Header Uit de oude Koektrommel

Joodse personen in Nederland

 
Gegevens van in de Tweede Wereldoorlog overleden personen van Joodse afkomst zijn te vinden via Tweede Wereldoorlog.
Zie ook: Joodse begraafplaatsen en grafstenen, Joodse personen in Duitsland en Joodse personen buitenland.
 
 
Algemeen
Plaatselijk en regionaal
Joodse naamsaanneming
Verkaufsbücher
Lijsten Joodse personen in en na de Tweede Wereldoorlog
Joodse graven in Nederland
 
 

Algemeen
 
Stambomen van Nederlands Joodse families
Deze site bevat genealogische gegevens van ruim 117.000 personen die betrekking hebben op Nederlands-Joodse families, die zijn verzameld door Bertha en Max van Dam. Dit bestand bevat ruim 35 afzonderlijke stambomen, waarbij de voorouders van bijna al deze families al vóór 1800 in Nederland woonachtig waren.
Website: Max van Dam
 
Akevoth
Joods genealogisch onderzoek in Nederland. De website is enkel nog te bezoeken via Wayback Archive.
Website: Akevoth
 
Jewish Gen
Genealogische website voor Joods voorouderonderzoek wereldwijd. Om inzage in gegevens te krijgen dient u een (gratis) account aan te maken. Sommige onderdelen zijn enkel in te zien als u donateur bent voor een bepaald bedrag. Toch zijn er ook met het gratis account interessante gegevens te vinden.
Website: Jewish Gen
 
 

Plaatselijk en regionaal
 
Amersfoort

Joodse personen in Amersfoort
Overzichten van geboorten, huwelijken en overlijden.
Website: Way Back Machine

Besnijdenisregister Amersfoort 1753-1811
Besnijdenisregister Amersfoort 1753-1811.
Pdf-bestand: NKvJG

Besnijdenisregister moheel Mozes Abraham Levits te Amersfoort
Namenoverzicht van het besnijdenisregister van moheel Mozes Abraham Levits in de periode 1812-1873 te Amersfoort.
Website: Akevoth

Besnijdenisregister moheel Avraham Jacob van Gelder te Amersfoort
Namenoverzicht van het besnijdenisregister van moheel Avraham Jacob van Gelder in de periode 1791-1808 te Amersfoort.
Website: Akevoth

Besnijdenisregister moheel Isaac Auerbach te Amersfoort
Namenoverzicht van het besnijdenisregister van moheel Isaac Auerbach in de periode 1753-1792 te Amersfoort.
Website: Akevoth

Besnijdenisregister moheel Wolf Cohen te Amersfoort
Namenoverzicht van het besnijdenisregister van moheel Wolf Cohen in de periode 1789-1811 te Amersfoort.
Website: Akevoth

Besnijdenisregister moheel Isaac M. Weijl te Amersfoort
Namenoverzicht van het besnijdenisregister van moheel Isaac M. Weijl in de periode 1805-1827 te Amersfoort.
Website: Akevoth

Naamgeving meisjes Amersfoort
Lijst betreffende de naamgeving van meisjes in Amersfoort in de periode 1749-1811.
Website: Akevoth
 
 
Amsterdam

Synagogale huwelijken Amsterdam 19e eeuw
Overzicht van de synagogale huwelijken uit de 19de eeuw in Amsterdam.
Website: Akevoth

Asjkenazische huwelijken Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) 1834-1937
Asjkenazische huwelijken gesloten bij de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS; Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge) in de periode 1834-1937. U kunt zoeken op de naam van bruid en bruidegom of op naam van de ouders van bruid en bruidegom.

Asjkenazische huwelijken boeken SAA 1598-1811
Asjkenazische huwelijken uit de boeken van het SAA (Stadsarchief Amsterdam) in de periode 1598-1811. U kunt zoeken op de voornaam of achternaam van de bruid of bruidegom. Tevens kunt u in deze databank zoeken naar gegevens van getuigen.
Zie ook de informatie.

Portugese huwelijken Amsterdam 1664-1926
Portugese huwelijken in Amsterdam in de periode 1664-1926. Via de databank kunt u zoeken op de naam van bruid en bruidegom.
Website: Akevoth

Sefardische huwelijken boeken SAA 1598-1811
Sefardische huwelijken uit de boeken van het SAA (Stadsarchief Amsterdam) in de periode 1598-1811. U kunt zoeken op de voornaam of achternaam van de bruid of bruidegom. Tevens kunt u in deze databank zoeken naar gegevens van getuigen.
Zie ook de informatie.

