Frankrijk

 
Online archieven Franse departementen
Een overzichtskaart met de Franse departementen, die een online databank hebben. Als u met de muis over de kaart gaat worden de namen van de departementen getoond. Via ‘Choisir le Département’ kunt u onder het bijbehorende nummer een archief van het departement kiezen of u klikt op de kaart het departement aan. In dit laatste geval komt u veelal terecht bij het departementsarchief en moet u mogelijk voor een plaatselijk archief toch nog verder zoeken.
Website: RF Généalogie

 
Overlijdens na 1970
De dossiers van overleden personen worden door het Institut national de la statistique et des études écomoniques (INSEE) aangemaakt op basis van informatie die van de gemeenten is ontvangen in het kader van hun openbare dienstverleningstaak. U kunt via de databank op naam zoeken naar de basisgegevens van personen die na 1970 in Frankrijk zijn overleden.
Website: Match ID

 
FranceGenWeb
Een website door en voor genealogen met transcripties uit diverse bronnen. Via de link komt u uit in het migrantengedeelte, maar u kunt dit veranderen in het door u gewenste onderdeel. Voor de beste zoekresultaten kunt u achter ‘recherche’ voor ‘Tous les mots’ kiezen en achter ‘dans’ voor ‘Tous les champs’.
Let op! U kunt het beste de onderdelen openen in een nieuw tabblad aangezien de ‘terugpijl’ nogal irritant werkt.
Website: FranceGenWeb

 
Alliance-Généalogie
Een website met links naar diverse getranscribeerde Franse archieven.
Website: Alliance-Généalogie

 
Archives Nationales
U vindt hier onder andere scans van de inventarisnummers F/7/4826 tot F/7/5789/2 van de Algemene Politie betreffende de emigranten van de Franse Republiek (1789-1815). De bestanden van de departementen Seine, Aude, Aveyron, Charente, Charente-Inferieure, Loire, Loire-Inferieure en Oise zijn online beschikbaar, maar kunnen onbetrouwbaar zijn. Lees daarvoor de inleiding. Tevens vindt u op de website scans van dossiers van marinepersoneel. Waarschuwing: er zijn meer databanken op de website te vinden, maar deze leiden mogelijk naar een niet-veilige pagina of laden zeer slecht!
Website: Archives Nationales

 
Archives Nationales Outre-Mer
Op deze website kunt u zoeken naar gegevens van Fransen in overzeese gebieden.
Website: ANOM

 
Franse militairen in Overzeese Gebieden
Gegevens en scans zoeken (op registratienummer of alfabetische tafels) van Franse militairen in de Overzeese Gebieden: Frans West-Afrika (1888-1917), Algerije (1866-1921), Franse Rivièra Somaliland (1910-1917), Comoren (1895-1918), Guyana (1890-1914), India en Indochina (1897-1909), Madagaskar (1889-1918), Nieuw-Caledonië (1907-1918), Polynesië (1894-1919) en Saint-Pierre en Miquelon (1901-1921).
In de registers komen alleen mensen voor met de Franse nationaliteit op het moment van aanstelling of degenen die later de Franse nationaliteit hebben verworven. De verslagen van de rekruten zonder Frans staatsburgerschap zijn alleen voor Martinique in te zien (1889-1921 registers en tafels tot 1941).
Webite: ANOM

 
Bordeaux Stad (met Brugge, Pessac en Caudéran)
Online beschikbaar zijn van Bordeaux Stad geboorteakten 1793-1915, huwelijksakten 1792-1915 en overlijdensakten 1793-1915; van Pessac geboorteakten 1800-1912 en van Caudéran geboorteakten 1792-1913, huwelijksakten 1792-1914 en overlijdensakten 1792-1915.
Website: Archives Bordeaux Métropole

 
Département Corrèze
In het archief van de website Gendep19 kunt u zoeken per plaats of op naam in het Département Corrèze. Een handige hulpbron is de transcripties van akten die gemaakt zijn. U vindt hier het overzicht van de plaatsen. Lang niet alle akten of parochiegegevens zijn getranscribeerd. Daarvoor kunt u per plaats zoeken naar akten, parochiegegevens en tafels in het archief van het Département.
Website: Gendep19
Website: Département Corrèze

 
Département Côte-d’Or
Korte bronbewerkingen van notariële huwelijkscontracten (afhankelijk van de plaats tussen 1579 en 1792) uit het Departement Côte-d’Or. Per plaats gerangschikt: A-B, C-D, E-I, J-L, M-N, O-R, S-T, U-V en W-Z.
Website: ALIX21

 
Département Creuse
In het archief van Département Creuse kunt u per plaats zoeken naar parochiegegevens en akten van de Burgerlijke Stand. Daarnaast kunt u op de website Généalogie23 per plaats zoeken naar geïndexeerde registraties of akten per jaar (klikken op de drie streepjes) of pdf-bestanden met transcripties. Deze pdf-bestanden downloaden rechtstreeks op uw computer! Handig is ook het overzicht van de gemeenten en de gehuchten.
Website: Département Creuse
Website: Généalogie23

 
Lille
U kunt onder andere zoeken in tienjarige tafels (1792-1922) of de akten van de Burgerlijke Stand; huwelijk en overlijden 1901-1922 en geboorten 1901-1917.
Website: Archives Lille

