Suriname

 
Algemeen
Religie
Arbeiders
Plantages en almanakken
Slavenregisters
Manumissie en emancipatie
Divers
Familieberichten

 

Algemeen
 
Nationaal Archief Suriname
Overzicht van de online archieven, waarin u kunt zoeken naar de scans van de betreffende documenten.
Website: NAS
 
Stamboom Suriname
Op de website Stamboom Suriname zijn de databanken in te zien met transcripties van BS geboorteregister, volkstellingen 1921, wijkregisters 1831-1925, emancipatie 1863, manumissie 1832-1863, manumissierekesten 1816-1829, contractarbeiders, passagierslijsten en permitten 1838 en DTB Gereformeerden 1688-1792. Daarnaast biedt de website ook nog vele historische foto’s.
Website: Stamboom Suriname
 
 

Religie
 
Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname 1662-1838
Scans van de DTB-registers 1662-1838. Zie de beschrijving van de series en archiefbestanddelen; niet van alle onderdelen zijn scans digitaal beschikbaar. U kunt ook rechtstreeks naar de gescande inventarisnummers.
 
Gereformeerden Koloniaal Suriname
De databank Gereformeerden 1688-1792 van het Nationaal Archief bevat informatie over het geboorteregister van geheel Suriname 1688-1730 en 1770-1792, (onder)trouw van geheel Suriname 1687-1730 en 1747-1801 en van non-conformisten van geheel Suriname 1742-1817, kerkgerechtigheden van geheel Suriname 1722-1740, Paramaribo 1753-1789, Cottica-Perica 1740-1774 en Commewijne 1756-1774 en lidmaatschap van geheel Suriname.
Directe link: Nationaal Archief
 
Ondertrouwregister gereformeerden
Deze index betreffen over het algemeen de gegevens het calvinistische deel van de koloniale bevolking. De Surinaamse calvinisten behoorden voor het merendeel tot wat in de zeventiende en achttiende eeuw de ‘Nederduits Gereformeerde’ kerk heette. De gemeente bestond echter niet alleen uit Nederlanders.
De calvinistische gemeenschap in Suriname bestond in de achttiende eeuw voor een belangrijk deel uit Franstaligen. In Nederland stichtten deze om hun geloof uit Frankrijk uitgewekenen hun eigen Waalse kerk. In Suriname stichtten de Fransen echter geen aparte gemeente, maar vormden zij één geheel met hun Nederlandse geloofsgenoten.
Website: Nationaal Archief
 
Kerkregister Waals Hervormde Kerk Paramaribo
Scans van extracten uit het kerkregister van de Waals Hervormde Kerk in Paramaribo 1695-1790; dopen en huwelijk (met index).
Website: FamilySearch
 
Lidmaten der Evangelische Broedergemeente
De Evangelische Broedergemeente heeft haar wortels in Tsjechië. Hier startte Johannes Hus in de vijftiende eeuw een hervormingsbeweging die uiteindelijke tot de stichting van deze kerk zou leiden. De Evangelische Broedergemeente kende een grote zendingsdrang. De Nederlandse leden van de Evangelische Broedergemeente zetten de zending voort in Suriname. Daarbij richtten zij zich vooral op de slavengemeenschap. Inmiddels is de Evangelische Broedergemeente één van de grootste protestantse gemeenschappen van Suriname.
In de collectie vindt u lidmaten der Evangelische Broedergemeente, gedoopt tussen 1779 en 1828 (met vermelding van overlijden).
Website: Nationaal Archief
 
Index Ketuboth Portugees–Israëlitische Gemeente
Index op de huwelijksvoorwaarden (Ketuboth) van de Portugees–Israëlitische Gemeente in Suriname 1702-1901; deel 1 en deel 2 (op achternaam van de bruidegom).
 
Besnijdenissen en geboorten Portugees-Israëlitische Gemeente
Besnijdenissen en geboorten bij de Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname 1662-1866.
Pdf-bestand: NKvJG
 
Overleden lidmaten Portugees-Israëlitische Gemeente
Overleden lidmaten van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname vóór 1777-1865.
Pdf-bestand: NKvJG
 
Overleden lidmaten Hoogduits Joodse Gemeente
Overleden lidmaten van de Hoogduits Joodse Gemeente in Suriname 1777-1838.
Pdf-bestand: NKvJG
 
 

