Militaire stamboeken Landmacht 1812-1924

 
Overzicht van de militaire stamboeken ‘Onderofficieren en Manschappen Landmacht 1812-1924’ van Nederlandse legeronderdelen met links naar de scans van FamilySearch. De link verwijst naar het eerste boek van de klappers of inschrijvingen. De overige jaartallen en nummers, die in het overzicht bij dezelfde link worden aangegeven, kunt u vinden door verder te bladeren. Gegevens over het legeronderdeel (betreffende het onderdeel waaruit het is georganiseerd of waarin het is opgenomen) zijn, indien van toepassing, te vinden op het voorblad van het originele stamboek of via het Nationaal Archief. Om de klappers en stamboeken in te zien heeft u een (gratis) account bij FamilySearch nodig.

Voor de onderstaande verwijzingen is er, om onduidelijkheid te voorkomen, in sommige gevallen gekozen voor het benoemen van afzonderlijke legeronderdelen, zoals zij vaak voorkomen in documentatie, en niet voor het toevoegen onder een hoofdcategorie. De overige onderdelen zijn als subcategorie ondergebracht bij een hoofdcategorie. U kunt uiteraard ook zoeken met ‘Ctrl+F’.
Zie ook Wegwijs: Militaire stamboeken Landmacht en voor overige militaire registers Militaire registers en onderscheidingen en Wegwijs: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.
 
Afdeling Kurassiers
Algemeen Depot van Discipline
Artillerie
Bataljon Inn und Kniphausen No. 37
Bataljon Pontonniers, Mineurs en Sappeurs
Compagnie Hospitaal Soldaten
Compagnie Intendance Troepen
Depot Afdeling Motordienst
Depot der Landmacht
Divisie Pontonniers
Eskadron Ordonnansen
Garnizoens Bataljon
Garnizoens Troepen
Huzaren
Infanterie
Instructie Bataljon
Jagers
Koninklijke Militaire Academie
Korps Genie Troepen
Korps Guides te Paard
Korps Pontonniers en Torpedisten
Korps Torpedisten
Landstorm
Landweer
Marechaussee
Militair Hospitaal
Militaire Gymnastiek- en Sportschool
Mobilisatiebureau 14e Regiment Infanterie
Oost-Indië
Opzichters van Fortificatiën
Pupillenschool
Regiment Dragonders
Regiment Grenadiers
Regiment Grenadiers en Jagers
Regiment Karabiniers
Regiment Lanciers
Torpedo Compagnie
West-Indië
Wielrijders
Zwitsers Regiment
 
 

Afdeling Kurassiers
 
Afdeling No. 1 Kurassiers
Klapper t/m 1839
Stamboek 1813-1822 (nrs. 1-2481)
Stamboek 1822-1840 (nrs. 2482-4477)

Afdeling No. 2 Kurassiers
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1827 (nrs. 1-3356)
Stamboek 1828-1830 (nrs. 3357-3724)

Afdeling No. 3 Kurassiers
Stamboek 1814-1828 (nrs. 1-2886)
 
 

Algemeen Depot van Discipline
 
Algemeen Depot van Discipline
Klapper 1850-1911
Stamboek 1850-1911 (nrs. 1-945)
 
 

Artillerie
 
Artillerie Brigade Treinafdeling
Artillerie Instructie Compagnie
Bataljon Artillerie van Linie
Bataljon Artillerie Nationale Militie
Bataljon Artillerie Trein
Bataljon Transporttrein
Bataljon Veld Artillerie
Bataljon Veld Artillerie Trein Compagnie
Compagnie Artillerie Werklieden
Conducteurs der Artillerie
Directie Stapel en Constructie Magazijnen
Kadetten Artillerie- en Ingenieursschool
Korps Luchtdoelartillerie
Korps Pantserfort Artillerie
Korps Rijdende Artillerie
Korps Vrijwillige Artillerie
Regiment Artillerie
Regiment Kust Artillerie
Regiment Rijdende Artillerie
Regiment Veld Artillerie
Regiment Vesting Artillerie
 
 

Artillerie Brigade Treinafdeling
 
2e Artillerie Brigade Treinafdeling
Klapper 1922-1924
Klapper 1922-1924 (Staf)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-508)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-3; staf)

3e Artillerie Brigade Treinafdeling
Klapper 1922-1924
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-500)

4e Artillerie Brigade Treinafdeling
Klapper 1922-1924
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-7)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-457)
Corveeërs 1900-1917 (nrs. 1-21)
 
 

Artillerie Instructie Compagnie
 
Artillerie Instructie Compagnie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1863-1867
Klapper 1878-1894
Klapper 1863-1922
Stamboek 1863-1867 (nrs. 1-501)
Stamboek 1878-1894 (nrs. 1-2139)

Stamboek 1863-1882 (nrs. 1-622)
Stamboek 1882-1900 (nrs. 623-2891)
Stamboek 1900-1922 (nrs. 2892-4612)
 
 

Bataljon Artillerie van Linie
 
3e Bataljon Artillerie van Linie
Klapper 1814-1820
Stamboek 1814-1820 (nrs. 1-1453)

4e Bataljon Artillerie van Linie
Stamboek 1813-1814 (nrs. 1-763)
 
 

Bataljon Artillerie Nationale Militie
 
1e Bataljon Artillerie Nationale Militie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-3244)

2e Bataljon Artillerie Nationale Militie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-3206)

4e Bataljon Artillerie Nationale Militie
Stamboek 1814-1815 (nrs. 1-819)
Stamboek 1832-1835 (nrs. 10534-11040)

5e Bataljon Artillerie Nationale Militie
Klapper 1815-1830
Stamboek 1815-1830 (nrs. 1-3235)
 
 

Bataljon Artillerie Trein
 
Bataljon Artillerie Trein No. 1
Stamboek 1813-1818 (nrs. 3-2951)

Bataljon Artillerie Trein No. 2
Stamboek 1816-1818 (nrs. 1-1690)

Bataljon Artillerie Trein No. 3
Klapper 1816-1818
Stamboek 1816-1818 (nrs. 1-1704)
 
 

Bataljon Transporttrein
 
Bataljon Transporttrein
Klapper 1831-1839
Stamboek 1831-1839 (nrs. 1-651)
 
 

Bataljon Veld Artillerie
 
2e Bataljon Veld Artillerie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1825 (nrs. 1-2878)
Stamboek 1825-1830 (nrs. 2879-3741)

4e Bataljon Veld Artillerie
Klapper 1814-1831
Stamboek 1814-1831 (nrs. 1-3319)
 
 

Bataljon Veld Artillerie Trein Compagnie
 
1e Bataljon Veld Artillerie Trein Compagnie
Stamboek 1813-1823 (nrs. 1-2057)

2e Bataljon Veld Artillerie Trein Compagnie
Stamboek 1819-1823 (nrs. 1-1830)

3e Bataljon Veld Artillerie Trein Compagnie
Stamboek 1819-1823 (nrs. 1-1684)

4e Bataljon Veld Artillerie Trein Compagnie
Stamboek 1819-1823 (nrs. 1-1708)
 
 

Compagnie Artillerie Werklieden
 
1e Compagnie Artillerie Werklieden
Stamboek 1819-1845 (nrs. 1-305)

2e Compagnie Artillerie Werklieden
Stamboek 1819-1830 (nrs. 1-143)

3e Compagnie Artillerie Werklieden
Klapper 1831-1839
Stamboek 1831-1839 (nrs. 1-171)
 
 

Conducteurs der Artillerie
 
1e Artillerie Directie
Stamboek 1814-1841 (nrs. 1-21)

Conducteurs der Vesting Artillerie
Klapper 1814-1922
Stamboek 1814-1922 (nrs. 1-502)

Divers
Stamboek 1826-1835

Artillerie Magazijn (Amsterdam)
Stamboek 1857-1924 (nrs. 1-154)
 
 

Directie Stapel en Constructie Magazijnen
 
Directie Stapel en Constructie Magazijnen
Klapper 1824-1888
Stamboek 1824-1888 (nrs. 1-87)
 
 

Kadetten Artillerie- en Ingenieursschool
 
Kadetten Artillerie- en Ingenieursschool
Stamboek 1814-1828 (nrs. 1-469)
 
 

Korps Luchtdoelartillerie
 
Korps Luchtdoelartillerie
Klapper 1913-1922
Klapper 1922-1924
Stamboek 1913-1922 (Personen, die bij reorganisatie in 1922 zijn overgenomen van de Landweer Artillerie; inschrijfnummers door elkaar, maar gerangschikt op de eerste letter van de achternaam).
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-1794)
 
 

Korps Pantserfort Artillerie
 
Korps Pantserfort Artillerie
Klapper 1893-1922
Stamboek 1893-1903 (nrs. 1-2207)
Stamboek 1903-1914 (nrs. 2208-4478)
Stamboek 1914-1922 (nrs. 4479-7055)
 
 

Korps Rijdende Artillerie
 
Korps Rijdende Artillerie
Klapper 1814-1867
Stamboek 1840-1861 (nrs. 6380-10050)
Stamboek 1861-1889 (nrs. 10051-13619)
Stamboek 1890-1894 (nrs. 13620-14416)
 
 

Korps Vrijwillige Artillerie
 
Korps Vrijwillige Artillerie
Klapper 1830-1839
Stamboek 1830-1839 (nrs. 1-2765)
 
 

Regiment Artillerie
 
1e Regiment Artillerie
Stamboek 1814-1826 (nrs. 1-3019)
Stamboek 1826-1834 (nrs. 3020-5518)
Stamboek 1834-1841 (nrs. 5519-8736)
Stamboek 1822-1826 (nrs. 8737-9607)

2e Regiment Artillerie
Stamboek 1814-1829 (nrs. 1-2794)
Stamboek 1830-1841 (nrs. 2795-4780)

3e Regiment Artillerie
Klapper 1823-1841
Stamboek 1814-1826 (nrs. 1-2622)
Stamboek 1826-1841 (nrs. 2623-5360)
Stamboek 1823-1831 (nrs. 5361-8981)
Stamboek 1832-1842 (nrs. 8982-11934)
Stamboek 1842-1844 (nrs. 11935-13138)
 
 

Regiment Kust Artillerie
 
Regiment Kust Artillerie
Stamboek 1917-1922 (Personen die in 1922 zijn overgenomen van de Landweer Artillerie; inschrijfnummers door elkaar, maar gerangschikt op de eerste letter van de achternaam).
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-1247)
 
 

Regiment Rijdende Artillerie
 
Regiment Rijdende Artillerie
Stamboek 1814-1828 (nrs. 1-3600)
Stamboek 1828-1843 (nrs. 3601-7170)
 
 

Regiment Veld Artillerie
 
1e Regiment Veld Artillerie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1841-1887
Klapper 1848-1885
Klapper 1910-1916
Stamboek 1845-1851 (nrs. 14026-17896)
Stamboek 1851-1859 (nrs. 17897-21947)
Stamboek 1859-1865 (nrs. 21948-24872)
Stamboek 1865-1870 (nrs. 24873-28085)
Stamboek 1870-1875 (nrs. 28086-31396)
Stamboek 1875-1887 (nrs. 31397-35213)
Stamboek 1887-1892 (nrs. 35214-37777)
Stamboek 1892-1894 (nrs. 37778-38715)

Stamboek 1860-1867 (nrs. 22401-25500)
Stamboek 1867-1870 (nrs. 25501-28109)
Stamboek 1870-1874 (nrs. 28110-30445)
Stamboek 1874-1879 (nrs. 30446-32701)
Stamboek 1879-1888 (nrs. 32702-36122)
Stamboek 1888-1893 (nrs. 36123-38315)
Stamboek 1893-1902 (nrs. 38316-41580)
Stamboek 1902-1908 (nrs. 41581-44902)
Stamboek 1908-1915 (nrs. 44903-48071)
Stamboek 1915-1920 (nrs. 48072-51404)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 51405-53727)

2e Regiment Veld Artillerie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1871-1921
Stamboek 1876-1882 (nrs. 1-3941)
Stamboek 1882-1891 (nrs. 3942-7317)
Stamboek 1891-1895 (nrs. 7318-9003)

Stamboek 1876-1881 (nrs. 1-3341)
Stamboek 1881-1887 (nrs. 3342-5570)
Stamboek 1887-1893 (nrs. 5571-8067)
Stamboek 1893-1898 (nrs. 8068-10209)
Stamboek 1898-1904 (nrs. 10210-12302)
Stamboek 1904-1908 (nrs. 12303-14613)
Stamboek 1908-1913 (nrs. 14614-16757)
Stamboek 1913-1918 (nrs. 16758-18880)
Stamboek 1918-1920 (nrs. 18881-20941)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 20942-23367)

3e Regiment Veld Artillerie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1881-1924
Stamboek 1881-1883 (nrs. 1-2120)
Stamboek 1884-1890 (nrs. 2121-4814)
Stamboek 1890-1895 (nrs. 4815-6636)

Stamboek 1881-1884 (nrs. 1-2122)
Stamboek 1884-1889 (nrs. 2123-4372)
Stamboek 1889-1895 (nrs. 4373-6661)
Stamboek 1895-1904 (nrs. 6662-9994)
Stamboek 1904-1908 (nrs. 9995-12212)
Stamboek 1908-1913 (nrs. 12213-14435)
Stamboek 1913-1918 (nrs. 14436-16528)
Stamboek 1918-1920 (nrs. 16529-18877)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 18878-20869)
Corveeërs 1900-1914 (nrs. 1-12)

4e Regiment Veld Artillerie
Klapper 1905-1924
Stamboek 1905-1907 (nrs. 1-1990)
Stamboek 1907-1912 (nrs. 1991-4303)
Stamboek 1912-1917 (nrs. 4304-6589)
Stamboek 1917-1920 (nrs. 6590-9215)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 9216-11311)

5e Regiment Veld Artillerie
Klapper 1922-1924
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-1011)

6e Regiment Veld Artillerie
Klapper 1922-1924
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-988)

8e Regiment Veld Artillerie
Klapper 1922-1924
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-907)
 
 

Regiment Vesting Artillerie
 
Regiment Vesting Artillerie
Personen, die bij reorganisatie in 1922 zijn overgenomen van de Landweer Artillerie; inschrijfnummers door elkaar, maar gerangschikt op de eerste letter van de achternaam.
Klapper 1917-1924
Stamboek 1917-1924
Stamboek 1917-1924
Stamboek 1917-1924
Stamboek 1917-1924

1e Regiment Vesting Artillerie (Meester Werkman)
Meesters geweermaker, zwaardveger en rijwielhersteller.
Stamboek 1922 (nrs. 1-67)

1e Regiment Vesting Artillerie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1841-1881
Klapper 1866-1883
Klapper 1888-1922
Stamboek 1845-1850 (nrs. 12365-15505)
Stamboek 1850-1861 (nrs. 15506-19408)
Stamboek 1861-1870 (nrs. 19409-23507)
Stamboek 1870-1878 (nrs. 23508-27163)
Stamboek 1878-1887 (nrs. 27164-30658)
Stamboek 1888-1892 (nrs. 30659-32651)
Stamboek 1892-1894 (nrs. 32652-33483)

