Tweede Wereldoorlog

 
Algemeen
Onderduik en verzet
Kampen en gevangenissen in Nederland
Concentratiekampen
Slachtoffers naziregime Wuppertal
Krijgsgevangen in Duitsland
Tewerkgestelden
Razzia en represaille
Joodse slachtoffers Duitsland
Jodentransporten, Verkaufsbücher en Joodse slachtoffers
Erelijst, erebegraafplaatsen en onderscheidingen
Plaatselijk
Divers
Azië
NSB, collaborateurs, bewakers Auschwitz, CABR
Informatief
 
 

Algemeen

 
Netwerk Oorlogsbronnen
Netwerk Oorlogsbronnen verbindt collectie houdende instellingen met materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog, specifiek gericht op de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in de voormalige koloniën, met als doel de verspreide digitale WO2-collecties vindbaar en bruikbaar te maken. Via het zoekscherm kunt u tevens op personen zoeken.

Oorlogsarchief Rode Kruis
Begin 2018 is het oorlogsarchief van het Rode Kruis, een grote collectie documenten over de oorlog in Europa en Azië (Nederlands-Indië), overgedragen aan het Nationaal Archief. Het materiaal bestaat onder andere uit kampadministraties (cartotheken) en deportatielijsten. Het naoorlogse opsporingsproces van vermiste personen is gedocumenteerd in dossiers. Direct na de overdracht is het Nationaal Archief gestart met het maken van inventarissen en opnieuw verpakken van het Oorlogsarchief. De bewerking van het archief is nog niet afgerond, maar het is wel weer mogelijk een aanvraag in te dienen om stukken uit het oorlogsarchief in te zien.

Niod
Het huidige instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies werd op 8 mei 1945 opgericht om door middel van onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië in kaart te brengen.

Arolsen Archives
Ongeveer dertig miljoen documenten, die bewaard worden in het archief van Arolsen Archives in Duitsland, voorheen International Tracing Service (ITS), geven informatie over het lot van nazi-vervolgden. De documentatie heeft betrekking op drie hoofdthema’s: opsluiting, dwangarbeid en bevrijde overlevenden.
U kunt zoeken via het Online Archief. Nog niet alle documenten zijn digitaal toegankelijk. Voor onderzoek naar een familielid kunt u via een formulier op de website een verzoek indienen. Het gaat wel enige maanden duren voordat u bericht ontvangt.

 
 

Onderduik en verzet

 
Kaart van Verzet
Van illegaal koerieren tot het regelen van onderduikadressen. Van gewapende overvallen tot het vervalsen van persoonsbewijzen. Van deze daden zijn zowel de gebeurtenis als de daarbij betrokken personen en context gevende bronnen uitgewerkt. Bekijk de diverse verzetsacties in de Tweede Wereldoorlog op de kaart. Onvolledig!

Ondergedoken in Fryslân
Website met scans van duik- en registratiekaarten van onderduikers in Friesland met waar mogelijk hun verhaal.

Onderduikers in Wageningen
In Wageningen waren verschillende Joodse burgers ondergedoken, sommige bronnen spreken van tweehonderd personen. Het is niet te achterhalen of het aantal klopt. De namen en verhalen van Joodse medeburgers op deze website zijn degenen, die het niet overleefden. Ondergedoken in Wageningen en opgespoord door Jodenjagers. Enkele onderduikers zijn op hun onderduikadres een natuurlijke dood gestorven.
Ook verzetsmensen, studenten en mannen die niet voor de Duitsers wilden werken waren in Wageningen ondergedoken.

Nederlands Verzet 1940-1945
Hoeveel mensen precies actief waren in het verzet tegen de Duitsers is moeilijk te bepalen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat zo’n 45.000 mensen in het georganiseerde verzet zaten, waarvan aan het eind van de oorlog nog zo’n 35.000 in leven waren. Zij werden door honderdduizenden anderen gesteund en geholpen. Zo’n 20.000 mensen werden tijdens de oorlogsjaren wegens verzetsdaden door de Duitsers opgepakt; velen daarvan overleefden dat niet. Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en plaatselijk zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers). ‧
Op de pagina staat een namenlijst van 619 verzetsmensen met een profiel op Geni.

Verzet Eindhoven
De namen van verzetsmensen die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad.

Systeemkaarten met namen van personen uit het verzet in Groningen (OVCG)
Op Archieven.nl vindt u de systeemkaarten van de personen uit het verzet in Groningen. Klik daarvoor op ‘Systeemkaarten met namen van personen uit het verzet’ onder de titel ‘Gevonden archiefstukken’. Er ontvouwt zich dan een overzicht van de beginletter van de naam.

Lijst van omgekomen verzetsmensen met een Maastrichtse connectie
Een totaaloverzicht van omgekomen verzetsmensen met een Maastrichtse connectie: geboren, wonend, gearresteerd, veroordeeld, gestorven of begraven in Maastricht.

De Oranje Vrijbuiters
Overzicht met gegevens van leden van de verzetsgroep De Oranje Vrijbuiters.

De Overval 8 december 1944
De Overval op het Huis van Bewaring de Blokhuispoort te Leeuwarden is een van de meest spectaculaire gevangenisontsnappingen in de geschiedenis, uitgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Nederlands verzet op 8 december 1944. U leest er alles over op de website. Tevens is er een namenlijst van verzetsstrijders gepubliceerd, een namenlijst van de bevrijde gevangenen en diverse verhalen.

Neerlandsch Verzetsmonument
Neerlandsch grootste verzamellijst met namen van verzetsstrijders in Nederland en koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog. Diverse officiële archieven en online databases zijn geraadpleegd, evenals websites van stichtingen, lokale gemeenschappen en individuele onderzoekers. Elke naam op dit monument vormt op zichzelf een portaal voor toegang tot meerdere bronnen die achtergrond informatie kunnen verschaffen over diens verzetsverleden.

Erelijst van gevallenen 1940-1945 Verzet
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst. Via het hoofdmenu kunt u naar de gedeelten van K.N.I.L. en Indisch Verzet en Verzet.

Registers HGG
Registers behorende bij ‘Het Grote Gebod’, gedenkboek van het verzet in LO en LKP, met onder andere de registers van schuilnamen en werkelijke namen.

 
 

Kampen en gevangenissen in Nederland

 
Namen Lezen
Via dit pdf-bestand vindt u de 102.000 namen van slachtoffers uit Nederland, die naamloos stierven in concentratie- en vernietigingskampen als Auschwitz, Sobibor, Theresiënstadt en Bergen Belsen.

Kamparchieven
Hier vindt u een overzicht van archieven en collecties over de Duitse kampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land hebben bestaan. Kamparchieven.nl is opgezet door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in samenwerking met tal van andere instellingen.

Kamp Amersfoort
In 1941 besloot de bezetter barakken van het Nederlandse leger vlak bij Amersfoort en Leusden als kamp in te richten. In dit doorgangs- en strafkamp ‘Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort’ werden in totaal ongeveer 37.000 veelal politieke gevangenen opgesloten. Ongeveer 20.000 van hen zijn in Duitsland te werk gesteld of naar andere kampen getransporteerd, circa 15.000 zijn vrijgelaten, ontvlucht, geëxecuteerd of als gevolg van ontbering gestorven. Een lijst van in Kamp Amersfoort om het leven gekomen Nederlanders gedurende de Tweede Wereldoorlog kunt u vinden op wikipedia. Zie eventueel voor namen van gevangenen ook het nog lopende fotoproject ‘Geef gevangenen een gezicht’.

Kamp Vught
Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten nazi-Duitsland en het door nazi-Duitsland geannexeerde gebied. De SS had behoefte aan ruimte, omdat de doorgangskampen in Amersfoort en Westerbork de toenemende stroom gevangenen niet meer konden verwerken. In tegenstelling tot andere ‘buitenlandse’ kampen werd kamp Vught opgezet naar het model van andere kampen in nazi-Duitsland. Het kamp viel ook rechtstreeks onder commando van het SS-hoofdkantoor in Berlijn.
Via de alfabetische namenlijst kunt u de namen en verhalen lezen van de mannen, vrouwen en kinderen die in Kamp Vught zijn omgekomen.

