Boteringepoort in Groningen

 

De Boteringepoort was één van de zeven stadspoorten van de stad Groningen. De dertiende eeuwse Boteringepoort stond in de Oude Boteringestraat ter hoogte van de Hardewikerstraat en is in de veertiende eeuw gedeeltelijk afgebroken en vervangen door een groter exemplaar.
Delen van de oorspronkelijke Boteringepoort zijn gevonden in de noordmuur van het pand Oude Boteringestraat 72. Hierdoor is met zekerheid te zeggen dat er omstreeks 1450 is bijgebouwd aan de westkant van het poortgebouw en er bovenop. Daarnaast zijn er bij rioleringswerkzaamheden aan de kop van de straat fundamenten van de poort blootgelegd voorzien van dertiende en veertiende eeuws metselwerk.

Doordat er tussen 1521 en 1526 voor de poort een rondeel wordt aangelegd met een ‘buitenste’ Boteringepoort wordt de ‘binnenste’ poort voor de verdediging minder belangrijk. Hoewel dit slechts van korte duur is, omdat de buitenste poort in of direct na 1569 alweer is afgebroken, leidt het er wel toe dat de noordmuur van de binnenste poort in die tijd twee vensters krijgt
.
Als de stad in het begin van de zeventiende eeuw een grote uitbreiding ondergaat in vooral noordelijke richting verliest de Boteringepoort haar betekenis. De raad van de stad besluit daarom op 1 mei 1624 bij resolutie tot afbraak van de poort. Tien jaar later wordt op de plek van de gedempte middeleeuwse gracht , op de hoek van de Oude Boteringestraat en de Muurstraat, een wachthuis gebouwd: het ‘Nije Corps de Guarde’. Bij het uitgraven van de kelder van het huidige Hotel Corps de Garde op deze plek zijn in het westelijke deel van het pand de voet van de elfde eeuwse stadswal gevonden. Verder zijn er binnenmuren blootgelegd die onmiskenbaar hebben behoord tot de Boteringepoort of aanbouwen ervan.

Na de uitleg van de stad in de zeventiende eeuw is een geheel nieuwe Boteringepoort gebouwd aan het einde van de Nieuwe Boteringestraat. Zowel de oude als de nieuwe poort zijn volledig gesloopt; de locatie van de oude poort wordt tegenwoordig gemarkeerd.

(Bron: nazatendevries.nl)

 

Boteringepoort in Groningen

De tweede Boteringepoort gezien vanaf de binnenzijde.
Bron: Wikipedia (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)