Stamboek 1878-1886 (nrs. 26917-30169)
Stamboek 1886-1895 (nrs. 30170-33577)
Stamboek 1895-1900 (nrs. 33578-35936)
Stamboek 1900-1905 (nrs. 35937-38228)
Stamboek 1905-1909 (nrs. 38229-40555)
Stamboek 1909-1913 (nrs. 40556-42832)
Stamboek 1913 (nrs. 42833-45079)
Stamboek 1913-1915 (nrs. 45080-47399)
Stamboek 1915-1917 (nrs. 47400-49804)
Stamboek 1917-1919 (nrs. 49805-52100)
Stamboek 1919-1922 (nrs. 52101-53254)

2e Regiment Vesting Artillerie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1841-1881
Klapper 1886-1922
Stamboek 1844-1850 (nrs. 13139-16491)
Stamboek 1850-1869 (nrs. 16492-20324)
Stamboek 1869-1870 (nrs. 20325-24456)
Stamboek 1870-1878 (nrs. 24457-27970)
Stamboek 1878-1886 (nrs. 27971-31403)
Stamboek 1886-1891 (nrs. 31404-33786)

Stamboek 1876-1884 (nrs. 26808-30972)
Stamboek 1881-1890 (nrs. 29656-33225)
Stamboek 1890-1898 (nrs. 33226-36570)
Stamboek 1898-1905 (nrs. 36571-39953)
Stamboek 1905-1911 (nrs. 39954-43320)
Stamboek 1911-1915 (nrs. 43321-46566)
Stamboek 1915-1918 (nrs. 46567-49846)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 49847-53217)

3e Regiment Vesting Artillerie
Klapper 1852-1880
Stamboek 1852-1858 (nrs. 1-3356)
Stamboek 1858-1869 (nrs. 3357-7357)
Stamboek 1869-1877 (nrs. 7358-11239)
Stamboek 1877-1882 (nrs. 11240-11640)
Stamboek 1883-1890 (nrs. 2498-5518)
Stamboek 1891-1894 (nrs. 5519-7295)

3e Regiment Vesting Artillerie
Nieuwe stamboeken en inschrijvingen; vanuit de 3e Afdeling Vesting Artillerie.
Klapper 1873-1924
Stamboek 1878-1883 (nrs. 1-2833)
Stamboek 1883-1892 (nrs. 2834-6230)
Stamboek 1892-1898 (nrs. 6231-8628)
Stamboek 1898-1903 (nrs. 8629-10998)
Stamboek 1903-1910 (nrs. 10999-14379)
Stamboek 1910-1913 (nrs. 14380-16655)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 16656-19895)
Stamboek 1914-1918 (nrs. 19896-23379)
Stamboek 1918-1920 (nrs. 23380-26798)
Stamboek 1920-1922 (nrs. 26799-28242)

4e Regiment Vesting Artillerie
Klapper 1878-1891
Stamboek 1878-1885 (nrs. 1-3592)
Stamboek 1886-1893 (nrs. 3593-7394)
Stamboek 1893-1898 (nrs. 7495-9433)

4e Regiment Vesting Artillerie
Nieuwe stamboeken en inschrijvingen; vanuit de 4e Afdeling Vesting Artillerie.
Klapper 1878-1922
Stamboek 1878-1887 (nrs. 1-4229)
Stamboek 1878-1889 (nrs. 1187-5361)
Stamboek 1889-1894 (nrs. 5362-7625)
Stamboek 1894-1903 (nrs. 7626-11054)
Stamboek 1903-1909 (nrs. 11055-14604)
Stamboek 1909-1914 (nrs. 14605-17969)
Stamboek 1914-1918 (nrs. 17970-20288)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 20289-23306)
 
 

Bataljon Inn und Kniphausen No. 37
 
Bataljon Inn und Kniphausen No. 37
Stamboek 1815 (nrs. 1-80)
 
 

Bataljon Pontonniers, Mineurs en Sappeurs
 
Bataljon Pontonniers, Mineurs en Sappeurs
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1814-1821
Klapper 1814-1924
Stamboek 1814-1832 (nrs. 1-2807)
Stamboek 1832-1840 (nrs. 2808-4182)

Stamboek 1814-1821 (nrs. 1-1206)
Stamboek 1821-1835 (nrs. 1207-3396)
Stamboek 1835-1854 (nrs. 3397-5741)
Stamboek 1854-1868 (nrs. 5742-7590)
Stamboek 1868-1878 (nrs. 7591-9875)
Stamboek 1878-1882 (nrs. 9876-11019)
 
 

Compagnie Hospitaal Soldaten
 
Compagnie Hospitaal Soldaten
Klapper 1831-1839
Stamboek 1831-1839 (nrs. 1-218)

1e Compagnie Hospitaal Soldaten
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1869-1893
Klapper 1884-1924
Stamboek 1869-1891 (nrs. 1-958)

Stamboek 1869-1893 (nrs. 1-1107)
Stamboek 1893-1916 (nrs. 1108-3835)
Stamboek 1916-1919 (nrs. 3836-5436)
Stamboek 1919-1923 (nrs. 5437-6668)

2e Compagnie Hospitaal Soldaten (Utrecht)
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1869-1884
Klapper 1913-1917
Klapper 1917-1924
Stamboek 1869-1891 (nrs. 1-953)

Stamboek 1869-1913 (nrs. 1-2905)
Stamboek 1913-1924 (nrs. 2906-5461)

3e Compagnie Hospitaal Soldaten
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1881-1917
Klapper 1892-1922
Stamboek 1881-1890 (nrs. 1-520)

Stamboek 1881-1892 (nrs. 1-587)
Stamboek 1892-1918 (nrs. 588-3500)

4e Compagnie Hospitaal Soldaten
Klapper 1905-1924
Stamboek 1905-1917 (nrs. 1-2080)
Stamboek 1917-1924 (nrs. 2081-3747)
Corveeërs 1909 (nr. 1)
 
 

Compagnie Intendance Troepen
 
Compagnie Intendance Troepen
Voorheen Compagnie Administratie Troepen.
Klapper 1905-1924
Klapper 1905-1924
Stamboek 1913 (nr. 1)
Stamboek 1905-1924 (nrs. 1-2123)
 
 

Depot Afdeling Motordienst
 
Depot Afdeling Motordienst
Klapper 1916-1924
Stamboek 1916-1924 (nrs. 1-1471)
 
 

Depot der Landmacht
 
Depot der Landmacht
Klapper 1815-1843
Stamboek 1815-1822 (nrs. 1-2045)
Stamboek 1822-1824 (nrs. 2046-5745)
Stamboek 1824-1826 (nrs. 5746-8625)
Stamboek 1826-1827 (nrs. 8626-12472)
Stamboek 1827 (nrs. 12473-15503)
Stamboek 1828 (nrs. 15504-18325)
Stamboek 1828-1829 (nrs. 18326-21515)
Stamboek 1829-1830 (nrs. 21516-24791)
Stamboek 1830-1832 (nrs. 24792-27975)
Stamboek 1832-1835 (nrs. 27976-30502)
Stamboek 1835-1836 (nrs. 30503-33884)
Stamboek 1836-1837 (nrs. 33885-37583)
Stamboek 1838-1839 (nrs. 37584-40097)
Stamboek 1839-1841 (nrs. 40098-43040)
Stamboek 1842-1843 (nrs. 43041-46509)
 
 

Divisie Pontonniers
 
Divisie Pontonniers
Klapper 1821-1832
Klapper 1832-1922
Stamboek 1821-1832 (nrs. 1-365)
Stamboek 1832-1880 (nrs. 366-2645)
Stamboek 1880-1900 (nrs. 2646-4866)
Stamboek 1900-1922 (nrs. 4867-7772)
Corveeërs 1900-1914 (nrs. 1-7)
 
 

Eskadron Ordonnansen
 
Eskadron Ordonnansen
Gevormd uit het 4e Eskadron van het opgeheven 1e Regiment Huzaren.
Stamboek 1881-1898 (nrs. 1-874)
 
 

Garnizoens Bataljon
 
1e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Den Haag
Klapper 1814-1829
Stamboek 1814-1829 (nrs. 1-800)
Stamboek 1823-1829 (nrs. 571-801; idem en extra)

2e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Den Haag (Woerden)
Klapper 1814-1829
Stamboek 1814-1829 (nrs. 1-489)

3e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Den Haag (Delfszijl)
Klapper 1814-1829
Stamboek 1814-1829 (nrs. 1-499)

4e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Breskens
Klapper 1814-1822
Stamboek 1814-1822 (nrs. 1-415)

4e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Breskens
Klapper 1814-1829
Stamboek 1814-1829 (nrs. 1-359)

5e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Coevorden
Klapper 1815-1819
Stamboek 1815-1819 (nrs. 1-307)

5e Garnizoens Artillerie Compagnie Hellevoetsluis
Klapper 1822-1840
Stamboek 1822-1833 (nrs. 1-333)
Stamboek 1833-1840 (nrs. 334-606)

6e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Axel
Klapper 1814-1816
Klapper 1816-1822
Stamboek 1814-1822 (Officieren)
Stamboek 1814-1816 (nrs. 1-156)
Stamboek 1816-1822 (nrs. 1-287)

7e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Veere en Bath
Klapper 1814-1829
Stamboek 1814-1829 (nrs. 1-359)

8e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Sluis
Klapper 1814-1818
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-245)

9e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Sas van Gent, Hulst en Philippine
Klapper 1814-1818
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-251)

10e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 Den Helder en Texel (?)
Klapper 1814-1818
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-291)

11e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 (plaats onbekend)
Klapper 1816-1822
Stamboek 1816-1822 (nrs. 1-283)

12e Compagnie Garnizoens Bataljon No. 34 (plaats onbekend)
Klapper 1816-1818
Stamboek 1816-1818 (nrs. 1-185)

Garnizoens Bataljon van Luxemburg No. 35
Klapper 1819-1822
Stamboek 1819-1822 (nrs. 1-1110)
 
 

Garnizoens Troepen
 
Garnizoens Troepen Hoorn en Brielle
Klapper 1829-1842
Stamboek 1829-1842 (nrs. 1-691)

Garnizoens Troepen Amsterdam
Klapper 1829-1843
Stamboek 1829-1843 (nrs. 1-1459)

Garnizoens Troepen Veere/Nieuwpoort
Klapper 1829-1841
Stamboek 1829-1841 (nrs. 1-242)

Garnizoens Troepen Loevestein/Vilvoorde en Heusden
Klapper 1829-1841
Stamboek 1829-1841 (nrs. 1-396)

Artillerie Garnizoens Troepen Hellevoetsluis
Stamboek 1822-1841 (nrs. 1-608)
 
 

Huzaren
 
Depot Huzaren
Regiment Huzaren
 
 

Depot Huzaren
 
1e Depot Huzaren
Cavalerie-Paardendepot te Haarlem
Klapper 1905-1924
Stamboek 1905-1924 (nrs. 1-813)

2e Depot Huzaren
Stamboek 1905-1922 (nrs. 1-830)
 
 

Regiment Huzaren
 
Regiment Huzaren No. 8
Klapper 1814-1829
Stamboek 1814-1821 (nrs. 1-2440)
Stamboek 1822-1830 (nrs. 2441-3792)

1e Regiment Huzaren
Klapper 1815-1881
Klapper 1905-1924
Stamboek 1840-1858 (nrs. 4119-7290)
Stamboek 1858-1875 (nrs. 7291-10518)
Stamboek 1875-1881 (nrs. 10519-11734)

Stamboek 1905-1908 (nrs. 1-1045)
Stamboek 1908-1917 (nrs. 1046-4294)
Stamboek 1917-1923 (nrs. 4295-7476)
Stamboek 1923-1924 (nrs. 7477-8434)

2e Regiment Huzaren (en Dragonders)
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1821-1869
Klapper 1851-1924
Stamboek 1844-1862 (nrs. 5614-8371)
Stamboek 1862-1877 (nrs. 8372-11709)
Stamboek 1877-1887 (nrs. 11710-14566)
Stamboek 1887-1895 (nrs. 14567-16916)

Stamboek 1851-1869 (nrs. 6769-9857)
Stamboek 1869-1882 (nrs. 9858-13193)
Stamboek 1882-1891 (nrs. 13194-15407)
Stamboek 1891-1898 (nrs. 15408-17599)
Stamboek 1898-1905 (nrs. 17600-19758)
Stamboek 1905-1911 (nrs. 19759-21990)
Stamboek 1911-1918 (nrs. 21991-24248)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 24249-26458)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 26459-27698)

3e Regiment Huzaren
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1821-1887
Klapper 1860-1890
Stamboek 1843-1862 (nrs. 6073-9058)
Stamboek 1862-1877 (nrs. 9059-12322)
Stamboek 1877-1889 (nrs. 12323-15892)
Stamboek 1889-1894 (nrs. 15893-17705)

Stamboek 1869-1879 (nrs. 10479-12726)
Stamboek 1879-1890 (nrs. 12727-13841)
Stamboek nummers 13842-16099 ontbreekt. Zie daarvoor het eerste deel.
Stamboek 1890-1897 (nrs. 16100-18327)
Stamboek 1897-1904 (nrs. 18328-20503)
Stamboek 1904-1913 (nrs. 20504-23818)
Stamboek 1913-1919 (nrs. 23819-26211)
Stamboek 1919-1922 (nrs. 26212-27572)
Suppletie 1922 (nrs. 1-5)

4e Regiment Huzaren
Klapper 1821-1893
Stamboek 1845-1866 (nrs. 5103-8181)
Stamboek 1866-1881 (nrs. 8182-11665)
Stamboek 1881-1893 (nrs. 11666-14953)
Stamboek 1893-1895 (nrs. 14954-15770)
 
 

Infanterie
 
Afdeling Infanterie
Infanterie Brigade
Infanterie van Linie
Regiment Infanterie
Reserve Bataljon Afdeling Infanterie
 
 

Afdeling Infanterie
 
1e Afdeling Infanterie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3272)
Stamboek 1814-1820 (nrs. 3273-6800)
Stamboek 1820-1821 (nrs. 6801-9135)
Stamboek 1822-1825 (nrs. 9136-12671)
Stamboek 1825-1828 (nrs. 12672-16057)
Stamboek 1829-1830 (nrs. 16058-18217)

2e Afdeling Infanterie
Zie het 2e Regiment Infanterie

3e Afdeling Infanterie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-2921)
Stamboek 1815-1818 (nrs. 2922-6025)
Stamboek 1818-1821 (nrs. 6026-8870)
Stamboek 1822-1825 (nrs. 8871-12269)
Stamboek 1825-1827 (nrs. 12270-15068)
Stamboek 1828-1830 (nrs. 15069-17882)

4e Afdeling Infanterie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3016)
Stamboek 1814-1819 (nrs. 3017-6258)
Stamboek 1819-1821 (nrs. 6259-9169)
Stamboek 1822-1824 (nrs. 9170-11806)
Stamboek 1824-1827 (nrs. 11807-14558)
Stamboek 1828-1830 (nrs. 14559-17480)

5e Afdeling Infanterie
Zie het 5e Regiment Infanterie

6e Afdeling Infanterie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3109)
Stamboek 1815-1817 (nrs. 3110-5982)
Stamboek 1817-1821 (nrs. 5983-8982)
Stamboek 1822-1825 (nrs. 8983-12422)
Stamboek 1825-1828 (nrs. 12423-15662)
Stamboek 1828-1830 (nrs. 15663-17666)

