Nederlands-Indië

 
Algemeen
Celebes
Java
Molukken
Sumatra
Naamlijsten en regeringsalmanakken
Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië
Divers
Passagierslijsten en -schepen
Tweede Wereldoorlog en Dekolonisatieoorlog

 

Algemeen
 
Roosje Roos
Het genealogisch onderzoeksbureau Roosje Roos is met name gespecialiseerd in onderzoek naar Nederlands-Indische families in heel Nederlands-Indië, zowel de VOC-periode als de negentiende en twintigste eeuw, alsmede onderzoek naar Nederlands-Joodse families. Eenvoudig zoeken via de database Burgerlijke Stand Nederlands-Indië.
Website: Roosje Roos
 
Indisch Familie Archief
Het Indisch Familie Archief (IFA) is een archief en informatiecentrum dat genealogische, biografische en iconografische gegevens over Europese en Indo-Europese families uit het voormalige Nederlands-Indië verzamelt, beheert en toegankelijk maakt voor nakomelingen en geïnteresseerden.
Op de website treft u een index aan met familienamen afkomstig uit de familiedossiers in het archief. In verband met de privacybescherming zijn uitsluitend de namen raadpleegbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het archief. Tevens is er een lijst met familieboeken op alfabetische volgorde van de familienaam. Ook hiervoor kunt u zich wenden tot het archief.
Website: IFA
 
Naamlijst geborenen in Nederlands-Indië
Naamlijst van in de 20e eeuw in Nederlands-Indië geboren en inmiddels overleden personen aan de hand van overlijdensadvertenties, archieven uit de BS of vermeldingen op grafstenen. De lijst geeft de familienaam aan en het geboortejaar. Indien van toepassing is er een link naar de naturalisatiegegevens.
Website: Peter’s Blog
 
 

Celebes
 
Huwelijken Makassar 1727-1828
Transcripties van huwelijken te Makassar van 1727 tot 1828.
Website: KNGGW
 
Grafschriften Makassar
Transcripties van grafschriften van Makassar.
Website: KNGGW
 
 

Java
 
R.K Doopregister Soerabaja
In de doopboeken staan vermeldingen van personen die in de periode van 1811 tot 1950 in de Rooms Katholieke Kerk van Soerabaja zijn gedoopt. In het naamregister kunt u op namen zoeken die voorkomen in het doopboek van 1811 tot 1870. Het alfabetisch doopregister is via pdf-bestanden doorzoekbaar. Hierin vindt u de naam en het doopjaar. Het is mogelijk om tegen betaling een kopie van een doopakte te bestellen.
Website: Krancher
 
Huwelijken te Batavia in de Compagniestijd
Zoeken in De Nederlandsche Leeuw naar huwelijken te Batavia in de Compagniestijd.
Website: KNGGW
 
Registratie Europeanen op Java en Madoera 1819
Registers (excel-bestand) van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaar, opgemaakt 1 januari 1819.
Dit bestand bevat gegevens over de Residentie waar de persoon verblijft, naam, voornamen, leeftijd, geboorteplaats, beroep, aankomstjaar Java, en indien van toepassing overlijdensdag (OVLdag), overlijdensmaand (OVLmnd), overlijdensjaar (OVLjaar), (overlijdensplaats) OVLplts, moment van aankomst (sinds wanneer hier woonachtig) en een kolom opmerkingen.
Website: ISSG
 
Telefoongids Bandoeng (Preanger) 1936
Transcriptie van de telefoongids van Bandoeng (Preanger) van januari 1936. Door op het paginanummer te klikken komt u bij de desbetreffende scan uit van de telefoongids.
Website: Geneaknowhow
 
Adresboek Bandoeng 1941
Een pdf-bestand met de transcriptie van het adresboek van Bandoeng van mei 1941. Wellicht is het handig om vooraf de toelichting te lezen voor extra informatie.
Website: Adresboek Bandoeng
 
