Frankrijk

 
Algemeen
Parijs
Plaatselijke archieven
Departementale archieven
Fransen in overzeese gebieden
Joodse personen
Eerste Wereldoorlog
Hulpmiddelen

 

Algemeen
 
Online archieven Franse departementen
Een overzichtskaart met de Franse departementen, die een online databank hebben. Klik op ‘Département(s)/Pays’ om het departement te kiezen en vink ‘Archives’ aan. Klik vervolgens op ‘Appliquer’. Scrol op de nieuwe pagina naar beneden. Daar vindt u een link naar het ‘Archives départementales’ van het gekozen departement. Ga via deze link naar een nieuwe pagina met onderaan een aantal opties en directe links naar een bepaald archief.
Website: RF Généalogie
 
Overlijdens na 1970
De dossiers van overleden personen worden door het Institut national de la statistique et des études écomoniques (INSEE) aangemaakt op basis van informatie die van de gemeenten is ontvangen in het kader van hun openbare dienstverleningstaak. U kunt via de databank op naam zoeken naar de basisgegevens van personen die na 1970 in Frankrijk zijn overleden.
Website: Match ID
 
FranceGenWeb
Een website door en voor genealogen met transcripties uit diverse bronnen. Via de link komt u uit in het migrantengedeelte, maar u kunt dit veranderen in het door u gewenste onderdeel. Voor de beste zoekresultaten kunt u achter ‘Recherche’ voor ‘Tous les mots’ kiezen en achter ‘Dans’ voor ‘Tous les champs’.
Let op! U kunt het beste de onderdelen openen in een nieuw tabblad aangezien de ’terugpijl’ nogal irritant werkt.
Website: FranceGenWeb
 
Alliance-Généalogie
Een website met links naar diverse getranscribeerde Franse archieven.
Website: Alliance-Généalogie
 
Archives Nationales
U vindt hier onder andere scans van de inventarisnummers F/7/4826 tot F/7/5789/2 van de Algemene Politie betreffende de emigranten van de Franse Republiek (1789-1815). De bestanden van de departementen Seine, Aude, Aveyron, Charente, Charente-Inferieure, Loire, Loire-Inferieure en Oise zijn online beschikbaar, maar kunnen onbetrouwbaar zijn. Lees daarvoor de inleiding. Tevens vindt u op de website scans van dossiers van marinepersoneel. Waarschuwing: er zijn meer databanken op de website te vinden, maar deze leiden mogelijk naar een niet-veilige pagina of laden zeer slecht!
Website: Archives Nationales
 
FamilySearch
Via de Catalogus van FamilySearch kunt u bijvoorbeeld op plaatsnaam zoeken naar (mogelijk) digitaal toegankelijke archieven. Verander daarvoor ‘Paris’ in het veld ‘Plaats’ in de plaats, waarin u wilt zoeken.
Website: FamilySearch (Gratis account nodig)
 
 
 

Parijs
 
Paris Archives
Zoeken in de archieven van Parijs. Om het zoeken op de website makkelijker te maken volgt hieronder een opsomming van wat u in het digitale archief kunt vinden. U hoeft op de website niet alle onderdelen in de zoekopdracht in te vullen, tenzij dit is aangegeven.

Digitaal archief (met scans):

  • Tienjarige-tafels van geboorten, huwelijken en overlijdens (1860-1932), tafels van huwelijken (1955-1974) en tafels van overlijden (1955-1984). Huwelijken (1933-1954) en overlijdens (1933-1954 en 1985-1986) zijn te vinden in de éénjarige tafels.
  • Akten BS van geboorte (1860-1924), huwelijk (1860-1945) en overlijden (1860-1986).
  • Gereconstrueerde akten van vóór 1860.
  • Fiches gereconstrueerde BS vóór 1860 op alfabetische volgorde van achternamen.
  • Tafels van de Veiligheidsstaat en de militaire diensten van de Seine (1872-1940). Registers militaire dienst van 1887-1921, waarvan de lichtingsjaren 1887 tot 1895 toegankelijk zijn.
  • Kinderbijstand (vondelingen, verlatenen en wezen) van de Seine (1742-1921), waarbij de jaren 1748-1754 ontbreken.
  • Volkstellingen 1926, 1931 en 1936.
  • Tafels van vonnissen van de burgerlijke rechtbank van de Seine (1862-1987) en rechterlijke rollen (1862-1988).
  • Adopties door de Staat (1918-1946), opgericht aan het einde van de Eerste Wereldoorlog met als doel morele en materiële bescherming te bieden aan onder andere de vele weeskinderen.