Kamp Westerbork
Het kamp werd door de Nederlandse regering in 1939 gebouwd als Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork om Joodse vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. Vanaf 1 juli 1942 was het kamp als ‘Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork’ het vertrekpunt waarvandaan ruim 100.000 in Nederland wonende Joden en 245 Roma en Sinti naar de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz, Sobibor, Theresientadt en Bergen-Belsen werden gedeporteerd.
Op Alle Drenten vindt u het overlijdensregister van gevangenen, die in de periode van 1945-1948 in kamp Westerbork zijn overleden. Een aanzienlijk aantal van de overlijdens zijn namelijk pas na 1945 in Westerbork nog opgenomen in het overlijdensregister. Van de overleden personen zijn ook de gegevens van eventuele partners geregistreerd en de akten. Nadat u via de link op de pagina bent gekomen gelijk doorscrollen naar beneden.
Een overzicht en een lijst met overlijdensdata van in kamp Westerbork overleden personen die begraven zijn in Assen vindt u op de website Joodse Begraafplaats Assen.

Oranjehotel 1940-1945
Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte.
De Doodenboeken zijn vier banden met foto’s en levensbeschrijvingen van 734 verzetsmensen die tijdens of na hun verblijf in het Oranjehotel zijn omgekomen. Ze zijn in bewaring bij het Nationaal Archief en digitaal in te zien via het Nationaal Archief.
Daarnaast vindt u in een pdf-bestand een overzicht van personen die gevangen hebben gezeten in het Oranjehotel met vermelding van persoonlijke gegevens, de reden van gevangenneming, gevangenisduur en wat er met ze is gebeurd na vertrek uit het Oranjehotel.

 
 

Concentratiekampen

 
KZ Buchenwald, KZ Mittelbau-Dora en het Sovjet Kamp
Buchenwald was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp in nazi-Duitsland in een bosrijke omgeving nabij de stad Weimar. Het bijna volledig van de buitenwereld afgesloten kamp werd in 1937 aangelegd door SS-ers en gevangenen. Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door de zesde pantserdivisie van het derde Amerikaanse leger. Mittelbau-Dora, soms ook wel het concentratiekamp Mittelbau genoemd, was een naziconcentratiekamp dat in augustus 1943 in gebruik werd genomen nabij Nordhausen, ten zuiden van het Harz-gebergte, waar ook al het Buchenwald kamp lag. Het belangrijkste doel van het kamp was niet het uitroeien van de gevangenen, maar gebruik van hen maken als goedkope arbeidskrachten in de wapenindustrie, voornamelijk in de productie van V1’s en V2’s.
Op de website van Buchenwald is veel informatie te vinden over deze kampen en de dodenboeken van KZ Buchenwald 1937-1945, KZ Mittelbau-Dora en het Speciale Sovjet-kamp 1945-1950.

KZ Dachau
Het concentratiekamp Dachau was het eerste grootschalig opgezette concentratiekamp van de SS in nazi-Duitsland. Het lag ten oosten van de Zuid-Duitse stad Dachau, ongeveer 20 km ten noordwesten van München, de hoofdstad van de nazibeweging. Het was in gebruik van 22 maart 1933 tot aan de bevrijding door Amerikaanse troepen op 29 april 1945. In eerste instantie werden in Dachau politieke tegenstanders van Hitler gevangengezet, maar in de loop der tijd werd de bevolking van het kamp meer divers; er werden nu ook Roma, homoseksuelen, misdadigers, verzetsstrijders en vooral Joden opgesloten. In concentratiekamp Dachau zaten tussen 1941 en 1945 ruim 2000 Nederlanders. Van een deel van deze Nederlanders vindt u de naam en enkele gegevens op de website. Tevens vindt u op Wikipedia namen en biografieën van ‘bekende gevangenen en kunt u op One Step zoeken naar personen in de registers van het kamp.

KZ Flossenbürg
Concentratiekamp Flossenbürg was een nazi-Duitse gevangenis, die in 1938 nabij Flossenbürg in de Beierse regio Oberpfalz gebouwd werd. Vanaf de oprichting werd de gevangenis als een concentratiekamp volgens het Dachau-principe opgezet en diende het vooral voor gevangenen en krijgsgevangenen uit de bezette gebieden in het oosten. De gevangenen werden ingezet voor werk in de plaatselijke granietgroeves en Messerschmitt-fabrieken. In 1944 werd Flossenbürg een opleidingskamp voor vrouwelijke bewakers van de Waffen-SS.
In het digitale dodenboek kunt u zoeken naar gegevens van gevangenen, die tussen 1938 en 1945 in het concentratiekamp Flossenbürg en in de satellietkampen in Beieren, Bohemen en Saksen stierven.

KZ Mauthausen
Voor Nederland was het vernietigingskamp Mauthausen, gelegen nabij de Oostenrijkse plaats Mauthausen, het eerste KZ waar massaal mensen heen gestuurd werden: Joodse jonge mannen van de razzia’s van februari en juni 1941 in Amsterdam en die van 14 september 1941 in Enschede. Toen in de zomer en de herfst van dat jaar lange lijsten met namen van doden bekend werden, zogenaamd gestorven aan diverse ziektes, sprak men in Amsterdam van ‘Mordhausen’. Pas vele jaren later werd bekend dat de meeste van deze 800 tot 900 doden door vergassing waren vermoord.
De lijst op de website bevat de namen van alle Nederlanders die in Mauthausen, of in één van de nevenkampen, omgekomen zijn. Wanneer een naam vooraf gegaan wordt door een asterisk, wil dat zeggen dat van de betrokkene een biografie in het ‘Gedenkboek’ is opgenomen.
Daarnaast kunt u op de website Mauthausen Memorial op naam zoeken naar personen die in kamp Mauthausen zijn overleden. Deze pagina is te vertalen in het Nederlands.

KZ Neuengamme
Van december 1938 tot april 1945 werden bijna 100.000 mensen uit heel Europa gevangen gezet in concentratiekamp Neuengamme. Aanvankelijk was het concentratiekamp Neuengamme de plaats van detentie voor mensen uit Duitsland. Ze werden naar concentratiekampen gestuurd om politieke of racistische redenen, of werden vastgehouden als ‘criminelen’, ‘asocialen’, homoseksuelen of Jehovah’s Getuigen. In de loop van de oorlog hebben de Gestapo en de veiligheidsdiensten tienduizenden mensen uit alle bezette Europese landen gedeporteerd naar Neuengamme als concentratiekamp.
Een groot deel van de overledenen in het concentratiekamp Neuengamme, in de satellietkampen en tijdens de evacuatiemarsen in de laatste weken van de oorlog kunt u vinden in het ‘Dodenboek‘. Meer info: KZ‑Gedenkstätte Neuengamme

KZ Oranienburg
Oranienburg was een naziconcentratiekamp in de gemeente Oranienburg, gelegen ongeveer 30 kilometer ten noorden van Berlijn. In 1933 werd een oude brouwerij in Oranienburg door het 208e regiment van de SA omgevormd tot een kamp voor in eerste instantie 700 gevangenen en 14 bewakers. Kort daarna werd het kamp officieel erkend door de staat; daarvoor werd het onderhouden door de lokale overheid, daar het kamp midden in de stad gelegen was. De gevangenen die er werden opgesloten waren voornamelijk leden van de KPD (Duitse Communistische Partij). Vanaf juli kwamen daar ook leden van de Sociaal Democratische Partij bij, en alle vijandige elementen die samenzwoeren tegen Adolf Hitler, waaronder voormalige partijleden. De sluiting kwam er in 1934 na de machtsovername van de SS op de SA en de daaropvolgende centralisatie van de kampen. In het begin van de Tweede Wereldoorlog kreeg het kamp echter een bestemming als concentratiekamp. Er vonden ten minste drie massa-executies plaats waarbij honderd Nederlandse slachtoffers vielen. (Zie ook: KZ Sachsenhausen).
Op de Duitstalige website vindt u biografieën van de politieke gevangenen. Daarnaast kunt u zoeken naar personen in de diverse groepen van gevangenen. Op Wikipedia kunt u nog enkele namen vinden en waar mogelijk een biografie van ‘bekende gevangenen’ uit het kamp.

KZ Ravensbrück
Ravensbrück was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp voor vrouwen, in de buurt van Fürstenberg-Havel, vijfentachtig kilometer ten noorden van Berlijn. Ravensbrück werd in de herfst van 1938 gebouwd door gedetineerden uit het concentratiekamp Sachsenhausen. De bevolking van het kamp groeide snel, Ravensbrück werd dan ook vier keer uitgebreid. Deze uitbreidingen werden gebouwd door de vrouwelijke gevangenen. In 1942 werd het kamp uitgebreid met een afdeling voor heropvoeding van tienermeisjes, het jeugdkamp Uckermark. Uckermark lag achter het industrieterrein, ruim een kilometer buiten het hoofdkamp. Siemens vestigde twintig fabrieken rond Ravensbrück en had negen eigen barakken met gevangenen die dwangarbeid verrichtten. De gevangenen maakten ook uniformen en schoeisel voor de SS, werkten in de landbouw, de wapenindustrie of aan de uitbreiding en onderhoud van het kamp. Vrouwen die te zwak waren om te werken, werden om het leven gebracht of gebruikt voor medische experimenten.
Op de (Duitstalige) Wikipedia-pagina vindt u een lijst met namen en gegevens van gevangenen en overledenen uit Kamp Ravensbrück. Op de Duitse website Widerstand Christlicher Frauen vindt u een lijst met namen van Christelijke vrouwen en vermelding van hun aankomst in het kamp en enkele persoonlijke gegevens.

