Jan Vermeer en Teunisje Hulstein

16 maart 2019 at 16:41

 
Mijn overgrootvader Jan Vermeer werd op 14 november 1880 in Bennekom geboren als zoon van Casper Vermeer en zijn tweede vrouw Helena van Deelen. Vader Casper was eerder weduwnaar van Grietje Riggelink. Zijn jeugd bracht mijn overgrootvader door aan de Dorpsstraat 179a; dit huis zou later de nummering 44-46 krijgen.
Jan was niet groot. Met zijn lengte van 1 meter en 52 centimeter werd hij daarom ook door de Militieraad vrijgesteld van de dienst uit hoofde van ‘te zijn onder de maat’. Misschien hadden zij daar wel een punt!

 

Geboorteakte Jan Vermeer

Geboorteakte van Jan Vermeer.
Bron: Archieval


 
Extract Nationale Militie Jan Vermeer

Extract van de Nationale Militie. Jan Vermeer was met zijn 1.52 meter ‘onder de maat’.
Bron: FamilySearch


 
Militieregister Jan Vermeer

Gedeelte uit het militieregister.
Bron: Archieval

 
Op 2 december 1905 trouwde Jan, arbeider en opperman van beroep, in Ede met mijn overgrootmoeder Teunisje Hulstein. Teunisje, Teun genoemd, werd op 11 september 1885 in Bennekom geboren. Zij was de dochter van Rut Hulstein en Louise Jansen. Teunisje groeide op aan de Laarweg 62, na omnummering in 1962 nummer 10 geworden.
Op zeventienjarige leeftijd verruilde zij op 26 juni 1903 voor ruim een jaar Bennekom voor Den Haag. Waarschijnlijk zal zij daar als dienstbode aan de slag zijn gegaan. In Den Haag was de behoefte groot aan dienstboden, die doorgaans per jaar werden ‘besteed’.

 

Geboorteakte Teunisje Hulstein

Geboorteakte van Teunisje Hulstein.
Bron: Archieval


 
Huwelijksakte Jan Vermeer en Teunisje Hulstein

Huwelijksakte van Jan Vermeer en Teunisje Hulstein.
Bron: Archieval

 
Als pasgetrouwd stel namen mijn overgrootouders hun intrek in een woning op de Laarweg 69, in 1921 gevolgd door Groep de Laar 12. Waar Groep de Laar precies heeft gelegen is onduidelijk. Vanaf 1921 zijn in het arme noordoostelijke gebied van Bennekom met verspreide bebouwing de straatnamen ‘Laarweg’ en (het inmiddels verdwenen) ‘Laarpad’ ingevoerd. Onderscheid wordt er tevens gemaakt tussen ‘Laarweg’ en ‘De Laar’. Huisnummer 12 voor ‘De Laar’ ontbreekt in de ‘Straatreconstructie van J.G. Hartgers’. Het is dan ook aannemelijk dat ‘Groep de Laar’ een deel was van ‘De Laar’ en mogelijk het vroegere ‘Laarpad’.

 

Gereconstrueerde persoonskaart van Jan Vermeer

Gereconstrueerde persoonskaart van Jan Vermeer.
Bron: Archieval


 
Gereconstrueerde persoonskaart van Teunisje Hulstein

Gereconstrueerde persoonskaart van Teunisje Hulstein.
Bron: Archieval

 
In 1930 woonden mijn overgrootouders inmiddels op de Laarweg 14. Na omnummering in 1941 werd dit nummer 20. Voordat het huis in 1967 werd gesloopt, heeft mijn vader nog een foto gemaakt. Deze foto had in mijn ouderlijk huis een mooi plekje op de muur boven de voorzetkachel in de voorkamer.
De deel werd ‘studio’ genoemd. Hier repeteerde toneelvereniging KDS (Kunst Door Studie), opgericht in 1931, waar in de loop der jaren heel wat familieleden lid van zijn geweest, waaronder mijn ouders, die tevens grimeurs waren voor de toneelvereniging, en mijn grootouders. Zelf stond ik destijds in de kinderwagen achter de coulissen. Later werd er om toerbeurten bij de leden thuis gerepeteerd. Als kind mocht ik er soms bij aanwezig zijn als ‘wij’ aan de beurt waren. Wat een feest! Nog altijd bewaar ik een oud politie-uniform en een ‘deftig bontje’, die ooit gebruikt zijn voor een toneelvoorstelling.

