Militaire stamboeken en conduitelijsten Staatse Leger 1707-1795

 
Overzicht van de bewaard gebleven militaire stamboeken ‘Officieren, Onderofficieren en Manschappen van het Staatse Leger 1707-1795’ en de conduite-, rang-, rangeer-, rekruten- en afrekeningslijsten en rapporten met links naar de verfilmingen van FamilySearch. Om de stamboeken en lijsten in te zien heeft u een (gratis) account bij FamilySearch nodig.
Van militaire registraties vóór 1707 is niets bewaard gebleven. Voor de periode van 1707 tot 1795, en met name tot 1772, geldt dat deze zeer incompleet is.

Via de digitale index van het Nationaal Archief kunt u op naam zoeken naar basisinformatie over een gezochte Staatse militair. Aan de hand van de gevonden gegevens is gerichter zoeken naar scans mogelijk. Zie voor de werkwijze Wegwijs: Militaire stamboeken en lijsten Staatse Leger 1707-1795.
De index op de aanstellingsbesluiten officieren 1581-1790 vindt u via Raad van State: Commmissieboeken Officieren. Van deze commissieboeken zijn geen scans digitaal te vinden, maar een gevonden naam en eventuele gegevens kunnen mogelijk een aanwijzing vormen voor verder onderzoek.

Tevens zijn op deze pagina links naar de registers (1599-1813) van H. Ringoir, Kapitein der Jagers b.d., toegevoegd. Deze registers uit 1973 zijn bedoeld als notities en hulpmiddelen bij het raadplegen van de reeds gepubliceerde en de voorbereide delen (IX en X) van ‘Het Staatsche Leger’ en de officiersboekjes. Ze bevatten een voorlopige genealogie der korpsen, die in combinatie met de reeds gepubliceerde genealogieën één register vormen voor alle officieren. Het legeronderdeel Artillerie is niet opgenomen in deze registers.
 
Stamboeken
Conduitelijsten
Ringoir
 
 

Stamboeken
 
Regiment Generaal Majoor Van Acronius
Regiment Infanterie Luitenant Generaal Baron Van Aduard
Regiment Infanterie Luitenant Generaal Prins van Baden
Regiment Generaal Majoor Graaf Bentinck
Regiment Infanterie Kolonel Commandant Van den Bergh (later Frederik de Drevan)
Regiment Waalse Dragonders Generaal Majoor Graaf Van Byland
Regiment Van Dopff
Regiment InfanterieLuitenant Generaal Van Hardenbroek
Regiment Cavalerie Generaal Landgraaf Van Hessen Philipsthal
Regiment Nationalen No. 4
Bataljon Oranje Gelderland
Regiment Oranje Nassau
Regiment Dragonders Generaal Majoor Baron Van Nassau
Bataljon Infanterie Generaal Majoor Mauritz van Pabst (later Rijksgraaf Von Wartensleben)
Regiment Infanterie Kolonel Pallardy (later Des Villates)
Eskadron Gardes Korps Prins van Oranje
Regiment Infanterie Generaal Majoor Graaf Von Rechteren
Regiment Infanterie Luitenant Generaal Rumpff
Korps Jagers Luitenant Kolonel De Sternbach
Regiment Van Waldeck
Regiment Van Wilcke (later Van Limburg-Stirum)
 
 

Regiment Generaal Majoor Van Acronius
 
2e Bataljon Regiment Generaal Majoor Martinus van Acronius
Legeronderdeel: informatie
Stamboeken 1739-1795 (Inventarisnummer 1949)
 
 

Regiment Infanterie Luitenant Generaal Baron Van Aduard
 
1e Bataljon Regiment Infanterie Luitenant Generaal Baron Lewe van Aduard
Stamboeken 1772-1795 (Inventarisnummer 1955)

2e Bataljon Regiment Infanterie Luitenant Generaal Baron Lewe van Aduard
Stamboeken 1739-1794 (Inventarisnummer 1955)
 
 

Regiment Infanterie Luitenant Generaal Prins van Baden
 
Regiment Infanterie Luitenant Generaal Wilhelm Lodewijk Prins van Baden
Stamboeken 1744-1795 (Inventarisnummer 1950)
 
 

Regiment Generaal Majoor Graaf Bentinck
 
Regiment Generaal Majoor Graaf Bentinck
In 1749 geformeerd te Sneek.
Stamboek 1772 (Inventarisnummer 1950)
 
 