KZ Sachsenhausen
Het kamp Sachsenhausen werd in 1936 door gevangenen van het kamp Esterwegen gebouwd en lag 35 kilometer van Berlijn. De eerste gevangenen waren politieke gevangenen, als snel gevolgd door ‘minderwaardigen’ als geestelijk gehandicapten, Roma, Joden en homoseksuelen en later Russische krijgsgevangenen. Vanaf 1938 was het kamp tevens de standplaats van de ‘Inspectie der Concentratiekampen’ en het opleidingscentrum voor SS-bewakers. Zie ook: KZ Oranienburg.
Via het digitale dodenboek van KZ Sachsenhausen kunt u op verschillende manieren zoeken.

Amsterdamse slachtoffers vernietigingskampen Sobibór en Auschwitz (Oświęcim)
Scans van de, uit naam van de Arrondissements Rechtbank, in 1950 in gemeente Amsterdam ingeschreven akten van overlijden betreffende de in de Poolse vernietigingskampen Sobibór en Auschwitz vermoorde of omgekomen personen. Alhoewel de inschrijvingen op datum en op alfabetische volgorde van achternaam staan, bestaat het gehele bestand uit een aantal delen, waardoor u wel moet zoeken naar het juiste deel als u niet over een exacte overlijdensdatum beschikt. Bladzijde 8-2433 betreft Sobibór (1943), bladzijde 2433-2481 betreft diverse kampen (onder andere Ebensee, Gusen, Dachau en Mauthausen; door elkaar) en vanaf bladzijde 2481 betreft het Oświęcim (Auschwitz, 1942)

Joodse slachtoffers Limburg in Auschwitz vermoord
Geboren of wonend in Limburg en in Auschwitz vermoord.

Foto’s gevangenen Auschwitz
Foto’s van gevangenen in Auschwitz.

Overleden in concentratiekampen
Een incompleet namenoverzicht met geboortegegevens en overlijdensgegevens en het betreffende concentratiekamp van met name mensen van Belgische en Nederlandse afkomst.

Belgische oorlogsslachtoffers concentratiekampen
Overleden Belgen in Duitsland gedurende 1940-1945, waarvan het merendeel in de concentratiekampen.

 
 

Slachtoffers naziregime Wuppertal

 
Herdenkingsboek Wuppertal
Op de (Duitstalige) herdenkingssite vindt u informatie en overzichten met, voor zover bekend, namen en persoonsgegevens van slachtoffers van het naziregime uit Wuppertal: alle slachtoffers, Sinti en Roma, politiek vervolgden, slachtoffers van militaire rechtspraak (deserteurs), religieus vervolgden (Jehova’s Getuigen), euthanasie-slachtoffers, gevangenen concentratiekampen, dwangarbeiders, kinderen dwangarbeid en Joden en Jodinnen.
Van deze laatste groep is de lijst niet compleet, aangezien de moordenaars vaak de overlijdensgegevens vervalsten. Van veel Joden uit Wuppertal ontbreekt ieder spoor na de deportaties naar Izbica, Minsk en Lodz. De meeste mensen die naar Izbica zijn gedeporteerd, zijn vermoord in de gaskamers van Sobibor, Belzec en Treblinka als onderdeel van het moordprogramma “Aktion Reinhardt”. De gedeporteerden naar Minsk en Riga werden maanden later in het bos neergeschoten in uitgegraven graven. Degenen die het hebben overleefd in het getto van Lodz werden op enkele uitzonderingen na later vergast in Kulmhof-Chelmno.

 
 

Krijgsgevangen in Duitsland

 
Krijgsgevangen
Deze website, met informatie, foto’s, (persoonlijke) verhalen en documenten, vertelt het verzwegen verhaal van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen van 1940 tot 1945. In de periode 1942-1945 zijn er binnen de kampen de nodige huwelijken gesloten ‘met de handschoen’, veelal gedaan uit uit financieel oogpunt: er ging soldij naar de echtgenote en men had meer rechten. Een overzicht van deze gesloten huwelijken in Neurenberg-Langwasser, Stanislau en Neubrandenburg vindt u onder Getrouwd achter Prikkeldraad. Tevens kunt u in een menu zoeken naar militairen die zijn overleden in krijgsgevangenschap als gevolg van ziekte, honger, ontbering, als gevolg van een ontsnapping of met een natuurlijke oorzaak.

Krijgsgevangen begraafplaats te Bohmte
Hier rusten 482 vrouwen, mannen en kinderen, die slachtoffer van de oorlog en geweldpleging zijn geworden. Zij kwamen uit de Sovjet Unie, Polen en andere Europese landen. Een deel van hen stierf aan de gevolgen van onmenselijke dwangarbeid. 12 Doden zijn slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

 
 

Tewerkgestelden

 
Tewerkgestelden 1940-1945 Amsterdam
In de Tweede Wereldoorlog werden arbeiders uit de bezette gebieden tewerkgesteld in Duitsland. In eerste instantie was de tewerkstelling vrijwillig. Maar dat leverde niet voldoende arbeidskrachten op en maart 1942 werd een verordening aangenomen over verplichte tewerkstelling in Duitsland. Veel arbeiders keerden illegaal terug en doken onder. Vanaf mei 1943 werden alle mannen tussen 18 en 35 jaar verplicht zich voor werk in Duitsland aan te melden. Wie zich niet aanmeldde werd gestraft en vanaf oktober 1944 werden ook razzia’s gehouden om mannen op te sporen om in Duitsland te gaan werken. De laatste grote actie dateert van januari 1945. Toen moesten alle mannen tussen 17 en 40 jaar zich melden voor deportatie naar Duitsland.
Op de website van het Stadsarchief Amsterdam kunt u op naam zoeken in de transportlijsten en staten.

Archief van de Gemeente Arbeidsbeurs Amsterdam
In het Archief van de Gemeente Arbeidsbeurs Amsterdam vindt u vanaf nummer 407 onder andere staten betreffende al dan niet vrijwillig naar Duitsland vertrokken arbeiders en staten van uit Duitsland teruggekeerde personen.

Tewerkgestelden Dordrecht
Een index met tewerkgestelde personen genoemd in Dordtse archiefstukken, tewerkgestelden via de A.I. (januari 1945) en een bronbewerking van de medische verzorging van in Duitsland werkzame Dordtenaren en van hun gezinsleden.

Documentatiegroep 40-45
Deze website bevat informatie over onderwerpen die verband houden met de dwangarbeid die door nazi-Duitsland in de bezette gebieden werd ingesteld gedurende de Tweede Wereldoorlog. Eenvoudig zoeken in de lijst met namen van werkgevers en namen zoeken of plaatsen in oproepen. Voor zoeken op naam kunt u gebruik maken van de databank.

Dwangarbeiders Hamelen-Pyrmont
Overzicht met namen en gegevens van overleden dwangarbeiders, waaronder Nederlanders, veelal gestorven door de erbarmelijke omstandigheden in de kampen. Op de website is zeer veel informatie te vinden. Zie ook de verhalen en foto’s van voormalige dwangarbeiders, te vinden via de links aan de rechterzijde onder Dwangarbeid-brieven.

Kamp Rees
Kamp Rees (Arbeitslager Groin) was in de Tweede Wereldoorlog van november 1944 tot 23 maart 1945 een concentratiekamp in nazi-Duitsland. Het kamp lag aan de oostzijde van de Rijn in Rees in de buurtschap Groin vlak over de Nederlandse grens. Het was geen vernietigingskamp, maar een dwangarbeiderskamp, waar de gevangenen tankgrachten moesten graven in de stugge rivierklei, in een vertwijfelde Duitse poging om de oprukkende geallieerde legers tegen te houden.
Deze vier namenlijsten op de website betreffen vele honderden personen onder andere uit Den Haag, Delft, Rotterdam, Enschede, Scheveningen en Apeldoorn. De daarbij behorende lijsten waren helaas niet compleet. Zo zou het kunnen zijn dat er iemand niet op staat, waarvan u zeker weet dat die wel in Rees is geweest. Soms staan er op de lijsten adressen van andere plaatsen tussen. Staat er niets achter het adres, dan komt men uit de plaats die vermeld staat als lijstnaam. De lijsten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn opgemaakt. Daarbij staat niet of ze zijn overleden. Ze staan niet altijd in alfabetische volgorde; ze zijn letterlijk op dezelfde wijze opgenomen als ze stonden geregistreerd.

