Militaire stamboeken en conduitelijsten Staatse Leger 1707-1795

 
Overzicht van de bewaard gebleven militaire stamboeken ‘Officieren, Onderofficieren en Manschappen van het Staatse Leger 1707-1795’ en de conduite-, rang-, rangeer-, rekruten- en afrekeningslijsten en rapporten met links naar de verfilmingen van FamilySearch. Om de stamboeken en lijsten in te zien heeft u een (gratis) account bij FamilySearch nodig.
Van militaire registraties vóór 1707 is niets bewaard gebleven. Voor de periode van 1707 tot 1795, en met name tot 1772, geldt dat deze zeer incompleet is.

Via de digitale index van het Nationaal Archief kunt u op naam zoeken naar basisinformatie over een gezochte Staatse militair. Aan de hand van de gevonden gegevens is gerichter zoeken naar scans mogelijk. Zie voor de werkwijze Wegwijs: Militaire stamboeken en lijsten Staatse Leger 1707-1795.
De index op de aanstellingsbesluiten officieren 1581-1790 vindt u via Raad van State: Commmissieboeken Officieren. Van deze commissieboeken zijn geen scans digitaal te vinden, maar een gevonden naam en eventuele gegevens kunnen mogelijk een aanwijzing vormen voor verder onderzoek.

Tevens zijn op deze pagina links naar de registers (1599-1813) van H. Ringoir, Kapitein der Jagers b.d., toegevoegd. Deze registers uit 1973 zijn bedoeld als notities en hulpmiddelen bij het raadplegen van de reeds gepubliceerde en de voorbereide delen (IX en X) van ‘Het Staatsche Leger’ en de officiersboekjes. Ze bevatten een voorlopige genealogie der korpsen, die in combinatie met de reeds gepubliceerde genealogieën één register vormen voor alle officieren. Het legeronderdeel Artillerie is niet opgenomen in deze registers.
 
Stamboeken
Conduitelijsten
Ringoir
 
 

Stamboeken
 
Regiment Generaal Majoor Van Acronius
Regiment Infanterie Luitenant Generaal Baron Van Aduard
Regiment Infanterie Luitenant Generaal Prins van Baden
Regiment Generaal Majoor Graaf Bentinck
Regiment Infanterie Kolonel Commandant Van den Bergh (later Frederik de Drevan)
Regiment Waalse Dragonders Generaal Majoor Graaf Van Byland
Regiment Van Dopff
Regiment InfanterieLuitenant Generaal Van Hardenbroek
Regiment Cavalerie Generaal Landgraaf Van Hessen Philipsthal
Regiment Nationalen No. 4
Bataljon Oranje Gelderland
Regiment Oranje Nassau
Regiment Dragonders Generaal Majoor Baron Van Nassau
Bataljon Infanterie Generaal Majoor Mauritz van Pabst (later Rijksgraaf Von Wartensleben)
Regiment Infanterie Kolonel Pallardy (later Des Villates)
Eskadron Gardes Korps Prins van Oranje
Regiment Infanterie Generaal Majoor Graaf Von Rechteren
Regiment Infanterie Luitenant Generaal Rumpff
Korps Jagers Luitenant Kolonel De Sternbach
Regiment Van Waldeck
Regiment Van Wilcke (later Van Limburg-Stirum)
 
 

Regiment Generaal Majoor Van Acronius
 
2e Bataljon Regiment Generaal Majoor Martinus van Acronius
Legeronderdeel: informatie
Stamboeken 1739-1795 (Inventarisnummer 1949)
 
 

Regiment Infanterie Luitenant Generaal Baron Van Aduard
 
1e Bataljon Regiment Infanterie Luitenant Generaal Baron Lewe van Aduard
Stamboeken 1772-1795 (Inventarisnummer 1955)

2e Bataljon Regiment Infanterie Luitenant Generaal Baron Lewe van Aduard
Stamboeken 1739-1794 (Inventarisnummer 1955)
 
 

Regiment Infanterie Luitenant Generaal Prins van Baden
 
Regiment Infanterie Luitenant Generaal Wilhelm Lodewijk Prins van Baden
Stamboeken 1744-1795 (Inventarisnummer 1950)
 
 

Regiment Generaal Majoor Graaf Bentinck
 
Regiment Generaal Majoor Graaf Bentinck
In 1749 geformeerd te Sneek.
Stamboek 1772 (Inventarisnummer 1950)
 
 

Regiment Infanterie Kolonel Commandant Van den Bergh (later Frederik de Drevan)
 
Regiment Infanterie Kolonel Commandant Otto Willem van den Bergh (later Frederik de Drevan)
Regiment Evertsen; Infanterie op Zeeland
Stamboeken 1707-1771 (Inventarisnummer 1952)
 
 

Regiment Waalse Dragonders Generaal Majoor Graaf Van Byland
 
Regiment Waalse Dragonders Generaal Majoor Jacques Christophle Otto Graaf Van Byland
Stamboeken 1769-1793 (Inventarisnummer 2024)
 
 

