Online video-voorlees-marathon: De barre winter van negentig

 
Afgelopen vrijdag is de online video-voorlees-marathon gestart van het boek ‘De barre winter van negentig’ van auteur Herman de Man. Via het YouTube-kanaal van het Streekarchief Midden-Holland worden de komende weken alle tien de hoofdstukken voorgelezen; elke week een nieuw hoofdstuk.

Het boek uit 1936 speelt zich af in het Utrechtse en Zuid-Hollandse landschap in ‘de winter van de winter’ van 1890-1891. In de hem kenmerkende hevige en forse stijl schildert de grote chroniqueur van het Utrechtse en Zuid-Hollandse poldergebied in dit Hollandse ‘winterboek’ bij uitstek de totale ontwrichting van het leven van daggelders, boeren en burgers. Ze werpen hun masker van fatsoen en vroomheid af en geven in de ijzige winter toe aan neigingen die in hen smeulden: hebzucht, agressie, roof, moord en uitspattingen van allerlei aard. De harde tegenstellingen tussen de ontreddering bij de armen en de decadente ijsfeesten van de rijken heeft de schrijver indrukwekkend weergegeven. De barre winter van negentig is een ontroerende, en bij vlagen vermakelijke, sociale roman. (Bron: Bol.com)
YouTube-kanaal: Streekarchief Midden-Holland