7e Afdeling Infanterie
Zie het 7e Regiment Infanterie

8e Afdeling Infanterie
Zie het 8e Regiment Infanterie

9e Afdeling Infanterie
Zie het 9e Regiment Infanterie

10e Afdeling Infanterie
Zie het 10e Regiment Infanterie

11e Afdeling Infanterie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3257)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 3258-6251)
Stamboek 1819-1821 (nrs. 6252-8513)
Stamboek 1821-1824 (nrs. 8514-11563)
Stamboek 1824-1827 (nrs. 11564-14646)
Stamboek 1828-1830 (nrs. 14647-17574)

12e Afdeling Infanterie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3040)
Stamboek 1814-1817 (nrs. 3041-5733)
Stamboek 1817-1821 (nrs. 5734-8792)
Stamboek 1822-1824 (nrs. 8793-11379)
Stamboek 1824-1827 (nrs. 11380-14375)
Stamboek 1828-1830 (nrs. 14376-17391)

13e Afdeling Infanterie
Zie het 3e Regiment Infanterie

14e Afdeling Infanterie
Zie het 4e Regiment Infanterie

15e Afdeling Infanterie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3461)
Stamboek 1815-1818 (nrs. 3462-5088)
Stamboek 1815-1820 (nrs. 5089-7254)
Stamboek 1820-1822 (nrs. 7255-10098)
Stamboek 1822-1826 (nrs. 10099-13499)
Stamboek 1826-1829 (nrs. 13500-16910)
Stamboek 1829-1830 (nrs. 16911-18236)

16e Afdeling Infanterie
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3314)
Stamboek 1815-1817 (nrs. 3315-6076)
Stamboek 1817-1821 (nrs. 6077-9199)
Stamboek 1822-1825 (nrs. 9200-12448)
Stamboek 1825-1828 (nrs. 12449-15598)
Stamboek 1829-1830 (nrs. 15599-17290)

17e Afdeling Infanterie
Zie het 6e Regiment Infanterie

18e Afdeling Infanterie
Klapper 1829-1839
Stamboek 1829 (nrs. 1-2616)
Stamboek 1830 (nrs. 2617-5400)
Stamboek 1830-1835 (nrs. 5401-8913)
Stamboek 1835-1839 (nrs. 8914-11463)
 
 

Infanterie Brigade
 
3e Infanterie Brigade
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-5; staf)

Staf 5e Infanterie Brigade
Klapper 1922-1924
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-7)

5e Infanterie Brigade
Klapper datum onbekend

6e Infanterie Brigade
Klapper 1922
Stamboek 1922 (nrs. 1-4)
 
 

Infanterie van Linie
 
1e Bataljon Oranje Nassau
Stamboek 1814-1815 (nrs. 1-1032)

2e Regiment Infanterie van Nassau
Klapper 1814-1820
Stamboek 1814 (nrs. 1-1170)
Stamboek 1814 (nrs. 1171-3750)
Stamboek 1814-1820 (nrs. 3751-6282)

1e Bataljon 5e Regiment Infanterie van Linie
Stamboek 1814-1815 (nrs. 1-1006)

2e Bataljon 5e Regiment Infanterie van Linie
Stamboek 1814-1815 (nrs. 1-988)

Bataljon Infanterie van Linie No. 1
Stamboek 1813-1814 (nrs. 1-647)

Bataljon Infanterie van Linie No. 2
Stamboek 1813-1818 (nrs. 1-1955)
(Bronbewerking nrs. 1-1547)

Bataljon Infanterie van Linie No. 4
Stamboek 1814 (nrs. 1-374)

Bataljon Infanterie van Linie No. 7
Klapper 1814
Stamboek 1814 (nrs. 1-609)
 
 

Regiment Infanterie
 
1e Regiment Infanterie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper deel 1-3
Klapper 1814-1839
Klapper 1840-1889
Klapper 1896-1918
Klapper 1919-1924
Stamboek 1814-1831 (nrs. 1-3120)
Stamboek 1831-1836 (nrs. 3121-6261)
Stamboek 1837-1839 (nrs. 6262-8767)
Stamboek 1840-1843 (nrs. 8768-12213)
Stamboek 1843-1845 (nrs. 12214-15339)
Stamboek 1845-1848 (nrs. 15340-18359)
Stamboek 1848-1851 (nrs. 18360-20847)
Stamboek 1851-1854 (nrs. 20848-23719)
Stamboek 1854-1857 (nrs. 23720-26900)
Stamboek 1857-1860 (nrs. 26901-30253)
Stamboek 1860-1864 (nrs. 30254-33646)
Stamboek 1864-1867 (nrs. 33647-36958)
Stamboek 1867-1870 (nrs. 36959-40397)
Stamboek 1870-1873 (nrs. 40398-43639)
Stamboek 1873-1876 (nrs. 43640-46940)
Stamboek 1876-1878 (nrs. 46941-49066)
Stamboek 1878-1881 (nrs. 49067-52469)
Stamboek 1881-1884 (nrs. 52470-55655)
Stamboek 1884-1887 (nrs. 55656-58822)
Stamboek 1887-1890 (nrs. 58823-61850)
Stamboek 1890-1892 (nrs. 61851-64359)
Stamboek 1892-1894 (nrs. 64360-67592)
Stamboek 1894-1897 (nrs. 67593-70899)
Stamboek 1897-1899 (nrs. 70900-73043)

Stamboek 1867-1869 (nrs. 36101-38550)
Stamboek 1869-1871 (nrs. 38551-40950)
Stamboek 1871-1873 (nrs. 40951-43350)
Stamboek 1873-1875 (nrs. 43351-45750)
Stamboek 1875-1877 (nrs. 45751-48150)
Stamboek 1877-1879 (nrs. 48151-50490)
Stamboek 1880-1882 (nrs. 50491-52850)
Stamboek 1882-1884 (nrs. 52851-55170)
Stamboek 1884-1886 (nrs. 55171-57415)
Stamboek 1886-1888 (nrs. 57416-59671)
Stamboek 1888-1890 (nrs. 59672-61952)
Stamboek 1890-1892 (nrs. 61953-64361 + enkele uittreksels)
Stamboek 1892-1893 (nrs. 64362-66622)
Stamboek 1893-1895 (nrs. 66623-68880)
Stamboek 1895-1898 (nrs. 68881-71154)
Stamboek 1898-1900 (nrs. 71155-73438)
Stamboek 1900-1902 (nrs. 73439-75713)
Stamboek 1902-1903 (nrs. 75714-77992)
Stamboek 1903-1904 (nrs. 77993-80188)
Stamboek 1904-1905 (nrs. 80189-82449)
Stamboek 1905-1907 (nrs. 82450-84720)
Stamboek 1907-1909 (nrs. 84721-86988)
Stamboek 1909 (nrs. 86989-89202)
Stamboek 1909-1911 (nrs. 89203-91498)
Stamboek 1911-1913 (nrs. 91499-93785)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 93786-95842)
Stamboek 1914-1917 (nrs. 95843-98081)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 98082-100000)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 1-2289)
Stamboek 1921-1924 (nrs. 2290-4514)

2e Regiment Infanterie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1813-1839
Klapper 1840-1890
Klapper 1848-1904
Klapper 1907-1923
Stamboek 1813-1818 (nrs. 1-2008)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 2009-5449)
Stamboek 1814-1820 (nrs. 5450-8203)
Stamboek 1820-1823 (nrs. 8204-11074)
Stamboek 1823-1826 (nrs. 11075-14655)
Stamboek 1826-1829 (nrs. 14656-17843)
Stamboek 1830-1831 (nrs. 17844-20345)
Stamboek 1831-1833 (nrs. 20346-23385)
Stamboek 1834-1837 (nrs. 23386-26217)
Stamboek 1837-1840 (nrs. 26218-28701)
Stamboek 1841-1843 (nrs. 28702-31222)
Stamboek 1843-1845 (nrs. 31223-34452)
Stamboek 1845-1848 (nrs. 34453-37713)
Stamboek 1848-1851 (nrs. 37714-40317)
Stamboek 1851-1854 (nrs. 40318-43251)
Stamboek 1854-1857 (nrs. 43252-46387)
Stamboek 1857-1860 (nrs. 46388-49688)
Stamboek 1860-1864 (nrs. 49689-53315)
Stamboek 1864-1867 (nrs. 53316-56571)
Stamboek 1867-1870 (nrs. 56572-59852)
Stamboek 1870-1873 (nrs. 59853-62845)
Stamboek 1873-1876 (nrs. 62846-65989)
Stamboek 1876-1879 (nrs. 65990-69189)
Stamboek 1879-1882 (nrs. 69190-72123)
Stamboek 1883-1885 (nrs. 72124-75132)
Stamboek 1885-1888 (nrs. 75133-78279)
Stamboek 1888-1891 (nrs. 78280-81259)
Stamboek 1891-1893 (nrs. 81260-84085)
Stamboek 1893-1896 (nrs. 84086-87128)
Stamboek 1896-1899 (nrs. 87129-90279)

Stamboek 1865-1868 (nrs. 53533-56952)
Stamboeken 1869-1873 niet geïndexeerd; zie voor de ontbrekende jaren het eerste gedeelte.
Stamboek 1874-1877 (nrs. 63801-66091)
Stamboek 1877-1879 (nrs. 66092-68393)
Stamboek 1879-1881 (nrs. 68394-70684)
Stamboek 1881-1883 (nrs. 70685-72973)
Stamboek 1883-1886 (nrs. 72974-75256)
Stamboek 1886-1888 (nrs. 75257-77542)
Stamboek 1888-1890 (nrs. 77543-79822)
Stamboek 1890-1892 (nrs. 79823-82046)
Stamboek 1892-1893 (nrs. 82047-84307)
Stamboek 1894-1896 (nrs. 84308-86631)
Stamboek 1896-1898 (nrs. 86632-89018)
Stamboek 1898-1900 (nrs. 89019-91376)
Stamboek 1900-1903 (nrs. 91377-93703)
Stamboek 1903-1904 (nrs. 93704-96003)
Stamboek 1904-1905 (nrs. 96004-98261)
Stamboek 1905-1906 (nrs. 98262-10000)
Stamboek 1906-1907 (nrs. 1-535)
Stamboek 1907-1909 (nrs. 536-2818)
Stamboek 1909-1911 (nrs. 2819-6235)
Stamboek 1911-1913 (nrs. 6236-8511)
Stamboek 1913-1915 (nrs. 8512-10711)
Stamboek 1915-1918 (nrs. 10712-14070)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 14071-16253)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 16254-17890)

3e Regiment Infanterie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1813-1839
Klapper 1840-1890
Klapper 1879-1924 (Jaartallen niet correct).
Stamboek 1813-1818 (nrs. 1-3376)
Stamboek 1816-1817 (nrs. 3377-6240)
Stamboek 1817-1821 (nrs. 6241-9324)
Stamboek 1822-1824 (nrs. 9325-11984)
Stamboek 1824-1827 (nrs. 11985-14915)
Stamboek 1828-1830 (nrs. 14916-17873)
Stamboek 1830-1832 (nrs. 17874-20587)
Stamboek 1832-1835 (nrs. 20588-23413)
Stamboek 1836-1839 (nrs. 23414-26714)
Stamboek 1839-1842 (nrs. 26715-29062)
Stamboek 1842-1843 (nrs. 29063-31821)
Stamboek 1844-1845 (nrs. 31822-34050)
Stamboek 1845-1848 (nrs. 34051-37327)
Stamboek 1848-1852 (nrs. 37328-40421)
Stamboek 1852-1854 (nrs. 40422-43012)
Stamboek 1854-1857 (nrs. 43013-46194)
Stamboek 1857-1860 (nrs. 46195-49581)
Stamboek 1860-1863 (nrs. 49582-51894)
Stamboek 1863-1866 (nrs. 51895-55067)
Stamboek 1866-1869 (nrs. 55068-58262)
Stamboek 1869-1872 (nrs. 58263-61421)
Stamboek 1872-1875 (nrs. 61422-64488)
Stamboek 1875-1878 (nrs. 64489-67497)
Stamboek 1878-1881 (nrs. 67498-70498)
Stamboek 1881-1884 (nrs. 70499-73382)
Stamboek 1884-1887 (nrs. 73383-76442)
Stamboek 1887-1890 (nrs. 76443-79651)
Stamboek 1890-1893 (nrs. 79652-83008)
Stamboek 1893-1896 (nrs. 83009-86545)
Stamboek 1896-1899 (nrs. 86546-89677)

Stamboek 1879-1882 (nrs. 68486-70765)
Stamboek 1882-1884 (nrs. 70766-73050)
Stamboek 1884-1886 (nrs. 73051-75338)
Stamboek 1886-1889 (nrs. 75339-77609)
Stamboek 1889-1891 (nrs. 77610-79885)
Stamboek 1891-1892 (nrs. 79886-82138)
Stamboek 1892-1894 (nrs. 82139-84400)
Stamboek 1894-1896 (nrs. 84401-86674)
Stamboek 1896-1899 (nrs. 86675-88946)
Stamboek 1899-1901 (nrs. 88947-91174)
Stamboek 1901-1903 (nrs. 91175-93416)
Stamboek 1903-1904 (nrs. 93417-95672)
Stamboek 1904-1906 (nrs. 95673-97944)
Stamboek 1906-1907 (nrs. 97945-100000)
Stamboek 1907 (nrs. 1-193)
Stamboek 1907-1909 (nrs. 194-2422)
Stamboek 1909-1911 (nrs. 2423-4628)
Stamboek 1911-1912 (nrs. 4629-6840)
Stamboek 1912-1914 (nrs. 6841-9054)
Stamboek 1914-1915 (nrs. 9055-10141)
Stamboek 1915-1917 nrs. 10142-11199)
Stamboek 1917 (nrs. 11200-12279)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 12280-13390)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 13391-15565)
Stamboek 1921-1924 (nrs. 15566-17075)

4e Regiment Infanterie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1821-1839
Klapper 1841-1889
Klapper 1845-1850
Klapper nummers 42944-49353
Klapper 1862-1889
Klapper 1890-1915
Klapper 1916-1924
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-2220)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 2221-5389)
Stamboek 1814-1820 (nrs. 5390-8179)
Stamboek 1820-1823 (nrs. 8180-10625)
Stamboek 1823-1826 (nrs. 10626-12789)
Stamboek 1825-1827 (nrs. 12790-15285)
Stamboek 1828-1831 (nrs. 15286-18582)
Stamboek 1831 (nrs. 18583-20701)
Stamboek 1832-1835 (nrs. 20702-23291)
Stamboek 1835-1839 (nrs. 23292-25628)
Stamboek 1839-1842 (nrs. 25629-28813)
Stamboek 1842-1843 (nrs. 28814-30867)
Stamboek 1843-1845 (nrs. 30868-33070)
Stamboek 1845-1848 (nrs. 33071-36219)
Stamboek 1848-1852 (nrs. 36220-39117)
Stamboek 1852-1854 (nrs. 39118-41802)
Stamboek 1854-1857 (nrs. 41803-44812)
Stamboek 1857-1860 (nrs. 44813-48120)
Stamboek 1860-1863 (nrs. 48121-50662)
Stamboek 1863-1866 (nrs. 50663-53873)
Stamboek 1866-1869 (nrs. 53874-56924)
Stamboek 1869-1872 (nrs. 56925-60185)
Stamboek 1872-1875 (nrs. 60186-53519)
Stamboek 1875-1877 (nrs. 63520-65680)
Stamboek 1877-1880 (nrs. 65681-68938)
Stamboek 1880-1882 (nrs. 68939-71160)
Stamboek 1882-1885 (nrs. 71161-74432)
Stamboek 1885-1888 (nrs. 74433-77617)
Stamboek 1888-1891 (nrs. 77618-80870)
Stamboek 1891-1892 (nrs. 80871-83196)
Stamboek 1892-1894 (nrs. 83197-85711)
Stamboek 1894-1896 (nrs. 85712-88380)
Stamboek 1896-1898 (nrs. 88381-90695)
Stamboek 1898-1899 (nrs. 90696-91808)