Marktkaarten Joodse verkopers Amsterdam
In de databank kunt u op naam zoeken naar gegevens van Joodse marktverkopers. De marktvergunningen uit het archief van de Dienst Marktwezen te Amsterdam bevatten allerhande gegevens van verkopers met een vaste stand op een markt in Amsterdam. U kunt hiervoor ook zoeken in de databank van het Stadsarchief Amsterdam, waar u scans van de marktkaarten kunt vinden.
Website: Akevoth

Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB)
Dit gegevensbestand bestaat uit formulieren waarmee ruim vijfhonderd Joodse diamantbewerkers en hun gezinsleden zich in juli 1942 konden aanmelden voor een voorlopige vrijstelling van deportatie. Zie ook de informatie.
Website: Akevoth

Aangegeven lijken Amsterdam 1806-1811
Lijst met aangegeven lijken in Amsterdam ingeschreven tussen 1806 en 1811.
Pdf-bestand: NKvJG

Gealimenteerde Hoogduits-Joodse armen Amsterdam 1809
Lijst van gealimenteerde Hoogduits-Joodse armen te Amsterdam in 1809.
Pdf-bestand: NKvJG

Amsterdamse overlijdensakten 1941-1942
Index van namen in de Amsterdamse overlijdensakten over de jaren 1941 en 1942.
Pdf-bestand: NKvJG

Stichting Centraal Israëlitisch Weeshuis in Nederland (Amsterdam)
Archief van de Stichting Centraal Israëlitisch Weeshuis in Nederland: enkele registers betreffende weeskinderen vanaf 1932 in Amsterdam. Ga naar ‘2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen’ en vervolgens naar ‘2.3 Kinderen’.
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
 
Arnhem

Joodse personen in Arnhem
Overzichten van geboorten, huwelijken en overlijden (A-J en K-Z).
Website: Way Back Machine
 
 
Den Haag

Besnijdenisregister Menachem ben Sjemarja Zalman te Den Haag
Besnijdenisregister van Menachem ben Sjemarja Zalman uit Den-Haag, die van 9 september 1737 tot 30 juli 1792 als moheel werkzaam was.
Pdf-bestand: NKvJG
 
 
Deventer

Namenlijst Deventer
Lijst met namen en genealogische gegevens betreffende personen, die op enige manier een verbintenis hadden met Deventer.
Website: Akevoth
 
 
Dordrecht

Lijst der besneden kinderen Dordrecht
Lijst der besneden kinderen in Dordrecht van juli 1804 tot augustus 1811.
Website: DordtenaZOEKer

Dordrecht: lijst Centraal Registratiebureau voor Joden
Registratielijst van Joden ten behoeve van Centraal Registratiebureau voor Joden (circa 1945) met diverse gegevens en een lijst van in Gemeente Dordrecht opgedoken Joden.
Website: DordtenaZOEKer
 
 
Friesland

Besnijdenissen Friesland
Besnijdenissen in Friesland in de periode 1697-1947. U kunt op diverse manieren zoeken in de databank.
Website: Akevoth

Joodse huwelijken Friesland, Amsterdam, ‘s-Gravenhage en Rotterdam met Friese partner vóór 1815
Joodse huwelijken vóór 1815 in Friesland, Amsterdam, ‘s-Gravenhage en Rotterdam met een Friese partner.
Website: Akevoth

Joden in Friesland 1808-1813
Overzicht met gegevens van Joodse personen in Friesland (1808-1813) samengesteld uit diverse registers.
Website: Akevoth
 
 
Goeree-Overflakkee

Joodse families op Goeree-Overflakkee
Op dit moment wordt gewerkt aan een boek over de Joden op Goeree-Overflakkee. Onderdeel van dit boek is het in kaart brengen van alle Joodse families die op het eiland hebben gewoond. Niet alle Joden zijn erin beschreven, vaak omdat zij er maar vrij korte tijd verbleven, soms maar een jaar.
Pdf-bestand: Joodse families op Goeree-Overflakkee
 
 
Groningen

Besnijdenisboeken provincie Groningen 1733-1814
Geïndexeerde besnijdenisregistraties van de provincie Groningen 1733-1814 met scans uit het desbetreffende besnijdenisboek. Van sommige boeken is er een Nederlandse vertaling; andere boeken zijn enkel in het Hebreeuws.
Website: AlleGroningers