 

Laarweg

Het huis aan de Laarweg 14, door omnummering nummer 20 geworden. Toneelvereniging KDS repeteerde in de deel, de ‘studio’ genoemd.
Bron: © Uit de oude Koektrommel


 
Toneelvereniging KDS

Toneelvereniging KDS (Kunst Door Studie).
Staande v.l.n.r.: Marie Meijer, Jo van Beek-van Ingen, Antje Vermeer-de Wit (echtgenote van Rut Hulstein, zittend de tweede man van links), Leen Borst, mijn oma Teun Jansen-Vermeer, Teus Zaaier, Mien Veldhuisen-Meijer en mijn oudoom Chris Jansen.
Zittend v.l.n.r.: dhr. Meijer (tevens souffleur), mijn oudoom Rut Vermeer, Bart Hoefakker, Wim Wolve en mijn opa Jan Jansen.
Bron: © Uit de oude Koektrommel


 
Toneeluitvoering KDS

Toneeluitvoering van Toneelvereniging KDS.
Bron: © Uit de oude Koektrommel

 
Mijn overgrootouders kregen negen kinderen: zes dochters en drie zonen. Mijn oudtantes Helena (Lena),  Louise (Wies; mijn peettante), Catharina (Trien) en Dientje (Dien) heb ik allemaal mogen kennen. Dochter Rika werd slechts zes jaar oud en de hekkensluiter van het gezin was mijn oma Teunisje (Teun).
De zonen heetten Rut. De ‘eerste’ Rut was de tweelingbroer van Dientje. Zij waren te vroeg geboren en mij is altijd verteld, dat de twee kinderen in kistjes bij de kachel stonden als een soort couveuse. Ondanks het feit dat Dientje veel kleiner zou zijn geweest dan Rut, heeft zij het wel gehaald en is Rut na tien dagen alsnog overleden. De ‘volgende’ Rut werd slechts zestien maanden oud; een half jaar na zijn overlijden is mijn oudoom Rut nog geboren.

 

Het gezin Vermeer-Hulstein

Jan Vermeer en Teunisje Hulstein met hun kinderen (v.l.n.r.) Dien, Trien, Teun, Rut, Lena en Wies.
Bron: © Uit de oude Koektrommel


 
IJscowagen Laarweg

Teunisje Hulstein en Jan Vermeer met hun kinderen Teunisje en Rut bij de ijscowagen van Holewijn op de Laarweg.
Bron: © Uit de oude Koektrommel

 
Helaas heb ik deze overgrootouders van mijn oma’s kant nooit mogen kennen. Mijn overgrootvader is op vijfenzeventigjarige leeftijd in Bennekom overleden op 24 juni 1956. Mijn overgrootmoeder volgde hem bijna zeven jaar later op 20 april 1963 op zevenenzeventigjarige leeftijd.

 

Overlijdensakte Jan Vermeer

Overlijdensakte van Jan Vermeer.
Bron: Archieval


 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
 
 

Grootmoe Leen en Grootmoe Wies

24 oktober 2018 at 01:51

 
Jaren geleden kreeg ik van een familielid een plastic tasje met foto’s. Ik ‘moest maar kijken of ik er iets mee kon…’ Het tasje bleek een handjevol ‘pareltjes’ te bevatten. Een zeer welkome aanvulling op de toch al geringe hoeveelheid oude familiefoto’s, die binnen onze familie circuleert.
Bijzondere vondsten waren de foto’s van mijn betovergrootmoeders Helena van Deelen en Louise Jansen. Grootmoe Leen en Grootmoe Wies, de beide grootmoeders van mijn oma.

