Eerste Wereldoorlog

 
Algemeen
Amerika
Australië
België
Canada
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië en Gemenebest
Italië
Nederland
Oostenrijk-Hongarije
 


Algemeen
 
Archief Internationale Rode Kruis
Archief van het Internationale Rode Kruis betreffende militairen of burgers, die gevangengenomen zijn en naar detentiekampen gestuurd werden.
 
TracesOfWar
Op deze website, betreffende de beide wereldoorlogen, kunt u onder andere zoeken naar personen en onderscheidingen.
 
A Street Near You
Via een interactieve wereldkaart kunt u zoeken naar gegevens en waar mogelijk foto’s van gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.
 
The ‘Last’ World War 1 Veterans
Pagina met, waar mogelijk, verhalen over de laatst bekend zijnde veteranen van de Eerste Wereldoorlog in 2008.
 
U-Boat
Op deze site vindt u alle Duitse U-boten van beide wereldoorlogen, hun commandanten en operaties, alle geallieerde oorlogsschepen, bevelvoerende officieren van alle grote marines en technologische informatie. U kunt ook bladeren door de fotogalerij, boeken en films.
 
 
 

Amerika
 
Dienstregistratie veteranen Eerste Wereldoorlog
De databank bevat informatie uit de dienstregistratie van de veteranen, evenals een gedigitaliseerde afbeelding.
 
Gesneuvelde Amerikaanse militairen
Gegevens van gesneuvelde Amerikaanse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog, met uitzondering van hen die in Europa zijn gestorven en gerepatrieerd zijn naar Amerika om begraven te worden.
 
Soldiers of the Great War
Boeken Soldiers of the Great War (deel 1, deel 2 en deel 3) met vermelding van de naam onder de foto; gerangschikt per staat. Achter elke staat vindt u een namenlijst, gerangschikt per rang of functie en doodsoorzaak.
 
World War 1 Casualties
Soldiers of the Great War; namen per staat aangegeven.
 
Stars and Stripes
Deze online collectie bevat de complete eenenzeventig weken durende editie van The Stars and Stripes World War I-editie. The Stars and Stripes werd van 8 februari 1918 tot 13 juni 1919 in Frankrijk gepubliceerd door de American Expeditionary Forces (AEF) van het Amerikaanse leger.
 
 
 

Australië
 
Army–World War I: 1914–18
Via National Archives of Australia kunt u de personeelsdossiers bekijken van serie B2455 (First Australian Imperial Forces personnel dossiers (World War I service records)) en van serie MT1486/1 betreffende Applications to enlist in the Australian Imperial Force.
Nadat u een keuze heeft gemaakt, klikt u in het volgende scherm op het nummer achter ‘Items in this series on RecordSearch’.
 
Discovering Anzacs
Overheidsregisters (documenten en eventuele foto’s, aangevuld met soms uitgebreide gegevens) over reeds overleden Australiërs en Nieuw-Zeelanders in de Eerste Wereldoorlog en de Boerenoorlog. U kunt zoeken op naam.
 
 
 

België
 
Zie ook Nederland.
 
Belgian War Dead Register
Via de databank vindt u de gegevens met originele fiches van gesneuvelde militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op termijn zal de databank zich uitbreiden met info over gesneuvelden uit onder meer de Tweede Wereldoorlog.
 
Gesneuvelde soldaten 14-18
Via de databank kunt u zoeken naar 872 gesneuvelde soldaten, genoteerd in Antwerpse parochies en colleges. Onder het zoekscherm vindt u pdf-bestanden met gesneuvelde soldaten per parochie.
Zie ook de oorlogsverslagen WO I in het Archief van het Bisdom op de website van het Rijksarchief.
 
Guldenboek der Vuurkaart
Om onderscheid te maken tussen hen, die gediend hadden in het Belgisch Leger tussen 4 augustus 1914 en 11 november 1918 in de frontlinie of destijds een minder gevaarlijke functie binnen het leger hadden uitgeoefend, werd de ‘vuurkaart’ in het leven geroepen. De vuurkaart, een (identiteits)bewijs, werd onder meer uitgereikt aan oud-strijders, die voldeden aan de daarvoor gestelde eisen, om na de oorlog van enkele rechten en privileges te kunnen genieten. Aan alle houders van een vuurkaart, de Vuurkruisers, werd het Vuurkruis uitgereikt. (Zie ook: Stanny Van Grasdorff)
Het Guldenboek der Vuurkaart (1933-1939) bevat de namen, gegevens en foto’s van oorlogsveteranen, die in het bezit waren van een vuurkaart en vermeld wensten te worden in het boek. U kunt ook zoeken via de databank. Tevens vindt u hier ook enkele vuurkaarten of u kunt zoeken op Europeana.
 