Bevolkingsegisters provincie Groningen
Namenlijsten van Joodse personen uit de bevolkingsregisters van de provincie Groningen: Beerta (1811-1830), Bellingwolde (1815), Delfzijl (1815), Oude Pekela (1815), Sappemeer (1830), Veendam (1811) en Winschoten (1815).
Website: Akevoth

Registre Civique Appingedam 1811
Namenlijst met gegevens uit het Registre Civique van Appingedam in 1811.
Website: Akevoth

Lijsten Nationale Garde Groningen en Winschoten
Namenlijsten met gegevens betreffende de Nationale Garde in Groningen (1812) en Winschoten (1813).
Website: Akevoth

Militieregister Hoogezand en Zuidbroek
Namenlijst met gegevens van inschrijvingen in het militieregister van Hoogezand (1826) en Zuidbroek (1811).
Website: Akevoth

Reisdocumentatie voor buitenland 1799-1810
Namenlijst met vermelding van woonplaats, beroep en afgiftedatum betreffende aangevraagde reisdocumentatie voor het buitenland in de periode 1799-1810.
Website: Akevoth

Identiteitsverklaringen Groningen en Winschoten
Namenlijst met gegevens betreffende de identiteitsverklaringen uit Groningen en Winschoten.
Website: Akevoth

Groninger Familie van Dam
Deze besloten Facebookgroep is bedoeld voor iedereen die afstamt van Gomprecht Abrahams van Dam en Froukje Salomons Cohen. In deze groep kunnen familieleden contact leggen met elkaar, foto’s en verhalen delen en wie daarin geïnteresseerd is kan stamboomgegevens uitwisselen.
Pagina: Groninger Familie van Dam
 
 
Leiden

De Joden van Leiden
Een pdf-bestand met allerhande informatie, aantekeningen en aanvullingen op de gegevens van Joodse inwoners in Leiden. Lastig dat dit deel een soort aanvulling op de delen 1 en 3 is, waardoor niet alles meteen duidelijk zal zijn. De adressen voor 1871 worden aangeduid met W. (Wijk) en het volgnummer. Soms wordt ook het nummer van de gebuurte vermeld, waardoor het er allemaal niet duidelijker op wordt. Het grote gemak van dit bestand is dat de vaak in priegelschrift geschreven namen, beroepen en adressen van getuigen bij huwelijken nu gemakkelijk leesbaar zijn.
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)

Joods Wees- en Doorgangshuis Leiden
Pdf-bestand met uitgebreide gegevens over de bewoners van het Joods Wees- en Doorgangshuis in Leiden in de periode van 1890 tot 1951.
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)
 
 
Limburg

Namenlijsten en vermeldingen Joden Limburg
Namenlijsten en vermeldingen van Joden in en rond Limburg tot en met de Franse tijd.
Website: Wil Brassé
 
 
Maastricht

Besnijdenisregister moheel Benedict Weslij te Maastricht
Via de databank kunt u zoeken naar gegevens uit het besnijdenisregister (19e eeuw) van moheel Benedict Weslij te Maastricht.
Website: Akevoth

Besnijdenisregister moheel S.M.Schepp te Maastricht
Via de databank kunt u zoeken naar gegevens (19e en 20e eeuw) uit het besnijdenisregister van moheel S.M.Schepp te Maastricht.
Website: Akevoth

Geboorten Maastricht 1832-1839
Registers van geboorten bij de Nederlandse Israëlitische Hoofd-Synagoge (NIHS) te Maastricht in de periode 1832-1839 met scans van de registratie.
Website: Akevoth

Huwelijken Maastricht 1832-1845
Registers van huwelijken bij de Nederlandse Israëlitische Hoofd-Synagoge (NIHS) te Maastricht in de periode 1832-1845 met scans van de registratie.
Website: Akevoth

Bevolkingsregister Israëlieten te Maastricht vanaf 1832
Bevolkingsregister Israëlieten te Maastricht vanaf 1832 in drie delen.
Website: Akevoth
 
 
Meerssen

Joodse personen Schimmert met mogelijke familiebanden Meerssen
Joodse personen in Schimmert met mogelijke familiebanden in Meerssen.
Website: Akevoth

Opgave Joodse personen Meerssen 1808
Opgave van Joodse personen in de gemeente Meerssen in 1808.
Website: Akevoth
 
 
Meppel

Besnijdenisregister moheel Benjamin Wolf ben Leib Cats te Meppel 1794-1821
Besnijdenisregister van moheel Benjamin Wolf ben Leib Cats te Meppel in de periode 1794-1821.
Website: Akevoth
 