 
 

Razzia en represaille

 
Razzia Beverwijk en Velsen-Noord
Als reactie op een aantal liquidaties door het verzet besloot de Duitse bezettingsmacht op 16 april 1944 een razzia te houden in Beverwijk en Velsen-Noord met als doel 500 jonge mannen in de leeftijd van 18 jaar tot en met 25 jaar te gijzelen en over te brengen naar kamp Amersfoort. Deze gijzelaars zouden vastgehouden worden totdat de daders van deze aanslagen zich gemeld hadden. Van de 486 jongemannen, die door de bezetter weggevoerd werden, zijn velen nooit teruggekeerd. U leest er alles over op de website met onder andere een namenlijst met informatie. Als aanvulling: mutatie namenlijst.

Groninger gijzelaars
Op 22 april 1944 wordt op het station van Bedum de onderluitenant der Staatspolitie, Jannes Luitje Keijer, neergeschoten. Keijer, opvolger van de eveneens vermoorde Elsinga en werkzaam voor de Duitsers in het Scholtenshuis te Groningen, overlijdt later in het ziekenhuis van die stad aan zijn verwondingen. De daders, twee leden uit het Gronings verzet die nooit gepakt worden, ruimden Keijer uit de weg, omdat hij te gevaarlijk zou zijn geworden.
De bezetter neemt een dag later meteen wraak door de Bedumer aannemer J.W. Formsma te vermoorden. En op 25 april 1944 volgen razzia’s in de dorpen Bedum, Winsum, Middelstum en Zuidwolde. Deze strooptochten, die honderden arrestaties tot gevolg hadden, worden geleid door Hauptsturmführer Friedrich Bellmer, hierbij geassisteerd door 1000 militairen van de Sicherheitsdienst (SD), Feldgendarmerie en leden van de Grüne Polizei.
U vindt op de website een namenlijst en informatie over deze gijzelaars.

Merwedegijzelaars
De ‘Merwedegijzelaars’ was een groep van honderden jonge mannen, voor het overgrote deel afkomstig uit Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld, Sleeuwijk, Werkendam en de Biesbosch, die op 16 mei 1944 in dorpen aan beide zijden van de rivier de Merwede bij een razzia werden opgepakt en door de bezetter zijn weggevoerd. Deze razzia was een vergeldingsactie voor een aanslag op een groep Landwachters in de nacht van 9 op 10 mei 1944. Velen van hen keerden nooit terug. Alles over deze razzia en een namenlijst van deze gijzelaars en hun informatie.

Razia van Putten
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschoten leden van de Puttense verzetsbeweging bij de Oldenallerbrug tussen Putten en Nijkerk vanuit een hinderlaag een auto met daarin officieren van de Duitse Wehrmacht. Als vergelding werd een dag later door de Duitse bezetters een razzia uitgevoerd in Putten, waarbij het grootste deel van de mannelijke beroepsbevolking werd afgevoerd naar diverse concentratiekampen. In totaal kwamen 552 mensen om het leven. Lees er alles over op de website. Met een namenlijst van de weggevoerde mannen en hun gegevens.

Represaille Utrecht met gevangenen Kamp Amersfoort
Namenlijst met de twintig personen afkomstig uit Kamp Amersfoort, die in Utrecht zijn gefusilleerd als represaillemaatregel voor het opblazen van een seinhuisje (nr 50).

Represaille aanslag Alois Bamberger (Haarlem)
Op zaterdagavond 30 januari 1943 werd de op de Verspronckweg in Haarlem fietsende Duitse onderofficier bij de geneeskundige dienst van de Wehrmacht Alois Bamberger door een kogel dodelijk in de rug getroffen. Als Duitse vergeldingsmaatregel werden op 1 februari 1943 in totaal 109 inwoners van Haarlem opgepakt; van hen werden er 102 als gijzelaars naar Kamp Vught gebracht. Op 2 februari 1943 werden drie Joden en zeven communisten geëxecuteerd in de duinen bij het Kopje van Bloemendaal. Op de pagina vindt u de tien namen en drie beschrijvingen.

Represaille de Dreef in Haarlem
In de Tweede Wereldoorlog zijn op 7 maart 1945 bij de Dreef in Haarlem vijftien gevangen verzetslieden door de Duitsers geëxecuteerd. Burgers werden gedwongen toe te kijken. De executie stond onder leiding van luitenant Stover en was een represaille voor de aanslag van Hannie Schaft en Truus Oversteegen op Willem Zirkzee en wellicht voor de aanslag op Hanns Rauter van enkele uren daarvoor. De vijftien ‘Todeskandidaten’ zaten opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Op de pagina vindt u de namen en één beschrijving.

Represaille Jan Gijzenbrug in Haarlem
Op 12 februari 1945 zijn bij de Jan Gijzenbrug in Haarlem acht Nederlandse verzetsstrijders gefusilleerd als vergelding voor een schietpartij tussen verzetsstrijders en Duitsers op 10 februari 1945. Verzetsmensen stuitten hier met de auto op een controlepost nadat ze een overval hadden gepleegd. Een schietpartij volgde waarbij een Duitse onderofficier om het leven kwam en een soldaat en burger gewond raakten. De verzetsmensen ontkwamen maar werden een week later opgepakt en doodgeschoten. De acht verzetsstrijders die als vergelding geëxecuteerd werden zaten gevangen in het Huis van Bewaring Weteringschans in Amsterdam. Hun namen en vijf beschrijvingen vindt u op de pagina.

Represailles Westergracht in Haarlem
De represailles aan de Westergracht op 26 oktober 1944 waren een vergelding van de Duitse bezetter voor de aanslag door het Haarlems verzet op politieagent Fake Krist, lid van de NSB en medewerker van de Duitse Sicherheitsdienst. Als represaillemaatregel werden tien Nederlanders op de Westergracht te Haarlem gefusilleerd en werden vier huizen op de hoek Leidsezijstraat-Westergracht in brand gestoken. De tien ‘Todeskandidaten’ waren afkomstig uit het Amsterdamse Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Op de pagina vindt u de namen en twee beschrijvingen.

Razzia en represaille De Burcht Zaandam
Op 9 februari 1945 werden op De Burcht 10 Todeskandidaten gefusilleerd. Het was een Duitse represaille na de liquidatie van twee ‘foute’ Nederlanders: Fred Kater, de zoon van een banketbakker op de Gedempte Gracht, die als informant voor de Sicherheitspolizei (Sipo) werkte; en van F.D. Willemse, NSB-er en Onderluitenant van de Staatspolitie. De tien mannen, die eerder voor verzetsactiviteiten waren opgepakt, werden vanuit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam naar de Burcht vervoerd en vermoord.

 
 

Joodse slachtoffers Duitsland

 
Gedenkboek slachtoffers Jodenvervolging
Zoeken in het Gedenkboek met slachtoffers van de Jodenvervolging onder de Nationaal-Socialistische dictatuur in Duitsland in de periode 1933-1945.

Herdenkingsboek Aken
Herdenkingsboek met de slachtoffers van de Nationaal-Socialistische vervolging uit Aken. Zie ook Biografieën.

Stolpersteine Aurich
Overzicht van de stolpersteine in Aurich met waar mogelijk een biografie.

Joodse slachtoffers Euregio
Slachtoffers Shoa uit de regio rond de grensdriehoek Duitsland-Nederland-België met waar mogelijk gegevens, een genealogie en scans van akten.

Stolpersteine Hamburg
Zoeken naar namen, locaties en biografieën in de databank van de stolpersteine van Hamburg.

Stolpersteine Ibbenbüren
Stolpersteine Ibbenbüren. Hiervoor kunt u door de pagina scrollen op zoek naar namen en gegevens.

Joodse slachtoffers Mecklenburg
De lijst bevat 887 namen van mensen van Joodse afkomst, die afkomstig waren uit Mecklenburg of op een andere manier verwant waren aan Mecklenburg.

Biografisch herdenkingsboek van de Joden van München 1933-1945
Zoeken in de databank van het Biografisch herdenkingsboek van de Joden van München 1933-1945 met onder meer genealogische gegevens, woonadressen en waar mogelijk een foto van de persoon. Meer achtergrondinformatie vindt u via de downloads op de website van het stadsarchief.
 