Gesneuvelde militairen Buizingen, Halle en Lembeek
Namenlijst met gegevens en foto’s van gesneuvelde militairen uit Buizingen, Halle of Lembeek.
 
Helden Wereldoorlog I-Land van Waas
Gelegenheidsblog ‘100 jaar Groote Oorlog’. Eerbetoon ter nagedachtenis van de gesneuvelden en burgerslachtoffers uit het Land van Waas, die overleden zijn tijdens het conflict van 1914-1918.
 
Namenlijst slachtoffers Westhoek
Zoeken in de databank van het In Flanders Fields Museum naar gegevens van de slachtoffers in de Westhoek, zowel burgers als militairen, ongeacht hun nationaliteit. (Zie ook: ComingWorldRememberMe)
 
Lijst van Belgische soldaten gefusilleerd in de Eerste Wereldoorlog
Het Belgische leger liet in de Eerste Wereldoorlog elf van de eigen soldaten fusilleren.
 
Belgische militairen gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog
Forum met foto’s en/of bidprentjes van gesneuvelde Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 
Het Archief
Nieuws van de Groote Oorlog; oorlogskranten, gecensureerde pers en frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog.
 
The Belgian War Press
Zoeken in de gecensureerde en clandestiene pers.
 
De Belgische Pers van de Groote Oorlog
De online collecties van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog.
 
De Legerbode
Het militaire blad De Legerbode verscheen op initiatief van het Belgische Ministerie van Oorlog. Het was in de eerste plaats voor de soldaten bestemd en werd gemiddeld drie maal per week verspreid, waarbij elke compagnie, eskadron of batterij tien Franse en tien Nederlandse exemplaren ontving. De jaargangen 1914 tot en met 1918 zijn online beschikbaar.
 
Project NRC: De eerste wereldoorlog in krantenartikelen
In het kader van dit project worden alle krantenartikelen, die handelen over de eerste wereldoorlog in België en die tussen 1 augustus 1914 en 31 december 1918 verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gecompileerd en volgens datum van verschijning gebundeld in boeken. Concreet gaat het over alle artikelen die verschenen over de oorlogshandelingen zelf, maar ook alle artikelen die handelen over de toestand in België of over de lotgevallen van (gevluchte) Belgen in het buitenland werden in deze compilatie opgenomen.
 
 
 

Canada
 
Overlijdensverklaringen militairen
Library and Archives Canada heeft de scans van de registraties betreffende het overlijden van dienstpersoneel uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog gegroepeerd in één serie. Zie de omschrijving op de website van de diverse soorten boeken. De registraties kunnen niet op naam worden doorzocht; de namen staan daarentegen op alfabetische volgorde. Helaas ontbreekt het gedeelte van de namen Sip tot Z.
 
 
 

Duitsland
 
Verlieslijsten Eerste Wereldoorlog
U kunt zoeken in de verlieslijsten, gepubliceerd in de periode 1914-1918. De verlieslijsten bevatten vermeldingen over soldaten die in de Eerste Wereldoorlog omgekomen, vermist of gevangen zijn of gewond zijn geraakt. De verlieslijsten worden meestal gesorteerd per militaire eenheid, dus de namen worden niet alfabetisch weergegeven.
 
Onlineprojekt Gefallenendenkmäler
Deze website is bedoeld voor genealogisch onderzoek en distantieert zich van elke vorm van ‘helden- of oorlogsverheerlijking’. De gesneuvelden zijn ingedeeld naar legeronderdeel. U kunt ook zoeken op naam via het zoekscherm. Van sommige soldaten is een bidprentje aanwezig.
 
Gedenkbuch des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
De lijsten met namen van de Joodse gevallenen zijn in het ‘Gedenkbuch des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten’ (RjF) regionaal gestructureerd.
 
Erelijst officieren medische dienst
Erelijst van gesneuvelde, vermiste of door verwonding of ziekte overleden officieren van de medische dienst van het Duitse leger.
 
Veldkranten uit de Eerste Wereldoorlog
Collectie Duitse veldkranten uit de Eerste Wereldoorlog.
 
