Header Uit de oude Koektrommel

Oude plaatsnamen, stratenlijsten en omnummeringen

 
Oude plaatsnamen
Oude stratenlijsten
Omnummeringen
Gevels en huizen

 

Oude plaatsnamen
 
Verwijzingen van oude naar nieuwe plaatsnamen
Een lijst met verwijzingen van oude naar nieuwe plaatsnamen kunt u als PDF-bestand downloaden op de website van Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Deze lijst is niet geredigeerd of bijgewerkt naar de hedendaagse situatie. Het is dus mogelijk dat bij plaatsnamen bijvoorbeeld staat dat ze in Rusland of in Oost-Duitsland liggen.
Directe link: Herkomstonderzoek
 
Plaatsnamen en hun betekenis
Plaatsnamen, steden, dorpen en hun betekenis in de etymologie en toponymie. De plaatsen worden alfabetisch genoemd onder de oorsprong en dus niet als alfabetische lijst in zijn geheel.
Directe link: Plaatsnamen en hun betekenis
 
Verdwenen dorpen in Nederland
Een interactieve kaart met beknopte gegevens van verdwenen dorpen in Nederland.
Website: Verdwenen dorpen
 
Plaatsen, verdwenen dorpen en steden en historische en huidige straatnamen
Lees de inleiding om te weten welke gegevens u via de databanken zoeken op de kaart en tekstueel zoeken in de geothesaurus kunt vinden.
Website: ErfGeo
 
Oude plaatsnaamonderdelen
Overzicht van oude plaatsnaamonderdelen met de betekenis. De Oud-Engelse en IJslandse letter þ (runenteken ’thorn’) heeft een uitspraak als de ’th’ in het Engelse ’thing’.
Directe link: Plaatsnaamonderdelen
 
Plaatsen in de Zeven Vrye Provinciën in 1773
De benaming en ligging van de steden, vlekken, dorpen, gehuchten, vestingen, kastelen en schanssen in 1773. De beschreven benamingen zijn letterlijk overgenomen en geven het gebied, de provincie, de plaats en de ligging van de plaats op een kaart aan.
Website: Wazamar
 
Gemeente-atlas van Nederland
De atlas bevat kaarten van alle Nederlandse gemeenten in de periode 1865 tot 1870. Tevens vindt u op de website ‘Naamlijst der dorpen, buurtschappen en gehuchten’ (volkstelling 1859; ook via GemHis op te zoeken), ‘Index alfabetisch’, ‘Index op de huidige gemeenten’ en ‘Nederland in vroeger tijd‘ (kaarten eind negentiende eeuw).
Website: Atlas 1868
 
Plaatsengids
In de plaatsengids kunt u een oude of nieuwe plaatsnaam ingeven. U krijgt dan één of meerdere afbeeldingen te zien. Door op een afbeelding te klikken krijgt u (oude) informatie over de desbetreffende plaats.
Website: Plaatsengids
 
Gemeentegeschiedenis
Nederland telt nu 388 gemeenten. In 1812 waren dat er meer dan 1100. In twee eeuwen vol herindelingen, annexaties en fusies heeft Nederland bijna 1700 gemeenten gekend. Gemeentegeschiedenis maakt deze en andere historische gegevens per gemeente toegankelijk.
Website: Gemeentegeschiedenis
 
 

Oude stratenlijsten
 
Straatnaamverklaringen per plaats
Een overzicht van plaatsen met links naar lijsten van straatnamen met daarbij een toelichting, verklaring of historie.
Website: Over Straatnamen
 
Straatnamen Ameland
Herkomst van de straatnamen op Ameland.
Website: Amelander Historie
 
Historische straatnamen Amsterdam
Een lijst met historische straatnamen van Amsterdam voor 1811. Voor de ligging van de straten en hun huidige namen: zie straatnamen. Voor de geschiedenis van de buurt- en wijkindeling van Amsterdam kunt u terecht op Amsterdam Historie. In een pdf-bestand is een alfabetische lijst van gangen in Amsterdam te vinden uit de periode 1550-1940.
Pdf-bestand: Vele Handen
 
Straten Arnemuiden
Overzicht van oude straten van Arnemuiden en de bewoners of eigenaren in de 16e-18e eeuw.
Website: Historische Vereniging Arnemuiden
Zie ook de overzichten van bewoners en omnummeringen van Arnemuiden: 1811, 1830, 1850, 1860, 1880, 1890, 1900, 1920 en 1947.
 
