Header Uit de oude Koektrommel

Boelhuisboeken Zegwaart en Zoetermeer

 
Eeuwenlang werd de openbare verkoop ten overstaan van schout en schepenen van huisraad, sloopmateriaal, andere roerende goederen, vee en veldgewas in Zegwaart (1640-1805) en Zoetermeer (1658-1811) vastgelegd in zogenaamde boelhuisboeken. Deze boeken zijn gedigitaliseerd en vanaf vandaag te raadplegen via de website van het Stadsarchief Zoetermeer: Zegwaart en Zoetermeer. Klik op deelbeschrijvingen (onderaan) en daarna op een van de bestanddelen.