Zie ook de Begraafregisters 1804-1918 van de Parijse begraafplaatsen (met uitzondering van Calvary). Allereerst zoekt u de naam op in de klapper. Hoe meer gegevens u heeft, hoe makkelijker zoeken. U krijgt een resultatenlijst te zien. Door een keuze te maken komt u in het alfabetische register, waarin u de persoon op kan zoeken. Met deze gegevens kunt u nu zoeken in het grafregister.

Website: Paris Archives
 
Identiteitskaarten Parijs 1792-1795
Zoeken op naam naar de gegevens op de identiteitskaarten van Parijs over de periode 1792-1795 met vermelding van persoonsgegevens, vorig verblijf en aankomst in Parijs. Geen scans aanwezig.
Website: FamilySearch (Gratis account nodig)
 
Straatnamenoverzicht
Een handige hulpbron is het straatnamenoverzicht van Parijs met gegevens over de straten.
 
Plattegronden begraafplaatsen
Plattegronden van de begraafplaatsen in Parijs en de namen van bekende personen die er begraven liggen kunt u vinden in de pdf-bestanden op de website Paris Cimetières.
 
 
 

Plaatselijke archieven
 
Bordeaux Stad (Département Gironde; met Brugge, Pessac en Caudéran)
Online beschikbaar zijn van Bordeaux Stad geboorteakten 1793-1915, huwelijksakten 1792-1915 en overlijdensakten 1793-1915; van Pessac geboorteakten 1800-1912 en van Caudéran geboorteakten 1792-1913, huwelijksakten 1792-1914 en overlijdensakten 1792-1915.
Website: Archives Bordeaux Métropole
 
Lille/Rijsel (Département du Nord)
U kunt onder andere zoeken in tienjarige tafels (1792-1922) of de akten van de Burgerlijke Stand; huwelijk en overlijden 1901-1922 en geboorten 1901-1917.
Website: Archives de Lille
 
 
 

Departementale archieven
 
Veruit de meeste departementale archieven kunt u vinden via de onderstaande beschrijving Online archieven Franse departementen. Daarnaast zijn om uiteenlopende redenen verwijzingen naar enkele departementale archieven uitgelicht.

Online archieven Franse departementen
Een overzichtskaart met de Franse departementen, die een online databank hebben. Klik op ‘Département(s)/Pays’ om het departement te kiezen en vink ‘Archives’ aan. Klik vervolgens op ‘Appliquer’. Scrol op de nieuwe pagina naar beneden. Daar vindt u een link naar het ‘Archives départementales’ van het gekozen departement. Ga via deze link naar een nieuwe pagina met onderaan een aantal opties en directe links naar een bepaald archief.
Website: RF Généalogie

Departement Corrèze
U kunt per plaats zoeken naar akten, parochiegegevens en tafels.
Website: Archives départementales de la Corrèze

Departement Corrèze: bronbewerkingen
In het archief van de website Gendep19 kunt u zoeken per plaats of op naam in het Département Corrèze. Een handige hulpbron is de transcripties van akten die gemaakt zijn. U vindt hier het overzicht van de plaatsen. Lang niet alle akten of parochiegegevens zijn getranscribeerd.
Website: Gendep19
 
Departement Côte-d’Or: bronbewerkingen notariële huwelijkscontracten
Korte bronbewerkingen van notariële huwelijkscontracten (afhankelijk van de plaats tussen 1579 en 1792) uit het Departement Côte-d’Or. Per plaats gerangschikt: A-B, C-D, E-I, J-L, M-N, O-R, S-T, U-V en W-Z.
Website: ALIX21
 
Departement Creuse
In het archief van Département Creuse kunt u per plaats zoeken naar parochiegegevens en akten van de Burgerlijke Stand.
Website: Archives départementales de la Creuse

Département Creuse: bronbewerkingen
Op de website Généalogie23 (inlog nodig) kunt u per plaats zoeken naar geïndexeerde registraties of akten per jaar (klikken op de drie streepjes) of pdf-bestanden met transcripties. Deze pdf-bestanden downloaden rechtstreeks op uw computer! Handig is ook het overzicht van de gemeenten en de gehuchten.
Website: Généalogie23
 
Departement Meurthe-et-Moselle
De website biedt inzage in de parochieregisters en de akten van de Burgerlijke Stand van het Département Meurthe-et-Moselle. Als u op het icoontje naast het zoekvak ‘Commune’ klikt ontvouwt er een plaatsnamenlijst. Handig is de overzichtslijst met de huidige plaatsnamen en de oude benamingen van de oude steden en gehuchten. Uitgebreide gegevens zijn te vinden in de boeken van de volkstellingen van 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 en 1936. Om het zoeken te vereenvoudigen kunt u een straatnamenlijst op de pagina gebruiken om het juiste wijknummer te vinden. Verder kunt u nog zoeken in de tafels van erfopvolging en afwezigheden van 1849 tot 1945 en de militaire registers van de lichtingen 1887-1921. Men werd opgeroepen op 20-jarige leeftijd.
Website: Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
 
