Bronbewerkingen Nederland

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

 
Zie ook de digitale bronbewerkingen via Geneaknowhow en Van Papier Naar Digitaal.
Zie voor de Doopsgezinde Kerk ook Religie.

 

Aalsmeer
Dopen Oud-Katholiek 1730-1811 (met hiaat 1784-1787)
Website: Brouwer Tree
 
Aalten
NG dopen (1665-1704, 1705-1734, 1735-1761, 1762-1788 en 1789-1811) en NG trouwen (1737-1772 en 1773-1811). RK doopboek Kruiskapel Hemden-Duitsland (1706-1759 en 1763-1823). Zie voor meer bestanden de website.
Website: Genealogie Domein
 
Almelo

Huwelijken Almelo 1691-1749
Huwelijken in Almelo 1691-1749.
Website: Marriages in Almelo

Begraven Almelo 1883-2013
Begraafgegevens van alle overledenen van 1883 tot 2013 gerangschikt op datum of op alfabetische volgorde van de achternaam.
Pdf-bestanden: Alle Overledenen Op Datum of Alle Overledenen Op Alfabet
 
Ameide en Tienhoven
Op de website van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven zijn een groot aantal registers en archieven te vinden, waaronder dtb-boeken en BS-archieven.
Website: HV Ameide en Tienhoven
 
Ameland
Huisnummers 1810 met vermelding van de eigenaren en het aantal bewoners, vensters en deuren (Hollum, Buren, Ballum en Nes); schoolmeesters op Ameland sinds 1650; register (RK) van overledenen en van hen die de laatste sacramenten zijn voorzien (1695-1850).
Website: Amelander Historie
 
Ankeveen
NG dopen 1643-1811 en NG begraven 1758-1828.
Website: NGV
 
Arkel
Index van huwelijken te Arkel van oktober 1710 tot 1735.
Website: Reocities

Baarn
RK dopen 1703-1757, RK huwelijken 1703-1757 en RK begraven 1744-1758.
Website: NGV
 
Blaricum

RK dopen en impost begraven
RK dopen 1788-1810 en impost begraven 1695-1811.
Website: NGV

ORA Blaricum en Laren
Oud Rechterlijk Archief Blaricum en Laren 1651-1756.
Pdf-bestand: Genealogie Huizen

Koptienden Blaricum 1502-1835
Koptienden Blaricum 1502-1835; overzicht met verwijzingen naar pdf-bestanden.
Website: Genealogie Huizen

Databank namen Blaricum 1502-1811
Databank van namen uit Blaricum 1502-1811; overzicht met verwijzingen naar pdf-bestanden.
Website: Genealogie Huizen

Bevolkingsreconstructie Huizen, Blaricum en Laren 1502-1811
Bevolkingsreconstructie Huizen, Blaricum en Laren 1502-1811
Website: Genealogie Huizen
 
Borculo
‘Protokol van opdragten en bezwaren ten landgerichte etc.’ 1771-1775.
Pdf-bestand: Heerlijkheid Borculo
 
Borne
Volkstellingen 1748 en 1795, NH doopboek 1728-1760 en 1760-1812, overlijden 1806-1812 en Doopsgezinde Gemeente met geboorten 1735-1813, dopen 1811-1842 en overlijden 1814-1876.
Website: Sijses
 
Bourtange
Huwelijks register 1729 tot en met 1782.
Website: Familie Molema
 
Boxtel
Klappers op een aantal RK Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Boxtel (1608–1734).
Pdf-bestand: BHIC
 
Breskens
Huwelijken 1611-1760, bevolking 1688, RC 1813, BR 1826, lidmaten 1653, 1715, 1715-1739, 1739-1761, 1762-1777, 1778-1797 en Roomsgezinden 1720/1721.
Website: Grijsbaard
 
Bussum

Registre Civique 1811
Registre Civique 1811 Naarden en Bussum, Kanton Naarden, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV

DTB Bussum
RK dopen 1796-1812.
Website: NGV

Diversen Bussum
Buurmeesterboek 1750-1809, Erfgooierslijst 1708, Stemlijst 1799, Bewonerslijst 1808 en 1855, Gaarderboek 1733, 1739 en 1749.
Website: NGV

Charlois (Rotterdam)
Charlois dopen periode 1660-1811 (nagenoeg compleet).
Website: Genealogie Voorouders

Dalfsen
Diverse indexen met transcripties: Rooms Katholiek dopen 1695-1756, Rooms Katholiek dopen 1756-1812, Nederduits Gereformeerd trouwboek 1679-1697, RK trouwboek Dalfsen 1695-1750, 1768-1812 en begraven en overlijden 1770-1811.
Website: Geneaknowhow
 