Regiment Van Dopff
 
Regiment Van Dopff
Stamboeken 1747-1789 (Inventarisnummer 1953)
Stamboek 1808 (1 april-3 september; Inventarisnummer 1953)
 
 

Regiment Infanterie Luitenant Generaal Van Hardenbroek
 
1e Bataljon 7e Regiment Luitenant Generaal Van Hardenbroek
Stamboek 1788 (Inventarisnummer 1954)
 
 

Regiment Cavalerie Generaal Landgraaf Van Hessen Philipsthal
 
Regiment Cavalerie Generaal Landgraaf Van Hessen Philipsthal
Stamboeken 1771-1794 (Inventarisnummer 2024)
 
 

Regiment Nationalen No. 4
 
1e Bataljon 1e Regiment Nationalen No. 4
Legeronderdeel: informatie
Stamboeken 1790-1795 (Inventarisnummer 2017)
 
 

Bataljon Oranje Gelderland
 
1e Bataljon Oranje Gelderland
Stamboeken 1774-1794 (Inventarisnummer 1957)

2e Bataljon Oranje Gelderland
Stamboeken 1747-1794 (Inventarisnummer 1957)
 
 

Regiment Oranje Nassau
 
2e Bataljon 1e Regiment Oranje Nassau (Majoor J.F. d’Archard)
Stamboeken 1747-1794 (Inventarisnummer 1959)

2e regiment Oranje Nassau (Kolonel Gaspard Anton Hardy)
Stamboeken 1747-1793 (Inventarisnummer 1959)

1e Bataljon 2e Regiment Oranje Nassau (Compagnie F)
Stamboeken 1774-1794 (Inventarisnummer 1959)

3e Bataljon 2e Regiment Oranje Nassau (Generaal Majoor Carl Friderichs Graaf Von Wartensleben)
Stamboeken 1747-1794 (Inventarisnummer 1959)

3e Bataljon Oranje Nassau (Duitsers)
Drie Compagnieën Duitsers, ingelijfd (18 maart 1752) bij het 3e Bataljon Oranje Nassau.
Stamboeken 1747-1752 (deel 1; Majoor Gaspar Joseph Von Beckhoffen; Inventarisnummer 1959)
Stamboeken 1747-1752 (deel 2; Hopman Friderich Carl Baron Von Falckenhaussen; Inventarisnummer 1959)
Stamboeken 1747-1752 (deel 3; Hopman Georg Friderich Baron Von Künsberg; Inventarisnummer 1959)
 
 

Regiment Dragonders Generaal Majoor Baron Van Nassau
 
Regiment Dragonders Generaal Majoor Baron Van Nassau
Stamboeken 1727-1780 (Inventarisnummer 2023)
 
 

Bataljon Infanterie Generaal Majoor Mauritz van Pabst (later Rijksgraaf Von Wartensleben)
 
Bataljon Infanterie Generaal Majoor A.J.H. Mauritz van Pabst (later F.A.A. Rijksgraaf Von Wartensleben)
Stamboeken 1747-1752 (Inventarisnummer 1964)
 
 

Regiment Infanterie Kolonel Pallardy (later Des Villates)
 
Regiment Infanterie Kolonel H. Pallardy (later G.W. des Villates)
Stamboeken 1787-1795 (Inventarisnummer 1965)
 
 

Eskadron Gardes Korps Prins van Oranje
 
Eskadron Gardes Korps Prins van Oranje
Stamboeken 1766-1790 (Inventarisnummer 2024)
 
 

Regiment Infanterie Generaal Majoor Graaf Von Rechteren
 
Regiment Infanterie Generaal Majoor Graaf Von Rechteren
Stamboeken 1744-1772 (Inventarisnummer 1966)
 
 

Regiment Infanterie Luitenant Generaal Rumpff
 
Regiment Infanterie Luitenant Generaal W. Rumpff
Stamboeken 1727-1767 (Inventarisnummer 1966)
 
 

Korps Jagers Luitenant Kolonel De Sternbach
 
Korps Jagers Luitenant Kolonel De Sternbach
Landen van Overmaze; de voormalige Landen van Valkenburg, ‘s-Hertogenrade en Dalhem.
Stamboeken 1784-1786 (Inventarisnummer 1968)
 
 

Regiment Van Waldeck
 
1e Bataljon 1e Regiment Van Waldeck
Stamboeken 1742-1793 (Inventarisnummer 1969)
 
 

Regiment Van Wilcke (later Van Limburg-Stirum)
 
Regiment Van Wilcke (later Van Limburg-Stirum)
Stamboeken 1748-1795 (Inventarisnummer 1969)
 
 
 
 

Conduitelijsten
 
Onderstaande links verwijzen naar de delen met onder andere conduite-, rang-, rangeer-, rekruten- en afrekeningslijsten en rapporten. De lijsten zijn te vinden door te ‘bladeren’ binnen het betreffende regiment. Het grote verschil met stamboeken is dat deze lijsten minder persoonlijke gegevens vermelden en geen overzicht van de loopbaan van een militair. Afhankelijk van de soort lijst kan de persoonlijke informatie over een militair zeer beperkt zijn.