Arnhemse straatnamen
Door op de plattegrond in te zoomen kunt u informatie vinden over de betekenis van de verschillende Arnhemse straatnamen.
Website: Gemeente Arnhem
 
Alfabetische stratenlijst woningkaarten 1942-1971 Dordrecht
Alfabetische stratenlijst van woningkaarten uit de periode 1942-1971 met eventueel de vermelding van de nieuwe straatnaam.
Website: DortenaZOEKer
 
Straatnamen Edam
Boek: Straatnamen in Edam, hun historie en betekenis (door Jaap Molenaar).
Pdf-bestand: Oud Edam
 
Straten Franeker
In de databanken kunt u zoeken naar een straatnaam en de bewoners.
Website: HCF
 
Stratenlijst van Groningen (stad)
Een lijst van verklaringen van straatnamen in Groningen, ingedeeld per wijk. Ook de namen van kanalen, bruggen, parken en dergelijke worden toegelicht. In de oudere wijken worden alle namen verklaard; in de jongere alleen de namen die om een toelichting vragen. Waar mogelijk is informatie uit de stadsgeschiedenis van Groningen toegevoegd.
Website: Wikipedia
 
Oude huisplaatsen Hardenberg
Informatie over de oude huisplaatsen en bewoners in de gemeente Hardenberg.
Website: Geheugen van Hardenberg
 
Oude straatnamen Harlingen
Overzicht van oude benamingen van straten, stegen en bruggen in Harlingen met waar mogelijk de huidige benaming.
Website: Kleine Kerkstraat
 
Straat-, weg- en dijknamen ‘s-Heerenhoek
In het boek ‘Toponymie van ‘s-Heerenhoek’ vindt u op bladzijde 51 straat-, weg- en dijknamen en de verklaringen.
Pdf-bestand: Toponymie van ‘s-Heerenhoek
 
Stratenlijsten ‘s-Hertogenbosch
In de Bossche Encyclopie vindt u een stratenlijst met waar mogelijk uitgebreide informatie, een stratenlijst aan de hand van de volkstelling van 1822 met informatie en bewoners, een lijst met onbenoemde steegjes met informatie en een lijst met verdwenen straten en stegen met informatie.
Naast de omnummeringsoverzichten (1880, 1909 en 1947) ingedeeld per wijk of even en oneven, vindt u er tevens de huizenregisters met vermelding van eigenaren, huurregisters met de namen van huurders en een pandenlijst met informatie.
Website: Bossche Encyclopedie
 
Straatnamen Kerkrade en Eygelshoven
Op de website van gemeente Kerkrade ziet u Kerkrade verdeeld in wijken en kunt u zoeken op straatnaam. Vervolgens krijgt u een verklaring van de straatnaam en de datum van toekenning van de naam. Tevens is het mogelijk te zoeken op straatnaam door middel van de zoekfunctie.
Website: Gemeente Kerkrade
 
Oude straatnamen Leeuwarden
Overzicht en uitleg over oude straatnamen in de binnenstad van Leeuwarden.
Website: HCL
 
Straten in Leiden
Lijst met straten in gemeente Leiden met hun oorsprong of betekenis.
Website: Wikipedia
 
Straten in Leutingewolde
Overzicht en informatie over de straten in Leutingewolde.
Website: Leutingewolde
 
Straatnamen Maastricht
Mestreechse Straote gaat over de straatnamen in Maastricht en hun betekenis hiervan of waarnaar men deze heeft vernoemd.
Website: Mestreechter Steerke
 
Stratenlijst Gemeente Nijmegen
In deze stratenlijst, samengesteld door Rob Essers, staan oude en nieuwe straatnamen van Nijmegen en Lent van 1880 tot 2017 met waar mogelijk de ontstaansgeschiedenis, de raadsbesluiten betreffende de straatnamen, verwijzingen en toelichtingen en een trefwoordenlijst.
Website: gaypnt.demon.nl
 
Straatnamen Oosterbeek
Informatie over straatnamen in Oosterbeek met beeldmateriaal. Klik in het overzicht van straatnamen op de straatnaam van uw keuze. Zodra de pagina geopend is kunt u wederom op de straatnaam klikken voor meer informatie en beeldmateriaal.
Website: Heemkunde Renkum
 