 
Departement Neder-Maas

Algemene verklaring Joodse gezinshoofden 1808
Algemene verklaring van de hoofden van Joodse gezinnen, wonende in het Departement van de Neder-Maas in 1808. Lijst met vermelding van het aantal gezinsleden.
Website: Akevoth

Joodse inwoners Departement Neder-Maas 1808
Overzicht van de Joodse inwoners in het Departement Neder-Maas in 1808. Lijst met gezinssamenstelling.
Website: Akevoth
 
 
Nijkerk

Joodse personen in Nijkerk
Overzicht van geboorten, huwelijken en overlijden.
Website: Way Back Machine

In het pdf-bestand ‘De Joodse gemeenschap van Nijkerk in de periode 1926-1945’ vindt u informatie en gegevens van Joodse personen in Nijkerk.
Pdf-bestand: Stichting Goud Nijkerk
 
 
Nijmegen

Joodse families Nijmegen
Overzicht met gegevens van Joodse families in Nijmegen. Zie ook de uitleg.
Website: Akevoth

Besnijdenisregister Nijmegen 1790-1816
Overzicht met gegevens uit het besnijdenisregister van Nijmegen in de periode 1790-1816.
Website: Akevoth
 
 
Oldemarkt

Besnijdenisregisters Oldemarkt en Zwartsluis
Vertaling-bewerking van de achttiende eeuwse besnijdenisregisters van Zwartsluis en Oldemarkt.
Pdf-bestand: Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie

Besnijdenisregister Oldemarkt 1743-1813
Overzicht met gegevens uit het besnijdenisregister van Oldemarkt in de periode 1743-1813.
Website: Akevoth
 
 
Roermond

Besnijdenissen moheel J.(Alexander) Goedhart te Roermond 1922-1923
Enkele verwijzingen naar scans uit het besnijdenisregister (1922-1923) van moheel J.(Alexander) Goedhart te Roermond.
Website: Akevoth
 
 
Sittard

Joodse genealogie Sittard en omgeving
Databank Joodse genealogie Sittard en omgeving.
Website: Wil Brassé
 
 
Utrecht

Geboorteregister van de Nederlandse Israëlische Gemeente Utrecht
In de DTB van Het Utrechts Archief kan er gezocht worden in het geboorteregister van de Nederlandse Israëlische Gemeente van 1789-1811. In sommige gevallen is daar zelfs een wijziging van de achternaam in vinden.
Website: Utrechts Archief

Herinneringsboek Joods Utrecht 1940-1945
Aan hen die er geboren zijn, die er hebben gewoond en die er naartoe zijn gevlucht. Genealogische gegevens.
Pdf-bestand: Akevoth
 
 
IJsseldelta

Joodse geschiedenis in de IJsseldelta
Joodse geschiedenis is een publicatie van Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel. U vindt er onder meer het register van familienamen, het register van bronnen, fotoalbum bronnen Joodse geschiedenis Kampen en fotoalbum Joodse begraafplaats IJsselmuiden.
Website: Jan van Arkel
 
 
Zwartsluis

Besnijdenisregisters Zwartsluis en Oldemarkt
Vertaling-bewerking van de achttiende eeuwse besnijdenisregisters van Zwartsluis en Oldemarkt.
Pdf-bestand: Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie

Besnijdenisregister Zwartsluis 1768-1799
Overzicht met gegevens uit het besnijdenisregister van Zwartsluis in de periode 1768-1799.
Website: Akevoth
 
 

Joodse naamsaanneming (Zie voor uitleg: Naamsaanneming)
 
Joodse achternamen
Informatie over Joodse achternamen en een lijst met Joodse achternamen in Nederland.
Website: Kunst en Cultuur
 
Hieronder volgt een overzicht van de Registers van Naamsaanneming, die online doorzoekbaar zijn. Veelal betreffen het transcripties, maar soms zijn de scans van de originele akten online te vinden.