Op een conduitelijst vind u de beoordeling van een militair, waaronder zijn bekwaamheden, handelingen, karaktereigenschappen en geschiktheid voor bevordering tot een hogere rang. De conduitelijst werd geraadpleegd bij eventuele bevorderingen en bij benoemingen in bijzondere betrekkingen.
Een ranglijst geeft aan bij welk regiment een militair diende. Veelal worden alle militairen van het betreffende regiment of garnizoen en het jaartal vermeld. Persoonlijke informatie over de militair gaat vaak niet verder dan naam, rang en leeftijd.
Een rangeerlijst geeft de opstelling van de manschappen in gelederen aan. Er werd gevuurd vanuit drie gelederen: het Eerste Gelid werd gevormd door de langste manschappen, het Tweede Gelid door de kleinste manschappen en het Derde Gelid door overigen. Persoonlijke informatie op de rangeerlijst, ingedeeld per bataljon, bestaat uit vermelding van naam, rang, volgnummer, lengte op kousen en leeftijd.
Op een rekrutenlijst worden de nieuw aangekomen militairen vermeld. De gegevens op deze lijst variëren van persoonlijke informatie tot nauwelijks of geen persoonlijke gegevens.
 
Artillerie
Infanterie
Mariniers
Cavalerie
 
 

Artillerie
 
Regiment Artillerie Generaal Majoor L.S. van Creutsnach
Conduitelijst 1758 (Inventarisnummer 1947)

Regiment Artillerie Generaal Majoor Martfelt
Conduitelijsten 1781-1793 (Inventarisnummer 1947)

Regiment Mineurs en Sappeurs Generaal Majoor De Neije
Conduitelijst 1792 (Inventarisnummer 1947)

Regiment Artillerie Generaal en Grootmeester Willem George Frederik van Oranje Nassau
Conduitelijsten 1794-1795 (Inventarisnummer 1947)

Regiment Artillerie Kolonel B. E. Paravicini di Capelli
Conduitelijsten 1787-1794 (Inventarisnummer 1947)

Regiment Artillerie Kolonel Anthony l’Esperance Du Pont
Conduitelijsten 1785-1787 (Inventarisnummer 1947)

Regiment Mineurs en Sappeurs Generaal Majoor Du Moulin
Conduitelijst 1781 (Inventarisnummer 1947)
 
 

Infanterie
 
Legeronderdeel: inventaris

Kololonel Acronius
Conduitelijsten 1773, 1775, 1780 (Inventarisnummer 1933)

Generaal Majoor Van Aerssen van Sommelsdijk
Conduitelijsten 1773, 1775, 1781 (Inventarisnummer 1933)

Luitenant Generaal Prins van Baaden
Conduitelijsten 1780-1782 (Inventarisnummer 1933)

Generaal Majoor Prins Dourlach van Baden
Conduitelijsten 1785, 1788, 1785-1794, 1793-1795 (Inventarisnummer 1933)

Luitenant Generaal Prins Dourlach van Baden
Conduitelijsten 1773-1795 (Inventarisnummer 1933)

Luitenant Generaal Markgraaf Van Baden
Conduitelijsten 1792-1795 (Inventarisnummer 1933)

Luitenant Generaal Bedaulx
Conduitelijsten 1790-1795 (Inventarisnummer 1933)

Generaal Majoor Baron Bentinck
Conduitelijst 1775 (Inventarisnummer 1933)

Kolonel V.R. Baron Bentinck
Conduitelijsten 1790-1793 (Inventarisnummer 1933)

Generaal Majoor De Bons
Conduitelijsten 1792-1794 (Inventarisnummer 1933)

Kolonel Bosc de la Calmette
Conduitelijsten 1791-1795 (Inventarisnummer 1933)

Luitenant Generaal Bouquet (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1773, 1775, 1784 (Inventarisnummer 1933)

Generaal Majoor Van Brakell
Conduitelijsten 1788-1793 (Inventarisnummer 1933)

Luitenant Generaal F.E. Van Burmania
Conduitelijsten 1773, 1775 (Inventarisnummer 1934)

Kolonel Van Bijlandt (1e deel: Korps Jagers op Holland)
Conduitelijsten 1773, 1775, 1784, 1789, 1794 (Inventarisnummer 1934)

Generaal Majoor De Casembroot
Conduitelijst 1777 (Inventarisnummer 1934)

Kolonel Graaf Van Dam
Conduitelijsten 1788-1792 (Inventarisnummer 1934)

Generaal Majoor Baron Van Dopff
Conduitelijsten 1784-1785, 1788-1794 (Inventarisnummer 1934)

Generaal Majoor Dundas (Schots Regiment)
Conduitelijsten 1780-1781, 1784, 1788, 1789 (Inventarisnummer 1934)

Kolonel Graaf Van Efferen
Conduitelijsten 1784-1785 (Inventarisnummer 1935)

Luitenant Generaal Graaf d’Envie
Conduitelijsten 1773-1783 (Inventarisnummer 1935)

Luitenant Generaal Esscher (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1773-1781 (Inventarisnummer 1935)

