Handleiding Bevolkingsboekhouding

De gehele ‘Bevolkingsboekhouding’, in 1936 opgesteld door het hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregistraties Jacobus Lambertus Lentz, is in te zien via Delpher. Doel van het Besluit Bevolkingsboekhouding was het efficiënter maken van het tot die tijd incomplete en onzorgvuldige systeem van het bevolkingsregister. De gezinskaarten werden hierdoor vervangen door persoonskaarten. (Zie ook: Uitleg persoonskaart en Betekenis afkortingen bevolkingsregister)

Om het zoeken enigszins te vergemakkelijken volgen hieronder links naar de diverse onderdelen:

Begin
Inhoudsopgave
Inleiding
Theoretische beschouwingen
Geschiedenis Nederlandse bevolkingsboekhouding
Gezinspersoonskaartenstelsel
Verstrekken inlichtingen
Besluit bevolkingsboekhouding
Invullen persoonskaart
Handleiding bevolkingsboekhouding
Leidraad bevolkingsstatistiek
Alfabetisch register

 

Voorbeeld uit de Handleiding Bevolkingsboekhouding.

Bladzijde uit de ‘Bevolkingsboekhouding’.
Bron: Delpher