Arbeiders
 
Contractarbeiders
De diverse databanken van het Nationaal Archief bevatten persoons- en gezinsgegevens van Javaanse contractarbeiders (1890-1930), Hindostaanse contractarbeiders (1873-1916) en Chinese contractarbeiders (1853-1973). Daarnaast is er een namenlijst geïndexeerd van Boeroes met hun afstammelingen.
Website: Nationaal Archief
 
De gezinnen en vrije arbeiders te Groningen, Suriname
Overzicht van aankomst en vertrek van de boeren kolonisten van 1845-1853 te Groningen, Suriname. In de lijst zijn de gezinnen en vrije arbeiders opgenomen in de volgorde van het bevolkingsregister Groningen. Daarbij is ook aangegeven wat het beroep in Nederland is geweest, of er hertrouwd is en met wie, wanneer het kolonisatiegebied is verlaten en waar ze zich toen hebben gevestigd. Hieruit blijkt dat slechts een klein deel van de mensen teruggekeerd is naar Nederland. Van een aantal personen is evenwel helemaal geen nadere informatie teruggevonden.
Tevens is er een lijst met te Groningen overleden personen 1845-1853, gerangschikt op overlijdensdatum.
Website: Boeroes
 
 

Plantages en almanakken
 
Digitale plantagekaart Suriname
Platform Pointer lanceerde de digitale plantagekaart van Suriname. Deze geeft inzicht in het leven van 35.000 tot slaafgemaakten en welke Nederlanders compensatie ontvingen. Een nieuw middel om voorouders te onderzoeken.
Websites: Pointer (KRO NCRV) en WieWasWie
 
Plantagelijst van de Surinaamsche Almanak van 1843
De Stichting voor Surinaamse Genealogie heeft de plantagelijst van de ‘Surinaamsche Almanak van 1843’ volledig overgenomen en gedigitaliseerd. U kunt de lijst in twee versies via een pdf-bestand bekijken; één versie gerangschikt op plantagenaam en één versie op naam van de eigenaar.
De lijst van plantages bevat diverse gegevens per plantage: de namen van de eigenaar, de directeur en de administrateur, de ligging, de grootte, het aantal slaven en welk product er verbouwd werd. Soms wordt ook de naam vermeld waaronder de plantage bij de slaven zelf bekend was en de hoeveelheid productie die er het voorafgaande jaar gehaald was.
Tevens vindt u op de website transcriptielijsten van verschillende kaarten die in de loop der tijd van Suriname gemaakt zijn en notariële akten betreffende de plantages.
Website: Stichting voor Surinaamse Genealogie
 
Suriname Plantages
Op deze website vindt u informatie over de plantages die Suriname kent en gekend heeft. Er kan worden gezocht op naam van de plantage of op locatie van de plantage. Tevens kan er gezocht worden op de familienamen die in 1863 werden gegeven aan de ex-slaven na de emancipatie en gekoppeld zijn aan de plantagenamen. De website wil daarmee een bron zijn voor verder genealogisch onderzoek.
Website: Surinaamse Plantages
 
Namenlijsten plantages en vrije personen
Op de website vindt u pdf-bestanden met een namenlijst van de plantages en posten in Suriname (1834), een lijst met vrije personen in Paramaribo (1846) en een namenlijst met voornamen van slaafgemaakte personen (1830-1838).
Website: RUN
 
Surinaamsche Almanak 1902
Een pdf-bestand met de originele Surinaamsche Almanak 1902.
Pdf-bestand: Surinaamsche Almanak
 
 

Slavenregisters
 
Slavenregisters
Zoeken in de Surinaamse slavenregisters (nieuwe dataset), waarin slaafgemaakte mensen waren ingeschreven op de pagina van hun plantage-eigenaar of particuliere eigenaar. De slavenregisters beginnen in 1830 en lopen door tot de afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli 1863 en zijn verdeeld in vier series registers: 1830-1838, 1838-1848, 1848-1851 en 1851-1863.
Zie voor meer informatie: Nationaal Archief
 
Digitale archiefstukken slavernij en slavenhandel
Het Nationaal Archief biedt via haar website 1,9 miljoen archiefstukken over slavernij en slavenhandel digitaal aan. Het gaat onder meer om documenten als scheepsjournalen, plantagelijsten en brieven.
Website: Nationaal Archief
 
 

Manumissie en emancipatie
 
Manumissies
Manumissie is het onder bepaalde voorwaarden vrijgeven van een slaaf. Deze database bevat in principe alle Surinaamse gemanumitteerden vanaf 1832 tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863. Zelfs een viertal vrijgevingen, die pas na de datum van afschaffing van de slavernij hun beslag kregen, zijn in de database opgenomen.
Website: Nationaal Archief
 
Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)
In navolging van Engeland (1833) en Frankrijk (1848) werd door de Nederlandse regering in 1863 de slavernij afgeschaft. De afschaffing van de slavernij wordt ook wel aangeduid met de term ‘emancipatie’. Deze emancipatie had grote gevolgen voor de Surinaamse maatschappij. De voormalig slaveneigenaren ontvingen voor iedere vrijgelaten slaaf een premie van de Nederlandse overheid, als compensatie voor het wegvallen van het arbeidspotentieel. Als alternatief voor de inzet van slaven werden door de voormalig slaveneigenaren contractarbeiders geworven in Nederlands Indië, India en China (Arbeid op Contract). De voormalige slaven werden voor een periode van tien jaar onder staatstoezicht geplaatst. In deze periode waren vrijgelatenen tussen de 15 en 60 jaar verplicht een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Deze maatregel was vooral bedoeld om te voorkomen dat de voormalige slaven massaal de plantages zouden verlaten, waardoor de plantage-economie zou instorten. Pas na de periode van staatstoezicht verworven de voormalige slaven het volledig burgerrecht.
In de collectie vindt u vrijverklaarde slaven in Suriname en de Nederlandse Antillen (Emancipatie 1863).
Website: Nationaal Archief
 
Emancipatie Suriname
Naar aanleiding van de ‘Wet op de Opheffing van de Slavernij’ van 8 augustus 1862 moesten slaveneigenaren lijsten (borderellen) invullen met de namen en gegevens van hun slaven. In maart 1863 controleerde een commissie deze lijsten op echtheid door een bezoek ter plaatse op de plantages en in Paramaribo. Bovendien gaven zij de slaven een achternaam.
Op de website vindt u een overzicht met de familienamen uit 1863. Achter de naam staat het nummer van de plantage (in 1863 wonende op deze plantage) of Pb (wonende in Paramaribo). In het pdf-bestand ‘Plantages langs de Boven Suriname’ kunt u vervolgens deze naam terugvinden bij de desbetreffende plantage. Daarnaast wordt er informatie over de plantage en de eigenaren gegeven.
Website: Surinamistiek
 
 

Divers
 
Nieuwe Weeskamer Suriname
Zoeken in de namenlijst naar scans van stukken betreffende zowel onbeheerde boedels als wezen (1828-1876).
Website: Nationaal Archief
 
Notarieel Archief Suriname 1828-1845
Scans van notariële akten Suriname 1828-1845. Zie de beschrijving van de series en archiefbestanddelen; niet van alle onderdelen zijn scans digitaal beschikbaar. U kunt ook rechtstreeks naar de gescande inventarisnummers.
 
Telkaarten Volkstelling Suriname 1921
Zoeken op naam in de telkaarten van de volkstelling in Suriname van 1921. Zie ook: Digitaal Duplicaat: Eerste Algemene Volkstelling Suriname (1921).
Website: Open Archieven
Website: Nationaal Archief
Meer informatie: Nationaal Archief
 
Het Ministerie van Koloniën
Het Ministerie van Koloniën is een voormalig Nederlands ministerie dat van 1842 tot februari 1945 onder die naam heeft bestaan en alle zaken met betrekking tot de Nederlandse koloniën regelde. Het ministerie beschikte over eigen strijdkrachten. Vanaf 1832 viel het Nederlands-Indisch Leger (vanaf 1836 Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, KNIL) onder het Ministerie van Koloniën. Ook de Troepenmacht in Suriname (TRIS) en haar voorgangers vielen van 1868 tot 1957 onder het ministerie of diens opvolgers. (Bron: Wikipedia).
In de databank op de website van Oorlogsvermisten staan de namen van Nederlandse en buitenlandse soldaten die in de Koloniën zijn overleden en begraven na 1869. Deze militieregisters werden in de Nederlandse Staatscourant geplaatst als de overleden personen geld nalieten en als de erfgenamen deze niet hadden opgeëist.
Website: Oologsvermisten
 
 

Familieberichten
 
Beri
Boeroes
DWTonline
DWTonline (in memoriam)
DWTonline (geslaagd)
FamilieNieuws (overleden)
FamilieNieuws (in memoriam)
FamilieNieuws (dankbetuiging)
FamilieNieuws (geslaagd)
FamilieNieuws (getrouwd)
FamilieNieuws (verjaardag)