Regiment Infanterie Kolonel Commandant Van den Bergh (later Frederik de Drevan)
 
Regiment Infanterie Kolonel Commandant Otto Willem van den Bergh (later Frederik de Drevan)
Regiment Evertsen; Infanterie op Zeeland
Stamboeken 1707-1771 (Inventarisnummer 1952)
 
 

Regiment Waalse Dragonders Generaal Majoor Graaf Van Byland
 
Regiment Waalse Dragonders Generaal Majoor Jacques Christophle Otto Graaf Van Byland
Stamboeken 1769-1793 (Inventarisnummer 2024)
 
 

Regiment Van Dopff
 
Regiment Van Dopff
Stamboeken 1747-1789 (Inventarisnummer 1953)
Stamboek 1808 (1 april-3 september; Inventarisnummer 1953)
 
 

Regiment Infanterie Luitenant Generaal Van Hardenbroek
 
1e Bataljon 7e Regiment Luitenant Generaal Van Hardenbroek
Stamboek 1788 (Inventarisnummer 1954)
 
 

Regiment Cavalerie Generaal Landgraaf Van Hessen Philipsthal
 
Regiment Cavalerie Generaal Landgraaf Van Hessen Philipsthal
Stamboeken 1771-1794 (Inventarisnummer 2024)
 
 

Regiment Nationalen No. 4
 
1e Bataljon 1e Regiment Nationalen No. 4
Legeronderdeel: informatie
Stamboeken 1790-1795 (Inventarisnummer 2017)
 
 

Bataljon Oranje Gelderland
 
1e Bataljon Oranje Gelderland
Stamboeken 1774-1794 (Inventarisnummer 1957)

2e Bataljon Oranje Gelderland
Stamboeken 1747-1794 (Inventarisnummer 1957)
 
 

Regiment Oranje Nassau
 
2e Bataljon 1e Regiment Oranje Nassau (Majoor J.F. d’Archard)
Stamboeken 1747-1794 (Inventarisnummer 1959)

2e regiment Oranje Nassau (Kolonel Gaspard Anton Hardy)
Stamboeken 1747-1793 (Inventarisnummer 1959)

1e Bataljon 2e Regiment Oranje Nassau (Compagnie F)
Stamboeken 1774-1794 (Inventarisnummer 1959)

3e Bataljon 2e Regiment Oranje Nassau (Generaal Majoor Carl Friderichs Graaf Von Wartensleben)
Stamboeken 1747-1794 (Inventarisnummer 1959)

3e Bataljon Oranje Nassau (Duitsers)
Drie Compagnieën Duitsers, ingelijfd (18 maart 1752) bij het 3e Bataljon Oranje Nassau.
Stamboeken 1747-1752 (deel 1; Majoor Gaspar Joseph Von Beckhoffen; Inventarisnummer 1959)
Stamboeken 1747-1752 (deel 2; Hopman Friderich Carl Baron Von Falckenhaussen; Inventarisnummer 1959)
Stamboeken 1747-1752 (deel 3; Hopman Georg Friderich Baron Von Künsberg; Inventarisnummer 1959)
 
 

Regiment Dragonders Generaal Majoor Baron Van Nassau
 
Regiment Dragonders Generaal Majoor Baron Van Nassau
Stamboeken 1727-1780
 
 

Bataljon Infanterie Generaal Majoor Mauritz van Pabst (later Rijksgraaf Von Wartensleben)
 
Bataljon Infanterie Generaal Majoor A.J.H. Mauritz van Pabst (later F.A.A. Rijksgraaf Von Wartensleben)
Stamboeken 1747-1752
 
 

Regiment Infanterie Kolonel Pallardy (later Des Villates)
 
Regiment Infanterie Kolonel H. Pallardy (later G.W. des Villates)
Stamboeken 1787-1795
 
 

Eskadron Gardes Korps Prins van Oranje
 
Eskadron Gardes Korps Prins van Oranje
Stamboeken 1766-1790
 
 

Regiment Infanterie Generaal Majoor Graaf Von Rechteren
 
Regiment Infanterie Generaal Majoor Graaf Von Rechteren
Stamboeken 1744-1772
 
 

Regiment Infanterie Luitenant Generaal Rumpff
 
Regiment Infanterie Luitenant Generaal W. Rumpff
Stamboeken 1727-1767
 
 