Luitenant Generaal Evertsen
Conduitelijst 1773 (Inventarisnummer 1935)

Gardes Friesland
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1935)

Gardes Groningen
Conduitelijst 1781 (Zou in dit boek moeten staan; inventarisnummer 1935)

Gardes Holland ter voet
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1935)

Gardes Zwitsers (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1935)

Generaal Majoor Van Gensau
Conduitelijst 1794 (Inventarisnummer 1935)

Generaal Majoor Godin
Conduitelijst 1780 (Zou in dit boek moeten staan; inventarisnummer 1935)

Generaal Majoor Gordon (Schots Regiment)
Conduitelijsten 1773, 1775 (Inventarisnummer 1935)

Generaal Majoor Grenier (Waals Regiment)
Conduitelijsten 1773-1790 (Inventarisnummer 1943)

Kolonel De Gumoens (Zwitsers Regiment)
Conduitelijst 1789, 1794 (Inventarisnummer 1935)

Luitenant Generaal Hardenbroek
Conduitelijsten 1781-1784 (Inventarisnummer 1936)

Luitenant Generaal Hertell
Conduitelijsten 1773-1782 (Inventarisnummer 1936)

Kolonel Prins George Carl Van Hessen Darmstadt
Conduitelijsten 1780-1794 (Inventarisnummer 1936)

Generaal Majoor Hirzel (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1788-1794 (Inventarisnummer 1936)

Generaal Prins Van Holstein Gottorp
Conduitelijsten 1773-1782 (Inventarisnummer 1936)

Generaal Majoor Houstoun (onder andere Schotten)
Conduitelijsten 1780-1784 (Inventarisnummer 1936)

Kolonel Sulyard de Leefdael
Conduitelijsten 1784-1785 (Inventarisnummer 1936)

Luitenant Generaal Leusden
Conduitelijsten 1775-1781 (Inventarisnummer 1936)

Generaal Baron Lewe van Aduard
Conduitelijsten 1773-1791 (Inventarisnummer 1936)

Generaal Majoor Mackay (Schots Regiment)
Conduitelijsten 1775, 1791 (Inventarisnummer 1937)

Generaal Van Maillebois
Conduitelijsten 1788-1791 (Inventarisnummer 1937)

Luitenant Generaal Majoribanks (Schots Regiment)
Conduitelijst 1773 (Inventarisnummer 1937)

Generaal Majoor Maleprade
Conduitelijsten 1773, 1775 (Inventarisnummer 1937)

Generaal Majoor Graaf Van Maneil
Conduitelijsten 1772-1794 (Inventarisnummer 1937)

Generaal Majoor Marty (Zwitsers Regiment)
Conduitelijst 1785 (Inventarisnummer 1937)

Generaal Majoor May (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1775, 1791 (Inventarisnummer 1937)

Generaal Majoor Van Monster
Conduitelijsten 1784-1794 (Inventarisnummer 1937)

Munsters Regiment
Conduitelijst 1793 (beschadigd; inventarisnummer 1937)

Luitenant Generaal Erfprins Van Nassau Usingen (Waals Regiment)
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1943)

Luitenant Generaal Erfprins Van Nassau Usingen (Waalse Grenadiers)
Conduitelijsten 1791-1793 (Inventarisnummer 1943)

Kolonel Erfprins Van Nassau Weilburg
Conduitelijst 1793 (Inventarisnummer 1937)

Generaal Majoor Baron De Nostitz
Conduitelijsten 1781-1783 (Inventarisnummer 1937)

Generaal Majoor Baron Nyvenheim
Conduitelijsten 1789-1794 (Inventarisnummer 1937)

Luitenant Generaal Onderwater
Conduitelijsten 1773-1790 (Inventarisnummer 1938)

Oranje Friesland
Conduitelijsten 1792, 1793 (Inventarisnummer 1938)

Oranje Gelderland
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1938)

Kolonel W.G. Friedrik Prins Van Oranje-Nassau
Conduitelijsten 1776-1784 (Inventarisnummer 1938)

Kolonel Erfprins Van Oranje-Nassau
Conduitelijsten 1751, 1784-1794 (Inventarisnummer 1938)

Oranje-Nassau Lijfregiment
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1939)

Oranje-Nassau 1e Regiment
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1939)

Oranje Nassau 2e Regiment
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1940)

Oranje Nassau 3e Regiment
Conduitelijsten 1773-1795 (Inventarisnummer 1940)

Oranje Stad en Lande Drenthe
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1940)

Luitenant Generaal Van Oyen
Conduitelijsten 1773-1775 (Inventarisnummer 1940)

Generaal Majoor Van Pabst
Conduitelijsten 1783-1793 (Inventarisnummer 1941)

Generaal Majoor Pallardy
Conduitelijsten 1788-1793 (Inventarisnummer 1941)

Luitenant Generaal Peret (Waalse Grenadiers)
Conduitelijst 1794 (Inventarisnummer 1943)

Kolonel De Petit
Conduitelijsten 1793-1795 (Inventarisnummer 1941)

