Wegwijs: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon

24 maart 2019 at 00:51

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Wegwijs: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.

Het kan gebeuren dat u tijdens uw onderzoek een vermelding tegenkomt over een voorouder, die in het leger van Napoleon heeft gediend. Wanneer u de betreffende persoon in de databank ‘Nederlandse militairen in het leger van Napoleon’ van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft gevonden, zult u de melding tegenkomen: Bewaarplaats Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH). De digitale zoektocht lijkt daarmee te eindigen.

Toch is een deel van deze militaire stamboeken zeker online te vinden. Het gaat daarbij om stamboeken die vallen onder de subseries 20 YC en 21 YC, die betrekking hebben op de Keizerlijke Garde en de regimenten Infanterie van Linie. De genoemde subseries zijn te vinden op de website ‘Mémoire des Hommes’ van het Franse Ministerie van Defensie. Aan de hand van een voorbeeld zal het stappenplan worden uitgelegd, zodat ook degene die de Franse taal onvoldoende machtig is eenvoudig bij de stamboeken op de Franse website uit kan komen.

 

Frans stamboek

Stappenplan voor het vinden van een inschrijving in een Frans stamboek.
Bron: Mémoire des Hommes

 
Tevens vindt u op de pagina hoe u een groot deel van de overlijdensverklaringen uit de registers van Den Haag, betreffende in het ziekenhuis overleden Nederlandse militairen in Franse krijgsdienst over de periode 1792-1815, kunt vinden.

 

Overlijdensverklaring Franse Dienst

Franse overlijdensverklaring.
Bron: FamilySearch


 
 

Loting Nationale Militie

6 januari 2019 at 17:21

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Loting Nationale Militie.

Toen in 1810 het Koninkrijk Holland opging in het Keizerrijk Frankrijk werd onder Lodewijk Napoleon ook in ons land de militaire dienstplicht (conscriptie) ingevoerd. Dat hield in dat iedere man van twintig jaar of ouder zich moest inschrijven. Door middel van loting werd bepaald welke ‘loteling’ in het Franse leger dienst moest nemen.

Aan bod komen de onderwerpen: invoering dienstplicht, loting, lotingsdag, wijze van loting, vrijstelling, vervanging, militieregisters, dienstplichtwet, ziekten of lichaamsgebreken en stamboeken en militieregisters.

 

Loting Nationale Militie

Loting voor de Nationale Militie (1880; Publiek Domein).
Bron: Wikipedia


 
 

Wegwijs: Burgerlijke Stand Amsterdam

24 september 2018 at 12:35

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Wegwijs: Burgerlijke Stand Amsterdam.

Vindt u het lastig uw weg te vinden in de Burgerlijke Stand via de Archiefbank van het Stadsarchief Amsterdam? Het lijkt moeilijker dan het is. Aan de hand van voorbeelden kunt u eenvoudig de stappen volgen om data, akten, registraties of bewijsstukken te vinden met betrekking tot geboorten, overlijden, overlijdensverklaringen, huwelijken, huwelijksbijlagen, echtscheidingen en bijbehorende rechtbankstukken.

 

SAA Geboorteakten

Vindt makkelijk uw weg in de Burgerlijke Stand van Amsterdam.
Bron: Stadsarchief Amsterdam


 
Overlijdensverklaring

Overlijdensverklaring met vermelding van de doodsoorzaak.
Bron: Stadsarchief Amsterdam


 
 

Erkenning en wettiging

26 juni 2018 at 10:55

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Erkenning en wettiging.

Alhoewel de termen ‘erkenning’ en ‘wettiging’ dikwijls door elkaar gebruikt worden, zit hier toch wel een verschil tussen. Op de pagina wordt dit uitgelegd.

 

Geboorteakte A.C. Enklaar erkenning en wettiging

Aantekening van erkenning en wettiging in een geboorteakte.
Bron: Utrechts Archief


 
 

Onwettig kind

26 juni 2018 at 10:53

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Onwettig kind.

Als onwettig kind gold in beginsel elk kind dat niet tijdens een wettig huwelijk of binnen 300 dagen na ontbinding van het huwelijk, door overlijden van de echtgenoot of door echtscheiding, was geboren.

Wilt u meer weten over onwettige kinderen, in dolore partus, strafbaarheid, vaderschapsactie, Burgerlijke Stand en archieven en registers, ga dan naar de pagina.

 

Doop onwettig kind (2)

Gedoopt is Joannes, onechte zoon, anders gezegd onwettige zoon van Margareta Maese, (zij) heeft tijdens de bevalling als vader genoemd Antonius Lenders in het bijzijn van Gertrude van Berlo, vroedvrouw (afkomstig) van Gemert en Maria Petrus van Baakel. Getuigen Thomas Maese en Joanna Thoma Maese.
Bron: FamilySearch


 
 

Doop onder conditie

13 juni 2018 at 21:52

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Doop onder conditie.

Al bladerende door de Katholieke doopregisters kunt u de vermelding ‘op conditie’, ‘onder conditie’ of ‘sub conditione’ tegenkomen. Wat houdt dit precies in? U leest het op de pagina.

 

Doop op conditie

Joannes Hendricks werd op 29 september 1738 te Schaijk ‘op conditie’ gedoopt.
Bron: FamilySearch


 
 

Scheepssoldijboeken VOC

19 mei 2018 at 17:23

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Scheepssoldijboeken VOC.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hield in scheepssoldijboeken de personeelsadministratie bij volgens vastgestelde regels. Op de pagina vindt u een duidelijke uitleg over deze scheepssoldijboeken.

 

Debetzijde scheepssoldijboek

Debetzijde van de rekening van Gerrit Hopman, op 21 september 1767 vertrokken met het schip Woestduijn.
Bron: Nationaal Archief


 
 

Wegwijs in genealogie

10 april 2018 at 18:04

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Wegwijs in genealogie.

U wilt beginnen met genealogisch onderzoek. Hoe pakt u dat aan en wat is er zoal te vinden? Wellicht kan deze wegwijs u meer duidelijkheid verschaffen en u een stukje op weg helpen.

 

Richard Ludolphi en Anna Busch

Huwelijksinschrijving in het kerkboek.
Bron: AlleGroningers


 
 

Doodsbriefjes

13 november 2017 at 23:17

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Doodsbriefjes.

De geschiedenis, overlijdensverklaringen A en B, niet-natuurlijk overlijden, gedigitaliseerde archieven en verklaring medische termen. U leest erover op de pagina.

 

Overlijdensverklaring uit 1869

Doodsbriefje uit 1869 met vermelding van de primaire en secundaire oorzaak.
Bron: Archieven.nl


 
 

Joodse begraafplaatsen en grafstenen

25 oktober 2017 at 13:46

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Joodse begraafplaatsen en grafstenen.

Onderzoek naar Joodse voorouders kan soms lastig zijn. Joodse begraafplaatsen vormen een bron van informatie. Op de pagina vindt u informatie over Joodse begraafplaatsen en indexen en foto’s van Joodse graven in Nederland.

 

Oude Joodse Begraafplaats in Praag nw

De oudste nog bestaande Joodse begraafplaats van Europa: de Oude Joodse Begraafplaats in de wijk Josefov in Praag.
Bron: © Uit de oude Koektrommel