Straten van Peize
Op de website vindt u onder andere de straten van Peize, de volkstelling van 1825 met informatie over de hoofdbewoner en de woning, woninglijsten en gegevens van het Kadaster 1832. Er worden met regelmaat nieuwe gegevens aan de website toegevoegd.
Website: Peize Wikia
 
Straatnamen Rotterdam
Overzicht met straatnamen van Rotterdam en de gegevens. U kunt ook zoeken op bestaande straatnamen en verdwenen straatnamen.
Website: Stadsarchief Rotterdam
 
Rotterdam in kaart
De historische kaarten bieden een overzicht hoe Rotterdam in de loop van de eeuwen is gegroeid. De verschillende thema’s geven informatie aan de hand van locaties, verhalen en beeldmateriaal. Door met de rechtermuisknop op de kaart te klikken vindt u per straat extra informatie uit oude kranten, een verklaring van de straatnaam, beeldmateriaal en objecten die (soms associatief) aan die straat zijn gekoppeld.
Website: Rotterdam in kaart
 
Straatnamen Schiedam
Overzicht met alle straatnamen in Schiedam (wordt regelmatig bijgewerkt). Zie ook: Straatnamen van Schiedam met de herkomst en betekenis van alle straatnamen van Schiedam.
Pdf-bestand: Gemeente Schiedam
 
Vervallen straatnamen Schiedam
Pdf-bestand met vervallen straatnamen van Schiedam en de gegevens.
Pdf-bestand: Gemeente Schiedam
 
Woningen en bewoners Sliedrecht
Op deze website vindt u onder meer de gehele Sliedrechtse Dijk. Door naar de wijk van uw keuze te gaan krijgt u de plattegronden te zien. Door met de muis cursor over de huissymbolen te gaan krijgt u een foto van deze woning te zien.
Tevens zijn er pdf-bestanden beschikbaar met overzichten van de Sliedrechtse wijken en de bewoners: Wijk A en B Kerkbuurt, Wijk C Binnendijks Oneven, Wijk C Buitendijks Even, Wijk D Binnendijks Oneven en Wijk D Buitendijks Even. Zie ook: Dijkbebouwing Wijk A t/m D (omnummering en bewoners) en Belastingkohier 1921 (bewoners, adressen, beroepen en aanslag).
Website: HVS
 
Straatnamen gemeente Tiel
Beschrijvingen van de dorpen, wijken, buurten en alle bestaande straten en vroegere straten in de gemeente Tiel (Tiel (stad), Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Wadenoijen en Zennewijnen).
Website: Straten in Tiel
 
Straten van Tilburg
Straten van Tilburg geeft een overzicht van de betekenis van alle straatnamen in de gemeente Tilburg.
Website: Wiki Midden-Brabant
 
Tilburgs Bijnamenboek
Bijnamen van gebouwen, straten en andere spraakmakende zaken.
Website: Cubra
 
Straatnamen stad Utrecht
Een overzichtslijst met straatnamen van de stad Utrecht uit de periode 1900-1912. Een enkele straatnaam is verouderd. In dat geval wordt de huidige naam tevens aangegeven.
Pdf-bestand: Straatnamen Utrecht
 
Stratenlijst gemeente Veenendaal
In pdf-bestanden vindt u een compleet overzicht van de huidige en historische straatnamen in Veenendaal. Per straatnaam is aangegeven in welke buurt deze ligt, wanneer de straatnaam is vastgelegd en wat de naam betekent. Tevens kunt u een overzicht bekijken van niet meer gebruikte straatnamen en een inleidende tekst. Een lijst met straten in Veenendaal en de oorsprong of betekenis is tevens te vinden op Wikipedia.
Website: Gemeentearchief Veenendaal
 
 

Omnummeringen
 
Huisnummering Amsterdam
Uitleg over de huisnummering in Amsterdam in de loop der tijd.
Website: Digitaal Grachtenboek
 
Omnummeringsregister Amsterdam
Te downloaden als XLS-bestand of PDF-bestand om daarin de nummers zelf te kunnen omnummeren. U kunt een straatnaam opzoeken in de eerste kolom en de bijbehorende gegevens daarachter opzoeken.
Directe link: Omnummeringsregister
 
Huis- en omnummering Angerlo en buurtschappen
Huis- en omnummering van Angerlo en de buurtschappen (1826-1951) met vermelding van de hoofdbewoners en hun beroep.
Pdf-bestand: Liemers Verleden
 