Korps Jagers Luitenant Kolonel De Sternbach
 
Korps Jagers Luitenant Kolonel De Sternbach
Landen van Overmaze; de voormalige Landen van Valkenburg, ‘s-Hertogenrade en Dalhem.
Stamboeken 1784-1786
 
 

Regiment Van Waldeck
 
1e Bataljon 1e Regiment Van Waldeck
Stamboeken 1742-1793
 
 

Regiment Van Wilcke (later Van Limburg-Stirum)
 
Regiment Van Wilcke (later Van Limburg-Stirum)
Stamboeken 1748-1795
 
 
 
 

Conduitelijsten
 
Onderstaande links verwijzen naar de delen met onder andere conduite-, rang-, rangeer-, rekruten- en afrekeningslijsten en rapporten. De lijsten zijn te vinden door te ‘bladeren’ binnen het betreffende regiment. Het grote verschil met stamboeken is dat deze lijsten minder persoonlijke gegevens vermelden en geen overzicht van de loopbaan van een militair. Afhankelijk van de soort lijst kan de persoonlijke informatie over een militair zeer beperkt zijn.

Op een conduitelijst vind u de beoordeling van een militair, waaronder zijn bekwaamheden, handelingen, karaktereigenschappen en geschiktheid voor bevordering tot een hogere rang. De conduitelijst werd geraadpleegd bij eventuele bevorderingen en bij benoemingen in bijzondere betrekkingen.
Een ranglijst geeft aan bij welk regiment een militair diende. Veelal worden alle militairen van het betreffende regiment of garnizoen en het jaartal vermeld. Persoonlijke informatie over de militair gaat vaak niet verder dan naam, rang en leeftijd.
Een rangeerlijst geeft de opstelling van de manschappen in gelederen aan. Er werd gevuurd vanuit drie gelederen: het Eerste Gelid werd gevormd door de langste manschappen, het Tweede Gelid door de kleinste manschappen en het Derde Gelid door overigen. Persoonlijke informatie op de rangeerlijst, ingedeeld per bataljon, bestaat uit vermelding van naam, rang, volgnummer, lengte op kousen en leeftijd.
Op een rekrutenlijst worden de nieuw aangekomen militairen vermeld. De gegevens op deze lijst variëren van persoonlijke informatie tot nauwelijks of geen persoonlijke gegevens.
 
Artillerie
Infanterie
Mariniers
Cavalerie
 
 

Artillerie
 
Regiment Artillerie Generaal Majoor L.S. van Creutsnach
Conduitelijst 1758

Regiment Artillerie Generaal Majoor Martfelt
Conduitelijsten 1781-1793

Regiment Mineurs en Sappeurs Generaal Majoor De Neije
Conduitelijst 1792

Regiment Artillerie Generaal en Grootmeester Willem George Frederik van Oranje Nassau
Conduitelijsten 1794-1795

Regiment Artillerie Kolonel B. E. Paravicini di Capelli
Conduitelijsten 1787-1794

Regiment Artillerie Kolonel Anthony l’Esperance Du Pont
Conduitelijsten 1785-1787

Regiment Mineurs en Sappeurs Generaal Majoor Du Moulin
Conduitelijst 1781
 
 

Infanterie
 
Legeronderdeel: inventaris

Kololonel Acronius
Conduitelijsten 1773, 1775, 1780

Generaal Majoor Van Aerssen van Sommelsdijk
Conduitelijsten 1773, 1775, 1781

Luitenant Generaal Prins van Baaden
Conduitelijsten 1780-1782

Generaal Majoor Prins Dourlach van Baden
Conduitelijsten 1785, 1788, 1785-1794, 1793-1795

Luitenant Generaal Prins Dourlach van Baden
Conduitelijsten 1773-1795

Luitenant Generaal Markgraaf Van Baden
Conduitelijsten 1792-1795

Luitenant Generaal Bedaulx
Conduitelijsten 1790-1795

Generaal Majoor Baron Bentinck
Conduitelijst 1775

Kolonel V.R. Baron Bentinck
Conduitelijsten 1790-1793

Generaal Majoor De Bons
Conduitelijsten 1792-1794

Kolonel Bosc de la Calmette
Conduitelijsten 1791-1795

Luitenant Generaal Bouquet (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1773, 1775, 1784

Generaal Majoor Van Brakell
Conduitelijsten 1788-1793

Luitenant Generaal F.E. Van Burmania
Conduitelijsten 1773, 1775

Kolonel Van Bijlandt (1e deel: Korps Jagers op Holland)
Conduitelijsten 1773, 1775, 1784, 1789, 1794