Stamboek 1859-1860 (nrs. 45988-48174)
Stamboek 1861-1863 (nrs. 48175-50802)
Stamboek 1864-1866 (nrs. 50803-53935)
Stamboek 1867-1869 (nrs. 53936-56965)
Stamboek 1870-1871 (nrs. 56966-59231)
Stamboek 1872-1873 (nrs. 59232-61574)
Stamboek 1874-1875 (nrs. 61575-63656)
Stamboek 1876-1877 (nrs. 63657-65820)
Stamboek 1878-1880 (nrs. 65821-69128)
Stamboek 1881-1883 (nrs. 69129-71403)
Stamboek 1883-1885 (nrs. 71404-73651)
Stamboek 1885-1887 (nrs. 73652-75923)
Stamboek 1887-1889 (nrs. 75924-78184)
Stamboek 1889-1891 (nrs. 78185-80446)
Stamboek 1891-1892 (nrs. 80447-82746)
Stamboek 1892-1894 (nrs. 82747-84989)
Stamboek 1894-1895 (nrs. 84990-87243)
Stamboek 1895-1897 (nrs. 87244-89486)
Stamboek 1897-1899 (nrs. 89487-91728)
Stamboek 1899-1901 (nrs. 91729-93960)
Stamboek 1901-1903 (nrs. 93961-96168)
Stamboek 1903-1904 (nrs. 96169-98424)
Stamboek 1904-1906 (nrs. 98425-100000)
Stamboek 1906 (nrs. 1-667)
Stamboek 1906-1908 (nrs. 668-2909)
Stamboek 1908-1909 (nrs. 2910-5156)
Stamboek 1909-1911 (nrs. 5157-7370)
Stamboek 1911-1913 (nrs. 7371-9541)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 9542-11738)
Stamboek 1914-1917 (nrs. 11739-13855)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 13856-16167)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 16168-18256)
Stamboek 1921-1924 (nrs. 18257-20146)

5e Regiment Infanterie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1814-1839
Klapper 1840-1890
Klapper 1864-1924
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3538)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 3539-6305)
Stamboek 1817-1821 (nrs. 6306-9293)
Stamboek 1822-1826 (nrs. 9294-12990)
Stamboek 1826-1828 (nrs. 12991-16026)
Stamboek 1829-1830 (nrs. 16027-19033)
Stamboek 1831-1833 (nrs. 19034-21631)
Stamboek 1833-1836 (nrs. 21632-24590)
Stamboek 1837-1840 (nrs. 24591-27585)
Stamboek 1840-1842 (nrs. 27586-29962)
Stamboek 1843 (nrs. 29963-31892)
Stamboek 1844-1845 (nrs. 31893-34218)
Stamboek 1845-1848 (nrs. 34219-37408)
Stamboek 1848-1852 (nrs. 37409-40164)
Stamboek 1852-1855 (nrs. 40165-43171)
Stamboek 1855-1857 (nrs. 43172-45278)
Stamboek 1857-1859 (nrs. 45279-47517)
Stamboek 1859-1861 (nrs. 47518-50582)
Stamboek 1861-1865 (nrs. 50583-53908)
Stamboek 1865-1868 (nrs. 53909-57050)
Stamboek 1868-1871 (nrs. 57051-60330)
Stamboek 1871-1874 (nrs. 60331-63481)
Stamboek 1874-1877 (nrs. 63482-66594)
Stamboek 1877-1880 (nrs. 66595-69739)
Stamboek 1880-1883 (nrs. 69740-72768)
Stamboek 1883-1886 (nrs. 72769-75930)
Stamboek 1886-1888 (nrs. 75931-77979)
Stamboek 1888-1891 (nrs. 77980-81081)
Stamboek 1891-1892 (nrs. 81082-83765)
Stamboek 1892-1894 (nrs. 83766-86971)
Stamboek 1894-1897 (nrs. 86972-90181)
Stamboek 1897-1899 (nrs. 90182-92476)

Stamboek 1864-1866 (nrs. 51967-55042)
Stamboek 1866-1870 (nrs. 55043-58365)
Stamboek 1870-1873 (nrs. 58366-61691)
Stamboek 1873-1875 (nrs. 61692-64545)
Stamboek 1875-1878 (nrs. 64546-67404)
Stamboek 1878-1881 (nrs. 67405-70260)
Stamboek 1881-1884 (nrs. 70261-73498)
Stamboek 1884-1886 (nrs. 73499-75774)
Stamboek 1886-1888 (nrs. 75775-78050)
Stamboek 1888-1891 (nrs. 78051-80370)
Stamboek 1891-1892 (nrs. 80371-82655)
Stamboek 1892-1893 (nrs. 82656-84927)
Stamboek 1893-1894 (nrs. 84928-87224)
Stamboek 1894-1897 (nrs. 87225-89500)
Stamboek 1897-1899 (nrs. 89501-91728)
Stamboek 1899-1901 (nrs. 91729-93959)
Stamboek 1901-1903 (nrs. 93960-96196)
Stamboek 1903-1904 (nrs. 96197-98455)
Stamboek 1904-1906 (nrs. 98456-100000)
Stamboek 1904-1906 (nrs. 1-694)
Stamboek 1906-1908 (nrs. 695-2919)
Stamboek 1908-1910 (nrs. 2920-5156)
Stamboek 1910-1911 (nrs. 5157-7368)
Stamboek 1911-1914 (nrs. 7369-10714)
Stamboek 1914-1916 (nrs. 10715-12870)
Stamboek 1916-1918 (nrs. 12871-15106)
Stamboek 1918-1920 (nrs. 15107-17317)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 17318-20359)

6e Regiment Infanterie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1814-1839
Klapper 1840-1889
Klapper 1870-1924
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-3440)
Stamboek 1815-1818 (nrs. 3441-6553)
Stamboek 1818-1823 (nrs. 6554-10478)
Stamboek 1823-1826 (nrs. 10479-13959)
Stamboek 1826-1829 (nrs. 13960-17502)
Stamboek 1830-1831 (nrs. 17503-20061)
Stamboek 1831-1833 (nrs. 20062-22696)
Stamboek 1834-1839 (nrs. 22697-26171)
Stamboek 1839-1842 (nrs. 26172-29113)
Stamboek 1842-1843 (nrs. 29114-31979)
Stamboek 1844-1845 (nrs. 31980-34201)
Stamboek 1845-1848 (nrs. 34202-37473)
Stamboek 1848-1853 (nrs. 37474-41323)
Stamboek 1853-1855 (nrs. 41324-44223)
Stamboek 1855-1858 (nrs. 44224-47490)
Stamboek 1858-1861 (nrs. 47491-50887)
Stamboek 1861-1865 (nrs. 50888-54107)
Stamboek 1865-1868 (nrs. 54108-57197)
Stamboek 1868-1871 (nrs. 57198-60483)
Stamboek 1871-1874 (nrs. 60484-63580)
Stamboek 1874-1877 (nrs. 63581-66563)
Stamboek 1877-1881 (nrs. 66564-70650)
Stamboek 1881-1884 (nrs. 70651-73709)
Stamboek 1884-1888 (nrs. 73710-77716)
Stamboek 1888-1891 (nrs. 77717-80764)
Stamboek 1891-1893 (nrs. 80765-84645)
Stamboek 1893-1895 (nrs. 84646-88000)
Stamboek 1896-1899 (nrs. 88001-91003)
Corveeërs 1900-1915 (nrs. 1-20)

Stamboek 1879-1881 (nrs. 68101-70384)
Stamboek 1881-1883 (nrs. 70385-72665)
Stamboek 1883-1886 (nrs. 72666-74950)
Stamboek 1886-1888 (nrs. 74951-77237)
Stamboek 1888-1890 (nrs. 77238-79513)
Stamboek 1890-1892 (nrs. 79514-81684)
Stamboek 1892-1893 (nrs. 81685-83962)
Stamboek 1893-1895 (nrs. 83963-86202)
Stamboek 1895-1897 (nrs. 86203-88459)
Stamboek 1897-1899 (nrs. 88460-90719)
Stamboek 1899-1901 (nrs. 90720-93002)
Stamboek 1901-1903 (nrs. 93003-95281)
Stamboek 1903-1905 (nrs. 95282-97562)
Stamboek 1905-1906 (nrs. 97563-99850)
Stamboek 1906-1907 (nrs. 99851-100000)
Stamboek 1907-1908 (nrs. 1-2141)
Stamboek 1908-1910 (nrs. 2142-4417)
Stamboek 1910-1911 (nrs. 4418-6702)
Stamboek 1911-1913 (nrs. 6703-8999)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 9000-10134)
Stamboek 1914-1915 (nrs. 10135-11271)
Stamboek 1915-1916 (nrs. 11272-12418)
Stamboek 1916-1917 (nrs. 12419-13554)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 13555-14685)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 14686-16911)
Stamboek 1921-1923 (nrs. 16912-19157)
Stamboek 1924 (nrs. 19158-19547)

7e Regiment Infanterie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1814-1839
Klapper 1819-1856
Klapper 1840-1889
Klapper 1857-1940
Klapper 1891-1924
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-1976)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1977-5377)
Stamboek 1814-1820 (nrs. 5378-8232)
Stamboek 1820-1823 (nrs. 8233-10542)
Stamboek 1823-1826 (nrs. 10543-14040)
Stamboek 1826-1829 (nrs. 14041-17057)
Stamboek 1830-1832 (nrs. 17058-20394)
Stamboek 1832-1835 (nrs. 20395-23071)
Stamboek 1836-1839 (nrs. 23072-26236)
Stamboek 1839-1842 (nrs. 26237-28781)
Stamboek 1842-1843 (nrs. 28782-31424)
Stamboek 1843-1845 (nrs. 31425-34676)
Stamboek 1845-1848 (nrs. 34677-37806)
Stamboek 1848-1853 (nrs. 37807-41621)
Stamboek 1853-1855 (nrs. 41622-44679)
Stamboek 1855-1858 (nrs. 44680-47745)
Stamboek 1858-1861 (nrs. 47746-51293)
Stamboek 1861-1865 (nrs. 51294-54790)
Stamboek 1865-1868 (nrs. 54791-58105)
Stamboek 1868-1871 (nrs. 58106-60970)
Stamboek 1871-1874 (nrs. 60971-64222)
Stamboek 1874-1877 (nrs. 64223-67105)
Stamboek 1877-1880 (nrs. 67106-70242)
Stamboek 1880-1883 (nrs. 70243-73351)
Stamboek 1883-1886 (nrs. 73352-76871)
Stamboek 1886-1889 (nrs. 76872-80114)
Stamboek 1889-1892 (nrs. 80115-83339)
Stamboek 1892-1894 (nrs. 83340-86816)
Stamboek 1894-1896 (nrs. 86817-89379)
Stamboek 1896-1899 (nrs. 89380-92789)

Stamboek 1882-1884 (nrs. 71761-74536)
Stamboek 1884-1887 (nrs. 74537-77978)
Stamboek 1887-1890 (nrs. 77979-81405)
Stamboek 1890-1893 (nrs. 81406-84820)
Stamboek 1893-1895 (nrs. 84821-88240)
Stamboek 1895-1898 (nrs. 88241-91650)
Stamboek 1898-1900 (nrs. 91651-93925)
Stamboek 1900-1902 (nrs. 93926-96196)
Stamboek 1902-1904 (nrs. 96197-98417)
Stamboek 1904-1905 (nrs. 98418-100000)
Stamboek 1905-1906 (nrs. 1-1708)
Stamboek 1906-1908 (nrs. 1709-5140)
Stamboek 1908-1911 (nrs. 5141-8554)
Stamboek 1911-1913 (nrs. 8555-11992)
Stamboek 1913-1916 (nrs. 11993-15409)
Stamboek 1916-1918 (nrs. 15410-18772)
Stamboek 1918-1923 (nrs. 18773-22071)
Stamboek 1923-1924 (nrs. 22072-22988)

8e Regiment Infanterie
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1814-1839
Klapper 1840-1889
Klapper 1846-1891
Klapper 1892-1924
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-2045)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 2046-3857)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 3858-5641)
Stamboek 1814-1820 (nrs. 5642-8047)
Stamboek 1820-1822 (nrs. 8048-11035)
Stamboek 1823-1826 (nrs. 11036-13889)
Stamboek 1826-1829 (nrs. 13890-17566)
Stamboek 1830 (nrs. 17567-20003)
Stamboek 1831-1833 (nrs. 20004-23239)
Stamboek 1834-1836 (nrs. 23240-26429)
Stamboek 1836-1839 (nrs. 26430-29170)
Stamboek 1839-1843 (nrs. 29171-32984)
Stamboek 1843-1845 (nrs. 32985-35295)
Stamboek 1845-1847(nrs. 35296-38497)
Stamboek 1847-1851 (nrs. 38498-41642)
Stamboek 1851-1855 (nrs. 41643-45376)
Stamboek 1855-1858 (nrs. 45377-48493)
Stamboek 1858-1861 (nrs. 48494-52162)
Stamboek 1861-1865 (nrs. 52163-56174)
Stamboek 1865-1868 (nrs. 56175-59483)
Stamboek 1868-1871 (nrs. 59484-62890)
Stamboek 1871-1874 (nrs. 62891-66118)
Stamboek 1874-1877 (nrs. 66119-69655)
Stamboek 1877-1880 (nrs. 69656-72809)
Stamboek 1880-1883 (nrs. 72810-75972)
Stamboek 1883-1887 (nrs. 75973-80155)
Stamboek 1887-1891 (nrs. 80156-84289)
Stamboek 1891-1893 (nrs. 84290-88057)
Stamboek 1893-1896 (nrs. 88058-91553)
Stamboek 1896-1899 (nrs. 91554-94928)