Omnummering Arnemuiden 1947
Overzicht van de omnummering en bewoners van Arnemuiden in 1947.
Website: Historische Vereniging Arnemuiden
 
Wijk- en huisnummering Baarle-Nassau
Overzicht van oude wijk- en huisnummering in Baarle-Nassau.
Website: Amalia van Solms
 
Omnummering Bergen op Zoom
Excel-bestand met omnummeringen van Bergen op Zoom.
Excel-bestand: WBA
 
Omnummerlijst Brummen
Omnummerlijst Brummen.
Website: RAZ
 
Huisnummering Deurne 1950-1955
In de periode 1950-1955 werd in de gemeente Deurne de oude wijkindeling van 1 oktober 1930 vervangen door de huidige adressering met een straatnaam en een huisnummer. Op de website vindt u een overzicht. Door op een straatnaam te klikken, ziet u waar mogelijk de omnummering van de oude naar de nieuwe huisnummers. Daarnaast vindt u de straatnaamwijziging van 1967.
Website: Deurne Wiki
 
Vernummering van de huizen in Dordrecht 1957
Vernummering van de huizen in Dordrecht (1957) met vermelding van de bewoner.
Website: Regionaal Archief Dordrecht
 
Straatreconstructie Gemeente Ede
De volledige ‘Straatreconstructie Hartgers’ (circa 1818-1962) met onder andere omnummeringen binnen de Gemeente Ede zijn gedigitaliseerd. Het betreft de plaatsen Bennekom, Ede, Gelders Veenendaal, Lunteren en Otterlo.
Website: Archieval (Bibliotheek Gemeentearchief Ede; zoekwoord Hartgers.)

In het pdf-bestand Huisnummerwijzigingen vindt u een overzicht van de wijzigingen zoals die zijn vastgelegd in gemeentelijke besluiten tussen 1940 en 2009. Dit bestand is nog in bewerking en dus niet volledig.
Pdf-bestand: Huisnummerwijzigingen
 
Huis- en omnummering Ermelo
Huisnummering gemeente Ermelo 1938. De lijst bevat de straatnamen, huisnummers, de namen van de hoofdbewoners van een huis c.q. namen van bepaalde gebouwen en de oude wijknummers.
Straatnamen Ermelo – Buurtschappen Oost 1947. Ook deze lijst bevat de straatnamen, huisnummers, de namen van de hoofdbewoners van een huis c.q. namen van bepaalde gebouwen en de oude wijknummers.
 
Omnummerregister Etten-Leur
Omnummerregister van straatnamen en huisnummers naar oude wijkindeling.
Excel-bestand: WBA
 
Omnummering Fijnaart en Heijningen
Omnummering wijken Fijnaart en Heijningen 1954.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Huis- en omnummering Giesbeek en Lathum
Huis- en omnummering van Giesbeek en Lathum (1826-1951) met vermelding van de hoofdbewoners en hun beroep.
Pdf-bestand: Liemers Verleden
 
Omnummerlijst Gorssel
Omnummerlijst Gorssel
Website: RAZ
 
Omnummering Groningen (stad)
Lijst van straatnamen met wijk en straatnummer (verponding 1806), lijst van straten met de bijbehorende wijken (1822-1899), concordans van oude wijknummering 1806 naar nieuwe wijknummering 1822, lijst van situatie 1899 met vermelding van straat met wijk en huisnummers en concordans van oud naar nieuw huisnummer in 1899 (omnummerboek).
Website: Groninger Archieven (21-25)
 
Omnummeringslijst Halsteren
Omnummeringslijst Halsteren 1955.
Excel-bestand: WBA
 
Concordantie wijknummers-straatnamen Klundert
Concordantie wijknummers-straatnamen Klundert.
Website: WBA
 
Omnummerlijst Laren
Omnummerlijst Laren.
Website: RAZ
 
Huis- en omnummering Lathum en Giesbeek
Huis- en omnummering van Lathum en Giesbeek (1826-1951) met vermelding van de hoofdbewoners en hun beroep.
Pdf-bestand: Liemers Verleden
 
