De komende jaren worden de bevolkingsregisters tussen 1900-1938 van de gemeenten Vlissingen, Veere, Kapelle, Terneuzen en Schouwen-Duiveland gedigitaliseerd en geleidelijk toegevoegd aan de databank Zeeuwen Gezocht. De gegevens uit de bevolkingsregisters van Middelburg over deze periode zijn al eerder in Zeeuwen Gezocht opgenomen.
Iedereen die een handje wil helpen, kan zich aanmelden voor het project Wie Woont Waar.

 

"

Gezin uit Meliskerke (Walcheren) met de kinderen in streekdracht, foto uit 1916.
Bron: Zeeuwse Ankers (embedded)


 
 

 
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is met een opmerkelijke actie gestart. Het instituut hoopt, in samenwerking met Netwerk Oorlogsbronnen, via crowdsourcing ruim 65.000 koopvaardijkaarten uit de Tweede Wereldoorlog digitaal toegankelijk te maken.
Wilt u helpen de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen, dan kunt u zich opgeven via de website Koopvaardijkaarten.

Zie voor meer info: Ministerie van Defensie.

 

De Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Bron: Andere Tijden (embedded)