 

Jodentransporten, Verkaufsbücher en Joodse slachtoffers

 
Jodentransporten vanuit Nederland
In de Tweede Wereldoorlog hebben per trein ruim honderd gedwongen Jodentransporten vanuit Nederland plaatsgevonden naar de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz, Sobibór, Bergen-Belsen, Theresienstadt en Mauthausen. Een overzicht van deze transporten kunt u vinden via de link.
Het grootste deel van de transporten verliep via doorgangskamp Westerbork. Daarnaast zijn er ook enkele transporten van Joodse personen vanuit andere plaatsen in Nederland vertrokken naar het oosten. In totaal zijn 107.000 in Nederland wonende Joden per trein weggevoerd. De meesten werden op de plaats van bestemming direct vermoord. Ongeveer 5000 van hen hebben de oorlog overleefd.

De negentien transporten
In 1943 kwamen negentien treinen vanuit kamp Westerbork in kamp Sobibor aan. Ruim 34.000 mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland maakten de gedwongen reis naar dit onbekende oord in het oosten van Polen. Op een enkeling na werden zij in nog geen vijf maanden tijd allemaal vermoord. Van de negentien transporten overleefden slechts vijftien vrouwen en drie mannen de oorlog. Een overzicht met beschrijvingen van de afzonderlijke transporten.

Transportlijsten Westerbork-Sobibor 1943
Scans van de transportlijsten Westerbork-Sobibor in 1943.

Verkaufsbücher
Op 11 augustus 1941 verplicht de Duitse bezetter Joden hun vastgoed aan te melden bij de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV). De NGV krijgt het beheer over het vastgoed om het vervolgens te onteigenen en te verkopen. De Grundstücksverwaltung besteedt het beheer weer uit aan een aantal organisaties zoals Anbo en Nobiscum en aan enkele makelaars. De beheerders verkopen de panden weer door namens de NGV. Om de afkomst te verhullen worden de panden vaak eerst aan een stroman verkocht. Op die akte staat dan nog de naam van de Joodse eigenaar. De tussenpersoon verkoopt het pand weer door aan een particulier. Op die tweede akte staat alleen de naam van de tussenpersoon en niet van de oorspronkelijke, vaak Joodse, eigenaar. Op die manier zijn duizenden Joodse panden geroofd.
De bijgehouden administratie in de Verkaufsbücher bevat de adressen en de namen van de oorspronkelijke eigenaren, de betrokken makelaars en de oorlogskopers. Met daarbij de verkoopprijzen. Helaas is het eerste van de in totaal achttien boeken verloren gegaan en ontbreken ‘laufnummers’ 1 t/m 449.

Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg 1942-1943
Dit onderdeel van de NSDAP hield zich bezig met het leeghalen van door Joden verlaten woningen. Van de inboedels werden inventarissen opgemaakt en er werden overzichten bijgehouden van leeggehaalde woningen. De inboedels werden vervolgens naar Duitsland getransporteerd. De instelling was tevens Liquidationstreuhänder van verschillende Joodse firma’s.

Deportatie van Joden in Nederland 1942
Bestand van de CIA met scans van de deportatielijst van Joden in Nederland in 1942.

Joods Monument
Deze nieuwe versie van Het Joods Monument is een voortzetting van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland en de Community Joods Monument.
Het Joods Monument bevat de gegevens van de meer dan 104.000 joden die de Holocaust in Nederland niet overleefden: hun namen, geboorte- en sterfdatum, geboorte- en sterfplaats. Voor ieder slachtoffer is een aparte gedenkpagina: een donkerpaarse pagina met de basisgegevens, de leeftijd bij overlijden, en indien aanwezig, een portretfoto. Van bijna alle personen is daarbij informatie te vinden over het adres en de medebewoners en over de naaste familie. Bij een heel aantal slachtoffers is bovendien aanvullende informatie beschikbaar: korte biografische aantekeningen en fragmenten uit allerhande bronnen, foto’s en documenten, informatie over na-oorlogse schadeclaims, inboedellijsten en links naar andere websites waarop de persoon vermeld staat.
Daarnaast vindt u op de website thema artikelen met informatie over de joodse geschiedenis in Nederland voor 1933 en een uitgebreide toelichting over joodse diamantbewerkers, joodse artsen, joodse marktkooplieden, joodse sociale zorginstellingen, zionisme en hachsjara en het onderdeel Holocaust in Nederland met informatie over de Holocaust, de deportaties en vernietiging, de aanloop, de roof van joodse bezittingen en de naoorlogse omgang met deze catastrofe.

The Central Database of Shoah Victims’ Names
Yad Vashem, together with its partners, has collected and recorded the names and biographical details of millions of victims of systematic anti-Jewish persecution during the Holocaust (Shoah) period. Four and a half of the six million Jews murdered by the Nazis and their accomplices are commemorated here. This database includes information regarding victims of the Shoah: those who were murdered and some whose fate has yet to be determined.

Holocaust Survivors and Victims Database
In de databank van het United States Holocaust Memorial Museum kunt u op naam zoeken naar overlevenden en slachtoffers van de Holocaust.

Het Apeldoornsche Bosch
Het Apeldoornsche Bosch was een Joodse psychiatrische inrichting, die van 1909 tot 1943 gevestigd was aan de Zutphensestraat te Apeldoorn. In 1939 werd de instelling overspoeld door vluchtelingen uit Duitsland, vaak zonder psychiatrische achtergrond, én onderduikers die dachten dat de Nazi’s deze mensen met rust zouden laten en het Apeldoornsche Bosch een veilige onderduikplaats zou zijn. De ontruiming van het gesticht was in de nacht van 21 op 22 januari 1943. Met een extra trein, bestaande uit goederenwagons voor de bijna elfhonderd patiënten en een personentrein voor de tweeënvijftig verpleegkundigen, werden ze direct van Apeldoorn naar Auschwitz-Birkenau gebracht. De namen van deze slachtoffers zijn nu bekend gemaakt en alfabetisch gerangschikt op achternaam. Deze lijst is nu ook te bekijken via een pdf-bestand.

Joodse slachtoffers Assen
In dit menu wordt een overzicht gegeven van alle inwoners van Assen, die werden weggevoerd en omkwamen in concentratiekampen of onbekende bestemmingen in Midden en Oost Europa. Er bestaat overigens nog een overzicht van alle oorlogsslachtoffers, dat gepubliceerd werd in het boek ‘De Drentse Sjoa, oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe’. Dat overzicht omvat ook de overlevenden en de in Westerbork overledenen, die in Assen werden begraven.

Joodse slachtoffers Delft
Joodse burgers die in Delft gewoond, gewerkt, gestudeerd, ondergedoken, enz. hebben met hun gegevens.

Joodse inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht
Namenlijst van omgekomen Joodse inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht (1940-1945)

Dordrecht: lijst Centraal Registratiebureau voor Joden
Registratielijst van Joden ten behoeve van Centraal Registratiebureau voor Joden (circa 1945) met diverse gegevens en een lijst van in Gemeente Dordrecht opgedoken Joden.

Joodse slachtoffers uit Eindhoven
De namen van de Joodse medeburgers die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad.

Joodse slachtoffers Enschede
Via pdf-bestanden vindt u een overzicht van Joodse slachtoffers uit Enschede en een overzicht van Joodse slachtoffers uit Enschede behorende tot de Mauthausengroep.

Stroffelstiennen Fryslân
Overzicht van de struikelstenen in Friesland: Sneek, Harlingen, Drachten en Dongeradeel.

Joodse slachtoffers Geleen
Lijst met namen en geboortedata van fedeporteerde en niet meer teruggekeerde Joden uit Geleen. Zie hiervoor ook de correcties en aanvullingen op ‘De vergeten joden van Geleen 1920-1950’ en Dagboek van een Geleense jongen.

Joodse stadsgenoten Gouda 1940-1945
Een namenlijst ter gedachtenis van de Joodse stadgenoten, die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht. Tevens vindt u op de website informatie over de stolpersteine in Gouda.

Lijst van weggevoerde Joden uit Haarlem
Op 13 augustus 1942 deed het Haarlemse gemeentebestuur aan het Centraal Bureau voor Joodse ‘Emigratie’ te Amsterdam een opgave met de namen van de in Haarlem woonachtige Joden. De lijst bevat 1521 namen en was waarschijnlijk de basis voor de latere deportaties. Er staan echter te veel personen op. Uitgaande van de nazi-maatstaven voor Joods-zijn en na controle via een aantal andere bronnen is het bijgestelde beeld te zien op de website met een toegevoegde namenlijst met informatie.

Lijst van omgekomen Joodse burgers 1942-1945 uit Heemstede
De verhalen van in Heemstede woonachtige en merendeels via doorgangskamp Westerbork gedeporteerde Joodse burgers die tussen 1942 en 1945 omkwamen in Duitse vernietigingskampen of vermist zijn.

