Genealogie familie Van den Berg

6 september 2017 at 15:24

 

Stamreeks familie Van den Berg

Stamreeks familie Van den Berg
© Uit de oude Koektrommel


 
 
Gerrit van den Berg
Gerrit van den Berg werd geboren in Naarden en trouwde aldaar op 14 april 1754 met Anna Geus, dochter van Albert Geus en Lubbertje Vos. Anna is gedoopt te Naarden op 28 januari 1724 en legde in dezelfde plaats op 29 oktober 1751 belijdenis van geloof af. Op 26 april 1787 werd Gerrit te Naarden begraven. Anna overleed ruim een jaar later op 64-jarige leeftijd en werd eveneens te Naarden begraven op 26 augustus 1788.
Gerrit en Anna kregen zes kinderen: Lubbertje, Gerrit, Albert, Lubbertje, Jan en Gijsbert.
 
Jan van den Berg
Jan van den Berg is op 26 december 1762 te Naarden gedoopt en werd aldaar op 24 september 1807 op 44-jarige leeftijd begraven. Hij trouwde met de uit Nijkerk afkomstige Nelletje Aaltje van der Schelde. Het stel trad derhalve te Nijkerk in het huwelijk op 17 november 1793. Nelletje is een maand voor Jan overleden en begraven te Naarden op 27 augustus 1807.
Het echtpaar kreeg acht kinderen: Anna, Gerrit, Cornelia, Cornelia, Jan, Jan, Cornelia en Johannes.
 
Gerrit van den Berg
Van Gerrit van den Berg, gedoopt te Naarden op 17 december 1795, wordt als beroep achtereenvolgens arbeider, slagersknecht, vleeschhouwer, daghuurder en werkman vermeld. Hij trouwde op 4 september 1816 te Hilversum met de werkster Anna Maria Dettingmeijer. Anna werd te Amsterdam gedoopt op 2 december 1789 en was de dochter van de uit Hannover afkomstige Joost Hendrik Dettingmeijer en Anna Maria Beijer. Zij overleed op 39-jarige leeftijd te Naarden op 16 maart 1829 en liet een zoontje Jan na.
Gerrit hertrouwde als weduwnaar met Johanna Smitskamp. Het huwelijk vond plaats te Naarden op 10 mei 1829. Johanna werd als dochter van Christiaan Smitskamp en Jacoba van Zoelen geboren in Bergambacht op 13 mei 1797, alwaar zij acht dagen later is gedoopt. Ook Gerrit en Johanna stierven korte tijd na elkaar: Gerrit overleed te Naarden (Bergstraat 216) op 5 juni 1856, zestig jaar oud en Johanna ging hem voor op 2 mei 1856 te Naarden (Bergstraat 216), achtenvijftig jaar oud.
Het echtpaar kreeg de volgende kinderen: Christiaan, Nelletje, Jacobus, Gerrit, Nelletje, Gerrit en een levenloos geboren dochtertje.
 
Christiaan van den Berg
Christiaan van den Berg werd te Naarden geboren op 28 januari 1833. Hij stapte in dezelfde plaats in het huwelijksbootje met Dirkje Schouten, dochter van Wouter Schouten en Mietje de Ruig. Dirkje werd in het Utrechtse Eemnes geboren op 6 april 1834. Op 24-jarige leeftijd kreeg zij ongehuwd een zoontje Johannes Christiaan, dat helaas maar amper drie maanden oud is geworden.
Christiaan overleed op 5 september 1906 in zijn huis in de Huizerpoortstraat 504 te Naarden, 73 jaar oud. Dirkje overleed in de Turfpoortstraat 400 op 82-jarige leeftijd op 5 november 1916. Samen kregen zij tien kinderen: Gerritje, Mietje, Johanna, Gerrit, Johanna, Wouter, Gerrit, Wouter, Wouter en Johanna.
 
Wouter van den Berg
Op 12 januari 1877 werd Wouter van den Berg geboren in de Huizerpoortstraat 364 te Naarden. Als beroepen worden in akten vermeld: werkman, stoker en koopman. Hij trouwde te Naarden op 26 juli 1906 met Utrechtse dienstbode Pietje Evertje Appeldoorn. Pietje werd op 15 september 1886 geboren op de Catharijnensingel 12, ten huize van Beert Daams Gelder, als dochter van de ongehuwde Hendrika van Woudenberg. Tijdens het huwelijk tussen Hendrika en Aalt Appeldoorn op 15 september 1887 te Maartensdijk werd zij erkend als dochter.
Voor een periode van drie maanden hebben Wouter en Pietje Evertje in 1908 om onverklaarbare redenen een ‘uitstapje’ gemaakt naar Groenlo om daarna weer terug te keren naar Naarden. Wouter overleed op 68-jarige leeftijd te Barneveld op 13 februari 1945 zijnde een tijdelijk verblijvende burger, overleden ten gevolge van oorlogshandelingen. Hoogstwaarschijnlijk is hij overleden op de reis van of naar Friesland om eten te halen. Drie dagen later is hij in Barneveld begraven.
Het stel kregen voor zover ik kan nagaan tien kinderen: Hendrika Dirkje, Dirkje, Pietertje Evertje, Christiaan, Wouter, Albertus, Manus, Jannetje Alberta, Theodorus Cornelis en Wilhelmina Margaretha.
 
