Betekenis militaire afkortingen

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 

a   Administratie
a   Algemeen
AAT   Aan- en afvoertroepen
ABD   Auto Bevrachtings Dienst
ACMC   Adviescommissie Militair Commissaris
adb   Adelborst
ADCO   Adviescommissie Mijnstreek
A Dets   Area Detachments
ambt   Ambtenaar
AMC   Afdelings Militair Commissaris
amnt   Automonteur
Amphibat   Amfibiebataljon
ANEFO   Algemeen Nederlands Fotobureau
ANP   Algemeen Nederlands Persbureau
aoo   Adjudant-onderofficier
ar   Arts
Arbat   Artilleriebataljon
aro   Adspirant reserve officier
ARR   Administration for Relief and Rehabilitation
ATD   Amfibische Technische Dienst
ATE   Amfibische Technische Eenheid

BAB   Bureau Afvoer Burgerbevolking
BAGO   Bureau Aanvoer Goederen Overzee
BANAD   Bureau Afwikkeling Nederlandse Arbeidsdienst
barb   Barbier
BBSB   Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg
BD   Bewakingsdetachement
BDOM   Burgerdiensten Opruiming Mijnen
bed   Bediende
BK   Bronzen Kruis
BL   Bronzen Leeuw
BMG   Bureau Militair Gezag
BNS   Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten
BNV   Bureau Nationale Veiligheid
bott   Bottelier
bp   Bekleder-parachutepakker
BPM   Bataafsche Petroleum Maatschappij
Brigstaf   Brigadestaf
Brigstafco   Brigade stafcompagnie
BS   Binnenlandse Strijdkrachten
btsm   Bootsman
BV   Bewakingsvaartuig

CA   Civil Affairs
CAC   Centrale Advies Commissie
CA-Dets of CA.Det.   Civil Affairs Detachments
CAID   Civil Affairs Inlaad Depot
CAVV   Centraal Aan- en Verkoopbureau voor de Voedselvoorziening
CBD   Commandant Bewakingsdetachement
CBZ   Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting
CDK   Centraal Distributiekantoor
CdK   Commissaris der Koningin
CDS   Commandant der Strijdkrachten
CGB   Commandant Grensbewaking
CGV   Commandant Grensvak
chf   Chauffeur
CIK   Commandant Kamp van Bewaring
CORVO   Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd
CNV   Commissariaat Noodvoorziening
CNVGG   Commissariaat Noodvoorziening Geteisterde Gebieden
COA   Commissie Arbeiders Mijnstreek
COB   Commissie Beambten Mijnstreek
COSSAC   Chief of Staff Supreme Allied Command
CSMG   Chef Staf Militair Gezag
CSO   Chief Signal Officer
CVO   Commissie van Vooronderzoek
CTB   Centraal Transport Bureau
CUM   Commissie Uitgifte Motorrijtuigen

DHC   Districts Haven Commissaris
DMC   Districts Militaire Commissaris
DOM   Dienst Opruiming Mijnen
DP   Doorlaatpost
DP’s   Displaced Persons
DP-Dets   Displaced Person Detachments
dpl   Dienstplichtig
DR   Derde Rijk (1933–1945)
DTB   Districts Transport Bureau
DUW   Dienst Uitvoering Werken

EACU   Enemy Ammunition Control Unit
elnt   Eerste luitenant
elmnt   Elektromonteur
esd   Employé Speciale Diensten
ETO   Eerst Toegevoegd Officier
EVB   Eenheids Vakbeweging

GAB   Gewestelijk Arbeidsbureau
GAC   Grote Adviescommissie der illegaliteit
GB   Grensbewaking
Genbat   Geniebataljon
gezh   Gezaghebber (GM)
gezv   Gezagvoerder
gknst   Geschutkonstabel
GM   Gouvernements Marine
GOIWN   Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland
gsmr   Geschutmaker
GTB   Gewestelijk Transport Bureau
GV   Grensvak
GVT   Groep Vliegtuigen