Amsterdam 1811-1835
Naamsaannemingsregister Amsterdam 1811-1826: deel 1 en deel 2 (identiek?; gegevens).
Alfabetische naamindex behorende bij de registers A, B, C, D, E en F. (scans)

Amsterdam 1812-1835
Website: Akevoth (gegevens)

Eijsden 1808
Website: FamilySearch (scans)

Galoppe 1808
Website: FamilySearch

Goedereede 1811
Website: FamilySearch (scans)

Gorinchem 1811
Website: FamilySearch (scans)

‘s-Gravenzande 1811
Website: FamilySearch (scans)

Gulpen 1808
Website: FamilySearch (Scans)

Heerlen 1808
Website: FamilySearch

Hoogduitse Joden ‘s-Gravenhage 1811
Pdf-bestand: NKvJG (gegevens)

Kralingen 1811-1812
Website: FamilySearch (scans)

Lichtenvoorde 1811
Website: FamilySearch

Leerdam 1811
Website: FamilySearch (scans)

Maaseik (België) 1808
Website: FamilySearch (scans)

Maasland 1811
Website: FamilySearch (scans)

Maastricht 1808
Naamsaanneming 1808 en bijlagen. (scans)

Meerssen 1808
Website: Akevoth (gegevens)

Moordrecht 1811
Website: FamilySearch (scans)

Nijmegen 1811-1812
Pdf-bestand: Akevoth (gegevens)
Zie ook de databank.

Obbicht en Papenhoven 1808
Website: FamilySearch (scans)

Schimmert 1826
Website: FamilySearch (scans)

Sneek 1811
Website: FamilySearch (scans)

Stein 1808
Website: FamilySearch (scans)

Utrecht 1811
Scans register 1811 en scans index 1811-1826.

Vaals 1808-1809
Website: FamilySearch (scans)

Varik 1812
Website: FamilySearch (scans)

Workum 1812
Website: FamilySearch (scans)

Zoelen 1811
Website: FamilySearch (scans)

Zutphen 1811-1812
Website: Genealogie Domein (gegevens)
 
 

Verkaufsbücher
 
Verkaufsbücher
Op 11 augustus 1941 verplicht de Duitse bezetter Joden hun vastgoed aan te melden bij de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV). De NGV krijgt het beheer over het vastgoed om het vervolgens te onteigenen en te verkopen. De Grundstücksverwaltung besteedt het beheer weer uit aan een aantal organisaties zoals Anbo en Nobiscum en aan enkele makelaars. De beheerders verkopen de panden door namens de NGV. Om de afkomst te verhullen worden de panden vaak eerst aan een stroman verkocht. Op die akte staat dan nog de naam van de Joodse eigenaar. De tussenpersoon verkoopt het pand weer door aan een particulier. Op die tweede akte staat alleen de naam van de tussenpersoon en niet van de oorspronkelijke, vaak Joodse, eigenaar. Op die manier zijn duizenden Joodse panden geroofd.
De bijgehouden administratie in de Verkaufsbücher bevat de adressen en de namen van de oorspronkelijke eigenaren, de betrokken makelaars en de oorlogskopers, met daarbij de verkoopprijzen. Helaas is het eerste van de in totaal achttien boeken verloren gegaan en ontbreken ‘laufnummers’ 1 t/m 449.
Zip-bestand: Verkaufsbücher
 
Verkaufsbücher Project
Voor dit project zijn de data uit de Verkaufsbücher van het Nationaal Archief gekoppeld aan de data van het Kadaster.
Website: Verkaufsbücher Project
 
 

Lijsten Joodse personen in en na de Tweede Wereldoorlog
 
Onderstaand vindt u links naar pdf-bestanden met lijsten uit of van net na de Tweede Wereldoorlog betreffende Joodse personen.
 
Adressen van Joden in Leeuwarden in 1942
Lijst uit 1942 van Joden in Leeuwarden met vermelding van initiaal, achternaam en adres. Gelet op de marginale notities zal deze lijst waarschijnlijk na 1942 zijn samengesteld of gewijzigd.

Adressen van Joodse gezinnen in Leeuwarden in 1942
Lijst van Joodse gezinnen in Leeuwarden in 1942 met vermelding van voor- en achternaam en adres. De toegevoegde vermeldingen van de datum 20 maart 1943 lijken verband te houden met deportaties naar het vernietigingskamp van Sobibór.

Op 26 November 1942 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Lijst met namen van zes personen, waaronder vijf van de familie Krammer, die woonachtig waren in Leeuwarden en op 26 november 1942 zijn gedeporteerd naar Kamp Westerbork. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Op 15 december 1942 en 4 Februari 1943 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Ongedateerde lijst met Joodse personen die op 15 december 1942 en 4 februari 1943 van Leeuwarden naar doorgangskamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Lijst van op 9 maart 1943 uit Friesland vertrokken of gedeporteerde personen
Lijst, daterend van 9 maart 1943, met namen van Joden uit Friesland, die waarschijnlijk op die datum naar Kamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermeldingen van voor- en achternaam, geboortedatum en eventuele aantekening.