Kolonel Van Plettenberg
Conduitelijsten 1788-1795 (Inventarisnummer 1941)

Kolonel Baron Van Quaadt
Conduitelijsten 1789-1793 (Inventarisnummer 1941)

Luitenant Generaal Van Raders
Conduitelijsten 1773-1784 (Inventarisnummer 1941)

Luitenant Generaal Graaf Van Randwijk
Conduitelijsten 1773-1785 (Inventarisnummer 1941)

Generaal Majoor Graaf Van Randwijk
Conduitelijsten 1791-1795 (Inventarisnummer 1941)

Luitenant Generaal Graaf Van Rechteren
Conduitelijsten 1773-1775 (Inventarisnummer 1941)

Generaal Majoor Ruijsch
Conduitelijsten 1773-1775 (Inventarisnummer 1941)

Kolonel/Luitenant Generaal Prins August Van Saxen Gotha
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1942)

Generaal Majoor De Schepper
Conduitelijsten 1785-1794 (Inventarisnummer 1942)

Generaal Majoor Schmid (Zwitsers Regiment: Grisons)
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1942)

Luitenant Generaal Smissaert (Waalse Grenadiers)
Conduitelijst 1773 en 1775 (Inventarisnummer 1943)

Luitenant Generaal Baron Van Sommerlatte
Conduitelijsten 1784-1790 (Inventarisnummer 1942)

Generaal Majoor Stockar de Neuhorn
Conduitelijsten 1788-1794 (Inventarisnummer 1943)

Generaal Majoor Stuart
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1943)

Kolonel Gabriel Sturler (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1773-1785 (Inventarisnummer 1943)

Generaal Majoor Markies De Thouars
Conduitelijsten 1794-1795 (Inventarisnummer 1943)

Kolonel Des Villates
Conduitelijsten 1792-1794 (Inventarisnummer 1943)

Luitenant Generaal Vorst Van Waldeck (Waals 1e Regiment)
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1944)

Luitenant Generaal Vorst Van Waldeck (Waals 2e Regiment)
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1944)

Generaal Majoor Graaf Van Wartensleben
Conduitelijst 1794 (Inventarisnummer 1944)

Kolonel De Watteville (Zwitsers Regiment)
Conduitelijst 1775 (Inventarisnummer 1944)

Luitenant Generaal Graaf Van Welderen
Conduitelijsten 1788-1795 (Inventarisnummer 1944)

Luitenant Generaal Baron Van Wilcke
Conduitelijsten 1794-1795 (Inventarisnummer 1944)

Diverse lijsten
Conduitelijst vanaf 1703 (Inventarisnummer 1944)
 
 

Mariniers
 
Generaal Majoor Bentinck
Conduitelijsten 1780-1781 (Inventarisnummer 1948)

Generaal Majoor Kolonel Douglas
Conduitelijsten 1773-1794 (Inventarisnummer 1948)

Kolonel Rhijngrave van Salm
Conduitelijsten 1785-1786 (Inventarisnummer 1948)

Kolonel Westerlo
Conduitelijsten 1788-1794 (Inventarisnummer 1948)
 
 

Cavalerie
 
Kolonel Bentinck
Conduitelijst 1795 (Inventarisnummer 1945)

Kolonel Bylandt (Waalse Dragonders)
Conduitelijsten 1775-1793 (Inventarisnummer 1945)
Conduitelijst 1781 (Inventarisnummer 1946)

Kapitein Van der Duijn van ‘s-Gravenmoer
Conduitelijsten 1790-1795 (Inventarisnummer 1945)

Luitenant Generaal De Famars
Conduitelijsten 1775-1794 (Inventarisnummer 1945)

Gardes Dragonders
Conduitelijsten 1775-1795 (Inventarisnummer 1945)

Gardes Holland
Conduitelijsten 1775-1793 (Inventarisnummer 1945)

Luitenant Generaal Van Eck
Conduitelijst 1775 (Inventarisnummer 1945)

Luitenant Generaal Van Heeckeren
Conduitelijsten 1790-1793 (Inventarisnummer 1945)

Luitenant Generaal Van Hessen-Kassel
Conduitelijsten 1775-1795 (Inventarisnummer 1945)

Luitenant Generaal Van Hessen Philipsthal
Conduitelijsten 1789-1794 (Inventarisnummer 1945)

Generaal Majoor Van der Hoop
Conduitelijsten 1784-1791 (Inventarisnummer 1945)

Kolonel Hoeuft van Oyen
Conduitelijsten 1792-1793 (Inventarisnummer 1945)

Karabiniers (Lijfregiment te paard)
Conduitelijsten 1775-1795 (Inventarisnummer 1946)

Oranje Friesland
Conduitelijsten 1775-1794 (Inventarisnummer 1946)

Luitenant Generaal Graaf Van Rechteren
Conduitelijsten 1775-1781 (Inventarisnummer 1946)

Luitenant Generaal Stavenisse Pous
Conduitelijsten 1775-1794 (Inventarisnummer 1946)

Luitenant Generaal Van Stocken
Conduitelijsten 1775-1789 (Inventarisnummer 1946)