ha   Hersteld actief (na pensionering)
HAL   Holland America Line
HARK   Nationale Hulpactie Rode Kruis
HC   Haven Commissaris
HDP   Hoofd Doorlaat Post
HMAS   Her Majesty Australian Ship
HMS   Her Majesty Ship
hofm   Hofmeester
hofmsm   Hofmeestersmaat
HOMSD   Hoofdofficier van de Marine Stoomvaartdienst
hova   Hoofdofficier van administratie
hovl   Hoofdofficier-vlieger
HQ   Head Quarters
HTB   Haven Transport Bureau
HTD   Haven Transport Dienst
huz   Huzaar
HVD   Hoofd Veiligheidsdetachement
hvgmr   Hulpvliegtuigmaker
hvlam   Hoofd vlootaalmoezenier
hvlop   Hoofd vlootpredikant
hvm   Havenmeester

IK   Voorlopig Kamp van Bewaring
Inbat   Infanteriebataljon
Inco   Infanteriecompagnie
Inh   Inheems (Indisch)

kapt   Kapitein
KB   Koninklijk Besluit
KIM   Koninklijk Instituut voor de Marine
KL   Koninklijke Landmacht
klmr   Kleermaker
kltz   Kapitein-luitenant ter zee
Klu   Koninklijke Luchtmacht
KM   Koninklijke Marine
KMA   Koninklijke Militaire Academie
KMar   Koninklijke Marechaussee
KMR   Koninklijke Marine Reserve
KNIL   Koninklijk Nederlands Indisch Leger
knst   Konstabel
knstsm   Konstabelsmaat
kpl   Korporaal
kplhofm   Korporaal-hofmeester
ktz   Kapitein ter zee
kv   Kort verband
KV   Kruis van Verdienste
kw   Kustwacht
kwmr   Kwartiermeester

LBD   Luchtbeschermingsdienst
lds   Loods
ldskw   Loodskwekeling
LKP   Landelijke Knokploeg (Verzet)
ll   Leerling
lmatr   Lichtmatroos
lndst   Landstorm
LO   Landelijke Organisatie (Verzet)
LSK   Luchtstrijdkrachten
Lt   Lieutenant (eerste luitenant)
Lt.Col.   Lieutenant Colonel
ltz   Luitenant ter zee
LW   Loodswezen
lw   Lichtwachter (Loodswezen)

m   Maat
MA (met kroontje erboven)   Koninklijke Militaire Academie
mach   Machinist
Maj.   Major
MARBRIG   Mariniersbrigade
marn(s)   Marinier(s)
matr   Matroos
mb   Magazijnbeheerder
MBA   Marine Bewakings Afdeling
MC   Militaire Commissaris
MCRH   Militair Commissariaat voor Rechtsherstel
mdr   Machinedrijver
ME   Marine Etablissement
Medco   Medische Compagnie
MG   Militair Gezag
MGB   Motor Gun Boat
MH   Militair Hospitaal
MHS   Marinehospitaal Soerabaja
mil   Militie (dienstplicht)
mjr   Majoor
ML   Militaire Luchtvaart (KNIL)
MLD   Marine Luchtvaart Dienst
MMOD   Marine Mijn Opruimingsdienst
Mobat   Motortransport bataljon
MOD   Mijn Opruimingsdienst
MOD   Militaire Opruimingsdienst
mont   Monteur
montsm   Monteursmaat
MRC   Militair Repatriërings Commissaris
MS   Motorschip
MSD   Marine Stoomvaart Dienst
MTMG   Afdeling Motortransport Militair Gezag
MTN   Motortransport Nederland
MVKB   Marinevliegkamp Boeroekoe
MVKK   Marinevliegkamp De Kooij
MVKM   Marinevliegkamp Morokrembangan
MVKP   Marinevliegkamp Tandjong Priok
MVKV   Marinevliegkamp Valkenburg

NAD   Nederlandse Arbeidsdienst
NAF   Nederlands Arbeidsfront
NBS   Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NEFIS   Netherlands Forces Intelligence Service
NEITS   Netherlands East Indies Transport Section
NICA   Netherlands Indies Civil Administration
NL   Nederland
NMA   Netherlands Military Administration
NNG   Nederlands Nieuw-Guinea
N.O.I.   Nederlands Oost-Indië
NPRC   Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale
NRK   Nederlandse Rode Kruis
NS   Nederlandse Spoorwegen
NSB   Nationaal Socialistische Beweging
NSKK   Nationaal Socialistisch Kraftwagen Korps
NVH   Nederlands Volksherstel
NVV   Nederlands Verbond van Vakverenigingen

OAZ   Oudst Aanwezend Zeeofficier
oc   Oudste categorie
OC   Ontvangstcentrum
OD   Ordedienst
off   Officier
OGS   Oorlogsgravenstichting
om   Olieman
OMSD   Officier Marine Stoomvaart Dienst
oovl   Onderofficier-vlieger
OP   Ontvangstpost
opp   Opper (adjudant-onderofficier)
ord   Ordinary
OTU   Operational Training Unit
OV   Onbepaald Verband
ova   Officier van administratie
ovg   Officier van gezondheid
ovl   Officier-vlieger
ovw   Oorlogsvrijwilliger
OW   Oorlogswet
OZD   Onderzeedienst
ozwnr   Officier-zeewaarnemer

PG   Procureur-Generaal
PMC   Provinciale Militaire Commissaris
PMG   Publicatieblad Militair Gezag
PO   Petty Officer (onderofficier Royal Navy)
POD   Politieke Opsporingsdienst
PTB   Provinciaal Transportbureau
PTT   Post, Telegraaf en Telefoon

RAAF   Royal Australian Air Force
RAF   Royal Air Force
R-boot   Raum-boot
RDM   Regerings Directoraat Motorvoertuigen
res   Reserve
RI   Republiek Indonesië
RMWO   Ridder Militaire Willemsorde
RN   Royal Navy
roerg   Roerganger
RP   Regionaal patrouillevaartuig

sbn   Schout-bij-nacht
SCAO   Senior Civil Affairs Officer
SHAEF   Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces
schmr   Schoenmaker
schr   Schrijver
schrsm   Schrijversmaat
sd   Speciale diensten
SD   Sicherheitsdienst
sgt   Sergeant
smjr   Sergeant-majoor
snr   Seiner
snrsm   Seinersmaat
SOE   Special Operations Executive
spr   Schipper
SQ   Squadron
SS   Stoomschip
Stafco   Stafcompagnie
stok   Stoker
stm   Stuurman

t of TD   Technische Dienst
Tanco   Tankcompagnie
tamb   Tamboer
TBAB   Tijdelijk Bureau Afvoer Burgerbevolking
TBABB   Tijdelijk Bureau Afvoer Burgerbevolking Buitenland
TCBVO   Tijdelijk Centraal Bureau voor Verzorging van Oorlogsslachtoffers
TD   Technische Dienst
tdl   Tijdelijk
timm   Timmerman
timmsm   Timmermansmaat
tit   Titulair
tlg   Telegrafist
tlgnm   Telegrafistenmaat
tlnt   Tweede luitenant
TM   Torpedo Motorboot

USN   United States Navy
USS   United States Ship
UVV   Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers

v   Vlieger
Verka   Verkenningsafdeling
vgmr   Vliegtuigmaker
vgmrsm   Vliegtuigmakersmaat
vgsch   Vliegtuigschutter
vgtlg   Vliegtuigtelegrafist
vgtlgnm   Vliegtuigtelegrafistenmaat
VHK   Vrouwen Hulp Korps
VK   Verenigd Koninkrijk
VK   Vliegerkruis
vl   Vlieger
vlam   Vlootaalmoezenier
VMR   Vrijwillige Marine Reserve
vlop   Vlootpredikant
VN   Verenigde Naties
VO   Verzorging Oorlogsslachtoffers
VOA   Verzetskruis Oost-Azië
VRH   Vrijwillige Reserve Hulpschepen
VS   Verenigde Staten
vsd   Van speciale diensten
vvkl   Vliegverkeersleider
VV   Verzamelplaats voor Vertrekkenden

wk   Werktuigkundige
WOII   Tweede Wereldoorlog

Z-besluit   Zuiveringsbesluit
zm   Zee-milicien
zvpl   Ziekenverpleger
Zwaco   Zware wapen compagnie
 
 
Deze lijst is samengesteld uit diverse bronnen op het internet. Aanvullingen en/of verbeteringen zijn welkom.