Helena werd als vierde dochter van de Bennekommer boerenknecht, dagloner en arbeider Aalbert van Deelen en de uit Otterlo afkomstige boerenmeid en arbeidster Dientje Freriks op 11 oktober 1858 ’s avonds om acht uur geboren in Otterlo. Tot aan haar huwelijk zou Helena in Otterlo blijven wonen.
Op 26 april 1879 trouwde Helena, twintig jaar oud, in Ede met de zeven jaar oudere Wageninger arbeider Casper Vermeer, weduwnaar van Grietje Riggelink. Na het huwelijk gingen Helena en Casper in Bennekom wonen. Op 30 oktober van hetzelfde jaar werd hun oudste zoon geboren, die slechts achttien dagen oud zou worden. Er volgden nog twee zonen, vijf dochters en twee levenloos geboren kinderen. In 1916 werd Helena weduwe; zij zelf overleed in Bennekom op 17 januari 1938, negenenzeventig jaar oud.

 

Helena van Deelen

Helena van Deelen
Bron: © Uit de oude Koektrommel


 
Geboorteakte Helena van Deelen

Geboorteakte van Helena van Deelen.
Bron: Gelders Archief


 
Gerecontrueerde PK van Helena van Deelen

Gerecontrueerde persoonskaart van Helena van Deelen.
Bron: Archieval


 
Overlijdensakte Helena van Deelen

Overlijdensakte van Helena van Deelen.
Bron: Gelders Archief

 
Louise werd op 15 oktober 1860 ’s avonds om negen uur in Ede geboren als oudste dochter van de uit Ede afkomstige smid en arbeider Cornelis Jansen en spinster Gerritje van de Weerd. Het gezin liet zich op 21 november 1870 uitschrijven van Ede Dorp 71 naar Woudenberg om later weer in Ede neer te strijken.
Louise trouwde, 20 jaar oud, op 16 april 1881 in Ede met de Bennekommer boerenknecht en arbeider Rut Hulstein. Ook Rut en Louise vestigden zich na hun trouwen in Bennekom. Hun oudste zoon werd geboren op 6 november van hetzelfde jaar. Er zouden nog drie zonen en zes dochters volgen. Louise overleed op 25 december 1932 te Bennekom op tweeënzeventigjarige leeftijd; ruim drie weken later gevolgd door haar man.

 

Louise Jansen

Louise Jansen
Bron: © Uit de oude Koektrommel


 
Geboorteakte Louise Jansen

Geboorteakte van Louise Jansen.
Bron: Gelders Archief


 
Gereconstrueerde PK van Louise Jansen

Gereconstrueerde persoonskaart van Louise Jansen.
Bron: Archieval

 
Opvallend is de vermelding ‘Groep de Laar’ op de gereconstrueerde persoonskaart. In de ‘Straatreconstructie van J.G. Hartgers’ wordt dit niet vermeld. Vanaf 1921 zijn in het arme noordoostelijke gebied van Bennekom met verspreide bebouwing de straatnamen ‘Laarweg’ en (het inmiddels verdwenen) ‘Laarpad’ ingevoerd. Onderscheid wordt er tevens gemaakt tussen ‘Laarweg’ en ‘De Laar’. De vermelde huisnummers 34, 35a en 17 ontbreken bij de adressen, die J.G. Hartgers vermeldt voor ‘De Laar’. Het is dan ook aannemelijk dat ‘Groep de Laar’ een deel was van ‘De Laar’ en mogelijk het vroegere ‘Laarpad’.

 

Overlijdensakte Louise Jansen

Overlijdensakte van Louise Jansen.
Bron: Gelders Archief


 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
 
 

Genealogie familie Vermeer

10 januari 2017 at 10:40

 

Stamreeks familie Vermeer

Stamreeks familie Vermeer
© Uit de oude Koektrommel


 
 
Jan Vermeer
Jan Vermeer, geboren rond 1685 in Bennekom, was naar alle waarschijnlijkheid de eerste afstammeling van de Betuwse Vermeer-tak die zich in Bennekom vestigde. De naam van zijn echtgenote is onbekend.
 
