Header Uit de oude Koektrommel

Project Odeuropa

 
Onderzoek naar het geurverleden van Europa

Het Odeuropa-team van historici en wetenschappers uit zes Europese landen zal, in samenwerking met de geurindustrie, musea, bibliotheken en kunstenaars, de meest voorkomende historische geuren van het dagelijks leven in het Europa van de 16e eeuw tot het begin van de 20e eeuw gaan reconstrueren en olfactorische evenementen organiseren om erfgoedbezoekers te leren hoe ze via de neus het verleden kunnen verkennen. Wat waren de belangrijke geuren, de meest welriekende en onwelriekende plaatsen, en welke betekenissen hechtten mensen hieraan? Welke geurstrategieën gebruikten mensen om zich te beschermen tegen stank? Het wordt het eerste Europese onderzoek met een eigen geurlogo. Er komen visitekaartjes met wrijfplekken, die bij aanraking een geur vrijgeven.

Zie voor meer informatie onder andere: Odeuropa, Vrije Universiteit Amsterdam en The New York Times.

 

Parfum

© Uit de oude Koektrommel