Niet weggooien maar inleveren!

30 maart 2019 at 18:30

 
Vaker dan mij lief is krijg ik als webbeheerder het één en ander aan documenten te koop aangeboden die, naar men zegt, ‘anders in de paperversnipperaar zullen verdwijnen’. Ik zie het niet echt als mijn missie om op dergelijke dubieuze praktijken in te gaan; wel als mijn plicht om deze personen te verwijzen naar een museum, instelling of plaatselijke (historische) vereniging. De papierversnipperaar is beslist geen goede optie!

Overweegt u afstand te gaan doen van voorwerpen of documenten uit uw familie, neem dan eens contact op met een organisatie bij u in de buurt, of bezoek eens één van de inzameldagen. In overleg is er veel mogelijk.

Voor spullen uit de Tweede Wereldoorlog wordt er tweejaarlijks op 3 mei en 14 augustus de landelijke actie ‘Niet Weggooien’ georganiseerd. Dit jaar bent u weer van harte welkom met uw materiaal. Meer informatie en een overzicht van de deelnemende organisaties kunt u vinden op de website Actie Niet Weggooien.

 

Vuilnisbak

Niet weggooien maar inleveren!
Bron: © Uit de oude Koektrommel


 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
 
 

Verborgen Verleden van Nederland

20 maart 2019 at 10:45

 
In de nieuwe 8-delige serie ‘Verborgen Verleden van Nederland’ (van de makers van ‘Verborgen Verleden’; elke vrijdag van 11 oktober t/m 29 november 2019 om 21.10 uur op NPO 2) gaat presentator Waldemar Torenstra op zoek naar de (verborgen) geschiedenis en de verhalen, die schuilgaan achter verschillende bijzondere plekken in Nederland, van heden tot verleden.

Voor het nieuwe programma is men nog op zoek naar vragen en verhalen over de volgende plekken:
 

  • De Portugese Synagoge in Amsterdam
  • Het Vrijthof in Maastricht
  • Giethoorn
  • De Oude Haven in Rotterdam
  • Hotel Des Indes in Den Haag
  • Paleis Soestdijk
  • De Martinitoren in Groningen

 
Gaat er in uw familie al jaren een verhaal rond dat raakt aan één van deze plekken, bent u benieuwd naar wat een voorouder precies op die plek gedaan heeft, heeft u nog voorwerpen of brieven op zolder liggen waarin het gaat over één van deze plekken of bent u gewoon nieuwsgierig naar het antwoord op een vraag over één van deze plekken, neem dan contact op met de redactie van het programma via VVNL@blazhoffski.nl of via telefoonnummer 020 301 8478.

Op de facebookpagina van het programma kunt u terecht voor meer nieuws en plekken waar nog onderzoek naar gedaan gaat worden.
 
Tekst (aangepast): Verborgen Verleden van Nederland
 
 

Klakkeloos kopiëren

4 maart 2019 at 18:30

 
Als voorstander van het openbaar toegankelijk maken van digitale bronnen ten behoeve van genealogisch onderzoek, stel ik de informatie op deze website ‘Uit de oude Koektrommel’ voor een ieder beschikbaar. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Op deze manier heb ik voor eigen onderzoek de bronnen binnen handbereik en u kunt er desgewenst van ‘meeprofiteren’.