Luitenant Generaal Tuyll van Serooskerken
Conduitelijsten 1781-1795 (Inventarisnummer 1946)

Diverse lijsten 1788-1792
Conduitelijsten Luitenant Kolonel Timmerman en Korps Lichte Troepen in particuliere dienst van Holland (Inventarisnummer 1946)
 
 
 
 

Ringoir
 
Om een duidelijk overzicht van de korpsen en de stamonderdelen te krijgen is het raadzaam de informatie en afstamming van het betreffende regiment door te nemen.
De namen van de (oude/nieuwe) regimenten zijn overgenomen zoals zij beschreven staan in de registers van H. Ringoir. Dit houdt in dat u een bepaald regiment of legeronderdeel onder diverse titels kunt tegenkomen. De regimenten zijn alfabetisch geordend op de naam van het oudste regiment.
 
Toelichting
Eskadron Gardes du Corps
Wapen der Cavalerie
Regiment Engelsen
Regiment Garde te Voet
Regiment Grenadiers
Regiment Infanterie
Regiment Jagers
Regiment Mariniers
Regiment Schotten
Regiment Zwitsers
 
 

Toelichting
 
Toelichting registers
Toelichting op de registers van H. Ringoir.
 
 

Eskadron Gardes du Corps
 
Officieren Eskadron Gardes du Corps
Officieren Eskadron Gardes du Corps 1685-1795
 
 

Wapen der Cavalerie
 
Wapen der Cavalerie
Wapen der Cavalerie; afstamming der korpsen 1594-1813

Alfabetisch register (hoofd)officieren
Alfabetisch register van de (hoofd)officieren van het Wapen der Cavalerie.

Eskadron Dragonders Van Nassau-Saarbrücken
Hoofdofficieren Eskadron Dragonders Van Nassau-Saarbrücken 1673-1676

Regiment Auvergne
Hoofdofficieren Regiment Auvergne 1665

Regiment Auvergne/Cannenburg
Hoofdofficieren Regiment Auvergne/Cannenburg 1635-1767

Regiment Baldwin/Van Voorst
Hoofdofficieren Regiment Baldwin/Van Voorst 1701-1710

Regiment Van den Berg/Pallandt
Hoofdofficieren Regiment Van den Berg/Pallandt 1645-1729

Regiment Beaumont/Haersolte
Hoofdofficieren Regiment Beaumont/Haersolte 1635-1665

Regiment Brembt/Hoeufft van Oyen
Hoofdofficieren Regiment Brembt/Hoeufft van Oyen 1672-1795

Regiment Catzler/Hessen Philipsthall
Hoofdofficieren Regiment Catzler/Hessen Philipsthall 1665-1748

Regiment Chauvirey/Chanclos
Hoofdofficieren Regiment Chauvirey/Chanclos 1693-1709

Regiment Coerland/Schack
Hoofdofficieren Regiment Coerland/Schack 1672-1696

Regiment Dragonders
Hoofdofficieren Regiment Dragonders Van Bylandt 1693-1793
Hoofdofficieren Regiment Dragonders Van Ditfourth 1672-1750

Regiment Van der Duyn/Bentinck
Hoofdofficieren Regiment Van der Duyn/Bentinck 1688-1794

Regiment Van Eck
Hoofdofficieren Regiment Van Eck 1671-1710

Regiment Emminga/Glinstra
Hoofdofficieren Regiment Emminga/Glinstra 1701-1710

Regiment Erffa/Saksen Heilburg/Erbach
Hoofdofficieren Regiment Erffa/Saksen Heilburg/Erbach 1688-1706

Regiment De la Force/Maduran
Hoofdofficieren Regiment De la Force/Maduran 1672-1698

Regiment De la Force/Saksen Heilburg
Hoofdofficieren Regiment De la Force/Saksen Heilburg 1635-1710

Regiment Du Four/Talmont
Hoofdofficieren Regiment Du Four/Talmont 1635-1654

Regiment Garde te Paard
Hoofdofficieren Regiment Garde te Paard (Regiment Gardecavalerie) 1672-1810
Hoofdofficieren Regiment Garde te Paard (Regiment Schack) 1594-1748

Regiment Grisperre/Nysle/Georgin
Hoofdofficieren Regiment Grisperre/Nysle/Georgin 1693-1710

Regiment Grovestins
Hoofdofficieren Regiment Grovestins 1701-1710

Regiment Huzaren
Hoofdofficieren 2e Regiment Huzaren (Regiment Huzaren Van Heeckeren) 1784-1810
Hoofdofficieren 3e Regiment Huzaren (Regiment Dragonders) 1688-1808

Regiment Karabiniers
Hoofdofficieren Regiment Karabiniers 1689-1793

Regiment Kingma
Hoofdofficieren Regiment Kingma 1671-1673

Regiment Kurassiers
Hoofdofficieren 1e Regiment Kurassiers (Regiment Gardedragonders) 1672-1806
Hoofdofficieren 2e Regiment Kurassiers (Regiment Van der Duyn) 1672-1809