Departement Moselle
Op de website zijn de parochieregisters te vinden en scans van de tienjarige-tafels van het gehele Département Moselle binnen de bestaande grenzen, met uitzondering van de gemeenten van het district Briey met betrekking tot de Meurthe-et-Moselle vanaf 1871. De scans betreffen de akten van de Burgerlijke Stand van eind 1792 tot 1952, gerangschikt per plaats. Daarnaast zijn er de militaire lichtingen van 1893-1921 te vinden. Men werd opgeroepen op 20-jarige leeftijd.
Het kan aan de instellingen van mijn computer liggen, maar het scherpstellen van de akten duurt relatief lang.
Website: Archives Moselle
 
Departement Nord
Op de website van het archief vindt u onder meer tienjarige tafels BS 1792-1942 (afhankelijk van de gemeente), archieven parochie en BS, census 1906 (met uitzondering van Lille), en militaire registers.
Website: Archives départementales du Nord
 
Departement Orne: voormalige parochies
Voormalige parochies van het huidige departement Orne met de patroonheilige en het bijgevoegde bisdom vóór de revolutie.
Website: Les généalogistes de l’Orne
 
Departement Pas-de-Calais
Toegang tot de kerkregisters van 1503-1792, akten Burgerlijke Stand 1793-2013, tienjarige-tafels van geboorten, huwelijken en sterfgevallen tot 1912, volkstellingen en de militaire rekrutering met de lichtingen van 1866-1930. Alle archieven betreffen het Département Pas-de-Calais.
Website: Archives Pas-de-Calais
 
 
 

Fransen in overzeese gebieden
 
Archives Nationales Outre-Mer
Op deze website kunt u zoeken naar gegevens van Fransen in overzeese gebieden.
Website: ANOM
 
Franse militairen in Overzeese Gebieden
Gegevens en scans zoeken (op registratienummer of alfabetische tafels) van Franse militairen in de Overzeese Gebieden: Frans West-Afrika (1888-1917), Algerije (1866-1921), Franse Rivièra Somaliland (1910-1917), Comoren (1895-1918), Guyana (1890-1914), India en Indochina (1897-1909), Madagaskar (1889-1918), Nieuw-Caledonië (1907-1918), Polynesië (1894-1919) en Saint-Pierre en Miquelon (1901-1921).
In de registers komen alleen mensen voor met de Franse nationaliteit op het moment van aanstelling of degenen die later de Franse nationaliteit hebben verworven. De verslagen van de rekruten zonder Frans staatsburgerschap zijn alleen voor Martinique in te zien (1889-1921 registers en tafels tot 1941).
Webite: ANOM
 
 
 

Joodse personen
 
Joodse begraafplaatsen Elzas
Via de kaart kunt u zoeken op naam in de databank van een Joodse begraafplaats in de Elzas. Alleen voor de plaatsnamen in het zwart is er een databank opgenomen.
Website: Le judaïsme d’Alsace et de Lorraine
 
Gevallen Joodse frontsoldaten uit Elzas-Lotharingen
Lijst van Joodse frontsoldaten uit Elzas-Lotharingen die zijn omgekomen in de Eerste Wereldoorlog.
Website: RJF
 
Documents sur les juifs à Paris au XVIIIe siècle: actes d’inhumation et scellés
Gedigitaliseerd boek met betrekking tot overlijdensakten en verzegelde documentatie over Joodse personen in het 18e-eeuwse Parijs.
Boek: FamilySearch (Gratis account nodig)
 
Uit Frankrijk gedeporteerde Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog
Online gedenkteken voor de gedeporteerde Franse Joden, die werden geëxecuteerd of stierven in de interneringskampen van Frankrijk onder de nazi-bezetting en het Vichy-regime. U kunt zoeken via de databank. Zie ook de uitleg bij dit project.
Website: One Step
 
 
 

Eerste Wereldoorlog
 
Grand Mémorial
Project van samenwerkende Franse Archiefinstellingen. U kunt via de databank zoeken op naam. U wordt doorverwezen naar de betreffende scan van het militaire personeelsregister. Handig zijn de aangegeven spellingswijzen en de verfijningsvensters aan de linkerkant.
Website: Ministère de la Culture
 
Mémoire des Hommes
Via deze website van het Franse Ministerie van Defensie vindt u diverse zoekmogelijkheden (met doorverwijzing naar de betreffende scan), waaronder de databank Mort pour la France (Gevallen voor Frankrijk; hierin vindt u ook personen zonder deze ’titel’. De titiel ‘Gevallen voor Frankrijk’ worden onder bepaalde voorwaarden verleend op grond van de artikelen L488 tot en met L492bis van het Wetboek van Militaire Pensioenen voor Invaliditeit en Oorlogsslachtoffers.), de databank voor gefusilleerde militairen en burgers en het (incomplete) gegevensbestand van de vliegtuigbemanning of het grondpersoneel van de Militaire Luchtvaart.
Website: Mémoire des Hommes
 
