Onder de aandacht: Opgehaalde lijken in Amsterdam

 
Het wemelt op het internet van de meest opmerkelijke en bijzondere bronnen. Bronnen, waar menigeen het bestaan niet van kent, die interessant zijn voor onderzoek of die soms heerlijk zijn om eens even in te snuffelen. Wekelijks breng ik zo’n bron onder de aandacht. U kunt deze terugvinden door te klikken op de tag onder de titel.
 
 
Amsterdam: opgehaalde lijken

Via de website FamilySearch treft u de verfilmingen aan van de registraties van opgehaalde lijken in Amsterdam over de periode 1777 tot 1811. De registers zijn verdeeld in de perioden 1777-1795, 1795-1807 en 1807-1811. Afhankelijk van de periode en omstandigheden betreffende het overlijden wordt onder andere het volgende vermeld: (indien achterhaald) de naam van de overledene, een beschrijving van de vindplaats, de doodsoorzaak of de omstandigheden rondom het overlijden, het woonadres en een uitvoerige beschrijving van de aangetroffen kleding in het geval van een ongeïdentificeerd persoon.
Zie ook: Databank: Opgehaalde lijken Amsterdam 1777-1811

U heeft een (gratis) account bij FamilySearch nodig om de verfilmingen te kunnen bekijken.

 

Gevonden verdronken persoon

Een verdronken manspersoon, gevonden op 12 februari 1787 in Amsterdam.
Bron: FamilySearch

Transcriptie:
‘1787 februarij den 12
Een manspers(oon) gehaald van de Brouwers gragt bij de Prinse gragt in de Schut Sluijs was gekleed een Bruijne Rok daar onder een Swart Kammesool een groene damaste Busterok een Swarte verwele Broek en IJslanse Kousen met Streepe en Schoene met Eijsere gespes een Swarte zijde doek om de Hals Het Hemd gemerkt N3 Sonder Naam’