alle Duitse U-boten van beide wereldoorlogen, hun commandanten en operaties, alle geallieerde oorlogsschepen, bevelvoerende officieren van alle grote marines en technologische informatie. U kunt ook bladeren door de fotogalerij, boeken en films.
 
Belgian War Dead Register
Via de databank vindt u de gegevens met originele fiches van gesneuvelde militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op termijn zal de databank zich uitbreiden met info over gesneuvelden uit onder meer de Tweede Wereldoorlog.
 
Gesneuvelde soldaten 14-18
Via de databank kunt u zoeken naar 872 gesneuvelde soldaten, genoteerd in Antwerpse parochies en colleges. Onder het zoekscherm vindt u pdf-bestanden met gesneuvelde soldaten per parochie.
Zie ook de oorlogsverslagen WO I in het Archief van het Bisdom op de website van het Rijksarchief.
 
Guldenboek der Vuurkaart
Om onderscheid te maken tussen hen, die gediend hadden in het Belgisch Leger tussen 4 augustus 1914 en 11 november 1918 in de frontlinie of destijds een minder gevaarlijke functie binnen het leger hadden uitgeoefend, werd de ‘vuurkaart’ in het leven geroepen. De vuurkaart, een (identiteits)bewijs, werd onder meer uitgereikt aan oud-strijders, die voldeden aan de daarvoor gestelde eisen, om na de oorlog van enkele rechten en privileges te kunnen genieten. Aan alle houders van een vuurkaart, de Vuurkruisers, werd het Vuurkruis uitgereikt. (Zie ook: Stanny Van Grasdorff)
Het Guldenboek der Vuurkaart (1933-1939) bevat de namen, gegevens en foto’s van oorlogsveteranen, die in het bezit waren van een vuurkaart en vermeld wensten te worden in het boek. U kunt ook zoeken via de databank. Tevens vindt u hier ook enkele vuurkaarten of u kunt zoeken op Europeana.
 
Gesneuvelde militairen Buizingen, Halle en Lembeek
Namenlijst met gegevens en foto’s van gesneuvelde militairen uit Buizingen, Halle of Lembeek.
 
Helden Wereldoorlog I-Land van Waas
Gelegenheidsblog ‘100 jaar Groote Oorlog’. Eerbetoon ter nagedachtenis van de gesneuvelden en burgerslachtoffers uit het Land van Waas, die overleden zijn tijdens het conflict van 1914-1918.
 
Namenlijst slachtoffers Westhoek
Zoeken in de databank van het In Flanders Fields Museum naar gegevens van de slachtoffers in de Westhoek, zowel burgers als militairen, ongeacht hun nationaliteit. (Zie ook: ComingWorldRememberMe)
 
Lijst van Belgische soldaten gefusilleerd in de Eerste Wereldoorlog
Het Belgische leger liet in de Eerste Wereldoorlog elf van de eigen soldaten fusilleren.
 
Belgische militairen gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog
Forum met foto’s en/of bidprentjes van gesneuvelde Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 
Het Archief
Nieuws van de Groote Oorlog; oorlogskranten, gecensureerde pers en frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog.
 
De Belgische Pers van de Groote Oorlog
De online collecties van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog.
 
The Belgian War Press
Zoeken in de gecensureerde en clandestiene pers.
 
Project NRC: De eerste wereldoorlog in krantenartikelen
In het kader van dit project worden alle krantenartikelen, die handelen over de eerste wereldoorlog in België en die tussen 1 augustus 1914 en 31 december 1918 verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gecompileerd en volgens datum van verschijning gebundeld in boeken. Concreet gaat het over alle artikelen die verschenen over de oorlogshandelingen zelf, maar ook alle artikelen die handelen over de toestand in België of over de lotgevallen van (gevluchte) Belgen in het buitenland werden in deze compilatie opgenomen.
 
 
Tweede Wereldoorlog
 
Zie ook: Tweede Wereldoorlog
 
Arolsen Archives
Ongeveer dertig miljoen documenten, die bewaard worden in het archief van Arolsen Archives in Duitsland, voorheen International Tracing Service (ITS), geven informatie over het lot van nazi-vervolgden. De documentatie heeft betrekking op drie hoofdthema’s: opsluiting, dwangarbeid en bevrijde overlevenden.
U kunt zoeken via het Online Archief. Nog niet alle documenten zijn digitaal toegankelijk. Voor onderzoek naar een familielid kunt u via een formulier op de website een verzoek indienen. Het gaat wel enige maanden duren voordat u bericht ontvangt.
 
Namenproject Antwerpen
Met het Namenproject Antwerpen probeert het FelixArchief-Stadsarchief Antwerpen zo veel mogelijk namen van dodelijke slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te achterhalen. Het gaat om slachtoffers die in Antwerpen woonden of omkwamen.
 
Verzetsbeweging De Zwarte Hand
De Zwarte Hand was een Belgische verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beweging was vooral actief in Klein-Brabant en de Rupelstreek. Op de pagina vindt u een lijst van de 111 leden.
 
Belgische orlogsslachtoffers 1940-1945
Overledenen in Duitsland, waarvan het merendeel in de concentratiekampen.
 
Overleden in concentratiekampen
Een incompleet namenoverzicht met geboorte- en overlijdensgegevens en het betreffende concentratiekamp van met name personen van Belgische en Nederlandse afkomst.
 
Overleden Belgische dwangarbeiders Hamelen
Lijst met namen en gegevens van in Hamelen (Duitsland) overleden Belgische dwangarbeiders, veelal gestorven door de uitermate slechte omstandigheden in de kampen.
 
Kazerne Dossin
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1942-1944, zette de Duitse bezetter de in Mechelen gelegen Kazerne Dossin in als verzamelkamp voor Belgische Joden en zigeuners. Vanuit dit kamp werden zo’n 25.500 Joden en 354 zigeuners gedeporteerd, de meesten naar Auschwitz-Birkenau. Minder dan vijf procent keerde levend terug.
Op de website kunt u onder andere zoeken naar personen in de digitale beeldbank, via In Memoriam of Biografieën.