Stamboek 1848-1849 (nrs. 30617-39810)
Stamboek nummers 39811-41004 ontbreekt. Zie daarvoor het eerste deel.
Stamboek 1850-1851 (nrs. 41005-42210)
Stamboek 1851-1855 (nrs. 42211-45804)
Stamboek 1855-1857 (nrs. 45805-48192)
Stamboek 1857-1859 (nrs. 48193-50580)
Stamboek 1859-1862 (nrs. 50581-52944)
Stamboek 1862-1865 (nrs. 52945-55283)
Stamboek 1865-1868 (nrs. 55284-58733)
Stamboek 1868-1869 (nrs. 58734-59927)
Stamboek 1869-1871 (nrs. 59928-62300)
Stamboek 1871-1873 (nrs. 62301-64688)
Stamboek 1873-1875 (nrs. 64689-67028)
Stamboek 1875-1877 (nrs. 67029-69318)
Stamboek 1877-1879 (nrs. 69319-71610)
Stamboek 1879-1881 (nrs. 71611-73900)
Stamboek 1881-1884 (nrs. 73901-76185)
Stamboek 1884-1886 (nrs. 76186-78472)
Stamboek 1886-1888 (nrs. 78473-80726)
Stamboek 1888-1890 (nrs. 80727-82989)
Stamboek 1890-1892 (nrs. 82990-85236)
Stamboek 1892-1893 (nrs. 85237-87515)
Stamboek 1893-1895 (nrs. 87516-89720)
Stamboek 1895-1897 (nrs. 89721-91994)
Stamboek 1897-1899 (nrs. 91995-94271)
Stamboek 1899-1901 (nrs. 94272-96538)
Stamboek 1901-1903 (nrs. 96539-98822)
Stamboek 1903 (nrs. 98823-100000)
Stamboek 1903-1904 (nrs. 1-1080)
Stamboek 1904-1905 (nrs. 1081-3342)
Stamboek 1905-1906 (nrs. 3343-5603)
Stamboek 1906-1908 (nrs. 5604-7886)
Stamboek 1908-1909 (nrs. 7887-9026)
Stamboek 1909 (nrs. 9027-11256)
Stamboek 1909-1911 (nrs. 11257-13538)
Stamboek 1911-1913 (nrs. 13539-15815)
Stamboek 1913-1916 (nrs. 15816-19077)
Stamboek 1916-1918 (nrs. 19078-21281)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 21282-24423)
Stamboek 1921-1924 (nrs. 24424-26570)

9e Regiment Infanterie
Klapper 1814-1843
Klapper 1896-1924
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-1495)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1496-3268)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 3269-4925)
Stamboek 1814-1820 (nrs. 4926-7733)
Stamboek 1820-1823 (nrs. 7734-10716)
Stamboek 1823-1825 (nrs. 10717-13531)
Stamboek 1826-1828 (nrs. 13532-16524)
Stamboek 1829-1830 (nrs. 16525-20053)
Stamboek 1831-1833 (nrs. 20054-22963)
Stamboek 1834-1837 (nrs. 22964-26217)
Stamboek 1837-1840 (nrs. 26218-28825)
Stamboek 1841-1843 (nrs. 28826-31607)

Stamboek 1903 (nrs. 1-2225)
Stamboek 1903 (nrs. 2226-4309)
Stamboek 1903-1905 (nrs. 4310-6336)
Stamboek 1905-1906 (nrs. 6337-8607)
Stamboek 1906-1908 (nrs. 8608-10837)
Stamboek 1908-1909 (nrs. 10838-13070)
Stamboek 1909-1910 (nrs. 13071-15319)
Stamboek 1910-1912 (nrs. 15320-17543)
Stamboek 1912-1913 (nrs. 17544-19803)
Stamboek 1913-1917 (nrs. 19804-23135)
Stamboek 1917-1920 (nrs. 23136-26453)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 26454-28987)

10e Regiment Infanterie
Klapper 1813-1843
Klapper 1904-1924
Stamboek 1813-1818 (nrs. 1-2178)
Stamboek 1814-1818 (nrs. 2179-5181)
Stamboek 1814-1820 (nrs. 5182-7545)
Stamboek 1820-1821 (nrs. 7546-9852)
Stamboek 1822-1824 (nrs. 9853-12386)
Stamboek 1824-1827 (nrs. 12387-15537)
Stamboek 1827-1829 (nrs. 15538-17863)
Stamboek 1830-1831 (nrs. 17864-21248)
Stamboek 1831-1834 (nrs. 21249-24306)
Stamboek 1835-1838 (nrs. 24307-26864)
Stamboek 1838-1840 (nrs. 26865-29482)
Stamboek 1841-1843 (nrs. 29483-32083)

Stamboek 1904 (nrs. 1-2187)
Stamboek 1904 (nrs. 2188-5564)
Stamboek 1904-1905 (nrs. 5565-7608)
Stamboek 1905-1907 (nrs. 7609-9868)
Stamboek 1907-1909 (nrs. 9869-12146)
Stamboek 1909-1911 (nrs. 12147-14428)
Stamboek 1911-1912 (nrs. 14429-16722)
Stamboek 1912-1914 (nrs. 16723-18974; via de website niet in te zien)
Stamboek 1914-1917 (nrs. 18975-21283)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 21284-23567)
Stamboek 1918-1920 (nrs. 23568-25798)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 25799-27449)

11e Regiment Infanterie
Klapper 1905-1924
Stamboek 1905 (nrs. 1-3000)
Stamboek 1905 (nrs. 3001-5000)
Stamboek 1905-1907 (nrs. 5001-7000)
Stamboek 1907-1908 (nrs. 7001-10000)
Stamboek 1909-1911 (nrs. 10001-13000)
Stamboek 1911-1914 (nrs. 13001-16000)
Stamboek 1914-1917 (nrs. 16001-19000)
Stamboek 1917-1919 (nrs. 19001-22000)
Stamboek 1919-1924 (nrs. 22001-24975)

12e Regiment Infanterie
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913-1914 (nrs. 1-2292)
Stamboek 1914 (nrs. 2293-4578)
Stamboek 1914-1916 (nrs. 4579-6926)
Stamboek 1916-1918 (nrs. 6927-9252)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 9253-11551)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 11552-12659)

13e Regiment Infanterie
Klapper 1905-1924
Stamboek 1913 (nrs. 1-2268)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 2269-4525)
Stamboek 1914-1917 (nrs. 4526-7872)
Stamboek 1917-1919 (nrs. 7873-10036)
Stamboek 1919-1924 (nrs. 10037-13551)

14e Regiment Infanterie
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913-1914 (nrs. 1-2292)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 2293-4516)
Stamboek 1914-1917 (nrs. 4517-6720)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 6721-7822)
Stamboek 1918-1920 (nrs. 7823-10030)
Stamboek 1920-1922 (nrs. 10031-11149)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 11150-12674)

15e Regiment Infanterie
Klapper 1911-1924
Stamboek 1911-1913 (nrs. 1-2289)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 2290-4588)
Stamboek 1914-1916 (nrs. 4589-6785)
Stamboek 1916-1918 (nrs. 6786-9104)
Stamboek 1918-1920 (nrs. 9105-11313)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 11314-13214)

16e Regiment Infanterie
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913-1914 (nrs. 1-2289)
Stamboek 1914-1915 (nrs. 2290-5663)
Stamboek 1915-1917 (nrs. 5664-7895)
Stamboek 1917-1919 (nrs. 7896-10125)
Stamboek 1919-1924 (nrs. 10126-12677)

17e Regiment Infanterie
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913 (nrs. 1-1157)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 1158-4581)
Stamboek 1914-1918 (nrs. 4582-8031)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 8032-11400)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 11401-12821)

18e Regiment Infanterie
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913 (nrs. 1-2300)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 2301-4585)
Stamboek 1914-1917 (nrs. 4586-6871)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 6872-9148)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 9149-11381)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 11382-12827)

19e Regiment Infanterie
Klapper 1905-1924
Stamboek 1913-1914 (nrs. 1-2292)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 2293-4572)
Stamboek 1914-1916 (nrs. 4573-6793)
Stamboek 1916-1918 (nrs. 6794-9037)
Stamboek 1918-1920 (nrs. 9038-11220)
Stamboek 1920-1924 (nrs. 11221-13194)

20e Regiment Infanterie
Klapper 1903-1924
Stamboek 1913 (nrs. 1-3438)
Stamboek 1913-1917 (nrs. 3439-6701)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 6702-8894)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 8895-11122)
Stamboek 1921-1924 (nrs. 11123-13071)

21e Regiment Infanterie
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913 (nrs. 1-2150)
Stamboek 1913-1914 (nrs. 2151-4398)
Stamboek 1914-1917 (nrs. 4399-6612)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 6613-8895)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 8896-11142)
Stamboek 1921-1924 (nrs. 11143-12814)

22e Regiment Infanterie
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913 (nrs. 1-2000)
Stamboek 1913 (nrs. 2001-3000)
Stamboek 1913-1915 (nrs. 3001-5000)
Stamboek 1915-1917 (nrs. 5001-7000)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 7001-9000)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 9001-11000)
Stamboek 1921-1924 (nrs. 11001-12866)
 
 

Reserve Bataljon Afdeling Infanterie
 
Reserve Bataljon 1e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-111)

Reserve Bataljon 2e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-177)

Reserve Bataljon 3e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-150)

Reserve Bataljon 4e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-182)

Reserve Bataljon 5e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-187)

Reserve Bataljon 6e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-182)

Reserve Bataljon 9e Afdeling Infanterie
Stamboek 1819 (nrs. 1-184)

Reserve Bataljon 10e Afdeling Infanterie
Stamboek 1819 (nrs. 1-210)

Reserve Bataljon 11e Afdeling Infanterie
Stamboek 1819 (nrs. 1-180)

Reserve Bataljon 12e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-181)

Reserve Bataljon 13e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-182)

Reserve Bataljon 14e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-184)

Reserve Bataljon 15e Afdeling Infanterie
Klapper 1819
Stamboek 1819 (nrs. 1-181)

Reserve Bataljon 17e Afdeling Infanterie
Stamboek 1819 (nrs. 1-188)

Reserve Bataljon Infanterie (Afdeling onbekend)
Stamboek 1819 (nrs. 1-183)
 
 

Instructie Bataljon
 
Instructie Bataljon
Klapper 1851-1922
Stamboek 1850-1860 (nrs. 1-3937)
Stamboek 1860-1869 (nrs. 3938-7634)
Stamboek 1870-1880 (nrs. 7635-11081)
Stamboek 1880-1887 (nrs. 11082-13849)
Stamboek 1887-1897 (nrs. 13850-17415)
Stamboek 1901-1908 (nrs. 18321-20612)
Stamboek 1908-1922 (nrs. 20619-23567; linkerbladzijde van de nrs. 20613-20618)
 
 

Jagers
 
Bataljon Jagers
Jagers (diverse onderdelen)
Regiment Jagers
 
 

Bataljon Jagers
 
Bataljon Jagers No. 1
Stamboek 1813-1818 (nrs. 1-1557)

Bataljon Jagers No. 2
Stamboek 1813-1815 (nrs. 1-1023)

Bataljon Jagers No. 3
Stamboek 1814 (nrs. 1-548)

Bataljon Jagers No. 16
Stamboek 1813-1818 (nrs. 6-1496)

Bataljon Jagers No. 27
Klapper 1814-1818
Stamboek 1814-1818 (nrs. 1-1846)
 
 

Jagers (diverse onderdelen)
 
Korps Koninklijke Jagers
Klapper 1830-1835
Stamboek 1830-1835 (nrs. 1-385)

Compagnie Vrijwillige Jagers der Leidse Hogeschool
Klapper 1830-1833
Stamboek 1830-1833 (nrs. 1-414)

Groningse Jagers
Klapper 1831-1833
Stamboek 1831-1833 (nrs. 1-391)

Noord-Brabantse Jagers
Klapper 1831-1834
Stamboek 1831-1834 (nrs. 1-158)

Korps Noord-Hollandse Vrijwillige Jagers
Klapper 1831-1834
Stamboek 1831-1834 (nrs. 1-276)

Compagnie Vrijwillige Jagers Utrecht
Klapper 1830-1833
Stamboek 1830-1833 (nrs. 1-358)

Korps Vrijwillige Jagers te Paard (4e district Zeeland)
Stamboek 1831-1835 (nrs. 1-54)

Korps Jagers van Dam
Klapper 1830-1837
Stamboek 1830-1837 (nrs. 1-433)

Korps Jagers van Cleerens
Klapper 1831-1839
Stamboek 1831-1839 (nrs. 1-3076)

Detachement Cavalerie Korps Jagers van Cleerens
Stamboek 1832-1839 (nrs. 1-115)
 
 

Regiment Jagers
 
Regiment Jagers
Klapper 1829-1842
Stamboek 1830-1838 (nrs. 8527-11106)
Stamboek 1839-1840 (nrs. 11107-14604)
Stamboek 1835-1844 (nrs. 14605-16709)

Regiment Jagers
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913-1915 (nrs. 4194-6427)
Stamboek 1915-1917 (nrs. 6428-8716)
Stamboek 1917-1919 (nrs. 8717-10962)
Stamboek 1919-1924 (nrs. 10963-14013)
 
 

Koninklijke Militaire Academie
 
Kader
Klapper 1828-1895
Stamboek 1828-1830 (nrs. 1-18; door elkaar)
Stamboek 1828-1895 (nrs. 1-3086)

Kadetten
Klapper 1828-1923
Stamboek 1828-1891 (nrs. 1-3420)
Stamboek 1891-1923 (nrs. 3421-6052)

Burger geëmployeerden
Klapper 1838-1894
Stamboek 1838-1894 (nrs. 1-56)
Stamboek 1858-1917 (diverse korpsen)

Ingeschrevenen Militie
Stamboek 1898-1913 (diverse nummers)
 
 

Korps Genie Troepen
 
Korps Genie Troepen
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1814-1882
Klapper 1875-1924
Stamboek 1841-1870 (nrs. 4183-8042)
Stamboek 1870-1884 (nrs. 8043-11353)
Stamboek 1884-1892 (nrs. 11354-13869)
Stamboek 1892-1895 (nrs. 13870-14778)

Stamboek 1882-1890 (nrs. 11020-13302)
Stamboek 1890-1898 (nrs. 13303-15450)
Stamboek 1898-1904 (nrs. 15451-17662)
Stamboek 1904-1907 (nrs. 17663-19878)
Stamboek 1907-1910 (nrs. 19879-22107)
Stamboek 1910-1912 (nrs. 22108-24396)
Stamboek 1912-1915 (nrs. 24397-26705)
Stamboek 1915-1917 (nrs. 26706-28977)
Stamboek 1917-1918 (nrs. 28978-31262)
Stamboek 1918-1919 (nrs. 31263-33542)
Stamboek 1919-1921 (nrs. 33543-35822)
Stamboek 1921-1923 (nrs. 35823-38107)
Stamboek 1923-1924 (nrs. 38108-39805)
 
 

Korps Guides te Paard
 
Korps Guides te Paard
Stamboek 1815-1819 (nrs. 1-97)
 
 

Korps Pontonniers en Torpedisten
 
Korps Pontonniers en Torpedisten
Klapper 1922-1924
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-450)
 
 

Korps Torpedisten
 
Korps Torpedisten
Stamboek 1878-1892 (nrs. 1-1357)
 
 

Landstorm
 
1e Regiment Infanterie Landstormplichtigen
Klapper 1897-1917 (Volgorde jaarklassen: 1918, 1910, 1917, 1909, 1908 en 1897)

1e Depot Bataljon Assen Landstormplichtigen
Klapper 1911-1915 (Volgorde jaarklassen: 1915-1911)

3e Infanterie Brigade Landstormplichtigen
Klapper 1908-1917 (Jaarklassen)

10e Infanterie Brigade Landstormplichtigen
Klapper 1908-1919 (Jaarklassen)

2e Regiment Huzaren (Dragonders) Landstormplichtigen
Klapper 1915-1924 (Jaarklassen)
 
 

Landweer
 
Bataljon Landweer Infanterie
Compagnie Landweer Administratie Troepen
Compagnie Landweer Genietroepen
Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten
Compagnie Landweer Pontonniers
Compagnie Landweer Vesting Artillerie
 
 

