Nieuwe Archiefwet in vooruitzicht

 
In december 2020 zond de ministerraad een voorstel voor een nieuwe Archiefwet naar de Raad van State. Wat zijn de belangrijkste veranderingen vergeleken met de Archiefwet 1995? Wat betekent dat in de praktijk? Meer informatie vindt u via het Gelders Archief en Digitale overheid.