 
 

Frankrijk
 
Grand Mémorial
Project van samenwerkende Franse Archiefinstellingen. U kunt via de databank zoeken op naam. U wordt doorverwezen naar de betreffende scan van het militaire personeelsregister. Handig zijn de aangegeven spellingswijzen en de verfijningsvensters aan de linkerkant.
 
Mémoire des Hommes
Via deze website van het Franse Ministerie van Defensie vindt u diverse zoekmogelijkheden (met doorverwijzing naar de betreffende scan), waaronder de databank Mort pour la France (Gevallen voor Frankrijk; hierin vindt u ook personen zonder deze ’titel’. De titiel ‘Gevallen voor Frankrijk’ worden onder bepaalde voorwaarden verleend op grond van de artikelen L488 tot en met L492bis van het Wetboek van Militaire Pensioenen voor Invaliditeit en Oorlogsslachtoffers.), de databank voor gefusilleerde militairen en burgers en het (incomplete) gegevensbestand van de vliegtuigbemanning of het grondpersoneel van de Militaire Luchtvaart.
 
FranceGenWeb: Recoupements par régiments et par lieux 1914-1918
Via de databank kunt u zoeken naar gegevens van gesneuvelde Franse militairen. Als aanvulling op de pagina kunt u WikiGenWeb gebruiken.
 
1 JOUR-1 POILU: Vermiste soldaten
Het project ‘1Dag-1Soldaat’, een Franse variant van ‘Vele Handen’, is voortgekomen uit het project ‘Morts pour la France’ in opdracht van het Franse Ministerie van Defensie en heeft als doel het identificeren en indexeren van vermiste soldaten van de Eerste Wereldoorlog. De lijsten met namen der vermisten werden tussen 1915 en 1917 gepubliceerd in kranten en zijn te vinden via de Bibliothèque Nationale de France. In de databanken kunt u zoeken op naam of per departement.
 
Service historique de la Défense
Via de website kunt u links vinden naar pdf-bestanden met informatie of getranscribeerde persoonsgegevens, waaronder Franse en buitenlandse krijgsgevangenen 1792-1893.
 
Morts pour la France-Guerre 1914-1918
Zoeken op naam in de databank ‘Morts pour la France’ (sterfgevallen van 1914 tot 1926) van de ‘Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais’ (SGLB) met een link naar de scan van de overlijdensakte.
 
Gefusilleerden 1914-1918
Namenlijst naar beschrijvingen van militairen, die door uitspraak van de militaire rechtsmacht zijn gefusilleerd in de periode 1914-1918.
 
Begraafplaats Guillemont
Zoeken op naam in de databank van de oorlogsgraven.
 
Les Tableaux d’Honneur de L’Illustration
Les Tableaux d’Honneur de la Première Guerre Mondiale, een verzameling portretten en beschrijvingen gepubliceerd in de krant L’Illustration (1915-1919), is een uniek eerbetoon aan hen die voor Frankrijk vochten en benoemd of gedecoreerd werden in de Eerste Wereldoorlog.
Ga via de link naar de startpagina. U kunt op naam zoeken door de gezochte naam in te geven in het schermpje onder ‘Bibliothèque’. De eventuele treffers vindt u aan de rechterkant. Zodra u met uw muis op een treffer gaat staan, verschijnt de volledige naam. Door te klikken wordt u doorverwezen naar de juiste pagina, waar de naam geaccentueerd te zien is.
Zie ook het overzicht van namen met enkele beschrijvingen. (N.B. dit is niet de namenlijst van de personen in de verzameling van Les Tableaux d’Honneur de L’Illustration.)
 
Journaux de tranchées
Legerkrantjes geschreven door en voor de diverse Franse legeronderdelen.
 
 
 

Groot-Brittannië en Gemenebest
 
Commonwealth War Graves Commission (CWGC)
Databank waarin u kunt zoeken naar gesneuvelden. Zoeken is ook mogelijk via begraafplaatsen.
 
Royal Navy and Royal Marines War Graves Roll 1914-1919
Overzicht van de gesneuvelden van de Royal Navy and Royal Marines, die worden vermeld op de War Graves Roll 1914-1919. U kunt zoeken in het namenoverzicht of per jaar, waar u mogelijk meer informatie vindt. Tevens vindt u op de website een lijst met afkortingen.
 
War Memorials Online
Interactieve kaart. U kunt zoeken op naam of sleutelwoord, waarna de gevonden treffers op de kaart worden aangegeven. Door in te zoomen kunt u de afbeelding van het gezochte bekijken.
 
