Disclaimer

 
Op het bezoeken en/of gebruiken van de website ‘Uit de oude Koektrommel’ is deze disclaimer van toepassing.
 
 
Gebruiksvoorwaarden

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De op deze website geplaatste afbeeldingen en/of teksten zijn niet mijn eigendommen, tenzij anders vermeld. Ik claim hieraan derhalve dan ook geen enkel recht. Alle door mij op deze website geplaatste afbeeldingen en/of teksten worden met uiterste zorg samengesteld en voorzien van een bronvermelding, echter voor de juistheid of volledigheid van de teksten kan niet worden ingestaan.
Mocht u van mening zijn dat een afbeelding en/of tekst uw eigendom is, dan kunt u mij dit laten weten middels het contactformulier.

De afbeeldingen en/of teksten met de vermelding: ‘Uit de oude Koektrommel’ of ‘© Uit de oude Koektrommel’ zijn echter wel mijn eigendommen. Het is niet toegestaan om deze afbeeldingen en/of teksten te verveelvoudigen of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Verwijzingen naar websites en/of bestanden die niet door mij worden onderhouden zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker en/of gebruiker opgenomen. Ondanks mijn zorgvuldigheid bij het selecteren van de websites en/of bestanden waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid in verband met websites en/of bestanden of de inhoud daarvan, die niet door mij worden onderhouden, wordt afgewezen.
Tevens sluit ik alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoeken en/of gebruiken van deze website of in enig opzicht verband houdt met deze website en de daarmee verstrekte informatie.
 
 
 
Privacyverklaring

In het kader van de AVG zijn er enkele veranderingen toegepast op het bezoeken en/of gebruiken van de website Uit de Oude Koektrommel. Bovendien is het de beheerder van deze website, hierna te noemen ‘webbeheerder’, verplicht gesteld u inzicht te geven op welke wijze uw persoonsgegevens bekend worden en op welke wijze deze gegevens worden verwerkt.
Het onderstaande geldt voor zowel het bezoeken en/of gebruiken van de website Uit de Oude Koektrommel als voor het bezoeken en/of gebruiken van het onderdeel uitmakende van en aan de website Uit de Oude Koektrommel gekoppelde stamboomprogramma, hierna te noemen ‘deze website’.
 
Veilige website

Op deze website is het vereiste Secure Socket Layer Certificaat (SSL Certificaat) toegepast. Dit is te herkennen aan de ‘https’ in het webadres van deze website met de vermelding ‘veilig’ en de afbeelding van het ‘slotje’. Vertrouwelijke informatie wordt dus versleuteld verzonden, zodat de gegevens niet onderschept kunnen worden door derden.
 
Contactformulier

Via het contactformulier heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de webbeheerder. Hierbij verstrekt u uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevens worden te allen tijde versleuteld verstuurd. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan zal vanaf heden expliciet om uw toestemming worden gevraagd voor het mogen verwerken van uw persoonsgegevens.
De ontvangen gegevens zullen met uiterste zorg worden verwerkt zolang dit nodig is voor volledige beantwoording of afhandeling van uw vraag of verzoek. Na volledige beantwoording of afhandeling van uw vraag of verzoek zullen uw gegevens nog één maand versleuteld worden bewaard. Na het verstrijken van deze maand worden de gegevens onherstelbaar verwijderd.
 
Google Analytics

Uitsluitend met als doel het verbeteren en optimaliseren van deze website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics; een analyse-software van Google om het bezoekersgedrag op deze website te monitoren. De ontvangen gegevens worden door dit systeem anoniem opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.
Het is voor de webbeheerder niet mogelijk om de ontvangen gegevens te koppelen aan een IP-adres, een persoon of een organisatie, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Bij het bezoeken en/of gebruiken van deze website zal expliciet uw toestemming worden gevraagd om deze gegevens voor dit doel te mogen gebruiken.

Google heeft het enige recht de informatie bij te houden over het bezoekersgedrag van deze website en kan deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk wordt verplicht of indien deze informatie namens Google wordt verwerkt. De webbeheerder heeft hier verder geen invloed op. De webbeheerder heeft geen toestemming aan Google gegeven om deze informatie voor andere Google diensten of doeleinden te gebruiken.
 
Cookies

Om een optimale gebruikerservaring te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van cookies; kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Dit gebeurt onder meer bij het opslaan van uw gekozen instellingen en voorkeuren, het bekijken van animaties op deze website, het gebruik van deelknoppen voor sociale media-netwerken of voor het sneller laten werken van deze website. Daarnaast worden er door Google cookies geplaatst voor het gebruik van Google Analytics. (Zie hierboven)
Bij het bezoeken en/of gebruiken van deze website zal expliciet uw toestemming worden gevraagd om deze gegevens voor dit doel te mogen gebruiken.

U kunt op ieder gewenst moment de cookies verwijderen uit uw browser. Als webbeheerder raad ik u echter aan dit te doen, nadat u deze website heeft verlaten. Zo voorkomt u dat deze website onjuist in uw browser wordt vertoond.
 
Gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen door de webbeheerder nooit aan derden, anders dan hierboven vermeld, worden verstrekt, tenzij de webbeheerder daartoe wettelijk wordt verplicht. In dat geval heeft de webbeheerder hier verder geen invloed op.
 
Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Bij het bezoeken en/of gebruiken van deze website kan het dus voorkomen dat er gegevens van u worden opgeslagen. U heeft te allen tijde het recht om, na uitdrukkelijk schriftelijk verzoek aan de webbeheerder, uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
 
 
 
Door het bezoeken/en of gebruiken van deze website geeft u aan kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

Uit de oude Koektrommel
Tanja van den Berg, webbeheerder