Geurt Jansen Vermeer
Geurt Jansen Vermeer, in een enkele akte ook wel Gerrit Vermeer genoemd, werd rond 1715 geboren in Ochten. Hij overleed in juli 1793 te Wageningen, ongeveer 78 jaar oud. De begrafenis vond aldaar plaats op 23 juli. Geurt trouwde op 11 december 1740 in Wageningen met de rond 1718 geboren Geeske Stephense van Meurs. Ten tijde van hun ondertrouw op 19 november van dat jaar woonden zij beiden ‘op de Blauwe Kamer’. Geeske, ook wel Eesje of Elisje, overleed op 24-jarige leeftijd te Bennekom in september 1742 en werd op 20 september 1742 in Wageningen begraven. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Geurt hertrouwde als weduwnaar met Geeske Beers Schippers op 11 mei 1743 te Wageningen. Deze Geeske werd geboren rond 1723. Het echtpaar kreeg in ieder geval vier kinderen: Eesken, Jan, Barent en Berndje.
Na het overlijden van Geeske Beers Schippers trouwde Geurt voor een derde maal. Dit keer met de rond 1735 in Randwijk geboren Hermina Jansen Jacobs, weduwe van Hermen Theunisse. Het kerkelijk huwelijk werd voltrokken op 20 augustus 1756 te Wageningen. Hermina overleed, ongeveer 68 jaar oud, te Wageningen op 20 maart 1803 en werd aldaar drie dagen later begraven. Van Geurt en Hermina zijn de volgende zes kinderen bekend: Gijsbertus, Dora, Jacobus, Huibertje, Theodora en Cornelis.
 
Cornelis Vermeer
Cornelis Vermeer werd op 12 april 1770 in Wageningen gedoopt. Cornelis was landbouwer en halve tabakker van beroep. Hij overleed in dezelfde plaats op 47-jarige leeftijd op 30 december 1817. Op 2 oktober 1789 trouwde hij, eveneens te Wageningen, met Maartje Hannissen Ruijsch, dochter van Johannes Arntz Ruijsch en Willemke Gerrits. Maartje werd in Wageningen geboren, alwaar zij op 21 februari 1768 werd gedoopt. Samen met Geurt woonde zij in Oud-Wageningen en kreeg elf kinderen: Harmina, Johannes, Willem, Geurtje, Jacob, Willemijntje, NN, Cornelis, Willem, Maria Cornelia en Gerritje.
Na het overlijden van Cornelis trouwde Maartje op 31 januari 1824 in Wageningen met de uit Veenendaal afkomstige wolkammer Jacob Schuijlenburg, weduwnaar van Enje Jansen. Maartje overleed op 61-jarige leeftijd op 22 augustus 1829 te Wageningen. Jacob volgde heel wat jaren later; hij overleed op 10 januari 1848 in Wageningen, 77 jaar oud.
 
Johannes Vermeer
Halve tabakker en later tabakker was Johannes Vermeer van beroep. Hannes, zoals zijn roepnaam luidde, werd gedoopt op 18 maart 1792 in Wageningen en stierf in dezelfde plaats op 50-jarige leeftijd op 2 januari 1843. Hij trouwde met landbouwster en tabakster Grada Elerie, dochter van tabakker Arnoldus Gradusz Elerie en Elisabeth Willems Clement. Het huwelijk werd voltrokken te Wageningen op 15 april 1815. Grada, gedoopt in Wageningen op 8 maart 1795, overleed op 65-jarige leeftijd op 4 maart 1861 en wel in de Bovenbuurt Huis C 188 in Wageningen.
Dertien kinderen was het echtpaar rijk: Maria, Arnoldus, Cornelia, Elisabeth, Gerritje, Geurtje, Cornelis, Grada, Johannes (de Oudste), Willem, Geurtje, Johannes (de Jongste) en Gerrit.
 