Toch zijn er een aantal zaken, die ik u als bezoeker of gebruiker van deze website tot nadenken wil voorleggen. Het elders plaatsen van een link naar deze website of betreffende een onderwerp op deze website is een ‘fluitje van een cent’. Het uitzoeken van links en onderwerpen zeer zeker niet. Gedegen onderzoek kost tijd. Elke link op deze website wordt vóór het plaatsen uitgezocht, uitgeprobeerd en voorzien van de juiste informatie. Wellicht kunt u zich voorstellen, dat al deze links, die bij een onder het menu te vinden onderwerp horen, niet in een middagje spitten zijn samengesteld.
Met regelmaat zie ik in genealogische of ‘allerlei links’ Facebookgroepen en -pagina’s vaak ter opvulling van berichten een link naar een onderwerp op deze website voorbijkomen. Dagen, weken of soms maanden werk aan uit- en onderzoeken wordt op deze manier toch echt wel op een presenteerblaadje aangeboden. Betreft het een link als mogelijk antwoord op een gestelde vraag? Ga gerust uw gang! Gebruikt u een link ter eigener voordeel en gewin van leden? Denk daar eerst eens over na, voordat u klakkeloos de URL gaat kopiëren en plakken! Dergelijke ‘promotie’ van deze website heeft voor mij als webbeheerder enkel financiële nadelen met betrekking tot het dataverkeer, waardoor de voortzetting van deze website zonder gebruik van ongewenste reclame in het geding komt. Bovendien is de kans aanwezig, dat bij het op Facebook publiceren van een link naar deze website of een onderdeel ervan, het auteursrecht wordt geschonden.

Zo nu en dan schrijf ik een artikel over een familielid. Indien ik daar in eigen archief over beschik, wordt er tevens een van een logo voorziene foto van de persoon in kwestie onder copyright bij geplaatst. Het is volstrekt begrijpelijk, dat een dergelijke foto voor eigen gebruik wordt opgeslagen of, al dan niet bewerkt, op eigen risico gepubliceerd wordt in een stamboom. Op zich vind ik dat, ondanks het mij toebehorende en in de disclaimer vermelde intellectueel eigendom, mits geplaatst vanuit een niet-commercieel oogpunt onder vermelding van de juiste gegevens en bron, niet een groot probleem. Ik zou dit willen betitelen als een ‘ingecalculeerd risico’.
Echter, het wordt een kwalijke zaak, indien de foto en de daarbij behorende informatie, of juist het gebrek daaraan, een eigen leven op internet gaat leiden. Daarvoor is degene, die zonder mijn toestemming als auteursrechthebbende de foto vanaf deze website elders meent te kunnen en moeten publiceren, geheel zelf verantwoordelijk. Denkt u daarbij aan de eventuele juridische consequenties, die een dergelijke publicatie met zich mee kan brengen. Dit kan eenvoudig worden voorkomen door contact op te nemen via het contactformulier.

Als voorbeeld van respectloos omgaan met eigendomsrechten en persoonsgegevens geef ik u het volgende. Mijn Bennekomse betovergrootmoeder Louise Jansen krijgt, ‘voor de grap’ de naam Fransien de Leeuw uit de Achterstraat 1905 toebedeeld. ‘Fransien’ wordt bovendien gekoppeld aan een plaats waar zij waarschijnlijk nooit in haar leven is geweest. Daarbij wordt de afbeelding gelukkig wel voorzien van een specifieke bronvermelding, zeg ik cynisch, en de ‘tekst erbij’, waarschijnlijk doelend op het logo, als ‘geweldig toch!’ bevonden.
De beheerder van de Facebookgroep kon echter weinig begrip opbrengen voor mijn vriendelijke verzoek de gepubliceerde foto te verwijderen. Bijzonder ook dat het (verzonnen) jaartal 1905 bij benadering klakkeloos is overgenomen. Zijn bericht in de groep kon in ieder geval veel bijval vinden en naast totale onbegrip voor mijn verzoek wist men onder andere te vermelden dat ‘foto’s voor 1900 vrijelijk gepubliceerd mogen worden’, ‘foto’s na vijftig jaar publiek eigendom worden’ en ‘het intellectueel eigendom verjaard zou zijn’. Tja…

 

Louise Jansen uit Bennekom, of zoals besloten Fransien de Leeuw…


 

De weinig begripvolle reactie van de beheerder.


 

Mededeling van de beheerder.

 
Een ander voorbeeld van het negeren van eigendomsrecht. Een lid van een plaatselijke Facebookgroep heeft gemeend de gehele tekst, inclusief plaatsingsdatum en -tijd alsmede de bij de begeleidende foto’s behorende onderschriften, te kunnen en moeten kopiëren van deze website om het in ongewijzigde vorm zonder bijbehorende bronvermeldingen of schriftelijke toestemming te publiceren.
De beheerder van de groep heeft netjes geantwoord op mijn verzoek het bericht te verwijderen, hetgeen inmiddels is gedaan. Zo kan het dus ook. Wel ben ik van mening, dat er in veel gevallen meer controle mag komen vanuit de beheerders van een Facebookgroep of -pagina op wat er geplaatst wordt door leden. Het beheren brengt immers ook verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee.