Joodse slachtoffers ‘s-Heerenberg
De namen van de Joodse oorlogsslachtoffers die in ‘s-Heerenberg geboren zijn of er voor langere dan wel kortere tijd gewoond hebben met hun verhaal.

Joodse overlijdens Hoogeveen
Pdf-bestand met gegevens van Joodse slachtoffers van Hoogeveen.

Joodse slachtoffers Limburg in Auschwitz vermoord
Geboren of wonend in Limburg en in Auschwitz vermoord.

Joodse slachtoffers Maastricht
Een overzicht van de struikelsteentjes met informatie en waar mogelijk foto’s en een namenlijst van gedeporteerde Joden van Maastricht, Amby en Heer.
Zie ook: Overzicht van deportatie van Joden uit Maastricht (pdf-bestand) met per naam een link naar het Joods Monument.

Joodse inwoners Muntendam
Overzicht van Joodse inwoners van Muntendam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Joodse gemeenschap van Nijkerk in de periode 1926-1945
Informatie over de Joodse gemeenschap van Nijkerk en een ‘in memoriam’ gerangschikt op straatnaam met gegevens van de personen in een pdf-bestand.

Slachtoffers Jodenvervolging Nijmegen 1942-1944
Van juli 1942 tot september 1943 werd er systematische jacht gemaakt op joden. Zij werden gedeporteerd naar Westerbork of Vught en van daaruit tot medio september 1944 merendeels naar de vernietigingskampen. Voor de Jodenjacht stelde de SS-er Antoine van Dijk, in september 1941 tot commandant benoemd van het Nijmeegse politiekorps, een aparte afdeling in, de “Politieke Dienst” genoemd, die uitsluitend fanatieke NSB-ers en overtuigde Nazi’s zou herbergen zoals J.W.(Johannes) van Elferen, Willem Kaal, J.A.(Jacob) de Ruiter, Marinus Verstappen, G.W.(Willem) Wanders en A.H.(Anton) Wiebe. Voor elke gevangen jood kregen ze een premie, variërend van zeven tot veertig gulden. Van Dijk werd door het verzet geliquideerd. Zijn functie werd over genomen door de SS-er Johannes van Aperen. De Jodenjagers zijn na de oorlog voor hun misdaden berecht. Op de website vindt u de namen van de Joodse slachtoffers uit Nijmegen en hun verhaal. (Doorscrollen naar beneden voor de complete alfabetische namenlijst.)

Loods 24 Rotterdam
Loods 24 was een havenloods in gebruik voor de opslag van tabak op het terrein van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen tussen de Binnenhaven en de Spoorweghaven in Rotterdam. Deze loods werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als verzamelplaats voor de deportatie van Joden.
Op de website kunt u zoeken op naam, datum of plaats om de gegevens in de kaddisj en het Joods kindermonument te bekijken.

Joodse slachtoffers Schiedam
Overzicht van de honderdvierenveertig Joden die vanuit Schiedam weggevoerd werden en waarvan met zekerheid bekend is dat hun leven door de nazi’s werd genomen.

Stolpersteine Sittard-Geleen
Vervolgingsslachtoffers uit Sittard-Geleen en bijhorende kerkdorpen, die de oorlog niet hebben overleefd. Via het menu ‘Slachtoffers’ kunt u zoeken via het namen- of adressenoverzicht.

Joodse oorlogsslachtoffers Roermond
Joodse medeburgers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen met toegevoegde links naar het Joods Digitaal Monument.

Joodse slachtoffers Sittard
Lijst met namen en geboortedata van gedeporteerde en niet meer teruggekeerde Joden uit Sittard.

Herinneringsboek Joods Utrecht 1940-1945
Aan hen die er geboren zijn, die er hebben gewoond en die er naartoe zijn gevlucht. U vindt er onder meer persoonsgegevens.

Joden in de Zaanstreek 1940-1945
Op de website vindt u onder andere een overzicht van familienamen met de gegevens en verhalen van de personen en een overzicht van personen uit de Zaanstreek die de Yad Vashem onderscheiding hebben ontvangen voor hun hulp aan Joden in de oorlog.

In concentratiekampen omgekomen Joodse Zeistenaren
Register van de in de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen Joodse inwoners van Zeist of die in Zeist geboren zijn of gewoond hebben.

Namenlijst Zwolse Holocaustslachtoffers
Namenlijst van de Joden van Zwolle die omkwamen tijdens de Holocaust. De lijst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen en ingedeeld in regels per familie of gezin.

 
 

Erelijst, erebegraafplaatsen en onderscheidingen

 
Erelijst van Gevallenen 1940-1945
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst.

Eerebegraafplaats Bloemendaal
De geschiedenis van de Erebegraafplaats in Bloemendaal begint al direct na de capitulatie van het Duitse leger. Al tijdens de bezetting was bekend dat de nazi’s verzetsstrijders executeerden in de duinen. Omdat de duinen verboden terrein waren, onder meer omdat het gebied tot de verdedigingslinies van de Duitsers behoorde, was er verder niets over deze terechtstellingen bekend. Ook was dus niet bekend of de gefusilleerden al dan niet in de duinen waren begraven.
Dat slachtoffers daadwerkelijk een graf in de duinen hadden gekregen, werd al meteen in mei 1945 duidelijk. In Amsterdam werd kort na Bevrijdingsdag een begrafenisondernemer gearresteerd die belast bleek te zijn geweest met het in de duinen begraven van geëxecuteerden. De opgraving van deze slachtoffers en de wens hun een eervolle laatste rustplaats te geven, leidden tot de aanleg van de Eerebegraafplaats. Via de link komt u in het persoonsregister met levensverhalen van en over de slachtoffers.

Vereniging Erepeloton Waalsdorp
De website van Vereniging Erepeloton Waalsdorp is bedoeld als een eerbetoon aan alle verzetshelden die in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter op de Waalsdorpervlakte zijn gefusilleerd. Op de lijst met slachtoffers treft u alle, hun bekende, namen aan van de gefusilleerden en (indien beschikbaar) van iedere persoon een foto, zijn persoonlijke gegevens, achtergrondinformatie over zijn verzetswerk en informatie over zijn huidige begraafplaats (inclusief foto van zijn grafsteen). Ook zijn zo veel mogelijk foto’s opgenomen van monumenten, die zijn geplaatst ter ere van deze mannen.

Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit zijn soms militairen maar vaak burgers: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen.

Fields of Honor Database
Dit digitale monument is een eerbetoon aan zij die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven opofferden voor de vrijheid van anderen. In deze databank vindt u persoonlijke pagina’s van Amerikaanse soldaten die begraven zijn of herdacht worden op de ‘Muren van de Vermisten’ op de overzeese Amerikaanse Oorlogsbegraafplaatsen Ardennes, Epinal, Henri-Chapelle, Lorraine, Luxemburg en Margraten.

Yad Vashem onderscheiding internationaal
Zoeken in de databank naar mensen die de Yad Vashem onderscheiding ‘The Righteous Among The Nations’ hebben ontvangen voor hun hulp aan Joden tijdens de oorlog.

Yad Vashem onderscheiding Nederland
Overzicht van Nederlanders die de Yad Vashem onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ hebben ontvangen voor hun hulp aan Joden tijdens de oorlog.

Decorati
Op Decorati vindt u lijsten met onderscheidingen en namenlijsten van personen die zijn gedecoreerd met een onderscheiding.

Oorlogsherinneringskruis
Het Oorlogsherinneringskruis was een onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten in de krijgsmacht of in de handelsvloot, vissersvloot of burgerluchtvaart hadden gediend. Zij dienden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag te hebben getoond en vanaf 10 mei 1940 tot het einde van de oorlog ten minste zes maanden in hun functie dienst te hebben gedaan.
Op de website vindt u een alfabetische namenlijst met gegevens.

Verzetskruis
Het Verzetskruis (voluit: Verzetskruis 1940-1945) is een Nederlandse onderscheiding, die bedoeld is voor personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezighielden met verzet tegen de Duitse of Japanse bezetter. Het Verzetskruis dient niet verward te worden met het in 1980 ingestelde Verzetsherdenkingskruis. Op wikipedia vindt u een namenlijst van de personen aan wie het Verzetskruis werd verleend.

Verzetsherdenkingskruis
Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen het register van dragers van het verzetsherdenkingskruis.