Engels Kamp Groningen
Databank van het Stadsarchief Rotterdam met namen en foto’s van Britse soldaten, die geïnterneerd waren in het Engelse Kamp in Groningen.
 
Engels Kamp Leeuwarden
Het Engelse Kamp werd gebouwd in 1918 voor krijgsgevangenen van de Commonwealth. Het waren voornamelijk soldaten uit Engeland, Australië en Canada, die allemaal al minstens twee jaar in Duitse krijgsgevangenschap hadden gezeten voordat ze in Leeuwarden aankwamen.
Op de website vindt u onder meer een aantal verhalen onder Bijzondere personen en onder Prisoners of War–Name Lists lijsten met gegevens van de krijgsgevangenen.
 
 
 

Italië
 
Albo d’Oro
Gesneuvelden en vermisten in de Albo d’Oro , gepubliceerd van 1924 tot 1954. Via het zoekscherm onderaan de pagina kunt u zoeken op naam. Vervolgens kunt u de vermelding in het Albo d’Oro bekijken.
 
 
 

Nederland
 
Belgische vluchtelingen naar Nederland in de Eerste Wereldoorlog
U kunt op diverse manieren zoeken in de databank naar gegevens van vluchtelingen.
 
Naar Nederland gevluchte Antwerpenaren
Databank met gegevens van naar Nederland gevluchte Antwerpenaren met waar mogelijk een verhaal.
 
Belgen in Amersfoort
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven 19.000 Belgische vluchtelingen in en rond Amersfoort. Bekijk de sporen die zij hebben achtergelaten in gezinskaarten, foto’s en kranten.
 
Belgische vluchtelingen Amsterdam
In deze registers komen niet alleen Belgische vluchtelingen voor, maar ook buitenlandse officieren en Chinese stokers, die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog gestrand waren in Amsterdam. Ga naar 4. Tijdelijk verblijf → 4.1 Verblijfsregisters → 265-271 Verblijfregisters no. 6-11 en no. 13. Registers van Belgische vluchtelingen die zich tijdelijk in Amsterdam hebben gevestigd 1914-1918.
 
Lijsten vluchtelingen Amsterdam
Lijsten van in Amsterdam verblijf houdende vluchtelingen 1914-1919, te vinden in ‘Archief 470: Archief van de Tijdelijke Afdeling en Centrale Commissie voor de Belgische Uitgewekenen’ van het Stadsarchief Amsterdam. Ga via de link naar: 2. Centrale Commissie voor de Belgische uitgewekenen → 8. Lijsten van in Amsterdam verblijf houdende vluchtelingen 1914-1919.
Zie ook de bronbewerking op de website Belgische vluchtelingen Amsterdam.
 
Belgische vluchtelingen Elburg
Zoeken in de databank naar gegevens van Belgische vluchtelingen in Elburg.
 
Serviërs begraven te Garderen in 1919
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog waren in het militaire kamp Nieuw Milligen Servische krijgsgevangenen geïnterneerd. Een aantal van hen is bezweken aan de Spaanse Griep, die in 1919 Europa teisterde. Zij werden oorspronkelijk begraven in Garderen en in 1938 door de autoriteiten van het Joegoslavische koninkrijk verplaatst.
 
Belgische vluchtelingen Provincie Groningen
In de databank kunt u zoeken naar Belgische vluchtelingen in de provincie Groningen. Er zijn online geen scans beschikbaar, echter de gegevens via de databank vermelden de naam, leeftijd, plaats van herkomst en de verblijfplaats.
 
Vluchtelingen uit Antwerpen gehuisvest te Groningen-stad
Voorlopige Lijst der Vluchtelingen, verblijvende in de stad Groningen, uitgegeven door het Provinciaal Comité tot steun van Vluchtelingen te Groningen, september 1914.
 
Engels Kamp Groningen
Databank van het Stadsarchief Rotterdam met namen en foto’s van Britse soldaten, die geïnterneerd waren in het Engelse Kamp in Groningen.
 
Militairen Kamp Harderwijk
Pdf-bestand met een lijst en gegevens van militairen in kamp Harderwijk.
 