 

Het verhaal van Maritje de gifmengster.


 
Maritje FB 1

De gehele tekst is gekopieerd en ongewijzigd gepubliceerd, inclusief de plaatsingsdatum en -tijd alsmede de bij de begeleidende foto’s behorende onderschriften.


 
 
Tanja van den Berg
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
 
 

Uit de oude Koektrommel over de landsgrens tijdens een prachtig Gentbrugs initiatief!

2 maart 2019 at 14:34

 
Eind vorig jaar ontving ik van Etienne Huyghe een verzoek om de website Uit de oude Koektrommel te mogen vermelden en uit te leggen tijdens de Februari-sessie Genealogie voor amateur-genealogen in de leeftijd tussen zestig en negentig jaar.
Al voor het vijfde jaar wordt er maandelijks in Lokaal Diensten Centrum Speltincx te Gentbrugge een sessie Genealogie georganiseerd, waarbij onder andere aan de hand van een Power Point presentatie allerhande genealogie-gerelateerde onderwerpen worden belicht. Ldc Speltincx is één van de tien lokale dienstencentra van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) Gent, die als doel hebben de buurtbewoners, vooral de senioren, zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier thuis te laten wonen.

Tijdens de sessie van 7 februari jongstleden werd uitvoerig aandacht besteed aan de website, waarbij getracht werd ‘de veelzijdigheid en praktische kant van de site te belichten’, aldus Etienne Huyghe. Hij vervolgt, ik citeer: ‘…zou ik alle mensen die belangstellen in genealogie willen aanraden deze site ‘tenminste’ te overlopen……, het is niet enkel een welkome afwisseling, maar vooral een bijdrage in je ontwikkeling als amateur-genealoog en op termijn zal blijken dat het een niet te verwaarlozen factor is in tijd.’ En met betrekking tot de pagina België: ‘Mijns inziens overzichtelijk, nuttig en praktisch met vooral de ontelbare links naar sites, waarop iets kan gevonden worden.
Deze waarderende woorden zijn voor mij als webbeheerder een mooie opsteker en extra stimulans om de weg te vervolgen, die ik met mijn website ben ingeslagen.

Etienne Huyghe is met zijn ‘vergevorderde leeftijd’ als vrijwilliger betrokken bij de begeleiding van de genealogie-sessies en sinds zeven jaar als wandelgids voor OCMW Gent. Via zelfstudie heeft hij zich het werken met de PC en het stamboomonderzoek eigen gemaakt. Waarvoor mijn respect! Met veel hulp en steun heeft hij zijn steentje weten bij te dragen om samen met zijn medestanders van het eerste uur het genealogie-initiatief te doen slagen.
Als groot bewonderaar van de Nederlandse prestaties en inspanningen betreffende genealogie stelt hij zich ten doel de achterstand ten opzichte van de Belgische buurlanden in te halen. Hij realiseert zich, dat hem dat gezien zijn leeftijd niet zal lukken. Zijn hoop is daarom gevestigd op de jongere generatie(s). Daarnaast is hij van mening, dat senioren, die maar blijven denken dat ze te oud zijn om ‘over te schakelen’, het niet bij het rechte eind hebben en heeft hij de stille wens, dat zij toch de daad bij het woord zullen voegen.

Zijn verhaal raakt mij en zet mij tegelijkertijd aan tot nadenken. Mijn visie met betrekking tot genealogie verschilt in wezen niet zoveel. Zelf ben ik een groot voorstander van het, bij voorkeur gratis, openbaar toegankelijk maken van digitale bronnen ten behoeve van genealogisch onderzoek. Op die manier komt genealogie ook binnen handbereik te liggen van geïnteresseerden met een financiële of mobiele beperking. Hoe belangrijk kan het zijn te weten waar jouw wortels liggen. Immers, geen heden zonder verleden. Je bent wie jouw voorouders waren.