Lijst van gevluchte personen uit Leeuwarden
Lijst van gevluchte personen, opgemaakt op 28 november 1942, met vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats en adres.

Namen van te Leeuwarden opgedoken Joden
Ongedateerde lijst van ondergedoken Joden, die na de bevrijding opgedoken zijn in Leeuwarden. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, geboortedatum en officieel adres. Het laatste blad bevat extra vermeldingen van geboorteplaatsen en voormalige adressen.

Namen van in het district Sneek opgedoken Joden
Lijst van 19 juni 1945 met namen van ondergedoken Joden, die na de bevrijding opgedoken zijn in het district Sneek. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, officieel adres, naam van onderduikverlener en onderduikadres.

Lijst met namen van (Joodse) onderduikers opgedoken in Achtkarspelen
Lijst met namen van (Joodse) onderduikers, die na de bevrijding zijn opgedoken in Achtkarspelen. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, officieel adres, onderduikadres en naam van de onderduikverlener en een eventueel nieuw adres.

Deportatie van Joden in Nederland 1942
Bestand van de CIA met scans van de deportatielijst van Joden in Nederland van 2-15 augustus 1942.

Lijst van in Kamp Vught overleden Joodse gevangenen in april en mei 1943
Lijst van veelal Joodse gevangenen in Kamp Vught, die tussen 25 april 1943 en 10 mei 1943 in het kamp zijn overleden. Vermelding van voor- en achternaam, geboorte- en sterfdatum en doodsoorzaak.

Bladzijde uit het register van het Kindertransport van 6 juni 1943
Eén pagina (Wessel-de Jong t/m v.d. Woude) uit het alfabetische register van het beruchte ‘Kindertransport’ van 6 juni 1943 van concentratiekamp Vught naar doorgangskamp Westerbork. Alle kinderen van dit transport, waarvan de meesten 16 jaar of jonger waren, en het tweede kindertransport van de volgende dag, zijn vanuit Westerbork opnieuw gedeporteerd naar Sobibór, waar allen werden vermoord.

Supplement A1 Centraal Registratiebureau voor Joden
Supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in maart 1945. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Tweede supplement Centraal Registratiebureau voor Joden
Tweede supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in april 1945. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Vierde supplement Centraal Registratiebureau voor Joden
Vierde supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in mei 1945, met onder meer een eerste kennisgeving van Joden in Enschede, Neede, Ommen, Eibergen, Haaksbergen, Groenlo en Winterswijk. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Lijst van gerepatrieerden in Enschede
Ongedateerde lijst van overlevenden van de Holocaust, die Enschede passeerden. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats, voormalig adres en de naam van het kamp waar de persoon was geïnterneerd.

Lijst van overlevenden van de Holocaust in Apeldoorn en omgeving
Ongedateerde lijst en supplement van overlevenden van de Holocaust, die zich na de oorlog vestigden in Apeldoorn, Beekbergen, Nijmegen, Otterloo, Varsseveld en Velp. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Onvolledige lijsten van Joden bevrijd in de kampen in Duitsland en Polen
Lijst van eind april 1945 van Joden, die vanuit de kampen in Bergen-Belsen en Buchenwald in Eindhoven zijn aangekomen; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 3 mei 1945 in het hospitaal te Bergen-Belsen bevonden; Lijst van Joden met de Nederlandse nationaliteit, die zich op 29 april 1945 in Bergen-Belsen bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden (van niet Nederlandse nationaliteit), die zich op 6 mei 1945 in het repatriëringskamp te Hillersleben bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 4 mei 1945 in het kamp te Buchenwald bevonden. Vermelding van voor- en achternaam; overige gegevens wisselen per lijst.

Lijst van ontslagen gevangenen uit Duitsland
Ongedateerde lijst van ontslagen gevangenen uit Duitsland. Sommige of alle genoemde personen kunnen Joods zijn. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, geboortedatum en -plaats.

Passagierslijst S.S. ‘Serpa Pinto’
Passagierslijst van S.S. ‘Serpa Pinto’ van 29 november 1942. Vermelding van voor- en achternaam.

Lijst van in Palestina aangekomen Joden
Ongedateerde lijst van in Palestina aangekomen Nederlandse of Duitse Joden met vermelding van voor- en achternaam en soms een geboortejaar en –plaats.
 