Bataljon Landweer Infanterie
 
1e Bataljon Landweer Infanterie (9e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1917 (nrs. 1-2268)
Stamboek 1917-1922 (nrs. 2269-3688)

2e Bataljon Landweer Infanterie (20e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2000)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2001-4307)

3e Bataljon Landweer Infanterie (Regiment Grenadiers en Jagers)
Klapper 1903-1913 (nrs. 1a-1203a)
Klapper 1903-1922 (nrs. 1-3336)
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1a-1203a)
Stamboek 1913-1918 (nrs. 1-2082)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 2083-3336)

4e Bataljon Landweer Infanterie (1e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1916
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2263)

5e Bataljon Landweer Infanterie (12e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1914 (nrs. 1-2225)
Stamboek 1914-1922 (nrs. 2226-4785)

6e Bataljon Landweer Infanterie (12e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1924
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2233)
Stamboek 1916-1924 (nrs. 2234-4355)

7e Bataljon Landweer Infanterie (16e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1919
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2236)
Stamboek 1916-1919 (nrs. 2237-3298)

8e Bataljon Landweer Infanterie (1e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-1997)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 1998-4276)

9e Bataljon Landweer Infanterie (5e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1914 (nrs. 1-2187)
Stamboek 1914-1922 (nrs. 2188-4650)

10e Bataljon Landweer Infanterie (19e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2285)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2286-3984)

11e Bataljon Landweer Infanterie (19e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2185)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2186-4345)

12e Bataljon Landweer Infanterie (11e Regiment Infanterie)
Geen klapper
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2179)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 2180-5149)

13e Bataljon Landweer Infanterie (11e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-1728)
Stamboek 1913-1918 (nrs. 1729-3636)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 3637-5207)

14e Bataljon Landweer Infanterie (8e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1913
Klapper 1913-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2076)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 2077-5006)

15e Bataljon Landweer Infanterie (20e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2027)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2028-4297)

16e Bataljon Landweer Infanterie (5e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1912 (nrs. 1-1865)
Stamboek 1912-1922 (nrs. 1866-4390)

17e Bataljon Landweer Infanterie (22e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1923
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2019)
Stamboek 1913-1919 (nrs. 2020-4170)
Stamboek 1919-1923 (nrs. 4171-5170)

18e Bataljon Landweer Infanterie (8e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1920
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2253)
Stamboek 1916-1920 (nrs. 2254-4505)

19e Bataljon Landweer Infanterie (4e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1923
Stamboek 1903-1918 (nrs. 1-3179)
Stamboek 1918-1923 (nrs. 3180-4939)

20e Bataljon Landweer Infanterie (18e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2144)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 2145-4970)

21e Bataljon Landweer Infanterie (10e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1912 (nrs. 1-1862)
Stamboek 1912-1922 (nrs. 1863-4863)

22e Bataljon Landweer Infanterie (7e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-1744)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1745-4638)

23e Bataljon Landweer Infanterie (7e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2437)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2438-4527)

24e Bataljon Landweer Infanterie (18e Regiment Infanterie)
Klapper 1913-1922
Stamboek 1913-1916 (nrs. 1-2436)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2437-4455)

25e Bataljon Landweer Infanterie (10e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1923
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2489)
Stamboek 1916-1923 (nrs. 2490-4385)

26e Bataljon Landweer Infanterie (21e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2059)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2060-4640)

27e Bataljon Landweer Infanterie (21e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2185)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2186-4208)

28e Bataljon Landweer Infanterie (4e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1923
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-1976)
Stamboek 1913-1923 (nrs. 1977-4590)

29e Bataljon Landweer Infanterie (9e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2233)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2234-4456)

30e Bataljon Landweer Infanterie (3e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2125)
Stamboek 1913-1918 (nrs. 2126-3220)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 3221-5064)

31e Bataljon Landweer Infanterie (15e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1912 (nrs. 1-1884)
Stamboek 1912-1918 (nrs. 1885-4079)
Stamboek 1918-1922 (nrs. 4080-6143)

32e Bataljon Landweer Infanterie (Regiment Grenadiers en Jagers)
Klapper 1913-1918 (nrs. 1-3444)
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2372; geen klapper)
Stamboek 1913-1916 (nrs. 1-1156)
Stamboek 1916-1918 (nrs. 1157-3444)

33e Bataljon Landweer Infanterie (22e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2102)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 2103-4867)

34e Bataljon Landweer Infanterie (16e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2040)
Stamboek 1919-1922 (nrs. 2041-4676)

35e Bataljon Landweer Infanterie (17e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1914 (nrs. 1-2089)
Stamboek 1915-1922 (nrs. 2090-4622)

36e Bataljon Landweer Infanterie (Regiment Jagers)
Klapper 1913-1924
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-3180)

37e Bataljon Landweer Infanterie (15e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1917 (nrs. 1-2990)
Stamboek 1917-1922 (nrs. 2991-4601)

38e Bataljon Landweer Infanterie (14e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2241)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2242-4337)
Gegevens over verschillende onderdelen 1916-1921

39e Bataljon Landweer Infanterie (14e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2242)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2243-4662)

40e Bataljon Landweer Infanterie (6e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-1950)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 1951-4554)

41e Bataljon Landweer Infanterie (6e Regiment Infanterie)
Klapper 1908-1922
Stamboek 1903-1914 (nrs. 1-2214)
Stamboek 1914-1922 (nrs. 2183-4653)

42e Bataljon Landweer Infanterie (3e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2100)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 2101-5066)

43e Bataljon Landweer Infanterie (17e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2134)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 2135-5213)

44e Bataljon Landweer Infanterie (2e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-2158)
Stamboek 1913-1916 (nrs. 2159-3335)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 3336-5577)

45e Bataljon Landweer Infanterie (2e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2119)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2120-4664)

46e Bataljon Landweer Infanterie (13e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2211)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2212-5001)

47e Bataljon Landweer Infanterie (Regiment Jagers)
Klapper 1913-1921 (nrs. 1-3591)
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1a-1941a; geen klapper)
Stamboek 1913-1918 (nrs. 1-2267)
Stamboek 1918-1921 (nrs. 2268-3591)
Stamboek 1903-1913 (diverse onderdelen)

48e Bataljon Landweer Infanterie (13e Regiment Infanterie)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1916 (nrs. 1-2021)
Stamboek 1916-1922 (nrs. 2022-4450)
 
 

Compagnie Landweer Administratie Troepen
 
Compagnie Landweer Administratie Troepen (Amsterdam I)
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-4)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Amsterdam II)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-123)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Arnhem I)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-30)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Arnhem II)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-32)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Assen)
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-18)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Bergen op Zoom)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-23)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Breda)
Stamboek 1904-1921 (nrs. 1-26)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Coevorden)
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-16)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Delft)
Klapper 1913-1920
Stamboek 1913-1920 (nrs. 1-24)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Delfzijl)
Stamboek 1912-1921 (nrs. 1-11)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Den Helder)
Stamboek 1905-1921 (nrs. 1-27)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Deventer)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-16)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Dokkum)
Stamboek 1912-1922 (nrs. 1-2)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Dordrecht)
Klapper 1916-1921
Stamboek 1916-1921 (nrs. 1-21)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Eindhoven)
Klapper 1913-1919
Stamboek 1913-1919 (nrs. 1-19)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Gouda)
Klapper 1913-1922
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-23)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (‘s-Gravenhage)
Klapper 1913-1922
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-55)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Groningen)
Klapper 1912-1922
Stamboek 1912-1922 (nrs. 1-39)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Haarlem)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-23)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Harderwijk)
Klapper 1916-1920
Stamboek 1916-1920 (nrs. 1-16)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Heerenveen)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-19)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Hengelo)
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-16)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (‘s-Hertogenbosch)
Klapper 1912-1921
Stamboek 1912-1921 (nrs. 1-43)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Leeuwarden)
Stamboek 1912-1922 (nrs. 1-34)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Leiden)
Stamboek 1915-1921 (nrs. 1-18)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Maastricht)
Klapper 1916-1920
Stamboek 1916-1920 (nrs. 1-5)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Middelburg)
Klapper 1913-1920
Stamboek 1913-1920 (nrs. 1-17)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Naarden)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-18)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Nijmegen)
Klapper 1913-1922
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-26)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Oss)
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-23)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Roermond)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-22)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Rotterdam 34e district)
Klapper 1913-1920
Stamboek 1913-1920 (nrs. 1-43)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Rotterdam II)
Klapper 1913-1920
Stamboek 1913-1920 (nrs. 1-35)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Rotterdam III)
Klapper 1916-1921
Stamboek 1916-1921 (nrs. 1-39)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Sneek)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-22)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Utrecht I)
Klapper 1913-1922
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-20)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Utrecht II)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-34)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Venlo)
Klapper 1916-1921
Stamboek 1916-1921 (nrs. 1-15)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Vlissingen)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-22)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Winschoten)
Klapper 1912-1921
Stamboek 1912-1921 (nrs. 1-25)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Zaandam)
Klapper 1913-1921
Stamboek 1913-1921 (nrs. 1-31)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Zutphen)
Klapper 1913-1922
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-23)

Compagnie Landweer Administratie Troepen (Zwolle)
Klapper 1913-1922
Stamboek 1913-1922 (nrs. 1-22)
 
 

Compagnie Landweer Genietroepen
 
Compagnie Landweer Genietroepen (Amsterdam I)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-99)

Compagnie Landweer Genietroepen (Amsterdam II)
Klapper 1908-1916
Stamboek 1908-1916 (nrs. 1-8)

Compagnie Landweer Genietroepen (Amsterdam III)
Klapper 1906-1922
Stamboek 1906-1922 (nrs. 1-1260)

Compagnie Landweer Genietroepen (Arnhem I)
Klapper 1903-1919
Stamboek 1903-1919 (nrs. 1-160)

Compagnie Landweer Genietroepen (Arnhem II)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-180)

Compagnie Landweer Genietroepen (Assen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-135)

Compagnie Landweer Genietroepen (Bergen op Zoom)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-132)

Compagnie Landweer Genietroepen (Breda)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-177)

Compagnie Landweer Genietroepen (Coevorden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-153)

Compagnie Landweer Genietroepen (Delft)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-241)

Compagnie Landweer Genietroepen (Delfzijl)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-115)

Compagnie Landweer Genietroepen (Den Helder)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-246)

Compagnie Landweer Genietroepen (Deventer)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-146)

Compagnie Landweer Genietroepen (Dokkum)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-18)

Compagnie Landweer Genietroepen (Dordrecht)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-261)

Compagnie Landweer Genietroepen (Eindhoven)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-160)

Compagnie Landweer Genietroepen (Gouda)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-203)

Compagnie Landweer Genietroepen (‘s-Gravenhage)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-570)

Compagnie Landweer Genietroepen (Groningen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-258)

Compagnie Landweer Genietroepen (Haarlem)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-321)

Compagnie Landweer Genietroepen (Harderwijk)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-178)

Compagnie Landweer Genietroepen (Heerenveen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-110)

Compagnie Landweer Genietroepen (Hengelo)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-201)

Compagnie Landweer Genietroepen (‘s-Hertogenbosch)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-224)

Compagnie Landweer Genietroepen (Leeuwarden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-158)

Compagnie Landweer Genietroepen (Leiden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-176)

Compagnie Landweer Genietroepen (Maastricht)
Klapper 1904-1921
Stamboek 1904-1921 (nrs. 1-116)

Compagnie Landweer Genietroepen (Middelburg)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-123)

Compagnie Landweer Genietroepen (Naarden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-307)

Compagnie Landweer Genietroepen (Nijmegen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-184)

Compagnie Landweer Genietroepen (Oss)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-241)

Compagnie Landweer Genietroepen (Roermond)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-183)

Compagnie Landweer Genietroepen (Rotterdam I)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-296)

Compagnie Landweer Genietroepen (Rotterdam II)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-333)

Compagnie Landweer Genietroepen (Rotterdam IIa)
Klapper 1903-1913
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-93)

Compagnie Landweer Genietroepen (Rotterdam III)
Klapper 1903-1913
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-271)

Compagnie Landweer Genietroepen (Sneek)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-122)

Compagnie Landweer Genietroepen (Utrecht I)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-433)

Compagnie Landweer Genietroepen (Utrecht II)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-624)

Compagnie Landweer Genietroepen (Venlo)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-149)

Compagnie Landweer Genietroepen (Vlissingen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-143)

Compagnie Landweer Genietroepen (Winschoten)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-211)

Compagnie Landweer Genietroepen (Zaandam)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-294)

Compagnie Landweer Genietroepen (Zutphen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-184)

Compagnie Landweer Genietroepen (Zwolle)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-223)
 
 

Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten
 
1e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten
Klapper 1884-1924
Stamboek 1917-1924 (Inschrijfnummers door elkaar, maar gerangschikt op de eerste letter van de achternaam).

2e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten
Klapper 1917-1924
Stamboek 1917-1922 (Inschrijfnummers door elkaar, maar gerangschikt op de eerste letter van de achternaam).

1e en 2e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Amsterdam I)
Klapper 1903-1920
Stamboek 1903-1920 (nrs. 1-61)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Alkmaar)
Klapper 1903

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Amsterdam 4)
Klapper 1907-1921
Stamboek 1907-1921 (nrs. 1-803)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Arnhem I)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-172)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Arnhem II)
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-144)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Assen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-151)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Bergen op Zoom)
Klapper 1904-1921
Stamboek 1904-1921 (nrs. 1-123)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Breda)
Klapper 1904-1922
Stamboek 1904-1922 (nrs. 1-156)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Coevorden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-154)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Delft)
Klapper 1903-1921

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Delfzijl)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-137)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Den Helder)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-205)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Deventer)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-169)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Dordrecht)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-189)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Eindhoven)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-218)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Gouda)
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-229)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Groningen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-201)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (‘s-Gravenhage)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-343)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Haarlem)
Klapper 1903-1911
Stamboek 1903-1911 (nrs. 1-222)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Harderwijk)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-156)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Heerenveen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-173)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Hengelo)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-195)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (‘s-Hertogenbosch)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-187)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Leeuwarden)
Klapper 1903-1913 (Voormalig Bataljon Dokkum)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-50; voormalig Bataljon Dokkum)
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-189)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Leiden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-206)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Maastricht)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-133)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Middelburg)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-142)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Naarden)
Klapper 1914-1922
Stamboek 1914-1922 (nrs. 1-140)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Nijmegen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-163)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Oss)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-172)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Roermond)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-185)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Rotterdam I)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-199)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Rotterdam II)
Klapper 1903-1913
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-67)
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-250)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Rotterdam III)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-187)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Sneek)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-186)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Utrecht I)
Klapper 1904-1922
Stamboek 1904-1922 (nrs. 1-146)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Utrecht II)
Klapper 1904-1922
Stamboek 1904-1922 (nrs. 1-201)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Venlo)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-195)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Vlissingen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-190)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Winschoten)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-128)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Zaandam)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-237)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Zutphen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-204)

3e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten (Zwolle)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-137)

4e Compagnie Landweer Hospitaal Soldaten
Klapper 1917-1922
Stamboek 1917-1922 (Inschrijfnummers door elkaar, maar gerangschikt op de eerste letter van de achternaam).
 