 
 

Plaatselijk

 
Dodenlijst Tweede Wereldoorlog van gemeente Barneveld
Een getranscribeerd pdf-bestand met namen en gegevens van Nederlandse militairen (gesneuveld op Barnevelds grondgebied of net daarbuiten, alsmede in Barneveld geboren of woonachtige militairen, Duitse militairen en collaborateurs, Collaborateurs, Verzetsstrijders, In Barneveld geboren joden, om het leven gekomen in concentratie- of vernietigingskampen, In Barneveld woonachtige, maar elders geboren joden, om het leven gekomen in concentratie- of vernietigingskampen, In Barneveld geboren personen, elders overleden ten gevolge van de oorlog, In Barneveld woonachtige of tijdelijk verblijvende burgers (overleden ten gevolge van oorlogshandelingen en In de gemeente Barneveld (een natuurlijke dood) gestorven evacués.

Gemeente Bergh
Op deze pagina staan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog die een binding met de gemeente Bergh hebben. Uiteraard is niet iedere dode uit die tijd een oorlogsslachtoffer, maar een sluitende definitie van dit begrip is er niet.

Bezuidenhout (Den Haag)
Lijst van slachtoffers door het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945.

Delf(t)enaren

Op de website van WikiDelft vindt u de gegevens en waar mogelijk verhalen van Delf(t)enaren, geboren en getogen in Delft, Hof van Delft of Vrijenban en in en door de Tweede Wereldoorlog omgekomen. De indexen zijn gerangschikt per jaar: 1939/1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 en 1945/1946.

Brabantse Gesneuvelden

Een eregalerij met niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.

Oorlogsslachtoffers in Dreumel
Op de website vindt u gegevens en foto’s van inwoners van Dreumel die als gevolg van oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen en van militairen die in Dreumel om het leven gekomen zijn.

Herinner u de namen Eindhoven
De namen van alle Eindhovenaren die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad. In de namenlijst, staan alle persoonlijke gegevens van de slachtoffers: niet alleen hun namen, maar ook hun geboortedatum, het laatste adres, en, zo mogelijk, datum en plaats van overlijden. De gezinnen staan bij elkaar vermeld: als eerste eventueel de naam van de vader, zo nodig gevolgd door de naam van de moeder: met familienaam en haar meisjesnaam, daarna in chronologische volgorde de namen van de kinderen. Woonden familieleden op hetzelfde adres, dan is ook op die plaats de naam van hem of haar genoemd.

Slachtoffers Enschede
Op de website van het Stadsarchief Enschede vindt u in pdf-bestanden de namenlijsten van inwoners van Enschede omgekomen bij bombardementen, inwoners uit Enschede omgekomen in de jaren 1940-1945, geallieerde slachtoffers 1940-1945, militairen uit Enschede omgekomen tussen 1940-heden en Duitse slachtoffers 1940-1945.
Zie ook de lijst van niet-Joodse vervolgingsslachtoffers uit Enschede (onofficiële en incomplete lijst) met informatie en foto’s op secondworldwar.

Oorlogsslachtoffers Hoorn
Een namenlijst van de zesenvijftig Hoornse ingezetenen die op heel uiteenlopende wijze in en door de oorlog zijn omgekomen en hun verhaal.

Oorlogsslachtoffers Muntendam
Lijst van oorlogsslachtoffers uit Muntendam met gegevens.

Namen uit de Noordoostpolder
Een namenlijst van personen die tussen 1940-1945 in de Noordoostpolder zijn geweest, waaronder ook namen van de bezetters.

Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945. Meer dan een naam
Nijmegen kwam als een van de zwaarst getroffen steden uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze site wil men een digitaal monument oprichten voor de duizenden (laatste schatting: ruim 3700) personen die toen door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen in of buiten Nijmegen, maar die in de stad woonden, werkten of tijdelijk verbleven of daar begraven werden.

Oorlogsslachtoffers voormalige gemeente Ootmarsum
In deze lijst werden als slachtoffers opgenomen: personen die ten gevolge van oorlogsgeweld zijn overleden en die woonachtig waren in Ootmarsum en aldaar zijn overleden, woonachtig waren in de stad Ootmarsum en elders zijn overleden, elders woonachtig waren, maar in de stad Ootmarsum overleden, geboren zijn of gedurende enige tijd woonachtig zijn geweest in de stad Ootmarsum en alhier of elders zijn overleden.
Waar mogelijk wordt er zoveel mogelijk informatie over de personen gegeven.

Oorlogsslachtoffers Roden
Namenlijst van de dertig oorlogsslachtoffers van Roden.

Oorlogsslachtoffers Sluis oktober 1944
Ter nagedachtenis aan de burgers die zijn omgekomen ten gevolge van bombardementen, beschietingen en gevechten bij de bevrijding van de gemeente Sluis in de maand oktober 1944.

Tielse Oorlogsslachtoffers
In totaal hebben bijna 400 mensen uit Tiel en omgeving als gevolg van het oorlogsgeweld de periode 1940-1945 niet overleefd. Tot de slachtoffers behoren militairen, veelal gesneuveld in de begindagen van de oorlog, burgerslachtoffers van de beschietingen in de laatste oorlogswinter, verzetsmensen, gefusilleerde gijzelaars en joden. Verscheidene mannen die in het kader van de Arbeitseinsatz in Duitsland te werk waren gesteld, keerden niet terug.
Op de website vindt u naast de persoonslijsten een overzicht van Tielenaren, overleden tijdens de evacuatieperiode 1944-1945. De meeste overledenen op deze lijst waren zogenaamde Frieslandgangers, Tielenaren die op last van de bezetter naar Friesland waren overgebracht. Enkelen van hen zijn onderweg door de kou en andere ontberingen gestorven, deze Tielenaren staan zowel op deze lijst als op de lijst Slachtoffers oorlogsgeweld. Van anderen is de doodsoorzaak meestal niet bekend.

Digitaal Oorlogsmonument Vlaardingen
Overzicht op alfabetische volgorde van achternaam met gegevens van de slachtoffers en waar mogelijk een foto.

Oorlogsslachtoffers in Waalwijk
In deze lijst worden alle personen opgenomen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, als zij in Waalwijk zijn geboren, in Waalwijk woonachtig waren, of in Waalwijk verbleven op het moment van overlijden. Met waar mogelijk hun verhaal en foto.

Wageningen 1940-1945
Een website met een namenlijst van burgerslachtoffers en onderduikers en uitgebreide informatie over de bombardementen, de evacuatie, de kampen, monumenten, de stad en het verzet.

Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
De namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die u via de link kunt downloaden als pdf-bestand, telt 531 namen; daarnaast zijn er 22 niet-geïdentificeerden. Verder is er nog een bijlage bij deze lijst.

Oorlogsslachtoffers West-Betuwe
Een bron van informatie over de oorlogsjaren in de gemeenten Culemborg, Buren en Geldermalsen. U vindt er tevens namenlijsten met de verhalen van de vele slachtoffers.

Oorlogsslachtoffers IJmond
Namenlijsten van oorlogsslachtoffers van de IJmond vanaf mei 1940 tot heden met hun informatie. Plaatsen: Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Oorlogsslachtoffers Zeist
Register van sinds 1940 in oorlogssituaties omgekomen militairen en burgers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gewoond hebbende en van militairen en burgers die in Zeist begraven liggen of gelegen hebben.

Stolpersteine Zutphen
Hier treft u een voorlopig overzicht met informatie van alle Zutphenaren die in de Tweede Wereldoorlog, onder andere tijdens razzia’s zijn opgepakt, op transport zijn gesteld en omgebracht in één van de vernietigingskampen. Maar ook hen die zijn omgekomen door oorlogshandelingen.

 
 

Divers

 
Spoorwegpersoneel
Op de website Aan Hen Die Vielen kunt u onder meer nazoeken op welke stations gedenkplaten zijn opgehangen met namen van bijna vijfhonderd personeelsleden van de Spoorwegen, die tijdens de oorlog of kort na de oorlog als gevolg van oorlogshandelingen zijn overleden, welke namen er op staan, wie de oorlogsslachtoffers zijn en onder welke omstandigheden zij zijn omgekomen.

Het Rode Kruis te Zeist in de herfst van 1944
Dagboekaantekeningen van de secretaris van de Afdeling Zeist.

De Waarheid
Een (onvolledige) lijst van de omgebrachte medewerkers van De Waarheid, het illegale blad van de Communistische Partij van Nederland (CPN). De CPN was de drijvende kracht achter de Februaristaking, die begon op 25 en 26 februari 1941 in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht en directe omgeving. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Aanleiding van de staking waren de eerste razzia’s in Amsterdam waarbij honderden Joodse mannen opgepakt werden. Na de staking openden de bezetters de jacht op CPN-leden.

Het Parool
Via deze pagina heeft u toegang tot afbeeldingen van de uitgaven van Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen en Het Parool die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gepubliceerd.

Trouw
Via deze pagina heeft kunt u zoeken naar en heeft u toegang tot afbeeldingen van de uitgaven van de illigale Trouw van 1943 tot 1945.