Dantumawoude
Dantumawoude 1829-1839-1850 met per sectie de huisnummers en bewoners met gegevens in een pdf-bestand.
Pdf-bestand: Dantumawoude
 
Delden
NG dopen 1647-1680 (Stad Delden en de buurschappen Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde of Wegdam, Wiene of Weddehoen, Zeldam of Kotwijk (Gem. Ambt Delden), Beckum na 1674, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)), 1680-1732 ( Stad Delden en de buurschappen Azelo, Wiene of Weddehoen, Zeldam of Kotwijk (Gem. Ambt Delden), Beckum na 1674, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)), 1680-1732 (Stad Delden en de buurschappen Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde of Wegdam, Wiene of Weddehoen, Zeldam of Kotwijk (Gem. Ambt Delden), Beckum na 1674, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)), 1733-1782 (Stad Delden en de buurschappen Azelo. Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde of Wegdam, Wiene of Weddehoen, Zeldam of Kotwijk (Gem. Ambt Delden), Beckum na 1674, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)), 1783-1812 (Stad Delden en de buurschappen Azelo. Bentelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Hengevelde of Wegdam, Wiene of Weddehoen, Zeldam of Kotwijk (Gem. Ambt Delden), Beckum, Oele en Woolde (Gem. Hengelo)) en RK dopen Statie Wegdam 1768-1812.
NG huwelijken (zie omschrijving hierboven) 1674-1688, 1688-1698, 1699-1711, 1711-1732, 1733-1777 en 1778-1810.
Overlijden Stad Delden 1806-1808, Ambt Delden 1806-1808 en Stad en Ambt Delden 1808-1811.
Website: Sijses
 
Den Haag

Huwelijken Den Haag
Pdf-bestanden met:huwelijken (op naam van de bruid) 1853-1862, 1863-1872, 1873-1882, 1883-1892, 1893-1902 (A t/m K), 1893-1902 (L t/m Z), 1903-1912 (A t/m H), 1903-1912 (I t/m R), 1903-1912 (S t/m Z), 1913-1922 (A t/m G), 1913-1922 (H t/m L), 1913-1922 (M t/m S), 1913-1922 (T t/m Z), 1923-1932 (A t/m F), 1923-1932 (G t/m K), 1923-1932 (L t/m R), 1923-1932 (S t/m Z) en echtscheidingen 1853-1882, 1883-1902, 1903-1912, 1913-1922 en 1923-1931.
Website: Familie van de Velde

Huwelijken ‘s­-Gravenhage 1764
Trouwen voor alle gezindten in ‘s­-Gravenhage 1764 met de huwelijksdatum en de namen van de bruidegom en bruid vindt u in het pdf-bestand Huwelijken ‘s-Gravenhage.
 
Den Helder
Zoeken op naam in de databank van Den Helder en omgeving (inhoud databank).
Website: Genealogie Den Helder
 
Diemen
Transcriptielijst van personen die tussen 1691 en 1718 het Heilig Oliesel ontvingen vanuit de schuilkerk van Over-Diemen. De scans zijn te vinden op FamilySearch.
Website: Erfst.uk
 
Diepenheim
Volkstellingen 1748 en 1795 en het Lidmatenboek Diepenheim 1683-1756.
Website: Sijses
 
Doornspijk
Pdf-bestanden met BR 1840 en 1850-1860, BR 1860-1890, BR 1890-1920, begraven 1843-1871, BS (geboorten, huwelijken en overlijden) 1812-1844 , geboorten 1845-1940, huwelijken 1845-1940 en overlijden 1845-1940.
Website: Streekarchivariaat
 
Dordrecht

Diversen Dordrecht
Veel diverse hulpbronnen zijn te vinden op de website dordtenaZOEKer van 1558 tot 2013. In de dordtenaZOEKer zijn ook alle gegevens opgenomen van de oude websites gensearch, kadaster (1832), adresboek (1855-1938) en telefoonboek 1958. U kunt ook zoeken via het zoekvenster.
Website: dordtenaZOEKer

Dopen onechte kinderen
Een lijst met dopen van ‘onegte kinderen’ in Dordrecht (NG, 1698-1812) die niet in de dopen van Diep voorkomen vindt u in het pdf-bestand Onegt Dordrecht.