Christiaan van den Berg
Christiaan van den Berg, van beroep fabrieksarbeider, werd geboren te Naarden op 26 januari 1913. Hij trouwde op 10 februari 1937 te Bussum met Anthonia Johanna Petronella Regter, To genoemd. Zij was de dochter van Andreas Petrus Maria Jacobus Regter en Maria Alexandrina van Hirtum en werd geboren op 16 september 1909 te Hilversum. Christiaan en To woonden  op de Veltheimerlaan 42 te Bussum. To overleed op 75-jarige leeftijd op 22 juni 1985 te Bussum. Christiaan werd in 1943 opgepakt vanwege ‘Judenbegünstigung’ en kwam uiteindelijk terecht in Kamp Neuengammen alwaar hij op 11 maart 1945 overleed op 32-jarige leeftijd.
Het echtpaar kreeg vier kinderen, waaronder een levenloos geboren zoontje.
 
 
Tekst en afbeelding: © Uit de oude Koektrommel
 
De uitgebreide stamboomgegevens kunt u vinden in het aan deze website gekoppelde stamboomprogramma van Uit de oude Koektrommel.
 
 

Bergstraat in Naarden

24 mei 2016 at 12:44

 

Brouwerij Berch

Gerrit (Janszoon) van den Berg, gedoopt op 17 december 1795 in Naarden, heeft tot halverwege de negentiende eeuw, evenals zijn zoon Christiaan, in de Bergstraat te Naarden gewoond. De naam Bergstraat, voorheen Langestraet, was ontleend aan de voormalige bierbrouwerij ‘Berch’ die daar gevestigd was en is mogelijk ontstaan na 1572.

Tussen de Turfpoortstraat en de Bergstraat stond tot in de zeventiende eeuw deze brouwerij Berch van de gelijknamige familie. Het erf was vanaf de Turfpoortstraat bereikbaar via een poortje. Boven het poortje zat een antiek gevelsteentje met de voorstelling van een biertonnetje.
Later kwam op deze plek een stadsboerderij te staan. De boerderij en het poortje werden rond 1938 afgebroken; het tonnetje verhuisde naar het Goois Museum te Hilversum.

De familie Berch woonde al in de zestiende eeuw te Naarden. Janis Claeszoon Berch komt in 1540 voor als Schepen. Gerrit van den Berg zal geen familie van hen zijn geweest. De toponiemen ‘Berch’ en ‘van den Berg’ verschillen naar mijn mening nogal. Helemaal uitsluiten zonder grondig onderzoek kan ik het ook niet en het zou zeker een interessante aanvulling op de familiegeschiedenis zijn. Dan zou er niet uitgegaan moeten worden van de topografische betekenis ‘van den berg’, maar van ‘van den berch’ de brouwerij. Wel kan vastgesteld worden dat de gehele familie van den Berg uit Naarden en om precies te zijn uit Naarden-Vesting kwam.

Gerrit was achtereenvolgens arbeider, slagersknecht, vleeschhouwer, daghuurder en werkman van beroep en trouwde op 4 september 1816 te Hilversum met de in Amsterdam geboren Anna Maria Dettingmeijer. De vader van Anna Maria, Jost Hinrich Dedinkmeijer oftewel Joost Hendrik Dettingmeijer, werd in het Duitse Hannover geboren, maar het gezin woonde in Amsterdam en verhuisde daarna naar Enkhuizen.
Na het overlijden van Anna Maria trouwde Gerrit op 10 mei 1829 te Naarden met Johanna (Antje) Smitskamp, die in Bergambacht werd geboren. Tussen 1839 en 1856 woonde het echtpaar op Bergstraat 116.
 
Tekst: Uit de oude Koektrommel
Bronnen: gooiland.50plusser.nl en Noord-Hollands Archief

 

Boerderij Turfpoortstraat-Bergstraat met het poortje van de brouwerij

Boerderij Turfpoortstraat-Bergstraat met het poortje van de brouwerij
Bron: http://gooiland.50plusser.nl/