Namenlijst geborenen Batavia, Weltevreden en Meester Cornelis
Namenlijst van in de 20e eeuw in Batavia, Weltevreden en Meester Cornelis geboren personen, die zijn overleden. De lijst geeft de familienaam aan en het geboortejaar.
Website: Peter’s Blog
 
Namenlijst geborenen Semarang
Namenlijst van in de 20e eeuw in Semarang geboren personen, die voornamelijk in Nederland zijn overleden. De lijst geeft de familienaam aan en het geboortejaar.
Website: Peter’s Blog
 
Grafschriften Buitenzorg
Transcripties van grafschriften te Buitenzorg.
Website: KNGGW
 
Begraafplaats van Depok
Pdf-bestanden met een overzicht van de personen die genoemd worden op de diverse grafstenen van de begraafplaats van Depok (Java), ook wel ‘Kuburan Belanda’ of ‘Kuburan Cornelis Chastelijn’ genoemd. Er kan gezocht worden op grafnummer of achternaam. Tevens zijn er op de website graffoto’s te vinden, gerangschikt op grafnummer.
Website: De Calonne Familiewebsite
 
Grafschriften Jakarta
Pdf-bestand met grafschriften en foto’s van de voormalige Europese begraafplaats Tanah Abang in Jakarta.
Website: IGV
 
Begraafplaats Peneleh
Een Excel-bestand met gegevens van alle begraven personen op Peneleh, Soerabaja (Java), inclusief de personen wiens graven zijn geruimd. Meer informatie en uitleg vindt u hier. Een Excel-bestand met alleen de gegevens van geruimde graven vindt u onderaan de informatie onder ‘download‘. Let op: de bestanden downloaden rechtstreeks op de computer.
Websites: Naamregister Peneleh en Indonesië Surabaya Peneleh
 
 

Molukken
 
Grafschriften Ambon
Transcripties van grafschriften in de kerk op Ambon.
Website: KNGGW
 
Banda eilanden
Pdf-bestanden met grafschriften van de Hollandse begraafplaats op het eiland Neira in Banda Neira nabij de forten Belgica en Nassau, grafschriften van perkbegraafplaatsen Groot Waling (Spantjebij en Keizerstoren) op het eiland Lonthoir en van Banco Batoe en Lautakka op het eiland Neira en grafschriften uit de protestantse kerk te Banda Neira.
Website: IGV
 
Grafschriften Banda eilanden
Transcripties van grafschriften op de Banda eilanden: Banda Neira en Lonthoir.
Website: KNGGW
 
Molukkers naar Nederland
Op woensdagavond 21 maart 1951 meert de Kota Inten af aan de Lloyd-pier in Rotterdam. Aan boord zijn ongeveer 900 Molukkers, hoofdzakelijk militairen van het voormalige Koninklijke Nederlands-Indische Leger (KNIL) met hun gezinsleden. In totaal zullen in de eerste helft van 1951 ongeveer 12.500 Molukkers (toen nog Ambonezen genoemd) met twaalf grote scheepstransporten vanuit Java naar Nederland worden overgebracht.
In de Molukse database staan de persoonsgegevens van hen en hun gezinsleden. Voor het inzien van de gegevens dient u de privacyverklaring te accepteren, dat de index alleen gebruikt zal worden voor historisch onderzoek.
Website: Nationaal Archief
 
 

Sumatra
 
Sumatra’s Westkust
Een website met allerhande indexen en namenlijsten uit met name de negentiende eeuw.
Website: Sumatra’s Westkust
 
 

Naamlijsten en regeringsalmanakken
 
Naamlijsten 1865-1881, 1898 en 1900
Naamlijsten van Europese mannelijke inwoners van Nederlands-Indië boven de 16 jaar: 1865-1881 en 1898 en 1900.
Website: Staatsbibliothek zu Berlin
 