Omnummerlijst Lochem
Omnummerlijst Lochem.
Website: RAZ
 
Omnummering Ossendrecht
Omnummering Ossendrecht 1951.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Omnummering Oud en Nieuw Gastel
Overzicht vervallen wijk- en huisnummering en nieuwe straat- en huisnummering in de gemeente Oud en Nieuw Gastel.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Omnummering Oudenbosch
Omnummering Oudenbosch 1942.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Concordantie omnummering wijken naar straten Roosendaal
Concordantie omnummering wijken naar straten Roosendaal 1910.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Omnummeringslijst Rucphen
Omnummeringslijst Rucphen 1944-1954.
Excel-bestand: WBA
 
Omnummering Standdaarbuiten
Omnummering Standdaarbuiten 1955.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Wijkregister Steenbergen
In de databank vindt u op dit moment gegevens van eigenaren en (hoofd)bewoners van 1863 tot 1940, die woonden in wijk A en B. Onder Wijk A en B vallen alle straten, maar ook steegjes, die binnen de vesting liggen. Vanaf 1920 vindt er stadsuitbreiding plaats. Straten als Molenweg, huidige Burgemeester van Loonstraat en een deel van de Wouwsestraat werden omgenummerd van Wijk E naar Wijk B. Ook deze eigenaren (en hoofdbewoners) zijn opgenomen in de databank.
Website: Wijkregister Steenbergen
 
Uitleg wijken en toevoegingen Utrecht
Op de website Utrechtse Mysteries vindt u uitleg over de toevoeging ‘bis’, waarom alle rechter huisnummers oneven zijn en hoe Wijk C aan zijn naam komt.
 
Stratenlijsten en omnummering Venray
De huisnummering en namen van de straten in Venray-kom uit circa 1945/1950. Het gaat om alle straten die in 1920 een officiële straatnaam hebben gekregen. In 1920 is de gemeente in twee afdelingen opgeknipt: afdeling I/Dorp met straatnamen en bewoners en afdeling II/Buitenwijken met letter- en cijfercombinatie en vermelding van bewoners.
In een ander pdf-bestand is per wijk aangegeven welke straatnaam en huisnummer voor de oude nummers in de plaats zijn gekomen toen in de jaren 1950-1960 ook in het buitengebied straatnamen werden ingevoerd (met vermelding van bewoners).
Website: Gemeentearchief Venray
 
Omnummerlijst Warnsveld
Omnummerlijst Warnsveld.
Website: RAZ
 
Omnummering Willemstad
Omnummering Willemstad 1973.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Omnummering Woensdrecht
Omnummering Woensdrecht 1955.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Omnummering Wouw
Omnummering Wouw 1955.
Zie verwijzing onderaan: WBA
 
Omnummering Zierikzee
Tot in 1955 werden adressen in Zierikzee aangeduid met een letter en een nummer. Er is een lijst met corresponderende straatnamen en huisnummers.
Pdf-bestand: Zeeuws Archief
 
Adres- en omnummeringslijst Zundert
Adres- en omnummeringslijst Zundert 1952.
Excel-bestand: WBA
 
Omnummerlijst Zutphen
Omnummerlijst Zutphen.
Website: RAZ
 
Huisnummering
Informatie over huisnummers en nummersystemen.
Website: Zoekplaatjes
 
 

Gevels en huizen
 
Gevelstenen
Via de pagina ‘Kerninventarisatie Gevelstenen’ kunt u zoeken naar gevelstenen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland en overige landen. Tevens vindt u op de website gapers in Nederland en snijwerk en bovenlichten.
Website: Gevelstenen
 
Gevelstenen van Amsterdam
Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. De website geeft een overzicht van de circa 1100 gevelstenen aan de Amsterdamse openbare weg.
Website: Gevelstenen van Amsterdam
 
Huisnamen Amsterdam 1905
Overzicht met huisnamen van Amsterdam in 1905
Website: Mpaginae
 
Achter de gevels van Delft
Het verhaal achter oude Delftse huizen en hun bewoners.
Website: Achter de gevels van Delft
 
Oude huisplaatsen Hardenberg
Informatie over de oude huisplaatsen en bewoners in de gemeente Hardenberg.
Website: Geheugen van Hardenberg
 
Bewoning Leutingewolde
Bewoning van Leutingewolde door de jaren heen met waar mogelijk verwijzingen naar de genealogie van de bewoners.
Website: Leutingewolde
 
Huisnamen Zierikzee
Lijst van huisnamen in Zierikzee 1318-1940.
Pdf-bestand: Gevelstenen