Regiment Langerak/Birkenfeld
Hoofdofficieren Regiment Langerak/Birkenfeld 1671-1748

Regiment Limburg-Stirum/Hoornbergh
Hoofdofficieren Regiment Limburg-Stirum/Hoornbergh 1635-1701

Regiment Monflin
Hoofdofficieren Regiment Monflin 1693

Regiment Graaf van Nassau (Garde du Corps)
Hoofdofficieren Regiment Graaf van Nassau (Garde du Corps) 1599-1748

Regiment Johan Maurits Graaf van Nassau
Hoofdofficieren Regiment Johan Maurits Graaf van Nassau 1645-1666

Regiment Oranje Friesland
Hoofdofficieren 2e Regiment Lichte Dragonders 1668-1795

Regiment Ossory
Hoofdofficieren Regiment Ossory 1671

Regiment Randwijck/Lintelo
Hoofdofficieren Regiment Randwijck/Lintelo 1635-1748

Regiment Rechteren/Van Tuyll van Serooskerke
Hoofdofficieren Regiment Rechteren/Van Tuyll van Serooskerke 1665-1792

Regiment Reydt/Hoeufft van Oyen
Hoofdofficieren Regiment Reydt/Hoeufft van Oyen 1635-1713

Regiment Salm/Rechteren/Zeeland
Hoofdofficieren Regiment Salm/Rechteren/Zeeland 1635-1741

Regiment Solms
Hoofdofficieren Regiment Solms 1665

Regiment Soutelande
Hoofdofficieren Regiment Soutelande 1665-1672

Regiment Stakenbroek/Van Welderen
Hoofdofficieren Regiment Stakenbroek/Van Welderen 1635-1664

Regiment Stolzenberg/Hop
Hoofdofficieren Regiment Stolzenberg/Hop 1672-1749

Regiment Schwartzenberg
Hoofdofficieren Regiment Schwartzenberg 1665-1677

Regiment Van Timmerman
Hoofdofficieren Regiment Van Timmerman 1787-1794

Regiment Truchsess/Holstein-Plön
Hoofdofficieren Regiment Truchsess/Holstein-Plön 1688-1694

Regiment Welle/Hessen Philipsthall
Hoofdofficieren Regiment Welle/Hessen Philipsthall 1672-1794

Regiment Wittgenstein/Hoornbergh
Hoofdofficieren Regiment Wittgenstein/Hoornbergh 1672-1693

Regiment Wurtemberg
Hoofdofficieren Regiment Wurtemberg 1688-1913

Regiment IJsselstein/Pritzelwitz
Hoofdofficieren Regiment IJsselstein/Pritzelwitz 1635-1725
 
 

Regiment Engelsen
 
Alfabetisch register hoofdofficieren Engelse Regimenten
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de Engelse Regimenten in Nederlandse dienst.

Hoofdofficieren Engelse Regimenten
Hoofdofficieren van de Engelse Regimenten in Nederlandse dienst 1593-1749
 
 

Regiment Garde te Voet
 
Regiment Garde te Voet en Regimenten Oude Gardes inleiding en afstamming
Informatie over het Regiment Garde te Voet en de Regimenten Oude Gardes: inleiding en afstamming.

Alfabetisch register hoofdofficieren Regiment Garde te Voet en Regimenten Oude Gardes
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Regiment Garde te Voet en de Regimenten Oude Gardes.

Hoofdofficieren Regiment Garde te Voet en Regimenten Oude Gardes
Hoofdofficieren van het Regiment Garde te Voet en de Regimenten Oude Gardes 1573-1793
 
 

Regiment Grenadiers
 
Alfabetisch register hoofdofficieren Garderegiment Grenadiers
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Garderegiment Grenadiers (Regiment Nassau, Regiment Solms, Garde te Voet en Hollandse Gardes).

Hoofdofficieren stamonderdelen Garderegiment Grenadiers
Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het Garderegiment Grenadiers (Regiment Nassau, Regiment Solms, Garde te Voet en Hollandse Gardes) 1599-1793
 
 

Regiment Infanterie
 
1e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 1e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming; onderdeelsregister.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 1e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 1e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 1e Regiment Infanterie (diverse tijdvakken) 1599-1811
2e Bataljon 1e Regiment Infanterie (diverse tijdvakken) 1701-1794
3e Bataljon 1e Regiment Infanterie (diverse tijdvakken) 1577-1795
 
 
2e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 2e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming; onderdeelsregister.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 2e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 2e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 2e Regiment Infanterie 1698-1799
2e Bataljon 2e Regiment Infanterie 1669-1793
3e Bataljon 2e Regiment Infanterie 1602-1807
 
 
3e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 3e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming; onderdeelsregister.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 3e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 3e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 3e Regiment Infanterie 1642-1811
2e Bataljon 3e Regiment Infanterie: niet specifiek benoemd
3e Bataljon 3e Regiment Infanterie: niet specifiek benoemd
 
 
4e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 4e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming; onderdeelsregister.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 4e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 4e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 4e Regiment Infanterie 1602-1806
2e Bataljon 4e Regiment Infanterie 1639-1793
3e Bataljon 4e Regiment Infanterie 1805-1807
 