Regeringsalmanakken en naamlijsten Nederlands-Indië 1817-1912
Scans van de regeringsalmanakken met onder andere gegevens van de Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië en naamlijsten van Europese mannelijke inwoners boven de 16 jaar: 1817-1864, 1865-1883 en 1884-1912.
Website: Staatsbibliothek zu Berlin
 
 

Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië
 
Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië
Serie van de Kleians adresboeken: deel 3 (1903) tot en met deel 32 (1938).
Website: Leiden University Libraries
 
 

Divers
 
Nationaliteitsbewijzen Nederlands-Indië
Scans van de registers met nationaliteitsbewijzen Nederlands-Indië (registratie Ministerie van Justitie 1950-1951). Akten van Nederlanders, die het Indonesische staatsburgerschap hebben gekozen. De meeste akten geven de naam, geboortedatum en -plaats van elke burger. Daarnaast bevatten veel certificaten ook de huwelijksdatum en -plaats, de geboortedatum en -plaats van hun echtgenoot, kinderen, ouders en grootouders. De akten zijn opgemaakt in het Maleis.

In het eerste boek vindt u een overzicht met vertalingen van Maleise woorden en enkele exemplaren van documenten in het Nederlands vertaald. U kunt zoeken op alfabetisch volgorde van achternaam: A-Boel, Boellaard-D, E-Ferdinandus, Ferdinandus-J, K-Metaal, Metaal-N, O-Rooze, Rooze-S en T-Z.
 
Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren 1917-1952
Na de opheffing van de VOC in 1795 en de WIC in 1791 werd het beheer over de overzeese bezittingen een zaak van de centrale overheid. Onder het koninkrijk Holland werd het bestuur over de koloniën bij uitsluiting aan de Koning opgedragen. Deze richtte daarvoor in 1806 het departement van Koophandel en Koloniën op, dat begin 1808 met Marine werd verenigd tot het departement van Marine en Koloniën. Dit departement werd werd bij de inlijving bij Frankrijk eind 1810 opgeheven. De taken werden overgenomen door de Hollandse divisie van het Ministerie van Marine en Koloniën te Parijs.
Tot 1842 werd het beheer over de koloniën altijd gecombineerd met een ander beleidsterrein. De administratie bleef daarbij wel gescheiden. Vanaf het begin van 1842 werd Koloniën een zelfstandig departement en bleef dat tot 1940.

Alle personeelsleden van de ambtelijke dienst in Oost-Indië werden door het ministerie geregistreerd in stamboeken. In deze stamboeken is terug te vinden wanneer iemand in dienst kwam, wat zijn functie was, of er overplaatsingen zijn geweest en of er pensioen werd uitbetaald. Er is geen informatie over de ouders van de ambtenaar opgenomen, zoals dat bij militaire stamboeken gebruikelijk was. Het stamboek geeft slechts een overzicht van de diensttijd.
Het kan zijn dat de zoekfunctie niet naar behoren werkt. In dat geval kunt u de scanseries zelf openen en per pakket gaan zoeken.
Website: Nationaal Archief
 
Naam- en Ranglijsten Officieren 1837-1872
Officiersboekjes 1837-1872; naam- en ranglijsten van de officieren en ook andere militaire ambtenaren van het Nederlandse leger in Oost-Indië.
Website: IGV
 
Stamboeken Officieren Oost-Indië
Nederland had in de Oost- en West-Indische koloniën (Nederlands-Indië, Suriname, de Antillen) militairen en ambtenaren gestationeerd. Bij het Ministerie van Koloniën in Den Haag werden persoons- en loopbaangegevens betreffende deze functionarissen in stamboeken vastgelegd.
Website: Nationaal Archief
 
Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië
Scans van de stamboeken Militairen Landmacht KNIL Oost- en West-Indië. Tevens vindt u er Pensioenen en Gagementen Oost- en West-Indië.
Website: Nationaal Archief
 
Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten
Biographisch woordenboek van Nederlands Oost-Indische predikanten.
Website: Oost-Indische predikanten
 
Gelijkstellingen, toepasselijkverklaringen en naturalisaties Nederlands-Indië en Indonesië
Op de website Naturalisaties Decalonne zijn de namenlijsten van de Gelijkstellingen (1870-1919), de Toepasselijkverklaringen (1920-1949) en de Naturalisaties (1850-1984) te bekijken van in Nederlands-Indië geboren personen.
Website: Naturalisaties Decalonne (Wayback Machine)
 
Het Ministerie van Koloniën
Het Ministerie van Koloniën is een voormalig Nederlands ministerie dat van 1842 tot februari 1945 onder die naam heeft bestaan en alle zaken met betrekking tot de Nederlandse koloniën regelde. Het ministerie beschikte over eigen strijdkrachten. Vanaf 1832 viel het Nederlands-Indisch Leger (vanaf 1836 Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, KNIL) onder het Ministerie van Koloniën. Ook de Troepenmacht in Suriname (TRIS) en haar voorgangers vielen van 1868 tot 1957 onder het ministerie of diens opvolgers. (Bron: Wikipedia).
In de databank op de website van Oorlogsvermisten staan de namen van Nederlandse en buitenlandse soldaten die in de Koloniën zijn overleden en begraven na 1869. Deze militieregisters werden in de Nederlandse Staatscourant geplaatst als de overleden personen geld nalieten en als de erfgenamen deze niet hadden opgeëist.
Website: Oologsvermisten
 
Begrippenlijst Nederlands-Indië
Meer dan 1150 beschreven begrippen inclusief ruime aandacht voor de VOC.
Website: Nederlands-Indië
 
 

Passagierslijsten en -schepen
 
Passagierslijsten 1945-1964
Herman van Oosten heeft na jarenlang onderzoek de verzamelde informatie over scheepslijsten en passagierslijsten betreffende Nederlands-Indië op zijn website Passagierslijsten 1945-1964 gezet.

In de botenlijst kunt u zoeken op schepen die in de periode 1945 tot en met 1964 burgers en militairen van Nederlands-Indië, Nieuw Guinea en Australië naar Nederland hebben gerepatrieerd of geëvacueerd. Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Nederlands-Indië beschikt Herman van Oosten zelf ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands-Indië.
In de passagierslijsten kunt u zoeken naar personen die met de schepen gereisd hebben. Daarnaast is er nog een alfabetische overzichtslijst met tweehonderdzestig botennamen en hun gegevens.
Website: Passagierslijsten 1945-1964
 
Passagierslijsten repatriëring 1946-1968
Overzichten met onder andere namen van de passagierslijsten betreffende de repatriëring van Indische Nederlanders vanuit de voormalige kolonie Nederlands-Indië naar Nederland in de periode 1946 tot 1968.
Indrapoera (1947-1956; Koninklijke Rotterdamsche Lloyd)
Johan van Oldenbarnevelt (1947-1958; Stoomvaart Maatschappij Nederland)
Oranje (1945-1962; Stoomvaart Maatschappij Nederland)
Willem Ruys (1948-1957; Koninklijke Rotterdamsche Lloyd)
 
Dutch passenger ships
Van de passagiersschepen Willem Ruys, Sibajak, Slamat, Indrapoera, Insulinde en Patria is op de website informatie te vinden en foto’s.
Website: Dutch passenger ships
 
 

Tweede Wereldoorlog en Dekolonisatieoorlog
 
Nederlands-Indisch Rode Kruis
Namenlijst (Bijlage B Oranje 30 juni 1944) van Nederlanders en Nederlandse onderdanen, die zich als burgergeïnterneerden bevonden in door Japan bezette gebieden.
Pdf-bestand: Leiden Universiteit
 