Generaal Majoor De Casembroot
Conduitelijst 1777

Kolonel Graaf Van Dam
Conduitelijsten 1788-1792

Generaal Majoor Baron Van Dopff
Conduitelijsten 1784-1785, 1788-1794

Generaal Majoor Dundas (Schots Regiment)
Conduitelijsten 1780-1781, 1784, 1788, 1789

Kolonel Graaf Van Efferen
Conduitelijsten 1784-1785

Luitenant Generaal Graaf d’Envie
Conduitelijsten 1773-1783

Luitenant Generaal Esscher (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1773-1781

Luitenant Generaal Evertsen
Conduitelijst 1773

Gardes Friesland
Conduitelijsten 1773-1794

Gardes Groningen
Conduitelijst 1781 (Zou in dit boek moeten staan)

Gardes Holland ter voet
Conduitelijsten 1773-1794

Gardes Zwitsers (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1773-1794

Generaal Majoor Van Gensau
Conduitelijst 1794

Generaal Majoor Godin
Conduitelijst 1780 (Zou in dit boek moeten staan)

Generaal Majoor Gordon (Schots Regiment)
Conduitelijsten 1773, 1775

Generaal Majoor Grenier (Waals Regiment)
Conduitelijsten 1773-1790

Kolonel De Gumoens (Zwitsers Regiment)
Conduitelijst 1789, 1794

Luitenant Generaal Hardenbroek
Conduitelijsten 1781-1784

Luitenant Generaal Hertell
Conduitelijsten 1773-1782

Kolonel Prins George Carl Van Hessen Darmstadt
Conduitelijsten 1780-1794

Generaal Majoor Hirzel (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1788-1794

Generaal Prins Van Holstein Gottorp
Conduitelijsten 1773-1782

Generaal Majoor Houstoun (onder andere Schotten)
Conduitelijsten 1780-1784

Kolonel Sulyard de Leefdael
Conduitelijsten 1784-1785

Luitenant Generaal Leusden
Conduitelijsten 1775-1781

Generaal Baron Lewe van Aduard
Conduitelijsten 1773-1791

Generaal Majoor Mackay (Schots Regiment)
Conduitelijsten 1775, 1791

Generaal Van Maillebois
Conduitelijsten 1788-1791

Luitenant Generaal Majoribanks (Schots Regiment)
Conduitelijst 1773

Generaal Majoor Maleprade
Conduitelijsten 1773, 1775

Generaal Majoor Graaf Van Maneil
Conduitelijsten 1772-1794

Generaal Majoor Marty (Zwitsers Regiment)
Conduitelijst 1785

Generaal Majoor May (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1775, 1791

Generaal Majoor Van Monster
Conduitelijsten 1784-1794

Munsters Regiment
Conduitelijst 1793 (beschadigd)

Luitenant Generaal Erfprins Van Nassau Usingen (Waals Regiment)
Conduitelijsten 1773-1794

Luitenant Generaal Erfprins Van Nassau Usingen (Waalse Grenadiers)
Conduitelijsten 1791-1793