Engels Kamp Leeuwarden
Het Engelse Kamp werd gebouwd in 1918 voor krijgsgevangenen van de Commonwealth. Het waren voornamelijk soldaten uit Engeland, Australië en Canada, die allemaal al minstens twee jaar in Duitse krijgsgevangenschap hadden gezeten voordat ze in Leeuwarden aankwamen.
Op de website vindt u onder meer een aantal verhalen onder Bijzondere personen en onder Prisoners of War–Name Lists lijsten met gegevens van de krijgsgevangenen.
 
Vluchtoord Nunspeet
Onder andere het register (1-6) met vermelding van de namen van vluchtelingen, verblijfhoudende in de barakken ‘Leopold’ en ‘Consciense’ van het Vluchtoord Nunspeet en het alfabetisch register (1-7).
 
Belgische vluchtelingen Tilburg
Via de databank kunt u onder andere op naam zoeken naar vluchtingen in Tilburg. Tevens vindt u er de scan van de bijbehorende registerkaart.
 
Vluchtoord Uden
Uden was één van de Nederlandse plaatsen, waar Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in een zogeheten ‘vluchtoord’ werden gehuisvest. Via de website vindt u een pdf-bestand Bevolkingsregister Vluchtoord Uden met geboortegegevens en laatste woonplaats van de Belgische bewoners voor aankomst).
Tevens kunt u zoeken in de databank van het BHIC, waarbij de bijbehorende scan van de registratiekaart wordt vertoond.
 
Vluchtelingenregisters Provincie Utrecht
Scans van de vluchtelingenregisters: Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de provincie Utrecht met uitgebreide gegevens van Belgische vluchtelingen. Gemeenten: Amerongen, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Breukelen, Doorn, Driebergen-Rijzenburg, Eemnes, Hoogland, Houten, IJsselstein, Jutphaas, Leersum, Leusden, Loosdrecht, Maarn, Maarssen, Maartensdijk, Montfoort, Oudenrijn, Renswoude, Rhenen, Ruwiel, Soest, Utrecht, Veenendaal, Vleuten, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist.
 
Friezen in Vianen 1914-1918
Bij de mobilisatie in augustus 1914 wordt de Landweer vooral ingezet om de forten en stellingen van de Hollandsche waterlinie en de Stelling van Amsterdam te bemannen. Kort na de mobilisatie krijgt de 2de Compagnie van het 2de Bataljon Vianen, onderdeel van de Hollandsche waterlinie, als standplaats. Dat bataljon bestaat voornamelijk uit Friezen. Onder Personen vindt u enkele verhalen met foto’s van deze Friezen. Kijkt u ook eens onder Verdronken Militairen.
 
Belgische vluchtelingen Provincie Zeeland 1914-1918
In de databank kunt u zoeken naar personen uit België, die vanaf september 1914 vanwege de oorlogsomstandigheden op de vlucht gingen en kortere of langere tijd in Zeeland werden opgevangen. Tevens vindt u er de bijbehorende scan uit het verblijfsregister.
Zie ook: Gids Belgische vluchtelingen in Zeeland 1914-1918.
 
Servische krijgsgevangenen
Onder de krijgsgevangenen, die in Nederland waren opgenomen, zaten 4316 Serviërs. Deze Serviërs hadden samen met de geallieerden gevochten en zouden nu via Nederland terugkeren naar hun vaderland. Tussen 11 januari en 7 februari 1919 overleden 86 Servische soldaten in Nederland aan de Spaanse griep; 5 Serviërs stierven vóór deze datum. Deze Servische soldaten werden in de volgende plaatsen begraven: Garderen, Nijmegen, Lonneker, Dordrecht, Hengelo, Rotterdam, Borger, Amersfoort en Nieuw-Beerta.
Op 18 mei 1938 werden de opgegraven Serviërs vanaf de begraafplaats Rustoord te Nijmegen via Duitsland overgebracht naar het mausoleum in Jindřichovice, waar 88 van de 91 in Nederland overleden Servische soldaten hun laatste rustplaats vonden. Via de link naar het mausoleum vindt u onderaan de pagina de lijst met namen. Door op een naam te klikken wordt u doorverwezen naar een pagina met gegevens en scans van de overlijdensakten en het Servisch opgravingsrapport. Via een pdf-bestand vindt u de Servische opgravingslijst.
 
 
 

Oostenrijk-Hongarije
 
Verlieslijsten Oostenrijk-Hongarije 1914-1919
U kunt zoeken in de verlieslijsten uit de periode 1914-1919. De verlieslijsten bevatten vermeldingen over soldaten die in de Eerste Wereldoorlog omgekomen, vermist of gevangen zijn of gewond zijn geraakt.