Japanse Burgerkampen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Neder­lands-Indië in de periode maart 1942-augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden ge­schei­den van de vrouwen en kinderen. Vanaf 1944 werden jongens, ouder dan 10 jaar, ondergebracht in de mannenkampen of in aparte jongens­kampen.
Op deze uitgebreide site worden per kamp de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de ligging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plattegrond, foto’s of tekeningen alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar. Klik hiervoor op de naam van het kamp en scrol vervolgens helemaal door naar beneden.
Daarnaast is er onder meer informatie te vinden over transporten tussen de kampen, scheepstransporten naar Europa 1945-1962, Japanse krijgsgevangenenkampen buiten Nederlands-Indië (o.a. Singapore, Birma/Thailand, Formosa en Japan) en burgerkampen in de na-oorlogse periode (ex-Japanse kampen, opvangkampen en Republikeinse kampen)
Website: Japanse Burgerkampen
 
Ter herinnering aan omgekomen KNIL-militairen en krijgsgevangenen in Zuid-Oost Azië
Na zijn overlijden heeft het archief van Teun Heijstek (1936-2012), die ik zelf nog heb mogen kennen, een plaats in Museum Bronbeek gekregen. Op deze wijze blijft het door hem verzamelde materiaal over de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid-Oost Azië behouden.
Op zijn website wereldoorlog2.com ter herinnering aan omgekomen KNIL-militairen en krijgsgevangenen in Zuid-Oost Azië vindt u onder andere een namenlijst van slachtoffers, een namenlijst en de doodsoorzaken van slachtoffers en een overzicht met foto’s van in de oorlog vergane schepen.
Website: Wereldoorlog2
 
Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine
Deze index (Nationaal Archief) verwijst naar de Japanse Interneringskaarten van Nederlandse en Indische krijgsgevangenen over de periode 1942-1945. Het betreft interneringskaarten van soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en van personeel van de Koninklijke Marine (KM) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen is gemaakt door de Japanse militaire eenheden.
Website: Nationaal Archief

Als aanvulling vindt u op de website Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (OOS) achtergrondinformatie over de registratiekaart, uitleg over de kaart zelf en een kamplijst.
Via het Nationaal Archief kunt u een lijst van stempels en symbolen op Japanse interneringskaarten downloaden. Ga naar ‘Veelgestelde vragen’ en scrol naar beneden.
 
Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het KNIL 1940-1945
Overzicht van de Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) 1940-1945 met aanvullende informatie.
Website: Unit Histories
 
Erelijst van gevallenen 1940-1945 K.N.I.L. en Indisch Verzet
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst. Via het hoofdmenu kunt u naar het gedeelte van K.N.I.L. en Indisch Verzet
Website: Erelijst van gevallenen 1940-1945
 
Lijst van gevallenen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea 1945-1962
Informatie over de dekolonisatieoorlog en een lijst van gevallenen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea over de periode 1945-1962.
Website: Lijst van gevallenen
 
7 December Divisie Indië-veteranen
De 7 December Divisie bestond uit drie Brigade groepen. Naast informatie en verhalen is er op de website 7 December Divisie Indië-veteranen een lijst te vinden met de namen van overleden Indië-veteranen, een namenlijst van de militairen die zijn omgekomen onder operationele omstandigheden in Indië en waarvan het merendeel op het ereveld Menteng Pulo ligt begraven. Ook zijn vermeld de namen van de militairen die zijn omgekomen bij de internationale (vredes) missies. Tevens vindt u in een pdf-bestand een namenlijst van het personeel van de 1e Infanterie Brigade groep. Op de naamlijst staan, per onderdeel, alle personen vermeld die in het tijdvak gelegen tussen de aankomst in Indië en 1 september 1948 bij een van de onderdelen van de 1e Infanterie Brigade groep dienden. Iemand die gedurende deze periode werd overgeplaatst van het ene onderdeel naar het andere, komt dus op deze lijst tweemaal voor.
Website: 7 December Divisie