Kolonel Erfprins Van Nassau Weilburg
Conduitelijst 1793

Generaal Majoor Baron De Nostitz
Conduitelijsten 1781-1783

Generaal Majoor Baron Nyvenheim
Conduitelijsten 1789-1794

Luitenant Generaal Onderwater
Conduitelijsten 1773-1790

Oranje Friesland
Conduitelijsten 1792, 1793

Oranje Gelderland
Conduitelijsten 1773-1794

Kolonel W.G. Friedrik Prins Van Oranje-Nassau
Conduitelijsten 1776-1784

Kolonel Erfprins Van Oranje-Nassau
Conduitelijsten 1751, 1784-1794

Oranje-Nassau Lijfregiment
Conduitelijsten 1773-1794

Oranje-Nassau 1e Regiment
Conduitelijsten 1773-1794

Oranje Nassau 2e Regiment
Conduitelijsten 1773-1794

Oranje Nassau 3e Regiment
Conduitelijsten 1773-1795

Oranje Stad en Lande Drenthe
Conduitelijsten 1773-1794

Luitenant Generaal Van Oyen
Conduitelijsten 1773-1775

Generaal Majoor Van Pabst
Conduitelijsten 1783-1793

Generaal Majoor Pallardy
Conduitelijsten 1788-1793

Luitenant Generaal Peret (Waalse Grenadiers)
Conduitelijst 1794

Kolonel De Petit
Conduitelijsten 1793-1795

Kolonel Van Plettenberg
Conduitelijsten 1788-1795

Kolonel Baron Van Quaadt
Conduitelijsten 1789-1793

Luitenant Generaal Van Raders
Conduitelijsten 1773-1784

Luitenant Generaal Graaf Van Randwijk
Conduitelijsten 1773-1785

Generaal Majoor Graaf Van Randwijk
Conduitelijsten 1791-1795

Luitenant Generaal Graaf Van Rechteren
Conduitelijsten 1773-1775

Generaal Majoor Ruijsch
Conduitelijsten 1773-1775

Kolonel/Luitenant Generaal Prins August Van Saxen Gotha
Conduitelijsten 1773-1794

Generaal Majoor De Schepper
Conduitelijsten 1785-1794

Generaal Majoor Schmid (Zwitsers Regiment: Grisons)
Conduitelijsten 1773-1794

Luitenant Generaal Smissaert (Waalse Grenadiers)
Conduitelijst 1773 en 1775

Luitenant Generaal Baron Van Sommerlatte
Conduitelijsten 1784-1790

Generaal Majoor Stockar de Neuhorn
Conduitelijsten 1788-1794

Generaal Majoor Stuart
Conduitelijsten 1773-1794

Kolonel Gabriel Sturler (Zwitsers Regiment)
Conduitelijsten 1773-1785

Generaal Majoor Markies De Thouars
Conduitelijsten 1794-1795

Kolonel Des Villates
Conduitelijsten 1792-1794

Luitenant Generaal Vorst Van Waldeck (Waals 1e Regiment)
Conduitelijsten 1773-1794

Luitenant Generaal Vorst Van Waldeck (Waals 2e Regiment)
Conduitelijsten 1773-1794

Generaal Majoor Graaf Van Wartensleben
Conduitelijst 1794

Kolonel De Watteville (Zwitsers Regiment)
Conduitelijst 1775

Luitenant Generaal Graaf Van Welderen
Conduitelijsten 1788-1795

Luitenant Generaal Baron Van Wilcke
Conduitelijsten 1794-1795

Diverse lijsten
Conduitelijst vanaf 1703
 
 

Mariniers
 
Generaal Majoor Bentinck
Conduitelijsten 1780-1781

Generaal Majoor Kolonel Douglas
Conduitelijsten 1773-1794

Kolonel Rhijngrave van Salm
Conduitelijsten 1785-1786

Kolonel Westerlo
Conduitelijsten 1788-1794
 
 

Cavalerie
 
Kolonel Bentinck
Conduitelijst 1795

Kolonel Bylandt (Waalse Dragonders)
Conduitelijsten 1775-1793
Conduitelijst 1781

Kapitein Van der Duijn van ‘s-Gravenmoer
Conduitelijsten 1790-1795

Luitenant Generaal De Famars
Conduitelijsten 1775-1794

Gardes Dragonders
Conduitelijsten 1775-1795

Gardes Holland
Conduitelijsten 1775-1793

Luitenant Generaal Van Eck
Conduitelijst 1775

Luitenant Generaal Van Heeckeren
Conduitelijsten 1790-1793

Luitenant Generaal Van Hessen-Kassel
Conduitelijsten 1775-1795

Luitenant Generaal Van Hessen Philipsthal
Conduitelijsten 1789-1794

Generaal Majoor Van der Hoop
Conduitelijsten 1784-1791

Kolonel Hoeuft van Oyen
Conduitelijsten 1792-1793

Karabiniers (Lijfregiment te paard)
Conduitelijsten 1775-1795

Oranje Friesland
Conduitelijsten 1775-1794

Luitenant Generaal Graaf Van Rechteren
Conduitelijsten 1775-1781

Luitenant Generaal Stavenisse Pous
Conduitelijsten 1775-1794

Luitenant Generaal Van Stocken
Conduitelijsten 1775-1789

Luitenant Generaal Tuyll van Serooskerken
Conduitelijsten 1781-1795

Diverse lijsten 1788-1792
Conduitelijsten Luitenant Kolonel Timmerman en Korps Lichte Troepen in particuliere dienst van Holland
 
 
 
 

Ringoir
 
Om een duidelijk overzicht van de korpsen en de stamonderdelen te krijgen is het raadzaam de informatie en afstamming van het betreffende regiment door te nemen.
De namen van de (oude/nieuwe) regimenten zijn overgenomen zoals zij beschreven staan in de registers van H. Ringoir. Dit houdt in dat u een bepaald regiment of legeronderdeel onder diverse titels kunt tegenkomen. De regimenten zijn alfabetisch geordend op de naam van het oudste regiment.