 
5e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 5e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming; onderdeelsregister.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 5e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 5e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 5e Regiment Infanterie 1595-1799
2e Bataljon 5e Regiment Infanterie: niet specifiek benoemd
3e Bataljon 5e Regiment Infanterie 1622-1805
 
 
6e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 6e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming; onderdeelsregister.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 6e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 6e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 6e Regiment Infanterie 1632-1810
2e Bataljon 6e Regiment Infanterie 1636-1810
3e Bataljon 6e Regiment Infanterie 1603-1805
 
 
7e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 7e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 7e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 7e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 7e Regiment Infanterie 1747-1803
2e Bataljon 7e Regiment Infanterie 1747-1807
3e Bataljon 7e Regiment Infanterie 1805-1807
 
 
8e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 8e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming; onderdeelsregister.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 8e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 8e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 8e Regiment Infanterie 1664-1803
2e Bataljon 8e Regiment Infanterie 1669-1810
3e Bataljon 8e Regiment Infanterie 1595-1807
 
 

Regiment Jagers
 
Alfabetisch register hoofdofficieren Garderegiment Jagers
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Garderegiment Jagers.

Hoofdofficieren stamonderdelen Garderegiment Jagers
1e Bataljon Garderegiment Jagers (met afstamming korpsen) 1665-1810
2e Bataljon Garderegiment Jagers (met afstamming korpsen) 1784-1810
3e Bataljon Garderegiment Jagers (met afstamming korpsen) 1794-1800
 
 

Regiment Mariniers
 
Regiment Mariniers inleiding en afstamming
Informatie over het Regiment Mariniers: inleiding en afstamming.

Alfabetisch register hoofdofficieren Regiment Mariniers
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Regiment Mariniers.

Hoofdofficieren Regiment Mariniers
1e Regiment Mariniers 1665-1674
2e Regiment Mariniers 1669-1678
3e Regiment Mariniers 1698-1709
4e Regiment Mariniers 1698-1747
5e Regiment Mariniers 1699-1710
6e Regiment Mariniers 1763-1793
7e Regiment Mariniers 1772-1794
 
 

Regiment Schotten
 
Alfabetisch register hoofdofficieren Schotse Regimenten
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de Schotse Regimenten in Nederlandse dienst.

Hoofdofficieren Schotse Regimenten
Hoofdofficieren van de Schotse Regimenten in Nederlandse dienst 1595-1794
 
 

Regiment Zwitsers
 
Hoofdofficieren Zwitserse Regimenten
1e Regiment van Bern (in 1717 gevoegd bij het Regiment Sturler (D)) 1693-1716
2e Regiment van Bern (in 1752 geworden het Regiment Zwitsers No. 3) 1694-1794
3e Regiment van Bern (ook bekend als Regiment Muralt; in 1752 geworden Het Regiment Zwitsers No. 5) 1697-1794
Regiment Budé 1748
Regiment Chambrier (in 1749 gevoegd bij het Regiment Sturler (J)) 1748-1749
Regiment Diesbach 1711
Regiment Graffenriedt 1748
Regiment Grisons (in 1752 geworden het Regiment Zwitsers No. 4) 1693-1797
Regiment Grisons (ook bekend als Regiment Albemarle; na 1747 Regiment van Zürich; in 1752 geworden het Regiment Zwitsers No. 1) 1701-1794
Regimenten overgenomen van Savoye 1694-1709
Regiment van Zürich 1693-1712
Regiment Zwitsers No. 2 1748-1794
Regiment Zwitserse Gardes 1749-1795

Alfabetisch register hoofdofficieren Zwitserse Regimenten
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de Zwitserse Regimenten in Nederlandse dienst, behorende bij het bovenstaande deel van de Zwitserse Regimenten.

Kolonels Zwitserse Regimenten
Berner Infanterieregiment Von Jenner 1814-1828
Graubunder Infanterieregiment Von Sprecher 1814-1828
Katholiek Zwitsers Infanterieregiment Auf der Maur 1815-1828
1e Regiment van Bern 1693-1717
2e Regiment van Bern 1694-1796
3e Regiment van Bern (ook bekend als Regiment Muralt) 1697-1796
Regiment Budé 1748-1749
Regiment Diesbach 1711-1714
Regiment Graffenriedt 1748-1749
Regiment Grisons 1693-1797
Regiment Grisons (ook bekend als Regiment Albemarle; na 1747 Regiment van Zürich) 1701-1796
Regimenten overgenomen van Savoye 1694-1714
Regiment Sturler 1748-1796
Regiment van Zürich 1693-1714
Regiment Zwitserse Gardes (hoofdofficieren) 1748
Uit 4 Compagnieën van Hirzel (G) en 8 nieuwe Compagnieën 1748-1749
Züricher Infanterieregiment Von Ziegler 1814-1828

Diversen Zwitserse Regimenten
Zwitserse Regimenten (zie ook de volgende pagina): overzicht.
Zwitserse Regimenten in Franse dienst: overzicht.
 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel