Header Uit de oude Koektrommel

Oude plaatsnamen en stratenlijsten

 
Oude plaatsnamen
Oude stratenlijsten
Gevels en huizen

 

Oude plaatsnamen
 
Verwijzingen van oude naar nieuwe plaatsnamen
Een lijst met verwijzingen van oude naar nieuwe plaatsnamen kunt u als PDF-bestand downloaden op de website van Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Deze lijst is niet geredigeerd of bijgewerkt naar de hedendaagse situatie. Het is dus mogelijk dat bij plaatsnamen bijvoorbeeld staat dat ze in Rusland of in Oost-Duitsland liggen.
Directe link: Herkomstonderzoek
 
Plaatsnamen en hun betekenis
Plaatsnamen, steden, dorpen en hun betekenis in de etymologie en toponymie. De plaatsen worden alfabetisch genoemd onder de oorsprong en dus niet als alfabetische lijst in zijn geheel.
Directe link: Plaatsnamen en hun betekenis
 
Oude plaatsnaamonderdelen
Overzicht van oude plaatsnaamonderdelen met de betekenis. De Oud-Engelse en IJslandse letter þ (runenteken ’thorn’) heeft een uitspraak als de ’th’ in het Engelse ’thing’.
Directe link: Plaatsnaamonderdelen (Web Archive)
 
Plaatsen in de Zeven Vrye Provinciën in 1773
De benaming en ligging van de steden, vlekken, dorpen, gehuchten, vestingen, kastelen en schanssen in 1773. De beschreven benamingen zijn letterlijk overgenomen en geven het gebied, de provincie, de plaats en de ligging van de plaats op een kaart aan.
Website: Wazamar
 
Gemeente-atlas van Nederland
De atlas bevat kaarten van alle Nederlandse gemeenten in de periode 1865 tot 1870. Tevens vindt u op de website ‘Naamlijst der dorpen, buurtschappen en gehuchten’ (volkstelling 1859; ook via GemHis op te zoeken), ‘Index alfabetisch’, ‘Index op de huidige gemeenten’ en ‘Nederland in vroeger tijd‘ (kaarten eind negentiende eeuw).
Website: Atlas 1868
 
Plaatsengids
In de plaatsengids kunt u een oude of nieuwe plaatsnaam ingeven. U krijgt dan één of meerdere afbeeldingen te zien. Door op een afbeelding te klikken krijgt u (oude) informatie over de desbetreffende plaats.
Website: Plaatsengids
 
Gemeentegeschiedenis
Nederland telt nu 388 gemeenten. In 1812 waren dat er meer dan 1100. In twee eeuwen vol herindelingen, annexaties en fusies heeft Nederland bijna 1700 gemeenten gekend. Gemeentegeschiedenis maakt deze en andere historische gegevens per gemeente toegankelijk.
Website: Gemeentegeschiedenis
 
 

Oude stratenlijsten
 
Straatnaamverklaringen per plaats
Een overzicht van plaatsen met links naar lijsten van straatnamen met daarbij een toelichting, verklaring of historie.
Website: Over Straatnamen
 
Straatnamen Ameland
Herkomst van de straatnamen op Ameland.
Website: Amelander Historie
 
Historische straatnamen Amsterdam
Een lijst met historische straatnamen van Amsterdam voor 1811. Voor de ligging van de straten en hun huidige namen: zie straatnamen. Voor de geschiedenis van de buurt- en wijkindeling van Amsterdam kunt u terecht op Amsterdam Historie. In een pdf-bestand is een alfabetische lijst van gangen in Amsterdam te vinden uit de periode 1550-1940.
Pdf-bestand: Vele Handen
 
Straten Arnemuiden
Overzicht van oude straten van Arnemuiden en de bewoners of eigenaren in de 16e-18e eeuw.
Website: Historische Vereniging Arnemuiden
Zie ook de overzichten van bewoners en omnummeringen van Arnemuiden: 1811, 1830, 1850, 1860, 1880, 1890, 1900, 1920 en 1947.
 
Arnhemse straatnamen
Door op de plattegrond in te zoomen kunt u informatie vinden over de betekenis van de verschillende Arnhemse straatnamen.
Website: Gemeente Arnhem
 
Alfabetische stratenlijst woningkaarten 1942-1971 Dordrecht
Alfabetische stratenlijst van woningkaarten uit de periode 1942-1971 met eventueel de vermelding van de nieuwe straatnaam.
Website: DortenaZOEKer
 
Straatnamen Edam
Boek: Straatnamen in Edam, hun historie en betekenis (door Jaap Molenaar).
Pdf-bestand: Oud Edam
 
Straten Franeker
In de databanken kunt u zoeken naar een straatnaam en de bewoners.
Website: HCF
 
Stratenlijst van Groningen (stad)
Een lijst van verklaringen van straatnamen in Groningen, ingedeeld per wijk. Ook de namen van kanalen, bruggen, parken en dergelijke worden toegelicht. In de oudere wijken worden alle namen verklaard; in de jongere alleen de namen die om een toelichting vragen. Waar mogelijk is informatie uit de stadsgeschiedenis van Groningen toegevoegd.
Website: Wikipedia
 
Oude huisplaatsen Hardenberg
Informatie over de oude huisplaatsen en bewoners in de gemeente Hardenberg.
Website: Geheugen van Hardenberg
 
Oude straatnamen Harlingen
Overzicht van oude benamingen van straten, stegen en bruggen in Harlingen met waar mogelijk de huidige benaming.
Website: Kleine Kerkstraat
 
Straat-, weg- en dijknamen ‘s-Heerenhoek
In het boek ‘Toponymie van ‘s-Heerenhoek’ vindt u op bladzijde 51 straat-, weg- en dijknamen en de verklaringen.
Pdf-bestand: Toponymie van ‘s-Heerenhoek
 
Stratenlijsten ‘s-Hertogenbosch
In de Bossche Encyclopie vindt u een stratenlijst met waar mogelijk uitgebreide informatie, een stratenlijst aan de hand van de volkstelling van 1822 met informatie en bewoners, een lijst met onbenoemde steegjes met informatie en een lijst met verdwenen straten en stegen met informatie.
Naast de omnummeringsoverzichten (1880, 1909 en 1947) ingedeeld per wijk of even en oneven, vindt u er tevens de huizenregisters met vermelding van eigenaren, huurregisters met de namen van huurders en een pandenlijst met informatie.
Website: Bossche Encyclopedie
 
Straatnamen Kapel-Avezaath
Beschrijvingen van de dorpen, wijken, buurten en alle bestaande straten en vroegere straten in de gemeente Tiel (Tiel (stad), Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen).
Website: Straten in Tiel
 
Straatnamen Kerk-Avezaath
Beschrijvingen van de dorpen, wijken, buurten en alle bestaande straten en vroegere straten in de gemeente Tiel (Tiel (stad), Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen).
Website: Straten in Tiel
 
Straatnamen Kerkrade en Eygelshoven
U kunt zoeken op straatnaam. Vervolgens krijgt u een verklaring van de straatnaam en de datum van toekenning van de naam.
Website: Archieven.nl
 
Oude straatnamen Leeuwarden
Overzicht en uitleg over oude straatnamen in de binnenstad van Leeuwarden.
Pdf-bestanden: HCL en HCL
 
Straten in Leiden
Lijst met straten in gemeente Leiden met hun oorsprong of betekenis.
Website: Wikipedia
 
Straten in Leutingewolde
Overzicht en informatie over de straten in Leutingewolde.
Website: Leutingewolde
 
Straatnamen Maastricht
Mestreechse Straote gaat over de straatnamen in Maastricht en hun betekenis hiervan of waarnaar men deze heeft vernoemd.
Website: Mestreechter Steerke
 
Stratenlijst Gemeente Nijmegen
In deze stratenlijst, samengesteld door Rob Essers, staan oude en nieuwe straatnamen van Nijmegen en Lent van 1880 tot 2017 met waar mogelijk de ontstaansgeschiedenis, de raadsbesluiten betreffende de straatnamen, verwijzingen en toelichtingen en een trefwoordenlijst.
Website: gaypnt.demon.nl
 
Straatnamen Oosterbeek
Informatie over straatnamen in Oosterbeek met beeldmateriaal. Klik in het overzicht van straatnamen op de straatnaam van uw keuze. Zodra de pagina geopend is kunt u wederom op de straatnaam klikken voor meer informatie en beeldmateriaal.
Website: Heemkunde Renkum
 
Straten van Peize
Op de website vindt u onder andere de straten van Peize, de volkstelling van 1825 met informatie over de hoofdbewoner en de woning, woninglijsten en gegevens van het Kadaster 1832. Er worden met regelmaat nieuwe gegevens aan de website toegevoegd.
Website: Peize Wikia
 
Straatnamen Rotterdam
Zoeken op straatnaam of via de interactieve kaart.
Website: Stadsarchief Rotterdam
 
