Nationaal Archief: Zoeken in transcripties

 
De website zoekintranscripties.nl is beschikbaar gesteld voor publiek! Op deze website zoekt u in de tekst van handgeschreven documenten, afkomstig uit de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) uit de 17e en 18e eeuw en archieven van notarissen uit de 19e eeuw. Onderaan de pagina vindt u een overzicht welke archieven al beschikbaar zijn of nog komen.
Website: Zoek in transcripties