In Nederland mogen we ons best ‘verwend’ noemen met dergelijke, in snel toenemende mate, openbare bronnen, die mede door de inzet van vele vrijwilligers beschikbaar zijn of worden gemaakt. Bovendien wordt er via diverse archiefinstellingen en historische verenigingen het nodige georganiseerd met betrekking tot geschiedkundige en genealogische onderwerpen. Echter, er lijkt, zeker op plaatselijk niveau, weinig belangstelling te bestaan om tegen geringe kosten genealogie bereikbaar te maken voor het geïnteresseerde publiek, dat haast lijkt te verdwalen in de hedendaagse digitale wereld en zeker een steuntje in de rug kan gebruiken. Mijns inziens mogen wij een voorbeeld nemen aan het prachtige Gentbrugse initiatief!
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
Met speciale dank aan Etienne Huyghe.
Webblog sessies genealogie: Speltincx Genealogie
OCMW Gent Speltincx: informatie
 
 

Wijziging openbaarheid akten Burgerlijke Stand België

8 januari 2019 at 23:54

 
Met ingang van 31 maart 2019 treedt in België een wijziging van de wet betreffende de openbaarheid van akten van de Burgerlijke Stand in werking. Dat houdt in dat ‘eenieder recht heeft op een uittreksel of afschrift van akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud en van akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud’. Genoemde akten zijn momenteel pas na honderd jaar openbaar. Voor andere akten, waaronder akten van geboorte geldt het termijn van honderd jaar.

Wet van 21 december 2018; gepubliceerd op 31 december 2018 in het Belgisch Staatsblad.
Titel 11: Wijzigingen van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing; Art. 166, 4° a, b en c.
Bron: Federale Overheidsdienst Justitie

 

Belgisch Staatsblad

Gewijzigde wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Bron: Etaamb


 
 

Zoekakten gestopt

15 juli 2018 at 16:15

 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de website zoekakten.nl is gestopt. In het verleden is daar vaker sprake van geweest, hetgeen uiteindelijk toch leidde tot een doorstart. De toekomst zal uitwijzen of dit inderdaad het definitieve einde van de website is of dat er mogelijk op een andere manier een oplossing gevonden gaat worden voor het voortbestaan.

 

zoekakten

Zoekakten is gestopt.
Bron: zoekakten.nl


 
 
Voor het vinden van scans van een kerkregistratie of een akte uit de Burgerlijke Stand bestaan bovendien uitstekende alternatieven. Algemene zoeksites zijn: FamilySearch (gratis account nodig), Open Archieven en de Genealogiewerkbalk FS, Wie Was Wie, Archieven.nl, Archievaria, Geneal-IX, VPND, Geneaknowhow en de ‘onbeveiligde’ website GenVer. Daarbij dient opgemerkt te worden dat GenVer niet wordt onderhouden en de geruchten gaan dat de site malware en/of virussen zou bevatten.
Daarnaast kunt u zoeken via de Nederlandse archiefdiensten met een online databank. Zie hiervoor: Archieven Nederland.

Uiteraard kunt u de nodige registers terugvinden via de toegangen voor Nederland in FamilySearch. Een overzicht van alle online beschikbare registers van een bepaalde plaats (wereldwijd) is te vinden via Catalog. (Verander de plaats Amsterdam in de plaats van uw keuze en vink ‘Online’ aan onder ‘Availability’.)

De toegangen voor de Nederlandse provincies betreffende de registers van de Burgerlijke Stand (waaronder de huwelijksbijlagen) zijn te vinden via:

Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
 
De toegangen voor de Belgische provincies betreffende de registers van de Burgerlijke Stand zijn te vinden via:

Antwerpen
Brabant (Vlaams en Waals)
Brussel Stad
Henegouwen
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Zie ook: België.
 
 
Tekst: Uit de oude Koektrommel
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

24 mei 2018 at 11:33

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing; een uitwerking van de General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt daarmee te vervallen.