Elburg
Pdf- bestanden met BR 1900-1920, begraafboek 1657-1726, begraven 1727-1811, BS 1811-1850 (geboorte, huwelijk en overlijden), geboorten 1851-1940, huwelijken 1845-1940 en overlijden 1851-1940.
Website: Streekarchivariaat
 
Elden
Doopboek RK Gemeente 10 februari 1797-22 oktober 1811.
Website: HCCnet
 
Elst
Trouwboek Elst 1704-1764.
Website: HCCnet
 
Enschede en Lonneker
Pdf-bestanden met de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Enschede (en Lonneker). Enkel de achternamen A tot en met J zijn op dit moment beschikbaar. Via de link komt u in de namenlijst A terecht. U kunt de overige bestanden bekijken door in de URL de ‘A’ te vervangen door een andere letter.
Pdf-bestand: Bevolkingsregister deel A
 
Epe

DTB Epe
Pdf-bestanden met transcripties van onder andere dopen, huwelijken, begraven en oud notarieel van 1581 tot 1912.
Website: Streekarchief Epe Hattem Heerde

Régistre Civique Epe 1813
Overzicht van de mannelijke inwoners van Epe, die in het bezit waren van volledige politieke rechten in 1813.
Pdf-bestand: Veluwse Geslachten
 
Ermelo
Pdf-bestanden met geboorten 1811-1898, BS 1899-1916, huwelijken 1811-1898, huwelijken 1899-1940, VT 1749 en BS 1899-1916.
Website: Streekarchivariaat

Ferwerderadeel

Diversen Ferwerderadeel
Op de website van Stichting Erfskip Terpdoarpen zijn veel indexen te vinden, waaronder register naamsaanneming (Blija, Ferwerd, Hallum en Marrum) 1811-1812, quotisatie 1749, VT Ferwerd en Hallum uit 1796, documenten (divers), verhalen, emigratie, familieberichten, stamboom Ferwerderadeel en grafstenen.
Website: Erfskip Terpdoarpen

Rijtuigenbezitters Ferwerderadeel
Rijtuigenbezitters Ferwerderadeel: Plaisier Rijtuigen en Jagten 1795-1805; Ferwert, Blija, Hogebeintum, Ligtaard, Reitzum, Genum, Jelsum, Wanswerd, Nijkerk, Marrum en Hallum
Website: HVNF
 
Friesland
Diverse interessante namenlijsten op uiteenlopende onderwerpen.
Website: MpaginaE

Genbronnen
Een website nog vol in ontwikkeling. Diverse transcripties uit DTB-boeken van Limburg, buiten Limburg en Duitsland (primaire en secundaire bronnen) en huwelijks dispensaties vanuit hoofdzakelijk de RK kerk in Limburg, Brabant, Gelderland, overig Nederland, onbekend, België, Duitsland en elders.
Website: Genbronnen
 
Genealogiedomein
Een website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek, Liemers en de Veluwe met zeer veel transcripties.
Website: Genealogiedomein
 
Gnephoek en Oudshoorn
NG dopen 1661-1750 (niet volledig).
Website: Brouwer Tree
 
Goeree-Overflakkee
Diverse bronbewerkingen van Goeree-Overflakkee, Dirksland, Goedereede, Herkingen, Middelharnis, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude-Tonge en Sommelsdijk.
Website: Het Feijne Kwartier
 
Goor

Volkstellingen 1748 en 1795
Volkstellingen Goor 1748 en 1795.
Website: Sijses

Doopboek 1659-1812
Doopboek Goor (NG) 1659-1812.
Pdf-bestand: Stichting Heemkunde Markelo

Belastingregisters
Overzicht van belastingregisters met verwijzingen naar pdf-bestanden.
Website: Stichting Heemkunde Markelo
 
Gouda
Scans van inschrijvingen van personen met Franse namen (Waalse Kerk) begraven te Gouda in de periode 1637-1811.
Website: FamilySearch
 
Gramsbergen
Inwoners van Gramsbergen en Hardenberg: huwelijken te Coevorden 1656-1811, dopen te Coevorden 1667-1757 en inwoners van Hardenberg, Heemse en Gramsbergen in het Lidmatenboek van Coevorden 1700-1811. Huwelijken van inwoners van Hardenberg en Gramsbergen in de omliggende kerspels.
Website: Historische Projecten Hardenberg
 
‘s Graveland
NG dopen 1658-1812, NG begraven 1731-1829, NG grafboek 1698-1829 en impost begraven 1695-1811.
Website: NGV
 
Groningen
Onbekende vader in stad Groningen 1640-1811. Doopinschrijvingen van ‘onechte’ kinderen.
Pdf-bestand: Groninger Archieven

