Wegwijs: DTB Zuid-Holland

8 mei 2019 at 10:49

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Wegwijs: DTB Zuid-Holland.

Het is zeker niet moeilijk om uw weg te kunnen vinden in de DTB-registers via het Nationaal Archief. Aan de hand van voorbeelden kunt u eenvoudig de stappen volgen naar een gezochte doop-, (onder)trouw- of begraafinschrijving.

 

Klapper Kortleven

Vermelding in de districtsklapper van Vijfheerenlanden.
Bron: Nationaal Archief


 
 

Wegwijs: Militaire stamboeken Landmacht

2 mei 2019 at 21:02

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Wegwijs: Militaire stamboeken Landmacht.

Militaire stamboeken vormen een haast onderschatte bron van informatie voor genealogisch onderzoek. Deze militaire personeelsadministratie bevat de geboortegegevens van de betrokkene, vermelding van zijn ouders, uiterlijke kenmerken, gegevens over zijn militaire loopbaan, eventuele onderscheidingen of opgelopen verwondingen en gegevens over dienstbeëindiging, eventueel overlijden of overgang naar een ander legeronderdeel.

Op zoek naar een ‘verdwenen’ persoon, die niet geëmigreerd lijkt te zijn? Probeer hem eens op te sporen via de militaire stamboeken.

 

Inschrijving Suppletie

Bladzijde uit het stamboek Suppletietroepen West-Indië.
Bron: Nationaal Archief


 
 

Wegwijs: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon

24 maart 2019 at 00:51

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Wegwijs: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.

Het kan gebeuren dat u tijdens uw onderzoek een vermelding tegenkomt over een voorouder, die in het leger van Napoleon heeft gediend. Wanneer u de betreffende persoon in de databank ‘Nederlandse militairen in het leger van Napoleon’ van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft gevonden, zult u de melding tegenkomen: Bewaarplaats Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH). De digitale zoektocht lijkt daarmee te eindigen.

Toch is een deel van deze militaire stamboeken zeker online te vinden. Het gaat daarbij om stamboeken die vallen onder de subseries 20 YC en 21 YC, die betrekking hebben op de Keizerlijke Garde en de regimenten Infanterie van Linie. De genoemde subseries zijn te vinden op de website ‘Mémoire des Hommes’ van het Franse Ministerie van Defensie. Aan de hand van een voorbeeld zal het stappenplan worden uitgelegd, zodat ook degene die de Franse taal onvoldoende machtig is eenvoudig bij de stamboeken op de Franse website uit kan komen.

 

Frans stamboek

Stappenplan voor het vinden van een inschrijving in een Frans stamboek.
Bron: Mémoire des Hommes

 
Tevens vindt u op de pagina hoe u een groot deel van de overlijdensverklaringen uit de registers van Den Haag, betreffende in het ziekenhuis overleden Nederlandse militairen in Franse krijgsdienst over de periode 1792-1815, kunt vinden.

 

Overlijdensverklaring Franse Dienst

Franse overlijdensverklaring.
Bron: FamilySearch


 
 

Wegwijs: Burgerlijke Stand Amsterdam

24 september 2018 at 12:35

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Wegwijs: Burgerlijke Stand Amsterdam.

Vindt u het lastig uw weg te vinden in de Burgerlijke Stand via de Archiefbank van het Stadsarchief Amsterdam? Het lijkt moeilijker dan het is. Aan de hand van voorbeelden kunt u eenvoudig de stappen volgen om data, akten, registraties of bewijsstukken te vinden met betrekking tot geboorten, overlijden, overlijdensverklaringen, huwelijken, huwelijksbijlagen, echtscheidingen en bijbehorende rechtbankstukken.

 

SAA Geboorteakten

Vindt makkelijk uw weg in de Burgerlijke Stand van Amsterdam.
Bron: Stadsarchief Amsterdam


 
Overlijdensverklaring

Overlijdensverklaring met vermelding van de doodsoorzaak.
Bron: Stadsarchief Amsterdam


 
 

Wegwijs in genealogie

10 april 2018 at 18:04

 
Nieuw toegevoegd op deze website: Wegwijs in genealogie.

U wilt beginnen met genealogisch onderzoek. Hoe pakt u dat aan en wat is er zoal te vinden? Wellicht kan deze wegwijs u meer duidelijkheid verschaffen en u een stukje op weg helpen.

 

Richard Ludolphi en Anna Busch

Huwelijksinschrijving in het kerkboek.
Bron: AlleGroningers