 

Joodse graven in Nederland
 
Algemeen
 
Het Stenen Archief
Een lange termijn project dat gestart is door Amoeta Akevoth en per 1 februari 2020 werd overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Het Stenen Archief. Via uitgebreid zoeken kunt u kiezen uit de zoekmogelijkheden. Als u vóór de naam op het vergrootglas klikt verschijnt er een foto van het betreffende graf met een volledige transcriptie en vertaling van de tekst op de grafsteen.
Website: Het Stenen Archief
Zie ook de toelichting over de opbouw van de teksten en veel gebruikte afkortingen op Joodse grafstenen.

Joodse oorlogsgraven
Via de databank kunt u op naam zoeken naar gegevens van Joodse personen die overleden zijn in de Tweede Wereldoorlog.
Website: Akevoth
 
 
Plaatselijk
 
Amsterdam

Begraafkaarten Portugees Israëlitische Gemeente Amsterdam
Begraafkaarten van de Portugees Israëlitische Gemeente in Amsterdam. U kunt op naam zoeken in de databank, waarna u aan het begin van de regel van een persoon kunt klikken op ‘file’ om de begraafkaart met gegevens te bekijken.
Website: Akevoth

Begrafenisregister Portugees-Israëlietische gemeente Talmud Torah Amsterdam 1639-1648
De transcriptie van het begrafenisregister van de Portugees-Israëlietische gemeente Talmud Torah Amsterdam 1639-1648 kunt u als pdf-bestand downloaden.
Website: Stadsarchief Amsterdam

Begraafvergunningen Amsterdam
Via de databank kunt u op naam zoeken naar gegevens uit de begraafvergunningen van Amsterdam.
Website: Akevoth

Begraafplaatsen Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
Begraafplaatsen die onder beheer staan van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS; Nederlands-Israëlietische HoofdSynagoge). In de databank kunt u zoeken op naam.
Website: NIHS

Joodse begraafplaats Muiderberg (Amsterdam) 1834-1954
Via de databank kunt u op naam zoeken naar gegevens van personen die begraven zijn op de Joodse begraafplaats Muiderberg in de periode 1834-1954.
Website: Akevoth

Joodse Begraafplaats Zeeburg (Amsterdam)
De Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg heeft op het zuidelijkste deel van de Joodse begraafplaats Zeeburg een aantal stenen laten restaureren. Deze stenen dateren uit de periode maart 1883 tot maart 1885. Via deze link komt u in een namenoverzicht. Als u op een naam klikt verschijnt de graffoto met de transcriptie en vertaling van de graftekst aangevuld met genealogische gegevens.
Zie ook: Levendgeboren kinderen 1884-1934, Levenloos geboren kinderen 1884-1934 en Naar Diemen verplaatste graven met grafsteen 1912-1914
Website: Eerherstel Zeeburg
Zie ook de website van Bart Voorzanger
 
 
Arnhem

Joodse begraafplaats Moscowa te Arnhem
Personen begraven op de Joodse begraafplaats Moscowa te Arnhem of waarvoor een gedenksteen aanwezig is. Het overzicht is op twee websites te vinden, die niet meer in gebruik zijn of nauwelijks worden bijgehouden. Voor de zekerheid worden derhalve beide websites vermeld, mocht één van de websites definitief van het internet verdwijnen.
Website: Way Back Machine
Website: Synagoge Arnhem
 
 
Assen

Joodse Begraafplaats Assen
Er is veel informatie te vinden op deze website, zoals een pdf-bestand met foto’s van een reeks grafstenen met de vertaling van de Hebreeuwse tekst, scans van het grafregister 1852-1904 en op dezelfde pagina een grafoverzicht met namen en gegevens, een pdf-bestand met gegevens van graven zonder grafsteen 1861-1941, alle overledenen 1793-heden, scans van het begrafenisregister (1861-1890, 1890-1941 en 1941-heden) en een namenoverzicht met gegevens van in Westerbork overleden personen en niet-Westerborkers die begraven zijn in Assen.
Website: Joodse Begraafplaats Assen
 
 
Bloemendaal

Joodse begraafplaats Bloemendaal
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Bloemendaal (Bergweg).
Website: Schiltmeijer
 
 
Culemborg

Joodse begraafplaats Culemborg 1743-1811
Uittreksel van de begraafregisters van de Nederlands Gereformeerde kerk te Culenborg met een lijst van Joden begraven op de Joodse begraafplaats (1743-1811).
Website: NKvJG
 
 
Edam

Joodse begraafplaats Edam
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Edam (Oorgat).
Website: Schiltmeijer
 
 
Elburg

Joodse Begraafplaats Elburg
Op de website vind u een overzicht van de grafzerken en een namenlijst. Door op het nummer van de grafzerk te klikken of op een naam in de namenlijst ziet u foto en vindt u eventueel gegevens over de betreffende persoon.
Website: Online Begraafplaatsen
Zie ook Joodse begraafplaats Elburg 1803-1974.
 