De fundamentele principes uit de AVG zijn hetzelfde als uit de Wbp, echter in de AVG wordt de behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens aangescherpt. Zo dient een webbeheerder onder meer zorg te dragen voor een goede bescherming van persoonsgegevens en wordt u als bezoeker en/of gebruiker van een website voortaan expliciet om uw toestemming gevraagd deze vertrouwelijke informatie voor een bepaald doel te verstrekken.
 
 
Bezoeken en/of gebruiken van deze website

In het kader van de AVG zijn er enkele veranderingen toegepast op het bezoeken en/of gebruiken van de website Uit de oude Koektrommel, alsmede op het bezoeken en/of gebruiken van het onderdeel uitmakende van en aan de website Uit de oude Koektrommel gekoppelde stamboomprogramma. De gewijzigde privacyverklaring kunt u terugvinden in de disclaimer van deze website.
 
 

Stadsarchief Amsterdam

16 maart 2017 at 12:37

 
Voor het doorzoeken van de indexen op de website van het Stadsarchief Amsterdam loopt u waarschijnlijk, net als ik deed, de indexen apart af. Dat kan dus makkelijker! Het Stadsarchief geeft hier zelf de oplossing voor. Om alle indexen in één keer op naam te doorzoeken kunt u het volgende doen:

Klik op de onderstaande link. Er wordt vervolgens een nieuw tabblad geopend. Zoals u in de URL en in het zoekscherm van de website kunt zien heb ik gezocht op de naam Enklaar. Verander in het zoekscherm deze naam in de naam die u wilt zoeken en u ziet een overzicht van alle indexen waarin deze naam voorkomt. De vermelding ‘Archiefkaarten van Persoonskaarten 1939-1994’ blijft boven het zoekscherm staan. Dit is echter niet van invloed op de zoekresultaten. Daarnaast kunt u gewoon de gebruikelijke ‘jokers’ inzetten of uw zoekresultaten ‘verfijnen’ bij veel hits.

https://archief.amsterdam/indexen/archiefkaarten_1939-1994/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=enklaar&x=0&z=a

 

Index Stadsarchief Amsterdam

Index Stadsarchief Amsterdam
Bron: Gemeente Amsterdam Stadsarchief


 

Werkzaamheden

9 februari 2017 at 14:22

 
Het hostingbedrijf waar de website Uit de oude Koektrommel is ondergebracht zal in de nacht van 10 op 11 februari a.s. enkele servers verhuizen van Rotterdam naar Amsterdam. De werkzaamheden beginnen om 1:00 uur en zullen rond 3:00 uur afgerond worden. Hierdoor kan het gebeuren dat de website enkele uren niet bereikbaar zal zijn. Excuses voor het eventuele ongemak.

 

Werk in uitvoering

© Uit de oude Koektrommel


 
 

Stamboomprogramma Uit de oude Koektrommel

10 januari 2017 at 16:15

 
Uit de oude Koektrommel is vanaf deze week uitgebreid met een aan deze website gekoppeld stamboomprogramma, waarin de uitgebreide stamboomgegevens van de diverse families te vinden zijn. Dit Nederlandstalige programma van Webtrees biedt veel mogelijkheden voor u als bezoeker. Zo kunt u onder meer zelf de vormgeving van de diagrammen en stambomen aanpassen, uitgebreid zoeken of juist eenvoudig via het namenalfabet onder de kop ‘lijsten’ en het inzien van overzichtslijsten, een kalender en statistieken.
De komende periode zullen er nog wat aanpassingen plaatsvinden, echter deze betreffen enkel het toevoegen van foto’s en het verbeteren van ‘bijzondere tekens’.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het stamboomprogramma dan kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen. Dit geldt natuurlijk ook voor vragen over de stamboomgegevens.

Mijn speciale dank gaat uit naar MJB Events PR voor de realisatie van deze uitbreiding.
 

Uit de oude Koektrommel Stamboomprogramma

Stamboomprogramma Uit de oude Koektrommel
© Uit de oude Koektrommel