Recoupements par régiments et par lieux 1914-1918
Via de databank kunt u zoeken naar gegevens van gesneuvelde Franse militairen. Als aanvulling op de pagina kunt u WikiGenWeb gebruiken.
Website: FranceGenWeb
 
1 JOUR-1 POILU: Vermiste soldaten
Het project ‘1Dag-1Soldaat’, een Franse variant van ‘Vele Handen’, is voortgekomen uit het project ‘Morts pour la France’ in opdracht van het Franse Ministerie van Defensie en heeft als doel het identificeren en indexeren van vermiste soldaten van de Eerste Wereldoorlog. De lijsten met namen der vermisten werden tussen 1915 en 1917 gepubliceerd in kranten en zijn te vinden via de Bibliothèque Nationale de France. In de databanken kunt u zoeken op naam of per departement.
Website: 1 JOUR-1 POILU
 
Service Historique de la Défense
Via de website kunt u links vinden naar pdf-bestanden met informatie of getranscribeerde persoonsgegevens, waaronder Franse en buitenlandse krijgsgevangenen 1792-1893.
Website: Service Historique de la Défense
 
Morts pour la France-Guerre 1914-1918
Zoeken op naam in de databank ‘Morts pour la France’ (sterfgevallen van 1914 tot 1926) van de ‘Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais’ (SGLB) met een link naar de scan van de overlijdensakte.
Website: Archives Municipales Lyon
 
Gefusilleerden 1914-1918
Namenlijst naar beschrijvingen van militairen, die door uitspraak van de militaire rechtsmacht zijn gefusilleerd in de periode 1914-1918.
Website: WikiGenWeb
 
Begraafplaats Guillemont
Zoeken op naam in de databank van de oorlogsgraven.
Website: Find a Grave
 
Les Tableaux d’Honneur de L’Illustration
Les Tableaux d’Honneur de la Première Guerre Mondiale, een verzameling portretten en beschrijvingen gepubliceerd in de krant L’Illustration (1915-1919), is een uniek eerbetoon aan hen die voor Frankrijk vochten en benoemd of gedecoreerd werden in de Eerste Wereldoorlog.
Ga via de link naar de startpagina. U kunt op naam zoeken door de gezochte naam in te geven in het schermpje onder ‘Bibliothèque’. De eventuele treffers vindt u aan de rechterkant. Zodra u met uw muis op een treffer gaat staan, verschijnt de volledige naam. Door te klikken wordt u doorverwezen naar de juiste pagina, waar de naam geaccentueerd te zien is.
Zie ook het overzicht van namen met enkele beschrijvingen. (N.B. dit is niet de namenlijst van de personen in de verzameling van Les Tableaux d’Honneur de L’Illustration.)
Pdf-bestand: Les Tableaux d’Honneur de L’Illustration
 
Journaux de tranchées
Legerkrantjes geschreven door en voor de diverse Franse legeronderdelen.
Website: Gallica
 
 
 

Hulpmiddelen
 
Google Translate
Voor degene die de Franse taal onvoldoende machtig is, kan het zoeken in Franse archieven een hele uitdaging lijken. De meeste Franse websites zijn toegankelijk voor Google Translate. (Klik op het icoontje in de URL-balk). De vertaling naar het Nederlands zal zeker niet optimaal zijn, maar het helpt u wel beter uw weg te vinden.

Franse website vertalen

 
Woordenboek Nederlands-Frans
Woordenboek Nederlands-Frans (vierde druk, 1936). Door gebruik te maken van Ctr+F kunt u ook Franse woorden opzoeken.
Pdf-bestand: DBNL
 
Frans woordenboek
Dit Franse woordenboek is samengesteld uit termen die voornamelijk gevonden werden in geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes, opgemaakt in de periode van de Burgerlijke Stand.
Website: Willebroek
 
Franse afkortingen
In Franstalige akten kunt u nog weleens afkortingen tegenkomen. Handig is dit overzicht met meest gebruikte Franse afkortingen.
Website: Vivienne Stringa
 
Métiers de nos Ancêtres
Uitgebreide woordenlijst van oude Franse beroepen met een Franstalige omschrijving. Zie hiervoor ‘Métiers de A-Z’.
Websit: Métiers de nos Ancêtres
 
Beroepen in de Franse Tijd
De lijst geeft een vertaling van een groot aantal in het Frans omschreven beroepsaanduidingen.
Website: Zeeuws Archief
 
Beroepen Frans-Nederlands
Lijst met Franse benamingen van beroepen met de vertaling in het Nederlands.
Website: Breur Henket