 
Enkhuizen

Joodse begraafplaats Enkhuizen
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Enkhuizen.
Website: Schiltmeijer
 
 
Friesland

Joodse begraafplaatsen Friesland
Via de databank kunt u op naam of plaats zoeken naar gegevens van personen die begraven zijn op de Joodse begraafplaatsen in Friesland.
Website: Akevoth

Begraafregisters Harlingen, Franeker en Terschelling
Via de databank kunt u op naam of plaats zoeken naar gegevens van personen die begraven zijn op de Joodse begraafplaatsen van Harlingen, Franeker en Terschelling.
Website: Akevoth
 
 
Groningen

Stichting Historie Joods Groningen
De Stichting Historie Joods Groningen brengt de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen in stad en provincie Groningen onder de aandacht. Op de website vindt u onder andere informatie over de Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen en kunt u op naam zoeken in de databank. Bij een gevonden persoon vindt u (genealogische) informatie en door te klikken op het nummer wordt de graffoto getoond.
Website: Historie Joods Groningen
 
 
Haarlem

Joodse begraafplaats Haarlem
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Haarlem (Amsterdamsevaart).
Website: Schiltmeijer
 
 
Hoofddorp

Liberaal Joodse begraafplaats Gan Hasjalom Hoofddorp
Namenoverzicht van de Liberaal Joodse begraafplaats Gan Hasjalom in Hoofddorp (Vijfhuizerweg).
Website: Schiltmeijer

Liberaal Joodse begraafplaats Gan Hasjalom Hoofddorp; In Memoriam Slachtoffers Tweede Wereldoorlog
Namenoverzicht van de Liberaal Joodse begraafplaats Gan Hasjalom in Hoofddorp; In Memoriam Slachtoffers Tweede Wereldoorlog.
Website: Schiltmeijer
 
 
Hoorn

Joodse begraafplaats Hoorn
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Hoorn (onderdeel van de Algemene begraafplaats Hollands hof).
Website: Schiltmeijer
 
 
Kortenhoef

Joodse begraafplaats Kortenhoef
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Kortenhoef (Koninginneweg).
Website: Schiltmeijer
 
 
Maastricht

Begraafinschrijvingen Maastricht 1833-1839
Begraafinschrijvingen uit Maastricht over de periode 1833-1839. Door op de naam te klikken verschijnt de afbeelding uit het register.
Website: Akevoth
 
 
Meerssen

Joodse slachtoffers Duitse vernietigingskampen geboren te Meerssen
Joodse slachtoffers van Duitse vernietigingskampen, die geboren zijn te Meerssen.
Website: Akevoth

Joodse begraafplaats Meerssen
Namenlijst met gegevens van de grafstenen op de Joodse begraafplaats te Meerssen. Klik op ‘Grafstenen op de joodse begraafplaats’.
Website: Akevoth
 
 
Medemblik

Joodse begraafplaats Medemblik
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Medemblik (Oude haven-Bangert).
Website: Schiltmeijer
 
 
Middelburg

Joodse begraafplaatsen Middelburg 1759-1852
Transcripties en vertalingen van de Portugese begraafplaats (1656-1799) en de Hoogduitse begraafplaats (1759-1852) in Middelburg.
Pdf-bestand: NKvJG

Asjkenazische begraafplaats Walensingel Middelburg 1759-1946
Begraven op de Asjkenazische begraafplaats Walensingel in Middelburg in de periode 1759-1946.
Website: NKvJG

Sefardische begraafplaats Jodengang Middelburg 1656-1727
Sefardische begraafplaats aan de Jodengang begraafplaats in Middelburg in de periode 1656-1727.
Website: NKvJG
 
 
Monnickendam

Joodse begraafplaats Monnickendam
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Monnickendam (Niesenoortsburgwal).
Website: Schiltmeijer
 
 
Nijmegen

Begraafregister Nijmegen 1790-1812
Via de databank kunt u op naam zoeken naar gegevens van Joodse personen in het begraafregister van Nijmegen in de periode 1790-1812.
Website: Akevoth
 
 
Zaandam

Joodse begraafplaats Zaandam
Namenoverzicht van de Joodse begraafplaats in Zaandam (Westzanerdijk).
Website: Schiltmeijer