Arnoldus Vermeer
Arnoldus Vermeer, in leven tabakker en tabaksplanter van beroep, werd in de Bovenbuurt in Wageningen geboren op 15 april 1817. In Ede trouwde hij op 13 juli 1844 met de Bennekomse Jannetje Braafhart, dochter van Casper Brandsen Braafhart en Rijkske Lammerts Wessels. Jannetje werd op 3 mei 1823 geboren en overleed, 32 jaar oud, in de Wageningse Bovenbuurt op 18 november 1855.
Samen kreeg het stel vier kinderen: Rijk, Grada, Johanna Catharina en Casper.
Arnoldus hertrouwde als weduwnaar in Wageningen op 2 augustus 1856 met Gerritje van den Hul. Gerritje werd op 19 maart 1820 in Bennekom geboren, alwaar zij op 23 september 1861 op 41-jarige leeftijd overleed, ruim twee weken na de bevalling van wederom een levenloos ter wereld gekomen zoontje. Dochter Johanna wist de volwassen leeftijd de bereiken, maar stierf al op 39-jarige leeftijd.
Op 7 december 1861 stapte Arnoldus te Ede in het huwelijksbootje met de uit Zelhem komende Garritjen Bussink. Garritjen, geboren op 20 juni 1821, overleed in Ede op 16 mei 1881, 59 jaar oud. Van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend. Arnoldus overleed op zijn beurt op 71-jarige leeftijd te Bennekom en wel op 3 september 1888.
 
Casper Vermeer
Casper Vermeer werd op 6 maart 1852 in de Wageningse Bovenbuurt geboren en was arbeider van beroep. Hij overleed op 64- jarige leeftijd in Ede op 26 oktober 1916. Hij trouwde in dezelfde gemeente met de dienstmeid Grietje Riggelink. Dit geschiedde op 10 november 1877. Grietje werd in Ede geboren op 5 december 1854 en gewettigd bij het huwelijk tussen Jan Berent Riggelink en Neeltje van Eck op 23 april 1864 te Ede. Het huwelijk met Casper mocht niet lang duren: tweeënhalve maand na de huwelijksvoltrekking overleed Grietje op 27 januari 1878 in Ede, 23 jaar oud.
Casper trouwde vervolgens in Ede op 26 april 1879 met Helena van Deelen. Helena, dochter van de boerenarbeiders Aalbert van Deelen en Dientje Freriks, werd op 11 oktober 1858 in Lunteren geboren en overleed op 79-jarige leeftijd op 17 januari 1938 in Ede. Casper en Helena kregen tien kinderen: Jan, Jan, NN, Dientje, NN, Aaltje, Gradus, Janna, Catharina en Gerritje.
 
Jan Vermeer
Jan Vermeer, van beroep opperman en arbeider, werd op 14 november 1880 te Bennekom geboren. Op 2 december 1905 trouwde hij in Ede met Teunisje Hulstein, dochter van Rut Hulstein en Louise Jansen. Teunisje werd geboren in Bennekom op 11 september 1885. Zij overleed op 20 april 1963, 77 jaar oud, te Bennekom. Jan overleed op 24 juni 1956 op 75-jarige leeftijd. Het echtpaar kreeg negen kinderen: Helena, Louise, Catharina, Dina, Rut, Rut, Rika, Rut en Teunisje.
 
Teunisje Vermeer
Teunisje Vermeer werd in Bennekom geboren op 17 december 1915 en overleed op 87-jarige leeftijd op 21 april 2003 in Wageningen. Haar crematie was op 25 april 2003 in Crematorium Moscowa in Arnhem. Zij trouwde 6 augustus 1938 te Ede met Jan Jansen, zoon van Hendrik Jansen en Fokelina van Ludolphij. Jan behoorde tot de derde achtereenvolgende generatie schilders in zijn familie en was later werkzaam in de AKU-fabriek. Hij werd geboren in Bennekom op 24 februari 1912 en overleed toen hij 85 jaar was op 18 april 1997 in dezelfde plaats. Jan werd begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Bennekom op 22 april 1997.
In 1938 woonde Teunisje op de Laarweg 14 en Jan op de Prins Bernhardlaan 39, beide te Bennekom. Het echtpaar kreeg twee kinderen.

NB: Voor de meeste vermeldingen van de plaats Ede geldt in feite dat dit Bennekom zal zijn. Echter, de akten werden opgemaakt in Ede, de gemeente waar Bennekom onder viel en nog steeds valt.
 
 
Tekst en afbeelding: © Uit de oude Koektrommel
 
De uitgebreide stamboomgegevens kunt u vinden in het aan deze website gekoppelde stamboomprogramma van Uit de oude Koektrommel.