Hardenberg
Inwoners van Hardenberg en Gramsbergen: huwelijken te Coevorden 1656-1811, dopen te Coevorden 1667-1757 en inwoners van Hardenberg, Heemse en Gramsbergen in het Lidmatenboek van Coevorden 1700-1811. Huwelijken van inwoners van Hardenberg en Gramsbergen in de omliggende kerspels. Zie ook de diverse bronbewerkingen onder Geschiedenis, Publicaties en naslagwerken onder SHPedia.
Website: Historische Projecten Hardenberg
 
Harderwijk
Pdf-bestanden met BR 1850-1855, BR 1855-1862, BR 1862-1870 , BR 1870-1880 , dopen 1701-1742, dopen 1793-1811, begraven 1906-1974, lidmaten 1714-1741 en lidmaten 1741-1814.
Website: Streekarchivariaat
 
Harlingen

Wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen
De gegevens op de website zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had onder de categorieën mensen, huizen, plaatjes en anders.
Website: Kleine Kerkstraat

Huwelijken Waalse Kerk Harlingen
Scans van huwelijksinschrijvingen in de Waalse Kerk te Harlingen 1741-1806
Website: FamilySearch

Evangelisch Luthers lidmatenregister Harlingen
Bronbewerking Evangelisch Luthers lidmatenregister Harlingen 1740-1885.
Website: DocPlayer
 
Hattem
Pdf-bestanden met transcripties van onder andere dopen, huwelijken, begraven en oud notarieel van 1581 tot 1912.
Website: Streekarchief Epe Hattem Heerde
 
Hattemerbroek
R.K. begraafplaats te Hattemerbroek 1859-1967.
Website: Streekarchivariaat
 
Heemse
Lidmaten in het kerspel Heemse 1776-1816. Zie ook Lidmatenboek Coevorden 1700-1811.
Website: Historische Projecten Hardenberg
 
Heerde
Pdf-bestanden met transcripties van onder andere dopen, huwelijken, begraven en oud notarieel van 1581 tot 1912.
Website: Streekarchief Epe Hattem Heerde
 
Hellum
Overzicht van, voor zover bekend, bewoners van de boerderijen en huizen in Hellum vanaf 1630 tot ongeveer 1860.
Website: Jacob Boerema
 
Hengelo
Lijst der bevolking 1809, naamsaanneming 1812 en NH trouwboek 1819-1896.
Website: Sijses
 
‘s-Hertogenbosch
Een zeer groot aantal bronbewerkingen.
Website: Bossche Encyclopedie
 
Hijken in Beilen
Dopen van kinderen uit Hijken in Beilen 1718-1811, trouwen van personen uit Hijken in Beilen 1718-1811 en begraven van personen uit Hijken in Beilen 1719-1812.
 
Hilversum

DTB Hilversum
RK dopen 1676-1700, RK trouwen 1676-1707, Oud-Katholiek dopen 1701-1719, Oud-Katholiek dopen 1719-1746, Oud-Katholiek trouwen 1706-1766 en Rooms/Oud-Katholieke vormlijsten (naar nummer) 1695-1696.
Website: Brouwer Tree

DTB Hilversum
RK dopen 1672-1811, RK begraven 1687-1708, Oud Katholieke dopen 1701-1811, NG dopen 1689-1811 en Oud Rechterlijk Archief 1766-1780.
Website: NGV

Registre Civique 1811
Registre Civique 1811 Hilversum, Kanton Loosdrecht, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV

Repertorium notaris Albertus Perk 1820-1871 te Hilversum
Transcriptie van de gehele inhoud van twee registers op de akten in het notarieel archief met de bestandsnummers SAGV028.4 1964 en het repertorium SAGV028.7 1A.
Pdf-bestand: Gooi en Vecht Historisch
 
Hollandse Genealogische Databank
Een genealogische databank met zeer veel transcripties in pdf-bestanden van Noord en Zuid-Holland. Zoeken op plaatsnaam, Hollandse biografieën, genealogieën op familienaam, kwartierstraten en leenkamers gerangschikt op plaatsnaam.
Website: HoGenDa
 
Hoogeveen
Genealogische gegevens via zoeken op naam in de databank. Bevolkingsregister: volkstelling 1829, aangekomen personen 1910-1914 en vertrokken personen 1910-1914.
Website: Hoogeveense voorouders
 
Huissen

Legerboek Huissen 1577
Legerboek van Huissen 1577 met bijlagen.
Website: Historische Kring Huessen

Stadsrekeningen Huissen
Stadsrekeningen van Huissen: 1697-1698, 1713, 1740, 1741, 1741-1742, 1742-1743, 1743-1744, 1744-1745, 1745-1746, 1747-1748 en 1748-1749.
Website: Historische Kring Huessen
 
Huizen (Noord-Holland)

Registre Civique 1811
Registre Civique 1811 Huizen (Noord-Holland), Kanton Naarden, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV

ORA Huizen
Oud Rechterlijk Archief Huizen 1656-1811.
Pdf-bestand: Genealogie Huizen

Koptienden Huizen 1502-1835
Koptienden Huizen 1502-1835; overzicht met verwijzingen naar pdf-bestanden.
Website: Genealogie Huizen

Databank namen Huizen 1502-1811
Databank van namen uit Huizen 1502-1811; overzicht met verwijzingen naar pdf-bestanden.
Website: Genealogie Huizen

Bevolkingsreconstructie Huizen 1502-1811
Bevolkingsreconstructie Huizen 1502-1811.
Website: Genealogie Huizen

Bevolkingsreconstructie Huizen, Blaricum en Laren 1502-1811
Bevolkingsreconstructie Huizen, Blaricum en Laren 1502-1811
Website: Genealogie Huizen

Namenlijst ‘contribuabelen’ Kollum 1817
Namenlijst en enkele gegevens van ‘contribuabelen’ in Kollum (1817).
Website: T. Wierstra
 
Kortenhoef

Registre Civique 1811
Registre Civique 1811 Kortenhoef, Kanton Loenen, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV

DTB Kortenhoef
NG dopen 1731-1812, NG grafboek 1769-1815, RK dopen 1809-1813 en Oud Rechterlijk Archief 1566-1577.
Website: NGV

Land van Kessel en dorpen in en rond Limburg
Gezinsbladen met genealogische gegevens uit het Land van Kessel en dorpen in en rondom Limburg. Allerhande transcripties zijn te vinden op de pagina ‘Wat is nieuw‘.
Website: Land van Kessel
 
Laren (Noord-Holland)
Resolutieboek, RK dopen 1704-1746 en RK begraven 1725-1774.
Website: NGV
 
Leeuwarderadeel
Register van manspersonen van 20 tot 60 jaar in Leeuwarderadeel 1812.
Website: HCL
 
Leuth
Dopen (1640-1662) in het Gelderse dorp Leuth.
Website: Land van Kessel
 
Loenen en Kronenborg
Registre Civique 1811 Loenen en Kronenborg, Kanton Loenen, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Loenen en Nieuwersluis
Registre Civique 1811 Loenen en Nieuwersluis, Kanton Loenen, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Lonneker en Enschede
Pdf-bestanden met de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Enschede (en Lonneker). Enkel de achternamen A tot en met J zijn op dit moment beschikbaar. Via de link komt u in de namenlijst A terecht. U kunt de overige bestanden bekijken door in de URL de ‘A’ te vervangen door een andere letter.
Pdf-bestand: Bevolkingsregister deel A
 
Loosdrecht
Registre Civique 1811 Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht, Kanton Loosdrecht, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Lutten
Pdf-bestanden NG doopboeken Lutten 1851-1931; deel 1 en deel 2.
Website: Historische Projecten Hardenberg

Maasland
Lijst van de weerbare mannen van Maasland op 1 september 1747.
Pdf-bestand: Tijdschrift Holland (Bijlage 1; boekpagina’s 54-60)
 
Markelo
DTB-registers en Burgerlijke Stand.
Website: Stichting Heemkunde Markelo
 
Mijdrecht
Doopsgezind dopen 1675-1794.
Website: Brouwer Tree
 
Muiden
Registre Civique 1811 Muiden, Kanton Naarden, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Muijdensveld
Registre Civique 1811 Muijdensveld, Kanton Loosdrecht, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Muiderberg
Registre Civique 1811 Muiderberg, Kanton Naarden, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV

Naarden

DTB Naarden
NG dopen 1613-1813, NG huwelijken 1600-1795, NG begraven 1644-1774, RK dopen 1672-1813, RK huwelijken 1672-1809, RK doodinschrijvingen 1672-1835, Waalse dopen 1785-1819, Waalse huwelijken 1789-1797, impost huwelijk 1711-1805, impost begraven 1711-1808 en schepenhuwelijken 1754-1811.
Website: NGV

Registre Civique 1811
Registre Civique 1811 Naarden en Bussum, Kanton Naarden, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV

ORA Naarden
Oud Rechterlijk Archief Naarden 1627-1735.
Pdf-bestand: Genealogie Huizen
 
Nederhorst den Berg

Registre Civique 1811
Registre Civique 1811 Nederhorst den Berg, Kanton Weesp, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV

DTB Nederhorst den Berg
NG dopen 1639-1812, NG begraven 1685-1780 en grafboek 1701-1828.
Website: NGV
 
Nigtevecht
Registre Civique 1811 Nigtevecht, Kanton Weesp, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Nijbroek
Dopen 1694-1811, huwelijken 1695-1812, aantekekening huwelijkszaken ambt Nijbroek 1796-1811 en overlijden en begraven 1749-1811.
Website: OKV
 
Noorden
NG dopen 1620-1736.
Website: Brouwer Tree
 
Noord-Holland
DTB-gegevens van veel Noord-Hollandse plaatsen.
Website: GeneaData
 
Noord-Hollandse huwelijken 1811-1902
Noordhollandse huwelijken aan de hand van de gegevens uit de boeken van de BS over het tijdvak 1811 tot 1902 en soms aangevuld met gegevens van de DTB-boeken. De index staat gerangschikt per plaatsnaam.
Website: Noord-Hollandse Huwelijken
 
Nunspeet
Pdf-bestanden met huwelijken 1662–1807, begraafboek 1670-1755, begraafboek 1757-1780, begraafboek 1781-1804, begraafboek 1805-1810, begraafboek 1810-1811, geboorten 1812-1898, huwelijken 1812-1817, overlijden 1899-1950, VT 1796 en BS 1899-1916.
Website: Streekarchivariaat

Oene
Régistre Civique Oene 1811. Overzicht van de mannelijke inwoners van Epe, die in het bezit waren van volledige politieke rechten in 1811.
Pdf-bestand: Veluwse Geslachten
 
Oldebroek
Pdf-bestanden met BR 1830 en 1840-1927 (A-D, E-J, K-O en P-Z), huwelijken voor huwelijkscommissarissen 1796-1811, BS (geboorten, huwelijken en overlijden, 1811-1852, 1853-1892 en 1893-1932), BS (geboorten en huwelijken) 1933-1942, BS overlijden 1933-1952, naamsaanneming op voornaam 1813-1826, naamsaanneming op achternaam 1813-1826, begraven (begraafplaats de Eekelenburg 1907-1950 en begraafplaats de Gemeenteerf 1849-1916) en begraven 1780-1814, rotlijsten 1795-1813, Registre Civique 1795-1813, signalementen 1795-1813 en dienstplichtigen 1795-1813.
Website: Streekarchivariaat
 
Oosterwolde
BS (geboorten, huwelijken en overlijden) 1812-1844 en begraven 1888-1936.
Website: Streekarchivariaat
 
Oud Oever
Registre Civique 1811 Oud Oever, Kanton Loosdrecht, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Oudshoorn en Gnephoek
NG dopen 1661-1750 (niet volledig).
Website: Brouwer Tree

Peize
Dopen en geboorten 1660-1921 (met hiaten), overlijden 1848, 1871, 1872, 1873 en 1874. Verder vindt u er onder andere volkstelling 1825. Er worden met regelmaat nieuwe gegevens toegevoegd op de website.
Website: Peize Wikia
 
Putten
Lidmaten 1742-1761 en 1761-1771. De volgende pdf-bestanden downloaden via de website rechtstreeks op uw computer: dopelingen 1601-1665, huwelijken 1597-1665 en lidmaten 1651-1665.
Website: Gemeentearchief Putten

Renkum en omstreken
Bibliografie Gemeente Renkum deel 3 en deel 4.
 
Rheden en Rozendaal
Gezinsklappers van gemeente Rheden en Rozendaal 1662-1811. In het pdf-bestand vindt u veel meer links naar diverse bronbewerkingen van diverse plaatsen (Rozendaal, Velp, Rheden, Ellecom, Dieren en Spankeren).
Pdf-bestand: Gezinsklappers
Zie ook: Updates
 
Rhenen

Divers
Diverse downloadbare archieven.
Website: Oud Rhenen

DTB Rhenen
NG dopen 1634-1812 (hiaat 1638-1641) en NG huwelijk 1630-1811.
Website: HoGenDa

Scherpenzeel (Gelderland)
Geboorten 1812-1910 (waaronder uit ongehuwde moeders); huwelijken 1812-1935; overlijdens 1812-1950 A-B, C-G, H-J, K-L, M-P, R-S en T-Z; uitgewerkte genealogieën A-B, C-G, H-J, K-L, M-P, R-S en T-Z en Scherpenzeelse familienamen.
Website: Vereniging Oud Scherpenzeel
 
Schiedam
Geboorten periode 1812-1902 (compleet).
Website: Genealogie Voorouder
 
Schildwolde
Overzicht van, voor zover bekend, bewoners van de boerderijen en huizen in Schildwolde vanaf 1630 tot ongeveer 1830.
Website: Jacob Boerema
 
Schoorl
Index met RK doopregistraties van 1667 tot 1811 en diverse andere bronnen.
Website: Geneaknowhow
 
Schouwen-Duiveland (Zierikzee)
Overzicht van de niet-aanwezige stukken van het weeskamerarchief.
Website: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
 
Sliedrecht
Dopen Sliedrecht 1704-1812. Tevens vindt u op de website pdf-bestanden met overzichten van de Sliedrechtse wijken en de bewoners: Wijk A en B Kerkbuurt, Wijk C Binnendijks Oneven, Wijk C Buitendijks Even, Wijk D Binnendijks Oneven en Wijk D Buitendijks Even. Zie ook: Dijkbebouwing Wijk A t/m D (omnummering en bewoners) en Belastingkohier 1921 (bewoners, adressen, beroepen en aanslag).
Website: HVS
 
Steenwijkerwold
Index schepentrouwen; huwelijken voor het gerecht 1795-1810 en 1796-1803.
Pdf-bestand: Geneaknowhow

Terwolde
Dopen 1645-1669/1682-1811, huwelijken 1682-1811 en begraven 1714-1811.
Website: OKV
 
Texel
Huwelijken Texelaars elders (1600-1803) en huwelijken Texel 1811-1812.
Website: MWK
 
Thamen
NG dopen 1727-1757.
Website: Brouwer Tree
 
Tienhoven en Ameide
Op de website van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven zijn een groot aantal registers en archieven te vinden, waaronder dtb-boeken en BS-archieven.
Website: HV Ameide en Tienhoven
 
Twello
Dopen 1658-1811, huwelijken 1658-1810 en begraven 1719-1811.
Website: OKV

Uitgeest
Op de website van Oud Uitgeest vindt u onder andere trouwen voor het gerecht (1728-1808 en 1808-1811), NG dopen (1624-1645 en 1748-1811), NG trouwen (1624-1668, 1668-1690 en 1704-1752 en 1785-1800), lidmaten (1624-1668 en 1672-1760 en 1784-1804), NG grafboek 1785-1834, RK dopen (1630-1685, 1671-1782 en 1782-1822), RK trouwen (1630-1687, 1671-1783 en 1783-1821), RK doodboek (1630, 1651-1686 en 1671-1771), Marken Binnen NG dopen 1732-1811 en Marken Binnen grafboek 1718-1800.
Website: Oud Uitgeest

Vaassen

DTB Vaassen
Pdf-bestanden met transcripties van onder andere dopen, huwelijken, begraven en oud notarieel van 1581 tot 1912.
Website: Streekarchief Epe Hattem Heerde

Régistre Civique Vaassen 1811
Overzicht van de mannelijke inwoners van Vaassen, die in het bezit waren van volledige politieke rechten in 1811.
Pdf-bestand: Veluwse Geslachten
 
Veenendaal
Archieven (en bronbewerkingen) en notarieel op de website van het Gemeentearchief Veenendaal.
Website: Gemeentearchief Veenendaal
 
Veessen
Pdf-bestanden met transcripties van onder andere dopen, huwelijken, begraven en oud notarieel van 1581 tot 1912.
Website: Streekarchief Epe Hattem Heerde
 
Veldwijk (Ermelo)
Twee pdf-bestanden met BS: nummer 1226 en nummer 1227.
Website: Streekarchivariaat
 
Vinkeveen
Registre Civique 1811 Vinkeveen, Kanton Loenen, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Voorschoten
Voorschoten Registre Civique 1811.
Website: Genealogie Wassenaar
 
Voorst
Dopen 1658-1752 en 1752-1811.
Website: OKV
 
Vreeland
Registre Civique 1811 Vreeland, Kanton Loenen, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Vriezenveen
Diverse bronbewerkingen DTB en BS.
Website: Oud Vriezenveen

Wageningen

Overlijden Wageningen 1817-1821
Deze documentatie is afkomstig uit de digitale kaartenbak van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een verzameling die in 1982 door J.H.G. te Boekhorst is opgezet. Het betreft hier getranscribeerde gegevens van historische documenten uit verschillende bronnen, waarin onder andere afschriften zijn opgenomen van alle overlijdensakten uit de burgerlijke stand van Wageningen van 1817 tot 1821. In verband met de grote hoeveelheid tekst is deze collectie in een vijftal delen gesplitst: A-B, C-Hui, Hui-L, M-R en S-Z. Al deze vijf delen zijn te downloaden via de website Genealogiedomein.
Directe link: Genealogische Varia Wageningen.
Website: Genealogiedomein

De Dikke Zeven: Wie woonden waar in Wageningen
In 2002 verscheen het standaardwerk ‘Wie woonden waar in Wageningen’ van Dr. Ir. Anton C. Zeven. In de wandeling heette het ook wel ‘De Dikke Zeven’, kortweg: DDZ.
Anton Zeven verzamelde gedurende een periode van zo’n dertig jaar zo veel mogelijk gegevens over de huizen in de Wageningse binnenstad en de eigenaren en bewoners ervan. Het is een rijke verzameling van gegevens die per kadastraal perceel (met de nummering van 1832) zoveel mogelijk wetenswaardigheden vermeldt over het stuk grond, de bebouwing en zoals gezegd de eigenaren en bewoners. In overleg met de auteur heeft het Gemeentearchief Wageningen alle delen van DDZ op hun website geplaatst en zijn ze als pdf-bestand te downloaden.
Directe link: DDZ

Per deel is tevens een segment van de kadastrale kaart van de binnenstad van 1832 (sectie I) beschikbaar. Met die kaart naast de verschillende delen kunt u een goed overzicht houden van waar de verschillende percelen zich bevinden of bevonden. Het noorden ligt op deze kaarten rechtsboven. Ook deze delen zijn via het Gemeentearchief Wageningen te downloaden.
Directe link: DDZ
Website: Gemeentearchief Wageningen
 
Wassenaar
Diversen DTB, diversen BS, diversen overig , RK gezinnen 1700, dopen in Voorschoten van Wassenaarders (1706-1726), RK dopen ‘s-Gravenhage met vermelding van Wassenaar (1607-1642), dopen Leiden met vermelding van Wassenaar (Jezuïeten, 1624-1628) en Registre Civique 1811.
Website: Genealogie Wassenaar
 
Waterlandsarchief
Op de website van het Waterlandsarchief zijn klappers te vinden op een groot aantal doop-, trouw- en begraafregisters. Deze klappers zijn online doorzoekbaar gemaakt in pdf-bestanden en betreffen de plaatsen: Beemster, Beemster-Oosthuizen, Beets, Broek in Waterland, Edam, Ilpendam, Jisp, Kwadijk, Landsmeer, Middelie, Monnickendam, Oosthuizen, Purmerend, Warder en Wormer.
Website: Waterlandsarchief
 
Webring Reestdal
Op Reestdal Genealogie vindt u, naast veel informatie, transcripties van diverse registers van De Wijk/IJhorst, Koekange, Zuidwolde, Ruinerwold, Staphorst en Avereest.
Website: Webring Reestdal
 
Weesp

Bevolkingsregister Weesp
Bevolkingsregister Weesp 1785–1825.
Pdf-bestand: BR Weesp

Registre Civique 1811
Registre Civique 1811 Weesp, Kanton Weesp, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Weesperkarspel
Registre Civique 1811 Weesperkarspel, Kanton Weesp, Arrondissement Amsterdam, Departement van de Zuiderzee.
Website: NGV
 
Wehl
RK dopen 1715-1761.
Website: Brouwer Tree
 
Wezep
Begraven Stationsweg 1850-1824 en 1924-1950.
Website: Streekarchivariaat
 
Wilp
Doopboek (1680-1752 of 1680-1751 en 1750-1772). trouwboek 1729-1811 en begraafboek 1686-1701/1750-1811.
Website: OKV

Zederik
Zoeken op naam in het register met een directe link naar de betreffende akte uit de BS van gemeente Zederik.
Website: BS Zederik
 
Zeerijp
Overzicht van gedoopten (1696-1811), overledenen (1728-1811) en huwelijken (1706-1810).
Website: Zeerijp
 
Zeist
Huwelijken (NG) 1659-1785 en dopen (NG) 1658-1812.
 
Zuidoost Limburg en Duits grensgebied
Volkstellingen van Zuidoost Limburg (het Departement de la Meuse inferieur, 1796) en plaatsen in het Duitse grensgebied (1799). Alleen inwoners van 12 jaar en ouder werden in deze lijsten vermeld, van kinderen jonger dan 12 jaar werd het aantal per gezin genoteerd.
Website: Veersjprunk
 
Zuidoost Utrecht
Veel bronbewerkingen van archieven zijn te vinden via het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht.
Website: RHC Zuidoost Utrecht