 
Département Meurthe-et-Moselle
De website biedt inzage in de parochieregisters en de akten van de Burgerlijke Stand van het Département Meurthe-et-Moselle. Als u op het icoontje naast het zoekvak ‘Commune’ klikt ontvouwt er een plaatsnamenlijst. Handig is de overzichtslijst met de huidige plaatsnamen en de oude benamingen van de oude steden en gehuchten. Uitgebreide gegevens zijn te vinden in de boeken van de volkstellingen van 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 en 1936. Om het zoeken te vereenvoudigen kunt u een straatnamenlijst op de pagina gebruiken om het juiste wijknummer te vinden. Verder kunt u nog zoeken in de tafels van erfopvolging en afwezigheden van 1849 tot 1945 en de militaire registers van de lichtingen 1887-1921. Men werd opgeroepen op 20-jarige leeftijd.
Website: Département Meurthe-et-Moselle

 
Département Moselle
Op de website zijn de parochieregisters te vinden en scans van de tienjarige-tafels van het gehele Département Moselle binnen de bestaande grenzen, met uitzondering van de gemeenten van het district Briey met betrekking tot de Meurthe-et-Moselle vanaf 1871. De scans betreffen de akten van de Burgerlijke Stand van eind 1792 tot 1952, gerangschikt per plaats. Daarnaast zijn er de militaire lichtingen van 1893-1921 te vinden. Men werd opgeroepen op 20-jarige leeftijd.
Het kan aan de instellingen van mijn computer liggen, maar het scherpstellen van de akten duurt relatief lang.
Website: Département Moselle

 
Département Nord
Op de website van het archief vindt u onder meer tienjarige tafels BS 1802-1892 (er wordt nog gewerkt aan de digitalisatie van de perioden 1792-1802 en 1893-1932), archieven BS, census 1906 (met uitzondering van Lille), en militaire registers.
Website: Département Le Nord

 
Département Orne
Voormalige parochies van het huidige Departement Orne met de patroonheilige en het bijgevoegde bisdom vóór de revolutie.
Website: Les généalogistes de l’Orne

 
Paris Archives
Zoeken in de archieven van Parijs. Om het zoeken op de website makkelijker te maken volgt hieronder een opsomming van wat u in het digitale archief kunt vinden. U hoeft op de website niet alle onderdelen in de zoekopdracht in te vullen, tenzij dit is aangegeven.

Digitaal archief (met scans):

  • Tienjarige-tafels van geboorten, huwelijken en overlijdens (1860-1932), tafels van huwelijken (1955-1974) en tafels van overlijden (1955-1984). Huwelijken (1933-1954) en overlijdens (1933-1954 en 1985-1986) zijn te vinden in de éénjarige tafels.
  • Akten BS van geboorte (1860-1912), huwelijk (1860-1940) en overlijden (1860-1986).
  • Fiches gereconstrueerd BS voor 1860 op alfabetische volgorde van achternamen.
  • Tafels van de Veiligheidsstaat en de militaire diensten van de Seine (1872-1940). Registers militaire dienst van 1887-1921, waarvan de lichtingsjaren 1887 tot 1895 toegankelijk zijn.
  • Kinderbijstand (vondelingen, verlatenen en wezen) van de Seine (1742-1921), waarbij de jaren 1748-1754 ontbreken.
  • Volkstellingen 1926, 1931, 1936 en 1946.
  • Tafels van vonnissen van de burgerlijke rechtbank van de Seine (1897-1976) en rechterlijke rollen (1897-1976).
  • Adopties door de Staat (1914-1946), opgericht aan het einde van de Eerste Wereldoorlog met als doel morele en materiële bescherming te bieden aan onder andere de vele weeskinderen.

Zie ook de Begraafregisters 1804-1918 van de Parijse begraafplaatsen (met uitzondering van Calvary). Allereerst zoekt u de naam op in de klapper. Hoe meer gegevens u heeft, hoe makkelijker zoeken. U krijgt een resultatenlijst te zien. Door een keuze te maken komt u in het alfabetische register, waarin u de persoon op kan zoeken. Met deze gegevens kunt u nu zoeken in het grafregister.

Website: Paris Archives
 
Een handige hulpbron is het straatnamenoverzicht van Parijs met gegevens over de straten.
 
Plattegronden van de begraafplaatsen in Parijs en de namen van bekende personen die er begraven liggen kunt u vinden in de pdf-bestanden op de website Paris Cimetières.

 
Identiteitskaarten Parijs 1792-1795
Zoeken op naam naar de gegevens op de identiteitskaarten van Parijs over de periode 1792-1795 met vermelding van persoonsgegevens, vorig verblijf en aankomst in Parijs. Geen scans aanwezig.
Website: FamilySearch

 
Département Pas-de-Calais
Toegang tot de kerkregisters van 1503-1792, akten Burgerlijke Stand 1793-2013, tienjarige-tafels van geboorten, huwelijken en sterfgevallen tot 1912, volkstellingen van 1861, 1866 en 1891 en de militaire rekrutering met de lichtingen van 1866-1930. Alle archieven betreffen het Département Pas-de-Calais.
Website: Pas-de-Calais