N.B. Er wordt nog gewerkt aan dit onderdeel.
 
Toelichting
Eskadron Gardes du Corps
Wapen der Cavalerie
Regiment Engelsen
Regiment Garde te Voet
Regiment Grenadiers
Regiment Infanterie
Regiment Jagers
Regiment Mariniers
Regiment Schotten
Regiment Zwitsers
 
 

Toelichting
 
Toelichting registers
Toelichting op de registers van H. Ringoir.
 
 

Eskadron Gardes du Corps
 
Officieren Eskadron Gardes du Corps
Officieren Eskadron Gardes du Corps 1685-1795
 
 

Wapen der Cavalerie
 
Wapen der Cavalerie
Wapen der Cavalerie; afstamming der korpsen 1594-1813

Alfabetisch register (hoofd)officieren
Alfabetisch register van de (hoofd)officieren van het Wapen der Cavalerie.

Eskadron Dragonders Van Nassau-Saarbrücken
Hoofdofficieren Eskadron Dragonders Van Nassau-Saarbrücken 1673-1676

Regiment Auvergne
Hoofdofficieren Regiment Auvergne 1665

Regiment Auvergne/Cannenburg
Hoofdofficieren Regiment Auvergne/Cannenburg 1635-1767

Regiment Baldwin/Van Voorst
Hoofdofficieren Regiment Baldwin/Van Voorst 1701-1710

Regiment Van den Berg/Pallandt
Hoofdofficieren Regiment Van den Berg/Pallandt 1645-1729

Regiment Beaumont/Haersolte
Hoofdofficieren Regiment Beaumont/Haersolte 1635-1665

Regiment Brembt/Hoeufft van Oyen
Hoofdofficieren Regiment Brembt/Hoeufft van Oyen 1672-1795

Regiment Catzler/Hessen Philipsthall
Hoofdofficieren Regiment Catzler/Hessen Philipsthall 1665-1748

Regiment Chauvirey/Chanclos
Hoofdofficieren Regiment Chauvirey/Chanclos 1693-1709

Regiment Coerland/Schack
Hoofdofficieren Regiment Coerland/Schack 1672-1696

Regiment Dragonders
Hoofdofficieren Regiment Dragonders Van Bylandt 1693-1793
Hoofdofficieren Regiment Dragonders Van Ditfourth 1672-1750

Regiment Van der Duyn/Bentinck
Hoofdofficieren Regiment Van der Duyn/Bentinck 1688-1794

Regiment Van Eck
Hoofdofficieren Regiment Van Eck 1671-1710

Regiment Emminga/Glinstra
Hoofdofficieren Regiment Emminga/Glinstra 1701-1710

Regiment Erffa/Saksen Heilburg/Erbach
Hoofdofficieren Regiment Erffa/Saksen Heilburg/Erbach 1688-1706

Regiment De la Force/Maduran
Hoofdofficieren Regiment De la Force/Maduran 1672-1698

Regiment De la Force/Saksen Heilburg
Hoofdofficieren Regiment De la Force/Saksen Heilburg 1635-1710

Regiment Du Four/Talmont
Hoofdofficieren Regiment Du Four/Talmont 1635-1654

Regiment Garde te Paard
Hoofdofficieren Regiment Garde te Paard (Regiment Gardecavalerie) 1672-1810
Hoofdofficieren Regiment Garde te Paard (Regiment Schack) 1594-1748

Regiment Grisperre/Nysle/Georgin
Hoofdofficieren Regiment Grisperre/Nysle/Georgin 1693-1710

Regiment Grovestins
Hoofdofficieren Regiment Grovestins 1701-1710

Regiment Huzaren
Hoofdofficieren 2e Regiment Huzaren (Regiment Huzaren Van Heeckeren) 1784-1810
Hoofdofficieren 3e Regiment Huzaren (Regiment Dragonders) 1688-1808

Regiment Karabiniers
Hoofdofficieren Regiment Karabiniers 1689-1793

Regiment Kingma
Hoofdofficieren Regiment Kingma 1671-1673

Regiment Kurassiers
Hoofdofficieren 1e Regiment Kurassiers (Regiment Gardedragonders) 1672-1806
Hoofdofficieren 2e Regiment Kurassiers (Regiment Van der Duyn) 1672-1809

