Disclaimer

 
Op het bezoeken en/of gebruiken van de website ‘Uit de oude Koektrommel’, alsmede op het bezoeken en/of gebruiken van het onderdeel uitmakende van en aan de website ‘Uit de Oude Koektrommel’ gekoppelde stamboomprogramma, hierna te noemen ‘deze website’, is deze disclaimer van toepassing.

Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website geeft u aan kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.
 
 
Gebruiksvoorwaarden

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De op deze website geplaatste afbeeldingen en/of teksten zijn niet mijn intellectuele eigendom, tenzij anders vermeld. Ik claim hieraan derhalve dan ook geen enkel recht. Alle door mij op deze website geplaatste afbeeldingen en/of teksten worden met uiterste zorg samengesteld en voorzien van een bronvermelding, echter voor de juistheid of volledigheid van de teksten kan niet worden ingestaan.

Een afbeelding en/of tekst met de vermelding ‘Uit de oude Koektrommel’ en ‘© Uit de oude Koektrommel’ is echter wel mijn intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om deze afbeelding en/of tekst te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Tevens wordt er op deze website soms gebruik gemaakt van ‘embedded content’, te herkennen aan de vermelding (embedded). Dat wil zeggen, dat dergelijke afbeeldingen weliswaar op deze website worden vertoond, maar op de website en server staan, waarvan de afbeelding afkomstig is. Deze content is dus niet door mij gedownload en geüpload op deze website. Op de betreffende afbeeldingen rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om deze afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Verwijzingen naar websites en/of bestanden die niet door mij worden onderhouden zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker en/of gebruiker opgenomen. Ondanks mijn zorgvuldigheid bij het selecteren van de websites en/of bestanden waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid in verband met websites en/of bestanden of de inhoud daarvan, die niet door mij worden onderhouden, wordt afgewezen.
Tevens sluit ik alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoeken en/of gebruiken van deze website of in enig opzicht verband houdt met deze website en de daarmee verstrekte informatie.

Zie voor meer informatie: Archiefwet, AVG, Auteursrecht en Portretrecht en Klakkeloos kopiëren.
 
 
 
Publicatie van hyperlink

Het publiceren van een hyperlink naar deze website en/of een onderdeel daarvan is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

• De hyperlink leidt naar een mogelijk antwoord op een gestelde vraag.
• De hyperlink valt binnen het onderwerp of thema van de groep, pagina of website, waar de hyperlink gepubliceerd gaat worden. Uitzondering hierop is het plaatsen van een hyperlink in een groep en/of op een pagina en/of op een website, die enkel bestaat uit gepubliceerde hyperlinks. Dit is nooit toegestaan zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Voor alle bovengenoemde publicaties van een hyperlink naar deze website en/of een onderdeel daarvan geldt, dat de bij de publicatie ‘automatisch’ meegenomen afbeelding direct tijdens (Twitter) of na het plaatsen (Facebook) van de hyperlink zal worden verwijderd. Op de afbeelding rust in de meeste gevallen auteursrecht. De herpublicatie is derhalve een inbreuk op het auteursrecht. (Zie ook: Hyperlink)
 
 
 
Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er enkele veranderingen toegepast op het bezoeken en/of gebruiken van deze website. Bovendien is het mij, als beheerster van deze website, verplicht gesteld u inzicht te geven op welke wijze uw persoonsgegevens bekend worden en op welke wijze deze gegevens worden verwerkt.
Het onderstaande geldt voor zowel het bezoeken en/of gebruiken van deze website als voor het bezoeken en/of gebruiken van het onderdeel uitmakende van en aan deze website gekoppelde stamboomprogramma, hierna te noemen ‘deze website’.
 
 
Veilige website

Op deze website is het vereiste Secure Socket Layer Certificaat (SSL Certificaat) toegepast. Dit is te herkennen aan de ‘https’ in het webadres van deze website en de afbeelding van het ‘slotje’. Vertrouwelijke informatie wordt dus versleuteld verzonden, zodat de gegevens niet onderschept kunnen worden door derden.
 
 
Contactformulier

Via het contactformulier heeft u de mogelijkheid om met mij contact op te nemen. Hierbij verstrekt u uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevens worden te allen tijde versleuteld verstuurd. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan verleent u daarbij automatisch uw toestemming voor het mogen verwerken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, noch worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook.
De ontvangen gegevens worden met uiterste zorg verwerkt zolang dit nodig is voor volledige beantwoording of afhandeling van uw vraag of verzoek. Na volledige beantwoording of afhandeling van uw vraag of verzoek zullen uw gegevens nog één maand versleuteld worden bewaard. Na het verstrijken van deze maand worden de gegevens onherstelbaar verwijderd.

N.B. Indien u gebruik maakt van het contactformulier, controleer dan het door u ingevulde e-mailadres zorgvuldig. Soms blijkt een opgegeven e-mailadres onjuist te zijn. Als webbeheerster heb ik geen inzicht in het correcte e-mailadres. Hierdoor is het voor mij onmogelijk deze te achterhalen en zal uw bericht helaas onbeantwoord blijven.
 
 
Google Analytics

Uitsluitend met als doel het verbeteren en optimaliseren van deze website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics; een analyse-software van Google om het bezoekersgedrag op deze website te monitoren. De ontvangen gegevens worden door dit systeem anoniem opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.
Het is voor mij niet mogelijk om de ontvangen gegevens te koppelen aan een IP-adres, een persoon of een organisatie, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Bij het bezoeken en/of gebruiken van deze website zal expliciet uw toestemming worden gevraagd om deze gegevens voor dit doel te mogen gebruiken.

Google heeft het enige recht de informatie bij te houden over het bezoekersgedrag van deze website en kan deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk wordt verplicht of indien deze informatie namens Google wordt verwerkt. Hier heb ik verder geen invloed op. Daarnaast heb ik geen toestemming aan Google gegeven om deze informatie voor andere Google diensten of doeleinden te gebruiken.
 
 
Cookies

Om een optimale gebruikerservaring te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van cookies; kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Dit gebeurt onder meer bij het opslaan van uw gekozen instellingen en voorkeuren, het bekijken van animaties op deze website, het gebruik van deelknoppen voor sociale media-netwerken of voor het sneller laten werken van deze website. Daarnaast worden er door Google cookies geplaatst voor het gebruik van Google Analytics. (Zie hierboven)
Bij het bezoeken en/of gebruiken van deze website zal expliciet uw toestemming worden gevraagd om deze gegevens voor dit doel te mogen gebruiken.

U kunt op ieder gewenst moment de cookies verwijderen uit uw browser. Echter, ik raad u aan dit te doen, nadat u deze website heeft verlaten. Zo voorkomt u dat deze website onjuist in uw browser wordt vertoond.
 
 
Gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen door mij nooit aan derden, anders dan hierboven vermeld, worden verstrekt, tenzij ik daartoe wettelijk wordt verplicht. In dat geval heb ik hier verder geen invloed op.
 
 
Verstrekte gegevens ten behoeve van onderzoek

Alle door u verstrekte gegevens ten behoeve van genealogisch onderzoek en/of gegevens die door genealogisch onderzoek voor u worden gevonden, zullen niet aan derden worden verstrekt, noch worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook. Dit geldt tevens voor persoonsgegevens waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet meer van toepassing is.
 
 
Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Bij het bezoeken en/of gebruiken van deze website kan het dus voorkomen dat er gegevens van u worden opgeslagen. U heeft te allen tijde het recht om, na uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
 
 
 
Tanja Enklaar
Eigenaresse Uit de oude Koektrommel
(Bijgewerkt 24 mei 2018)