Steun de website Uit de oude Koektrommel

 
Dagelijks weten genealogische onderzoekers uit de hele wereld de weg te vinden naar Uit de oude Koektrommel. Dat is natuurlijk fantastisch! Het toenemende verbruik van dataverkeer en het onderhoud van de website brengen echter de nodige kosten met zich mee. Ondanks de getroffen maatregelen om deze kosten te beperken zal uitbreiding van het hostingpakket op korte termijn onvermijdelijk zijn. Dit betekent een onzekere toekomst voor de website.

Draagt u Uit de oude Koektrommel een warm hart toe? U kunt mij steunen door middel van een vrijwillige donatie. Elke donatie, groot of klein, is van harte welkom. Al het ingezamelde geld zal worden gebruikt voor het onderhoud van de website en het bekostigen van een uitgebreider hostingpakket. Uitbreiding van het pakket biedt bovendien de mogelijkheid om de bestaande plannen voor innovatieve genealogische projecten te kunnen realiseren. Dit komt op zijn beurt weer ten goede aan de genealogische onderzoeker. Mocht u een vrijwillige bijdrage willen leveren, dan is dat mogelijk via Whydonate (wereldwijde betaalmethodes). Uw steun wordt enorm gewaardeerd!

Wenst u een transcriptie of een vertaling vanuit het Frans, Duits (waaronder Kurrent en Sütterlin), Latijn, Engels of Fries? Door middel van een donatie is dat mogelijk. Al het ingezamelde geld zal tevens ten goede komen aan het onderhoud en de uitbreiding van het hostingpakket van deze website. Zie voor een indicatie van de diverse mogelijkheden Prijzen transcripties en vertalingen.

Tanja Enklaar
Eigenaar Uit de oude Koektrommel