 

Compagnie Landweer Pontonniers
 
Compagnie Landweer Pontonniers (Amsterdam I)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-221)

Compagnie Landweer Pontonniers (Arnhem I)
Klapper en stamboek 1913-1922 (nrs. 1-20)

Compagnie Landweer Pontonniers (Arnhem II)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-44)

Compagnie Landweer Pontonniers (Assen)
Stamboek 1913-1918 (nrs. 1-5)

Compagnie Landweer Pontonniers (Bergen op Zoom)
Klapper 1907-1920
Stamboek 1907-1920 (nrs. 1-38)

Compagnie Landweer Pontonniers (Breda)
Klapper 1903-1919
Stamboek 1903-1919 (nrs. 1-32)

Compagnie Landweer Pontonniers (Coevorden)
Klapper 1904-1920
Stamboek 1904-1920 (nrs. 1-20)

Compagnie Landweer Pontonniers (Delft)
Klapper 1903-1920
Stamboek 1903-1920 (nrs. 1-54)

Compagnie Landweer Pontonniers (Delfzijl)
Klapper 1906-1919
Stamboek 1906-1919 (nrs. 1-16)

Compagnie Landweer Pontonniers (Den Helder)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-53)

Compagnie Landweer Pontonniers (Deventer)
Klapper 1903-1919
Stamboek 1903-1919 (nrs. 1-14)

Compagnie Landweer Pontonniers (Dokkum)
Klapper 1904-1921
Stamboek 1904-1921 (nrs. 1-15)

Compagnie Landweer Pontonniers (Dordrecht)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-370)

Compagnie Landweer Pontonniers (Eindhoven)
Klapper 1906-1921
Stamboek 1906-1921 (nrs. 1-11)

Compagnie Landweer Pontonniers (Gouda)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-56)

Compagnie Landweer Pontonniers (‘s-Gravenhage)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-22)
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-48)

Compagnie Landweer Pontonniers (Groningen)
Klapper 1905-1921
Stamboek 1905-1921 (nrs. 1-35)

Compagnie Landweer Pontonniers (Haarlem)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-60)

Compagnie Landweer Pontonniers (Harderwijk)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-23)

Compagnie Landweer Pontonniers (Heerenveen)
Klapper 1904-1920
Stamboek 1904-1920 (nrs. 1-31)

Compagnie Landweer Pontonniers (‘s-Hertogenbosch)
Stamboek 1908-1921 (nrs. 1-21)

Compagnie Landweer Pontonniers (Leeuwarden)
Klapper 1904-1921
Stamboek 1904-1921 (nrs. 1-59)

Compagnie Landweer Pontonniers (Leiden)
Klapper 1903-1919
Stamboek 1903-1919 (nrs. 1-50)

Compagnie Landweer Pontonniers (Maastricht)
Klapper 1914-1920
Stamboek 1914-1920 (nrs. 1-6)

Compagnie Landweer Pontonniers (Middelburg)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-63)

Compagnie Landweer Pontonniers (Naarden)
Klapper 1903-1920
Stamboek 1903-1920 (nrs. 1-48)

Compagnie Landweer Pontonniers (Nijmegen)
Klapper 1904-1922
Stamboek 1904-1922 (nrs. 1-33)

Compagnie Landweer Pontonniers (Oss)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-99)

Compagnie Landweer Pontonniers (Roermond)
Klapper 1909-1921
Stamboek 1909-1921 (nrs. 1-8)

Compagnie Landweer Pontonniers (Rotterdam I)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-129)

Compagnie Landweer Pontonniers (Rotterdam II)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-134)

Compagnie Landweer Pontonniers (Rotterdam III)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-113)

Compagnie Landweer Pontonniers (Rotterdam IV)
Klapper 1903-1913
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-56)

Compagnie Landweer Pontonniers (Sneek)
Klapper 1904-1921
Stamboek 1904-1921 (nrs. 1-46)

Compagnie Landweer Pontonniers (Utrecht I)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-25)

Compagnie Landweer Pontonniers (Utrecht II)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-39)

Compagnie Landweer Pontonniers (Venlo)
Klapper 1908-1913
Stamboek 1908-1913 (nrs. 1-5)

Compagnie Landweer Pontonniers (Vlissingen)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-57)

Compagnie Landweer Pontonniers (Winschoten)
Klapper 1904-1920
Stamboek 1904-1920 (nrs. 1-29)

Compagnie Landweer Pontonniers (Zaandam)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-51)

Compagnie Landweer Pontonniers (Zutphen)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-14)

Compagnie Landweer Pontonniers (Zwolle)
Klapper 1907-1921
Stamboek 1907-1921 (nrs. 1-34)
 
 

Compagnie Landweer Vesting Artillerie
 
Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Amsterdam I)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1902)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Amsterdam II)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1828)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Amsterdam III)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1339)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Amsterdam IV)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1431)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Arnhem I)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-504)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Arnhem II)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1318)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Assen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-245)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Bergen op Zoom)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-977)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Breda)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-734)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Coevorden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-559)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Delft)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-849)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Delfzijl)
Klapper 1904-1921
Stamboek 1904-1921 (nrs. 1-19)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Den Helder)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1739)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Deventer)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-386)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Dokkum)
Klapper 1903-1914
Stamboek 1903-1914 (nrs. 1a-208a)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Dordrecht)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1777)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Eindhoven)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-572)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Gouda)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1355)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (‘s-Gravenhage)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1211)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (‘s-Gravenhage)
Geen klapper
Stamboek 1903-1913 (nrs. 1-298)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Groningen)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-91)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Haarlem)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1020)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Harderwijk)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-455)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Heerenveen)
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-430)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Hengelo)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-693)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (‘s-Hertogenbosch)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-836)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Leeuwarden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-464)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Leiden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-962)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Maastricht)
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-68)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Middelburg)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-160)

(Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Naarden)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1838)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Nijmegen)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-645)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Oss)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-2238)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Roermond)
Klapper 1906-1922
Stamboek 1906-1922 (nrs. 1-186)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Rotterdam)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-966)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Rotterdam III)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-2003)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Sneek)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-648)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Utrecht)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1568)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Utrecht II)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1941)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Venlo)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-222)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Vlissingen)
Klapper 1904-1922
Stamboek 1904-1922 (nrs. 1-306)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Winschoten)
Klapper 1906-1921
Stamboek 1906-1921 (nrs. 1-60)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Zaandam)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-2034)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Zutphen)
Klapper 1903-1921
Stamboek 1903-1921 (nrs. 1-343)

Compagnie Landweer Vesting Artillerie (Zwolle)
Klapper 1903-1922
Stamboek 1903-1922 (nrs. 1-1620)
 
 

Marechaussee
 
Korps Koninklijke Marechaussee
Stamboek 1814-1843 (nrs. 1-946)
Stamboek 1829-1830 (nrs. 3044-3119) Aangenomen manschappen over de maanden januari t/m juni 1829.

Korps Marechaussee Compagnie Noord-Brabant
Klapper 1815-1830
Stamboek 1815-1830 (nrs. 1-374)

Korps Marechaussee Compagnie Zuid-Brabant
Klapper 1815-1830
Stamboek 1815-1830 (nrs. 1-492)

Korps Marechaussee Compagnie Antwerpen
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-383)

Korps Marechaussee Compagnie Oost-Vlaanderen
Klapper 1815-1829
Stamboek 1815-1829 (nrs. 1-394)

Korps Marechaussee Compagnie West-Vlaanderen
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-410)

Korps Marechaussee Compagnie Henegouwen
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-424)

Korps Marechaussee Compagnie Namen
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-349)

Korps Marechaussee Compagnie Luik
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-408)

Korps Marechaussee Compagnie Limburg
Klapper 1815-1829
Stamboek 1815-1829 (nrs. 1-299)

Korps Marechaussee Compagnie Luxemburg
Klapper 1815-1829
Stamboek 1815-1829 (nrs. 1-513)

1e Divisie Koninklijke Marechaussee (Compagnie Noord-Brabant en Zeeland)
Klapper 1815-1886
Stamboek 1815-1886 (nrs. 1-1338)

2e Divisie Koninklijke Marechaussee (Compagnie Limburg)
Stamboek 1815-1891 (nrs. 1-921)
 
 

Militair Hospitaal
 
Vaste geëmployeerden en bedienden van diverse ziekenhuisinrichtingen
Klapper 1807-1859
Stamboek 1807-1880 (1-863)

Militair Hospitaal Amersfoort
Klapper 1881-1922
Stamboek 1881-1922 (nrs. 1-167)

Militair Hospitaal Amsterdam
Klapper 1881-1921
Stamboek 1881-1921 (nrs. 1-267)

Militair Hospitaal Arnhem
Klapper 1881-1922
Stamboek 1881-1922 (nrs. 1-132)

Militair Hospitaal Assen
Klapper 1896-1922
Stamboek 1896-1922 (nrs. 1-88)

Militair Hospitaal Bergen op Zoom
Klapper 1881-1922
Stamboek 1881-1921 (nrs. 1-98)

Militair Hospitaal Breda
Klapper 1881-1922
Stamboek 1881-1922 (nrs. 1-181)

Militair Hospitaal Delft
Klapper 1881-1904
Stamboek 1881-1904 (nrs. 1-34)

Militair Hospitaal Den Helder
Klapper 1881-1895
Stamboek 1881-1895 (nrs. 1-26)

Militair Hospitaal Deventer
Klapper 1881-1905
Stamboek 1881-1905 (nrs. 1-41)

Militair Hospitaal Doesburg
Klapper 1881-1904
Stamboek 1881-1904 (nrs. 1-25)

Militair Hospitaal Dordrecht
Klapper 1881-1903
Stamboek 1881-1903 (nrs. 1-30)

Militair Hospitaal Gorichem
Klapper 1881-1910
Stamboek 1881-1910 (nrs. 1-56)

Militair Hospitaal Gouda
Klapper 1881-1910
Stamboek 1881-1903 (nrs. 1-34)
Stamboek 1895-1910 (nrs. 26-46)

Militair Hospitaal Grave
Stamboek 1881-1891 (nrs. 1-16)

Militair Hospitaal ‘s-Gravenhage
Klapper 1881-1922
Stamboek 1881-1901 (nrs. 1-103)
Stamboek 1901-1922 (nrs. 104-243)

Militair Hospitaal Groningen
Klapper 1881-1904
Stamboek 1881-1904 (nrs. 1-59)

Militair Hospitaal Haarlem
Klapper 1881-1905
Stamboek 1881-1905 (nrs. 1-60)

Militair Hospitaal Harderwijk
Klapper 1881-1922
Stamboek 1881-1909 (nrs. 1-48)
Stamboek 1902-1922 (nrs. 1-42)

Militair Hospitaal Hoorn
Stamboek 1881-1888 (nrs. 1-15)

Militair Hospitaal Kampen
Klapper 1881-1921
Stamboek 1881-1921 (nrs. 1-93)
Verpleegden 1911-1912 (diverse nummers)

Militair Hospitaal Leeuwarden
Klapper 1881-1905
Stamboek 1881-1905 (nrs. 1-57)

Militair Hospitaal Leiden
Klapper 1881-1910
Stamboek 1881-1910 (nrs. 1-75)

Militair Hospitaal Maastricht
Klapper 1881-1906
Stamboek 1881-1906 (nrs. 1-37)

Militair Hospitaal Middelburg
Klapper 1881-1910
Stamboek 1881-1910 (nrs. 1-35)

Militair Hospitaal Naarden
Klapper 1881-1920
Stamboek 1881-1920 (nrs. 1-70)

Militair Hospitaal Nijmegen
Klapper 1881-1906
Stamboek 1844-1876 (nrs. 1-78)
Stamboek 1881-1906 (nrs. 1-42)

Militair Hospitaal Schoonhoven
Klapper 1881-1904
Stamboek 1881-1904 (nrs. 1-32)

Militair Hospitaal Utrecht
Klapper 1881-1922
Stamboek 1881-1922 (nrs. 1-245)

Militair Hospitaal Venlo
Klapper 1881-1921
Stamboek 1881-1921 (nrs. 1-82)

Militair Hospitaal Vlissingen
Klapper 1881-1910
Stamboek 1881-1910 (nrs. 1-65)
Stamboek 1919 (nrs. 1-30)

Militair Hospitaal Willemstad
Stamboek 1881-1890 (nrs. 1-15)

Militair Hospitaal Zutphen
Stamboek 1881-1889 (nrs. 1-17)
 
 

Militaire Gymnastiek- en Sportschool
 
Militaire Gymnastiek- en Sportschool
Stamboek 1922 (nrs. 1-6)
 
 

Mobilisatiebureau 14e Regiment Infanterie
 
Mobilisatiebureau 14e Regiment Infanterie
Algemeen register van groot-verlofgangers.
Klapper 1916-1928 (lichtingen)

Personeel ingedeeld bij:
11e-38e Regiment Infanterie
Staf 38e Regiment Infanterie
11e-38e Regiment Infanterie
2e en 5e Schoolcompagnie van het 14e Depot Bataljon
Kust- en dekkingsdetachementen: Westkapelle, Vrouwenpolder, Breskens en Vlake
Klapper 1917-1931 (lichtingen)
 
 

Oost-Indië
 
Bataljon Oost-Indische Artillerie
Bataljon Oost-Indische Infanterie
Expeditionaire Afdeling Infanterie
Depot Bataljon voor de Koloniën
Koloniaal Werfdepot
Koloniale Reserve Troepen
Koloniale Reserve Suppletie Troepen
Oost-Indische Infanterie ‘à la suite’
Regiment Oost-Indische Huzaren
 
 

Bataljon Oost-Indische Artillerie
 
Bataljon Oost-Indische Artillerie
Klapper 1814-1816
Stamboek 1814-1816 (nrs. 1-489)
 
 

Bataljon Oost-Indische Infanterie
 
Bataljon Oost-Indische Infanterie No. 19
Klapper 1814-1816
Stamboek 1814-1816 (nrs. 1-391)

Bataljon Oost-Indische Infanterie No. 20
Stamboek 1814-1816 (nrs. 1-321)

Bataljon Oost-Indische Infanterie No. 21
Klapper 1815-1816
Stamboek 1815-1816 (nrs. 1-636)

Bataljon Oost-Indische Infanterie No. 22
Klapper 1815-1816
Stamboek 1815-1816 (nrs. 1-262)

Bataljon Oost-Indische Infanterie No. 23
Klapper 1816
Stamboek 1816 (nrs. 1-264)

Bataljon Oost-Indische Infanterie No. 24
Klapper 1815-1816
Stamboek 1815-1816 (nrs. 1-254)

Bataljon Oost-Indische Infanterie No. 25
Klapper 1814-1815
Stamboek 1814-1815 (nrs. 1-116)

Bataljon Oost-Indische Infanterie No. 26
Stamboek 1816-1817 (nrs. 1-129)
 
 

Expeditionaire Afdeling Infanterie
 
Expeditionaire Afdeling Infanterie
Klapper 1826
Stamboek Officieren 1826
Stamboek 1826 (nrs. 1-150)

Expeditionaire Afdeling Infanterie
Stamboek 1826-1827 (nrs. 1-2846)

Expeditionaire Afdeling Cavalerie
Klapper 1826
Stamboek Officieren 1826
Stamboek 1826 (nrs. 1-154)
 
 

Depot Bataljon voor de Koloniën
 
Depot Bataljon voor de Koloniën
Stamboek 1815-1816 (nrs. 1-2607)
Stamboek 1816-1817 (nrs. 2608-5565)
Stamboek 1818-1820 (nrs. 5566-8898)
Stamboek 1820 (nrs. 8899-10544)
Stamboek 1820-1822 (nrs. 10545-12901)
 