Regiment Langerak/Birkenfeld
Hoofdofficieren Regiment Langerak/Birkenfeld 1671-1748

Regiment Limburg-Stirum/Hoornbergh
Hoofdofficieren Regiment Limburg-Stirum/Hoornbergh 1635-1701

Regiment Monflin
Hoofdofficieren Regiment Monflin 1693

Regiment Graaf van Nassau (Garde du Corps)
Hoofdofficieren Regiment Graaf van Nassau (Garde du Corps) 1599-1748

Regiment Johan Maurits Graaf van Nassau
Hoofdofficieren Regiment Johan Maurits Graaf van Nassau 1645-1666

Regiment Oranje Friesland
Hoofdofficieren 2e Regiment Lichte Dragonders 1668-1795

Regiment Ossory
Hoofdofficieren Regiment Ossory 1671

Regiment Randwijck/Lintelo
Hoofdofficieren Regiment Randwijck/Lintelo 1635-1748

Regiment Rechteren/Van Tuyll van Serooskerke
Hoofdofficieren Regiment Rechteren/Van Tuyll van Serooskerke 1665-1792

Regiment Reydt/Hoeufft van Oyen
Hoofdofficieren Regiment Reydt/Hoeufft van Oyen 1635-1713

Regiment Salm/Rechteren/Zeeland
Hoofdofficieren Regiment Salm/Rechteren/Zeeland 1635-1741

Regiment Solms
Hoofdofficieren Regiment Solms 1665

Regiment Soutelande
Hoofdofficieren Regiment Soutelande 1665-1672

Regiment Stakenbroek/Van Welderen
Hoofdofficieren Regiment Stakenbroek/Van Welderen 1635-1664

Regiment Stolzenberg/Hop
Hoofdofficieren Regiment Stolzenberg/Hop 1672-1749

Regiment Schwartzenberg
Hoofdofficieren Regiment Schwartzenberg 1665-1677

Regiment Van Timmerman
Hoofdofficieren Regiment Van Timmerman 1787-1794

Regiment Truchsess/Holstein-Plön
Hoofdofficieren Regiment Truchsess/Holstein-Plön 1688-1694

Regiment Welle/Hessen Philipsthall
Hoofdofficieren Regiment Welle/Hessen Philipsthall 1672-1794

Regiment Wittgenstein/Hoornbergh
Hoofdofficieren Regiment Wittgenstein/Hoornbergh 1672-1693

Regiment Wurtemberg
Hoofdofficieren Regiment Wurtemberg 1688-1913

Regiment IJsselstein/Pritzelwitz
Hoofdofficieren Regiment IJsselstein/Pritzelwitz 1635-1725
 
 

Regiment Engelsen
 
Alfabetisch register hoofdofficieren Engelse Regimenten
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de Engelse Regimenten in Nederlandse dienst.

Hoofdofficieren Engelse Regimenten
Hoofdofficieren van de Engelse Regimenten in Nederlandse dienst 1593-1749
 
 

Regiment Garde te Voet
 
Regiment Garde te Voet en Regimenten Oude Gardes inleiding en afstamming
Informatie over het Regiment Garde te Voet en de Regimenten Oude Gardes: inleiding en afstamming.

Alfabetisch register hoofdofficieren Regiment Garde te Voet en Regimenten Oude Gardes
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Regiment Garde te Voet en de Regimenten Oude Gardes.

Hoofdofficieren Regiment Garde te Voet en Regimenten Oude Gardes
Hoofdofficieren van het Regiment Garde te Voet en de Regimenten Oude Gardes 1573-1793
 
 

Regiment Grenadiers
 
Alfabetisch register hoofdofficieren Garderegiment Grenadiers
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Garderegiment Grenadiers (Regiment Nassau, Regiment Solms, Garde te Voet en Hollandse Gardes).

Hoofdofficieren stamonderdelen Garderegiment Grenadiers
Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het Garderegiment Grenadiers (Regiment Nassau, Regiment Solms, Garde te Voet en Hollandse Gardes) 1599-1793
 
 

Regiment Infanterie
 
1e Regiment Infanterie en stamonderdelen

Informatie over het 1e Regiment Infanterie en stamonderdelen: inleiding en afstamming; onderdeelsregister.

Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 1e Regiment Infanterie.

Hoofdofficieren van de stamonderdelen van het 1e Regiment Infanterie:
1e Bataljon 1e Regiment Infanterie (diverse tijdvakken) 1599-1811
2e Bataljon 1e Regiment Infanterie (diverse tijdvakken) 1701-1794
3e Bataljon 1e Regiment Infanterie (diverse tijdvakken) 1577-1795
 
 

Regiment Jagers
 
Alfabetisch register hoofdofficieren Garderegiment Jagers
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Garderegiment Jagers.

Hoofdofficieren stamonderdelen Garderegiment Jagers
1e Bataljon Garderegiment Jagers (met afstamming korpsen) 1665-1810
2e Bataljon Garderegiment Jagers (met afstamming korpsen) 1784-1810
3e Bataljon Garderegiment Jagers (met afstamming korpsen) 1794-1800
 
 

Regiment Mariniers
 
Regiment Mariniers inleiding en afstamming
Informatie over het Regiment Mariniers: inleiding en afstamming.

Alfabetisch register hoofdofficieren Regiment Mariniers
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Regiment Mariniers.

Hoofdofficieren Regiment Mariniers
1e Regiment Mariniers 1665-1674
2e Regiment Mariniers 1669-1678
3e Regiment Mariniers 1698-1709
4e Regiment Mariniers 1698-1747
5e Regiment Mariniers 1699-1710
6e Regiment Mariniers 1763-1793
7e Regiment Mariniers 1772-1794
 
 

Regiment Schotten
 
Alfabetisch register hoofdofficieren Schotse Regimenten
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de Schotse Regimenten in Nederlandse dienst.

Hoofdofficieren Schotse Regimenten
Hoofdofficieren van de Schotse Regimenten in Nederlandse dienst 1595-1794
 
 

Regiment Zwitsers
 
Hoofdofficieren Zwitserse Regimenten
1e Regiment van Bern (in 1717 gevoegd bij het Regiment Sturler (D)) 1693-1716
2e Regiment van Bern (in 1752 geworden het Regiment Zwitsers No. 3) 1694-1794
3e Regiment van Bern (ook bekend als Regiment Muralt; in 1752 geworden Het Regiment Zwitsers No. 5) 1697-1794
Regiment Budé 1748
Regiment Chambrier (in 1749 gevoegd bij het Regiment Sturler (J)) 1748-1749
Regiment Diesbach 1711
Regiment Graffenriedt 1748
Regiment Grisons (in 1752 geworden het Regiment Zwitsers No. 4) 1693-1797
Regiment Grisons (ook bekend als Regiment Albemarle; na 1747 Regiment van Zürich; in 1752 geworden het Regiment Zwitsers No. 1) 1701-1794
Regimenten overgenomen van Savoye 1694-1709
Regiment van Zürich 1693-1712
Regiment Zwitsers No. 2 1748-1794
Regiment Zwitserse Gardes 1749-1795

Alfabetisch register hoofdofficieren Zwitserse Regimenten
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van de Zwitserse Regimenten in Nederlandse dienst, behorende bij het bovenstaande deel van de Zwitserse Regimenten.

Kolonels Zwitserse Regimenten
Berner Infanterieregiment Von Jenner 1814-1828
Graubunder Infanterieregiment Von Sprecher 1814-1828
Katholiek Zwitsers Infanterieregiment Auf der Maur 1815-1828
1e Regiment van Bern 1693-1717
2e Regiment van Bern 1694-1796
3e Regiment van Bern (ook bekend als Regiment Muralt) 1697-1796
Regiment Budé 1748-1749
Regiment Diesbach 1711-1714
Regiment Graffenriedt 1748-1749
Regiment Grisons 1693-1797
Regiment Grisons (ook bekend als Regiment Albemarle; na 1747 Regiment van Zürich) 1701-1796
Regimenten overgenomen van Savoye 1694-1714
Regiment Sturler 1748-1796
Regiment van Zürich 1693-1714
Regiment Zwitserse Gardes (hoofdofficieren) 1748
Uit 4 Compagnieën van Hirzel (G) en 8 nieuwe Compagnieën 1748-1749
Züricher Infanterieregiment Von Ziegler 1814-1828

Diversen Zwitserse Regimenten
Zwitserse Regimenten (zie ook de volgende pagina): overzicht.
Zwitserse Regimenten in Franse dienst: overzicht.
 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel