Header Uit de oude Koektrommel

Buitenbeentjes

 
Onderstaand een overzicht van links die niet echt thuishoren bij de diverse thema’s onder de menubalk, maar zeker interessante gegevens kunnen opleveren voor onderzoek.

 
Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op Walcheren
Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren van 1700 tot 2000.
Pdf-bestand: KZGW
 
Vroedvrouwen Den Haag, Haagambacht, Loosduinen, Scheveningen en Eijkenduijnen
Lijst van vroedvrouwen binnen Den Haag, Haagambacht, Loosduinen, Scheveningen en Eijkenduijnen, 18 april 1809.
Website: Haags Gemeentearchief 
 
Ongewenste buitenlandse prostituees in Amsterdam (1874-1897)
Het Stadsarchief Amsterdam heeft een apart register van geweigerde verzoeken van reis- en verblijfspassen aan buitenlandse vrouwen tussen de jaren 1874 en 1897. Het beroep wordt pas vanaf 1880 toegevoegd en daaruit blijkt dat een aanzienlijk aantal aanvragen komt van prostituees.
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
Hoogstaangeslagenen directe rijksbelastingen Nederland
Alfabetische lijst van de hoogstaangeslagenen in de directe rijksbelastingen in Nederland 1850, 1860, 1870, 1880 en 1890.
Pdf-bestand: RUG
(Mocht de link verwijzen naar een wit scherm, dan kunt u dit verhelpen door de pagina opnieuw te laden.)
 
Jaarboekjes ambtenaren belastingdienst
Op de website van het Belasting en Douane Museum zijn de jaarboekjes van de ambtenaren van de belastingdienst via pdf-bestanden in te zien over de periode 1833-2002.
Website: Belasting en Douane Museum
 
Secretariaat ‘s-Gravenhage
Formulierboek voor de Secretaris 1775-1800.
Website: Haags Gemeentearchief
 
Titulatuur en adressen ‘s-Gravenhage
Formulierboek van titulatuur en adressen 1700-1800.
Website: Haags Gemeentearchief
 
Oldermannen en hovelingen Groningen
Naamlijst van oldermannen en hovelingen 1600-1658 en 1680-1745.
Website: Groninger Archieven 
 
Kooplieden of kramers Gilde Groningen
Naamlijst van gildeleden, -knechten, -zoons en -dochters en gestorven gildebroeders 1593-1741. Achterin index over 1700-1741 en 1593-1745.
Website: Groninger Archieven
 
Schuitenschuiversgilde Groningen
Naamlijst van toegelaten gildeleden 1603-1716. Met tarieven voor de toelating en gilderesolutie uit 1776.
Website: Groninger Archieven
 
Brouwersgilde Groningen
Naamlijst van toegelaten gildeleden 1424-1646; naamlijst van toegelaten gildeleden 1424-1689; vonnissen 1685-1700 en de naamlijst van toegelaten gildeleden tot 1700.
 
Octrooiboek Groningen 1737-1796
In het Octrooyboek vindt u voorin de namenindex gevolgd door de beschikkingen van het Groninger stadsbestuur met daarin verwerkt de verzoekschriften van octrooiaanvragen. Het octrooirecht was het recht om bij uitsluiting gedurende een zekere tijd een artikel te maken en te verkopen of een dienst te leveren. De producten en diensten waar een octrooi voor werd aangevraagd lopen zeer uiteen.
Website: Groninger Archieven
 
Volkspetitionnement 1878
In 1878 zetten ruim 300.000 protestantse en 164.000 katholieke Nederlanders hun handtekening onder een verzoekschrift om ruimte te houden voor het bijzondere, christelijke onderwijs. Nu, bijna 140 jaar later, onderzoeken historici van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Radboud Universiteit te Nijmegen de lijsten met ondertekenaars. Via de website presenteren zij hun onderzoek, maar vragen ook uw hulp!
Website: VP1878
 
Kentekens en nummerbewijzen voertuigen
Registers van kentekens en nummerbewijzen van voertuigen die bewaard zijn gebleven bij onder andere de provinciale archieven: Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zeeland, Maas en Waal en Noord-Brabant
Zie voor meer informatie: Conam
 
Rijtuigenbezitters Ferwerderadeel
Rijtuigenbezitters Ferwerderadeel 1797; Ferwert, Blija, Hogebeintum, Ligtaard, Reitzum, Genum, Jelsum, Wanswerd, Nijkerk, Marrum en Hallum
Website: HVNF
 
Naturalisatie
Ruim elfduizend naturalisaties, die gepubliceerd werden in het Staatsblad in de periode 1850 tot 1934, zijn, alfabetisch gerangschikt op familienaam te vinden op de website van het Historisch Genootschap Valkenswaard.
Website: Historisch Genootschap Valkenswaard
 
Algemeen Politieblad
Het Algemeen Politieblad was een belangrijk communicatiemiddel van de Nederlandse politie in de negentiende en twintigste eeuw. Het blad werd vanaf 1852 gebruikt om opsporingsberichten en (wettelijke) besluiten landelijk te verspreiden. Op dit moment zijn de jaargangen 1852-1910 gedigitaliseerd en in CBG Verzamelingen op naam doorzoekbaar. De jaargangen 1911-1947 volgen nog. Met name de politiebladen uit de oorlogsjaren kunnen heel interessant zijn, omdat daar bijvoorbeeld oproepen in staan over gezochte Joodse personen. Dit kan erop duiden dat ze waren ondergedoken. De oproep werd geplaatst door de (pro-Duitse) politiecommissaris in de plaats waar ze het laatst waren gezien. (Zie voor meer info: NGV)
Website: CBG Verzamelingen
 
Pasfoto’s Gemeente Putten 1940-1945
Pasfoto’s 1940-1945 en aanvullende informatie van personen uit gemeente Putten.
Website: Beeldbank Putten
 
Paspoortaanvragen Amsterdam
Op naam of initialen zoeken naar paspoortaanvragen Amsterdam 1940-1945. Bij de eerste keer dat een paspoort werd aangevraagd noteerde men naam, geboorteplaats, geboortedatum, beroep, adres, signalement en eventuele gegevens van echtgenoot en kinderen. Verder staat aangegeven voor welk gebied het paspoort werd afgegeven, de kosten en de datum van afgifte. Betrof het een vervolgaanvraag, dan werd volstaan met minder gegevens en werd geen pasfoto ingenomen. Vervolgaanvragen zijn in de index te herkennen aan het feit dat niet de volledige voornaam is genoteerd, maar alleen de voorletters.
Website: SAA
 
Paspoortaanvragen ‘s-Gravenhage
Lijsten van personen die paspoorten hebben aangevraagd 2-30 april 1811.
Website: Haags Gemeentearchief 
 
Paspoortinschrijvingen Zutphen
Zoeken op naam naar scans (met foto’s!) van het register van verstrekte paspoorten in Zutphen aan personen met de geboortejaren 1843-1931.
Website: ECZ
 
Personeelsregisters Spoorwegen
In de databank kunt u op naam zoeken naar de personeelsregisters van personen die vóór 1920 in dienst gekomen zijn bij de spoorwegen.
Website: Utrechts Archief
Zie voor woorden die worden gebuikt binnen de spoorwegen: Spoorwegjargon.
 
Lijst omgekomen Nederlandse politiefunctionarissen
Een lijst van omgekomen Nederlandse politiefunctionarissen in de negentiende en twintigste eeuw.
Website: Wikisage
 
Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940
In de databank kunt u zoeken naar documenten van de Centrale Inlichtingen Dienst uit de jaren 1919 tot 1940. De documenten bestaan uit rapporten, verslagen, artikelen, pamfletten en observaties van bijeenkomsten en congressen.
Website: KNAW CID
 
Ridderboek 1544-1688
Ridderboek (circa 1544-1688) betreffende de leden van de stand der bannerheren van Gelre en Zutphen en van de ridderschappen in de vier, later drie kwartieren.
Website: Gelders Archief
 
Vergeten Harlingers
‘Vergeten Harlingers’ (16e-20e eeuw) hebben sporen achtergelaten in oude documenten, archiefstukken, brieven, rekeningen, boedelinventarissen en rouwadvertenties. Een website over Harlingers en de Harlinger historie.
Website: Vergeten Harlingers
 
Familiekroniek door Reneke Busch en Siberdina Siccama
Alhoewel de ‘Kroniek van de familie door Reneke Busch en Siberdina Siccama’ slechts een luttele veertien afbeeldingen telt, herbergt deze bron een schat aan genealogische gegevens over de periode 1665-1710. Regelmatig zult u de benaming ‘wijnkoop’ tegenkomen. Hierover kunt u meer lezen in Wijnkoop.
Website: Groninger Archieven
 
Bouwvergunningen Gouda 1879-1899
Op de website van het Streekarchief Midden-Holland is nu een collectie bouwvergunningen uit 1879-1899 van gemeente Gouda digitaal te bewonderen, met veel prachtige geveltekeningen uit die tijd.
Website: SAMH
Zie voor meer info: SAMH