 

Koloniaal Werfdepot
 
Koloniaal Werfdepot
Klapper 1844-1872
Klapper 1872-1891
Klapper 1892-1907
Stamboek 1844-1845 (nrs. 1-2505)
Stamboek 1846-1848 (nrs. 2507-6101)
Stamboek 1848-1849 (nrs. 6102-9406)
Stamboek 1850-1852 (nrs. 9407-13456)
Stamboek 1852-1854 (nrs. 13457-16914)
Stamboek 1855-1856 (nrs. 16915-20817)
Stamboek 1857 (nrs. 20818-25013)
Stamboek 1858-1859 (nrs. 25014-28746)
Stamboek 1859-1860 (nrs. 28747-31534)
Stamboek 1860-1861 (nrs. 31535-33619)
Stamboek 1861-1862 (nrs. 33620-35765)
Stamboek 1862-1863 (nrs. 35766-37630)
Stamboek 1863-1864 (nrs. 37631-39736)
Stamboek 1864-1865 (nrs. 39737-41584)
Stamboek 1865-1866 (nrs. 41585-43502)
Stamboek 1866 (nrs. 43503-45247)
Stamboek 1867 (nrs. 45248-46892)
Stamboek 1867-1868 (nrs. 46893-48339)
Stamboek 1868 (nrs. 48340-50124)
Stamboek 1869 (nrs. 50125-52063)
Stamboek 1869-1870 (nrs. 52064-53656)
Stamboek 1870-1871 (nrs. 53657-55671)
Stamboek 1872-1873 (nrs. 55672-57345)
Stamboek 1873 (nrs. 57346-59020)
Stamboek 1873 (nrs. 59021-60632)
Stamboek 1873-1874 (nrs. 60633-62776)
Stamboek 1874-1875 (nrs. 62777-64897)
Stamboek 1875 (nrs. 64898-66469)
Stamboek 1875 (nrs. 66470-68536)
Stamboek 1875-1876 (nrs. 68537-70662)
Stamboek 1876 (nrs. 70663-72213)
Stamboek 1876 (nrs. 72214-73909)
Stamboek 1876-1877 (nrs. 73910-75615)
Stamboek 1877 (nrs. 75616-77393)
Stamboek 1877-1878 (nrs. 77394-78840)
Stamboek 1878 (nrs. 78841-80456)
Stamboek 1879 (nrs. 80457-82005)
Stamboek 1879-1880 (nrs. 82006-83932)
Stamboek 1880-1881 (nrs. 83933-86052)
Stamboek 1881-1882 (nrs. 86053-87969)
Stamboek 1882-1883 (nrs. 87970-89816)
Stamboek 1883 (nrs. 89817-91762)
Stamboek 1884 (nrs. 91763-93574)
Stamboek 1884-1885 (nrs. 93575-95240)
Stamboek 1885-1886 (nrs. 95241-97283)
Stamboek 1886-1887 (nrs. 97284-99309)
Stamboek 1887 (nrs. 99310-100000)
Stamboek 1887 (nrs. 1-1312)
Stamboek 1888 (nrs. 1313-2555)
Stamboek 1888-1889 (nrs. 2556-4144)
Stamboek 1889-1890 (nrs. 4145-6019)
Stamboek 1890-1891 (nrs. 6020-7731)
Stamboek 1891-1892 (nrs. 7732-9475)
Stamboek 1892-1893 (nrs. 9476-11259)
Stamboek 1893-1894 (nrs. 11260-12856)
Stamboek 1894 (nrs. 12857-14360)
Stamboek 1894-1895 (nrs. 14361-16220)
Stamboek 1895 (nrs. 16221-17545)
Stamboek 1896 (nrs. 17546-18911)
Stamboek 1896-1897 (nrs. 18912-20438)
Stamboek 1897-1898 (nrs. 20439-22439)
Stamboek 1898-1899 (nrs. 22440-24030)
Stamboek 1899-1901 (nrs. 24031-25622)
Stamboek 1901-1902 (nrs. 25623-27269)
Stamboek 1902-1903 (nrs. 27270-28606)
Stamboek 1904-1905 (nrs. 28607-29983)
Stamboek 1905-1907 (nrs. 29984-31284)

Zie eventueel ook de stamboeken ‘Koloniën: Militairen Landmacht Oost- en West-Indië’ via het Nationaal Archief.
 
 

Koloniale Reserve Troepen
 
Koloniale Reserve Troepen
Klapper 1890-1909
Stamboek 1890-1893 (nrs. 1-865)
Stamboek 1894-1895 (nrs. 866-1957)
Stamboek 1896-1897 (nrs. 1958-2922)
Stamboek 1897-1898 (nrs. 2923-3891)
Stamboek 1899-1900 (nrs. 3892-4749)
Stamboek 1901-1904 (nrs. 4750-5948)
Stamboek 1904-1907 (nrs. 5949-6919)
Stamboek 1907-1909 (nrs. 6920-8022)

Zie eventueel ook de stamboeken ‘Koloniën: Militairen Landmacht Oost- en West-Indië’ via het Nationaal Archief.
 
 

Koloniale Reserve Suppletie Troepen
 
Koloniale Reserve Suppletie Troepen
Klapper 1907-1909
Stamboek 1907-1908 (nrs. 1-1622)
Stamboek 1908-1919 (nrs. 1623-3024)

Zie voor meer scans de stamboeken ‘Koloniën: Militairen Landmacht Oost- en West-Indië’ via het Nationaal Archief.
 
 

Oost-Indische Infanterie ‘à la suite’
 
Oost-Indische Infanterie ‘à la suite’
Stamboek 1815-1816 (nrs. 1-352)
 
 

Regiment Oost-Indische Huzaren
 
Regiment Oost-Indische Huzaren
Stamboek 1814-1816 (nrs. 1-546)
 
 

Opzichters van Fortificatiën
 
Opzichters van Fortificatiën
Klapper 1883-1921
Stamboek 1814-1883 (nrs. 1-153)
Stamboek 1854-1921 (nrs. 1-126)
 
 

Pupillenschool
 
Pupillenschool
Klapper 1877-1893
Stamboek 1877-1894 (nrs. 1-1849)
 
 

Regiment Dragonders
 
1e Regiment Dragonders
Klapper 1814-1843
Stamboek 1829-1843 (nrs. 2887-5142)

2e Regiment Dragonders
In 1867 overgegaan in het 2e Regiment Huzaren.
Stamboek 1815-1826 (nrs. 1-3083)
Stamboek 1826-1843 (nrs. 3084-5613)

3e Regiment Dragonders
In 1867 overgegaan in het 3e Regiment Huzaren.
Klapper 1819-1844
Stamboek 1814-1826 (nrs. 1-2837)
Stamboek 1826-1844 (nrs. 2838-6256)

4e Regiment Dragonders
Klapper 1814-1843
Stamboek 1814-1828 (nrs. 1-3237)
Stamboek 1829-1843 (nrs. 3238-5941)

5e Regiment Dragonders
Klapper 1843-1867
Stamboek 1843-1857 (nrs. 1-2255)
Stamboek 1858-1867 (nrs. 2256-4109)
 
 

Regiment Grenadiers
 
Regiment Grenadiers
Klapper 1829-1942
Stamboek 1829-1831 (nrs. 1-2972)
Stamboek 1831-1838 (nrs. 2973-5575)
Stamboek 1839-1843 (nrs. 5576-8526)
 
 

Regiment Grenadiers en Jagers
 
Regiment Grenadiers en Jagers
Oude en nieuwe stamboeken; het tweede deel bevat overlappende jaren en inschrijvingen en loopt verder door.
Klapper 1843-1883
Klapper 1882-1924
Stamboek 1844-1848 (nrs. 17557-20053)
Stamboek 1848-1854 (nrs. 20054-23621)
Stamboek 1854-1858 (nrs. 23622-26315)
Stamboek 1859-1862 (nrs. 26316-29663)
Stamboek 1863-1867 (nrs. 29664-32712)
Stamboek 1867-1871 (nrs. 32713-36271)
Stamboek 1872-1875 (nrs. 36272-39245)
Stamboek 1875-1879 (nrs. 39246-42302)
Stamboek 1879-1881 (nrs. 42303-44868)
Stamboek 1881-1884 (nrs. 44869-47811)
Stamboek 1884-1887 (nrs. 47812-50598)
Stamboek 1887-1890 (nrs. 50599-53449)
Stamboek 1890-1893 (nrs. 53450-56237)
Stamboek 1893-1896 (nrs. 56238-59114)
Stamboek 1896-1898 (nrs. 59115-61104)

Stamboek 1871-1875 (nrs. 35684-39091)
Stamboek 1875-1877 (nrs. 39092-41348)
Stamboek 1877-1880 (nrs. 41349-43615)
Stamboek 1880-1882 (nrs. 43616-45888)
Stamboek 1882-1885 (nrs. 45889-48156)
Stamboek 1885-1887 (nrs. 48157-50435)
Stamboek 1887-1890 (nrs. 50436-52758)
Stamboek 1890-1892 (nrs. 52759-55128)
Stamboek 1892-1895 (nrs. 55129-57442)
Stamboek 1895-1897 (nrs. 57443-59810)
Stamboek 1897-1899 (nrs. 59811-62174)
Stamboek 1899-1902 (nrs. 62175-64538)
Stamboek 1902-1904 (nrs. 64539-66912)
Stamboek 1904-1905 (nrs. 66913-69296)
Stamboek 1905-1907 (nrs. 69297-71537)
Stamboek 1907-1909 (nrs. 71538-73803)
Stamboek 1909-1910 (nrs. 73804-76143)
Stamboek 1910-1912 (nrs. 76144-78394)
Stamboek 1912-1913 (nrs. 78395-80667)
Stamboek 1913-1916 (nrs. 80668-82936)
Stamboek 1916-1918 (nrs. 82937-85207)
Stamboek 1918-1919 (nrs. 85208-87469)
Stamboek 1919-1922 (nrs. 87470-89718)
Stamboek 1922-1924 (nrs. 89719-91470)
 
 

Regiment Karabiniers
 
2e Regiment Karabiniers
Stamboek 1814-1815 (nrs. 1-1243)
 
 

Regiment Lanciers
 
1e Regiment Lanciers
Stamboek 1819-1832 (nrs. 1-2844)
Stamboek 1832-1845 (nrs. 2845-5102)

2e Regiment Lanciers
Klapper 1813-1849
Klapper 1821-1849
Stamboek 1813-1821 (nrs. 1-2184)
Stamboek 1822-1835 (nrs. 2185-4645)
Stamboek 1836-1841 (nrs. 4646-5338)
Stamboek 1842-1849 (nrs. 5339-6294)
 
 

Torpedo Compagnie
 
Torpedo Compagnie
Klapper 1878-1922
Stamboek 1878-1906 (nrs. 1-2521)
Stamboek 1906-1922 (nrs. 2522-5039; enkele pagina’s ontbreken)
 
 

West-Indië
 
Bataljon West-Indische Jagers No. 10
Klapper 1814-1816
Stamboek 1814-1816 (nrs. 1-892)

Bataljon West-Indische Jagers No. 11
Stamboek 1814 (nrs. 1-6; kleine staf naar Curaçao)
Stamboek 1814 (nrs. 1-93; 1e Flank Compagnie naar Curaçao)
Stamboek 1814 (nrs. 1-92; 2e Compagnie naar Curaçao)
Stamboek 1814 (nrs. 1-88; 3e Compagnie naar Curaçao)
Stamboek 1814 (nrs. 1-82; 4e Compagnie naar Sint Eustatius en Sint Maarten)
Stamboek 1814 (nrs. 1-81; 5e Compagnie naar Suriname)
Stamboek 1814 (nrs. 1-85; 6e Compagnie naar Suriname)
Stamboek 1814 (nrs. 1-82; 7e Compagnie naar Suriname)
Stamboek 1814 (nrs. 1-85 ; 8e Compagnie naar Suriname)

Bataljon West-Indische Artillerie Van Linie No. 6
Stamboek 1814-1817 (nrs. 1-88)
Stamboek 1814-1817 (zonder nummering; helft van de 2e Compagnie naar Suriname)
Stamboek 1814-1817 (nrs. 1-44; 2e Compagnie Artillerie naar Sint Eustatius en Sint Maarten)
Stamboek 1814-1817 (zonder nummering; 3e Compagnie Artillerie naar Curaçao)

Bataljon West-Indische Pioniers
Stamboek 1816-1817 (nrs. 1-177)

Zie voor meer scans de stamboeken ‘Koloniën: Militairen Landmacht Oost- en West-Indië’ via het Nationaal Archief.
 
 

Wielrijders
 
Bataljon Wielrijders
Compagnie Wielrijders
 
 

Bataljon Wielrijders
 
Bataljon Wielrijders
Klapper 1922-1924
Stamboek 1922-1924 (nrs. 1-1538)
 
 

Compagnie Wielrijders
 
1e Compagnie Wielrijders
Klapper 1910-1922
Stamboek 1910-1922 (nrs. 1-1889)

2e Compagnie Wielrijders
Klapper 1910-1922
Stamboek 1910-1922 (nrs. 1-1847)

3e Compagnie Wielrijders
Klapper 1909-1922
Stamboek 1909-1922 (nrs. 1-1885)

4e Compagnie Wielrijders
Klapper 1909-1922
Stamboek 1909-1922 (nrs. 1-1870)
 
 

Zwitsers Regiment
 
Zwitsers Regiment No. 29 Kirchberger/Von Jenner
Stamboek 1814-1816 (nrs. 1-1194)
Stamboek 1816-1818 (nrs. 1195-2400)
Stamboek 1818-1824 (nrs. 2401-3606)
Stamboek 1824-1828 (nrs. 3607-4255)

Zwitsers Regiment No. 30 Von Ziegler
Klapper 1814-1829
Stamboek 1813-1817 (nrs. 1-2196)
Stamboek 1817-1829 (nrs. 2197-4757)

Zwitsers Regiment No. 31 Von Sprecher
Klapper 1814-1827
Stamboek 1814-1817 (nrs. 1-2040)
Stamboek 1817-1827 (nrs. 2041-4224)

Katholiek Zwitsers Regiment No. 32 Auf der Maur
Klapper 1815-1828
Stamboek 1815-1818 (nrs. 1-3414)
Stamboek 1818-1828 (nrs. 3415-5859)

Katholiek Zwitsers Regiment Infanterie Auf der Maur
Stamboek 1815 (nrs. 1-988)
Stamboek 1815-1816 (nrs. 989-1960)
Stamboek 1816-1817 (nrs. 1961-2952)
Stamboek 1817 (nrs. 2904-3180)
Stamboek 1817 (nrs. 3181-3400)
Stamboek 1817 (nrs. 3401-3525)
Stamboek 1817 (nrs. 3526-3636)
Stamboek 1818 (nrs. 3637-3814)
Stamboek 1818 (nrs. 3815-4033)
Stamboek 1818 (nrs. 4034-4134)
 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
Mocht u een fout of onjuiste verbinding zijn tegengekomen of heeft u aanvullingen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier.
 
 

Deel het Uit de oude Koektrommel bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Buffer this page
Buffer
Share on Tumblr
Tumblr