Boerderij-, huis- of veldnamen en molens

 
(Zie als eventuele aanvulling ook: Oude plaatsnamen, stratenlijsten en omnummeringen.)
 
Boerderij- en huisnamen
Veldnamen
Molens en molenaars

 

Boerderij- en huisnamen
 
Boerderij- en huisnamen Barneveld, Garderen en Voorthuizen
Boerderij- en huisnamen in de kadastrale gemeenten Barneveld, Garderen en Voorthuizen.
Pdf-bestand: Boerderij- en huisnamen
 
Boerderijen in de Baronie van Breda
Uitgebreide informatie over de onderdelen en terminologie betreffende de boerderijen in de Baronie van Breda (15e-19e eeuw).
Pdf-bestand: De Oranjeboom
 
Huis-, buurt- en veldnamen Groningen
Ingang op huis-, buurt- en veldnamen uit bronnen van het Gemeentearchief Groningen.
Pdf-bestand: Groninger Archieven (Klik op afbeelding)
 
Haarler Boerderijonderzoek
Informatie over boerderijen en bewoners: Buurtschap Haarle, Eekte, Zuidbroek, Lurkeers, Haar, Raams, Hakkershoek, Haarsche mate, Velthuizen, Broekoers, Twilhaar, Achterhoek (buurtschap Helhuizen).
Website: Erve Alferink
 
Oude huisplaatsen Hardenberg
Informatie over de oude huisplaatsen en bewoners in de gemeente Hardenberg.
Website: Geheugen van Hardenberg
 
Toponymie van ‘s-Heerenhoek
Voormalige gemeente ‘s-Heerenhoek: namen van het dorp, de polders en de buurtschappen; waternamen; namen van veldhoeken; namen van percelen en tiendhoeken; straat-, weg- en dijknamen en boerderij- en huisnamen.
Pdf-bestand: HK De Bevelanden
 
Noord-Hollandse stolpboerderijen
Onderzoekers hebben in Noord-Holland 4.841 stolpen aangetroffen die gebouwd zijn voor 1966. Daarvan zijn er 730 al beschermd als monument en 157 zijn aangewezen als beeldbepalend pand. Op de waarderingskaart zijn alle Noord-Hollandse stolpboerderijen tot het bouwjaar 1965 zijn in kaart gebracht.
Website: Waarderingskaart
 
Oldambtster boerderijen en hun bewoners
Informatie over de boerderijen en hun bewoners in het Oldambt.
Website: Boerderijenboek Oldambt
 
Boerderijen, huizen en bewoners Schildwolde
Bewoners van de boerderijen en huizen te Schildwolde, voor zover bekend, vanaf circa 1630 tot ongeveer 1830: Slochteren (Padje), Denemarken, Schildwolde westkant (Kloosterpolder), De Zanden, Schildwolde centrum en Schildwolde oostkant.
Website: Jacob Boerema
 
 
 

Veldnamen
 
Huis-, buurt- en veldnamen Groningen
Ingang op huis-, buurt- en veldnamen uit bronnen van het Gemeentearchief Groningen.
Pdf-bestand: Groninger Archieven (Klik op afbeelding)
 
Toponymie van ‘s-Heerenhoek
Voormalige gemeente ‘s-Heerenhoek: namen van het dorp, de polders en de buurtschappen; waternamen; namen van veldhoeken; namen van percelen en tiendhoeken; straat-, weg- en dijknamen en boerderij- en huisnamen.
Pdf-bestand: HK De Bevelanden
 
Veldnamen Hoge Veluwe
Verklaringen en verhalen betreffende de veldnamen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Pdf-bestand: Veldnamenrapport
Zie ook: Geschiedenis Hoge Veluwe
 
Veldnamen Leutingewolde
Veldnamen van Leutingewolde.
Website: Leutingewolde
 
Veldnamen van Noordlaren
Overzicht van akkers, weilanden en hooi- en madelanden genoemd in de boedelinventaris uit 1703 van Hindrick Sijbring.
Website: Groninganus
 
 
 

Molens en molenaars
 
De Nederlandse Molendatabase
Via deze website zijn diverse molendatabanken toegankelijk, waaronder die van bestaande Nederlandse molens, Nederlandse windmotoren en weidemolens en Belgische molens. Tevens zijn de databanken onderling gekoppeld zodat herstelde, verplaatste, en verdwenen molens naar elkaar doorlinken.
Website: Molendatabase
 
Nederlandse molens
Informatie over alle bestaande en verdwenen molens in Nederland met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en bouwtekeningen.
Website: AlleMolens
 
Verdwenen molens
Zoeken in de databank naar gegevens over (deels) verdwenen wind- en watermolens in Nederland; molens die niet meer tot de categorie ‘werkende molens’ behoren door onder meer brand, verval, sloop of gedeeltelijke afbraak.
Website: Molendatabase
 
Verdwenen Belgische molens
Geavanceerd zoeken naar verdwenen molens in België.
Website: Molenecho’s
 
Molenkaart
Interactieve kaart van alle Nederlandse molens (wereldwijd) waaraan een Ten Bruggencate-nummer is toegekend en waarvan de coördinaten bekend zijn.
Website: Allemolenskaart
 
Mühlendatenbank
Op deze website kunt u via het zoekscherm of via een kaart zoeken naar molens (en eventuele gegevens) in Duitsland of Internationaal.
Website: Milldatabase
 
Papiermolens Veluwe
Papiermolens op de Veluwe. Van elke watermolen worden de chronologische feiten genoemd met voor zover bekend de namen van eigenaren, pachters en papiermakers. Tevens is er een kaartje met de (toenmalige) locatie van de molen. Er is een aparte index van papiermakers, waarin alle namen alfabetisch opgenomen zijn. Van de meeste papiermakers zijn gezinsbladen toegevoegd.
Website: NikkelsWeb
 
Koornmullenaers Pampiermaeckers en Coperslaghers
Het boek Koornmullenaers Pampiermaeckers en Coperslaghers door Reinier Hardonk. Het boek bevat een veelheid aan informatie over de geschiedenis van de Veluwse en met name de Apeldoornse sprengen en molens.
Website: Henk Weltje
 
Groninger molenaars en molenmakers
Op de website kunt u op naam zoeken naar Groninger molenaars, moleneigenaren, molenmakers, molenaarsknechten, boekweitmolenaars, grutters en hun familieleden.
Website: BD Poppen
 
Rotterdamse molenaars en grutters in de Gouden Eeuw
Op de website vindt u onder andere een aantal samenvattingen van oude notariële akten, die bewaard zijn gebleven in het stadsarchief van Rotterdam, betreffende molenaars en grutters in de zeventiende eeuw.
Website: Engelfriet