Header Uit de oude Koektrommel

Notariële akten Haarlem, Nieuwer-Amstel en Uithoorn online

 
Er zijn 171.000 gescande notariële akten van notarissen uit Haarlem, Nieuwer-Amstel (tegenwoordig Amstelveen) en Uithoorn online beschikbaar gemaakt. De akten zijn vooralsnog niet op naam doorzoekbaar. Wel kunnen de zogenaamde Repertoria geraadpleegd worden als nadere toegang.
Zie voor meer informatie: Noord-Hollands Archief