Rotterdam in kaart
De historische kaarten bieden een overzicht hoe Rotterdam in de loop van de eeuwen is gegroeid. De verschillende thema’s geven informatie aan de hand van locaties, verhalen en beeldmateriaal. Door met de rechtermuisknop op de kaart te klikken vindt u per straat extra informatie uit oude kranten, een verklaring van de straatnaam, beeldmateriaal en objecten die (soms associatief) aan die straat zijn gekoppeld.
Website: Rotterdam in kaart
 
Straatnamen Schiedam
Overzicht met alle straatnamen in Schiedam (wordt regelmatig bijgewerkt). Zie ook: Straatnamen van Schiedam met de herkomst en betekenis van alle straatnamen van Schiedam.
Pdf-bestand: Gemeente Schiedam
 
Vervallen straatnamen Schiedam
Pdf-bestand met vervallen straatnamen van Schiedam en de gegevens.
Pdf-bestand: Gemeente Schiedam
 
Woningen en bewoners Sliedrecht
Op deze website vindt u onder meer de gehele Sliedrechtse Dijk. Door naar de wijk van uw keuze te gaan krijgt u de plattegronden te zien. Door met de muis cursor over de huissymbolen te gaan krijgt u een foto van deze woning te zien.
Tevens zijn er pdf-bestanden beschikbaar met overzichten van de Sliedrechtse wijken en de bewoners: Wijk A en B Kerkbuurt, Wijk C Binnendijks Oneven, Wijk C Buitendijks Even, Wijk D Binnendijks Oneven en Wijk D Buitendijks Even. Zie ook: Dijkbebouwing Wijk A t/m D (omnummering en bewoners) en Belastingkohier 1921 (bewoners, adressen, beroepen en aanslag).
Website: HVS
 
Straatnamen Tiel
Beschrijvingen van de dorpen, wijken, buurten en alle bestaande straten en vroegere straten in de gemeente Tiel (Tiel (stad), Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen).
Website: Straten in Tiel
 
Straten van Tilburg
Straten van Tilburg geeft een overzicht van de betekenis van alle straatnamen in de gemeente Tilburg.
Website: Wiki Midden-Brabant
 
Tilburgs Bijnamenboek
Bijnamen van gebouwen, straten en andere spraakmakende zaken.
Website: Cubra
 
Straatnamen stad Utrecht
Een overzichtslijst met straatnamen van de stad Utrecht uit de periode 1900-1912. Een enkele straatnaam is verouderd. In dat geval wordt de huidige naam tevens aangegeven.
Pdf-bestand: Straatnamen Utrecht
 
Stratenlijst gemeente Veenendaal
In pdf-bestanden vindt u een overzicht van straten, bruggen en parken in Veenendaal; een overzicht van niet meer gebruikte straatnamen en een inleidende tekst. Een lijst met straten in Veenendaal en de oorsprong of betekenis is tevens te vinden op Wikipedia.
Website: Gemeentearchief Veenendaal
 
Straatnamen Wadenoijen
Beschrijvingen van de dorpen, wijken, buurten en alle bestaande straten en vroegere straten in de gemeente Tiel (Tiel (stad), Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen).
Website: Straten in Tiel
 
Straatnamen Zennewijnen
Beschrijvingen van de dorpen, wijken, buurten en alle bestaande straten en vroegere straten in de gemeente Tiel (Tiel (stad), Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen).
Website: Straten in Tiel
 
 

Gevels en huizen
 
Gevelstenen
Via de pagina ‘Kerninventarisatie Gevelstenen’ kunt u zoeken naar gevelstenen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland en overige landen. Tevens vindt u op de website gapers in Nederland en snijwerk en bovenlichten.
Website: Gevelstenen
 
Gevelstenen van Amsterdam
Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. De website geeft een overzicht van de circa 1100 gevelstenen aan de Amsterdamse openbare weg.
Website: Gevelstenen van Amsterdam
 
Huisnamen Amsterdam 1905
Overzicht met huisnamen van Amsterdam in 1905
Website: Mpaginae
 
Achter de gevels van Delft
Het verhaal achter oude Delftse huizen en hun bewoners.
Website: Achter de gevels van Delft
 
Oude huisplaatsen Hardenberg
Informatie over de oude huisplaatsen en bewoners in de gemeente Hardenberg.
Website: Geheugen van Hardenberg
 
Bewoning Leutingewolde
Bewoning van Leutingewolde door de jaren heen met waar mogelijk verwijzingen naar de genealogie van de bewoners.
Website: Leutingewolde
 
Huisnamen Zierikzee
Lijst van huisnamen in Zierikzee 1318-1940.
Pdf-bestand: Gevelstenen