Links-extremistische personen 1939
Door de CID (Criminele Inlichtingendienst) opgestelde lijst van links-extremistische personen uit 1939 met een namenoverzicht, een uitleg van de gebruikte afkortingen en een alfabetische klapper geordend per gemeente.

Gerepatrieerde politieke gevangenen Dordrecht 1945
Lijst (15 augustus 1945) met gegevens van gerepatrieerde politieke gevangenen in Dordrecht.

Nederlanders geëxecuteerd tijdens de Duitse bezetting
Lijst van door Duitse bezettingsmacht geëxecuteerde Nederlanders en ingezetenen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog met vermelding van datum, plaats, plek, opgegeven reden, eventuele verzetsgroep en de namen indien bekend. De lijst kunt u onder het introductiegedeelte vinden.

Nederlandse predikanten gevangen in kampen en/of omgekomen
In het pdf-bestand, samengesteld door Dr. Jan Ridderbos, vindt u een overzicht, waarin een zo´n volledig mogelijk beeld gegeven wordt van Nederlandse predikanten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een (concentratie)kamp terecht kwamen en van de Nederlandse predikanten die in een (concentratie)kamp of daarbuiten omkwamen.

Overzicht van predikanten die Joden hielpen
Pdf-bestand met een overzicht en de verhalen van predikanten die Joden hielpen.

Omgekomen leden van de Luchtbeschermingsdienst, Hulpverleningsdienst en Bescherming Bevolking in Nederland
Overzicht van omgekomen leden van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), Hulpverleningsdienst (HVD) en Bescherming Bevolking (BB) in Nederland van 1939 tot 1981.

Oorlogsvermisten
Een databank met namen van personen die na de oorlog als vermist zijn opgegeven.

Gevorde rijwielen Hoogeveen 1940-1945
Pdf-bestand met gevorderde rijwielen en gegevens van de eigenaren.

Gevorderde rijwielen Sliedrecht 1941
Scan van de lijst van gevorderde rijwielen in Sliedrecht (1941).

Persoonsbewijzen
Database met informatie over persoonsbewijzen uit de Tweede Wereldoorlog, alsmede afbeeldingen van persoonsbewijzen in combinatie met andere documenten en genealogische en persoonlijke gegevens waaronder levensverhalen.

Paspoortaanvragen Amsterdam 1940-1945
Zoeken in de databank naar personen, die in Amsterdam een paspoort hebben aangevraagd in de periode 1940-1945.

Amelander zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog
Overzicht van alle Amelander zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Stoomvaart Maatschappij Nederland
Tijdens de oorlogsjaren 1939-1945 verloor de S.M.N. vele van haar passagiers- en vrachtschepen waarbij 913 opvarenden (551 Nederlandse, 362 buitenlandse, waaronder Laskaren en Javaanse en Madoerese zeelieden) het leven verloren. Op de website is hier alles over te vinden.

Nederlandse Koopvaardij
Informatie en documentatie betreffende Nederlandse en buitenlandse zeelieden, die tussen 1940 en 1945 op Nederlandse transportschepen hun leven riskeerden. Met onder andere een schepenlijst en een dodenlijst.
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst. Via het hoofdmenu kunt u naar het gedeelte van Koopvaardij.
Website: Erelijst van Gevallenen 1940-1945

In memoriam 1940-1945
Het boekje ‘In memoriam 1940-1945’ in pdf-bestand, uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat door de Universitaire Pers Leiden (1952). Een lijst van de 663 oorlogsslachtoffers uit de Leidse Academische Gemeenschap. Opgenomen zijn de namen van ingeschrevenen in het Album Studiosorum van de Leidse Universiteit waaronder hen, die gedurende de door de lijst bestreken periode op enige wijze behoorden tot de Civitas Academica in de ruimste zin van het woord. De namen der alumni zijn gerangschikt naar de datum van inschrijving in het Album Studiosorum, binnen elk jaar alfabetisch. De gehuwde vrouwen zijn onder haar meisjesnaam geplaatst. De namen der overige cives zijn alfabetisch gerangschikt.

Lijst van Nederlandse vliegers bij de RAF en de FAA 1940-1945
In dit document vindt u een lijst van oorlogsvliegers in dienst van de Royal Air Force (RAF) en Fleet Air Arm (FAA) tussen 14 mei 1940 en 1 januari 1945 in Europa.

Verliesregister 1939-1945
Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 en 1945.

Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’
De Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ (PIB) was een Nederlands legeronderdeel dat voortkwam uit Nederlandse troepen die in mei 1940 naar Engeland konden ontkomen en verder bestond uit Engelandvaarders en Nederlanders uit het buitenland die bij de brigade hun dienstplicht vervulden of zich vrijwillig bij de brigade meldden. Op de website kunt u er alles over lezen. Tevens vindt u daar onder andere de ‘Erelijst gesneuvelden’ met persoonlijke verhalen.

Engelandvaarders
Lijst met Engelandvaarders.

Gedenkrol Koninklijke Marine 1939-1962
Veel Nederlands marinepersoneel vond tijdens de periode 1939-1962 als gevolg van oorlogsinzet de dood. In de Tweede Wereldoorlog streden zij tegen de Duitse, Italiaanse en Japanse onderdrukkers; tijdens de Indonesische dekolonisatieoorlog probeerden zij het geweld in de kolonie in te dammen; in de Korea-oorlog vochten zij tegen de communistische overweldiger en bij de verdediging van Nieuw-Guinea kwamen zij op voor de handhaving van de Nederlandse soevereiniteit. Zij die het hoogste offer gaven, stierven zowel in directe confrontatie met de vijand, als door foltering, uitputting, of anderszins in krijgsgevangenen- of concentratiekampen, anderen weer ten gevolge van ongevallen en ziekte gedurende hun inzetperiode. Een overzicht waarin de achtergronden van de dood van diverse marinemensen tijdens hun inzet in voornoemde oorlogen wordt geschetst.

Nederlandse marine-officieren 1940-1945
Overzicht van Nederlandse marine-officieren in de periode van 1940 tot 1945 met aanvullende informatie.

Nederlandse opper- en hoofdofficieren mobilisatie en Mei-oorlog
Een overzicht van Nederlandse opper- en hoofdofficieren van de mobilisatie (1939-1940) en de Mei-oorlog van 1940 met aanvullende informatie.

 
 

Azië

 
Japanse Burgerkampen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Neder­lands-Indië in de periode maart 1942-augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden ge­schei­den van de vrouwen en kinderen. Vanaf 1944 werden jongens, ouder dan 10 jaar, ondergebracht in de mannenkampen of in aparte jongens­kampen.
Op deze uitgebreide site worden per kamp de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de ligging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plattegrond, foto’s of tekeningen alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar. Klik hiervoor op de naam van het kamp en scrol vervolgens helemaal door naar beneden.

Bersiapkampen
Tijdens de na-oorlogse periode (1945-1947) zaten in het voormalig Nederlands-Indië vele Nederlanders gevangen in ex-Japanse kam­pen, Opvangkampen of Republikeinse kampen; deze kampen zijn hier samengevat onder de naam van Bersiapkampen. Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een platte­grond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar.

Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië
Na zijn overlijden heeft het archief van Teun Heijstek (1936-2012), die ik zelf nog heb mogen kennen, een plaats in Museum Bronbeek gekregen. Op deze wijze blijft het door hem verzamelde materiaal over de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid-Oost Azië behouden.
Op zijn website wereldoorlog2.com ter herinnering aan omgekomen KNIL-militairen en krijgsgevangenen in Zuid-Oost Azië vindt u onder andere een namenlijst van slachtoffers, een namenlijst en de doodsoorzaken van slachtoffers en een overzicht met foto’s van in de oorlog vergane schepen.

Japanse krijgsgevangenenkampen in en buiten Nederlands-Indië
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-Azië in de periode maart 1942-augustus 1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgsgevangenen geïnterneerd. Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plat­te­grond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Er is tevens een overzicht van alle zeetransporten, waarmee krijgsgevangenen over zee werden getransporteerd. Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschikbaar.

Rapport inzake medische verzorging en werkomstandigheden in het Fukuoka Allied P.W. Camp nr. 7
Dit rapport bedoelt een chronologisch overzicht te geven van de omstandigheden t.a.v. werk en medische behandeling in het kamp en van de maatregelen, genomen om in de bestaande toestanden verbetering te brengen.

Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine
Deze index (Nationaal Archief) verwijst naar de Japanse Interneringskaarten van Nederlandse en Indische krijgsgevangenen over de periode 1942-1945. Het betreft interneringskaarten van soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en van personeel van de Koninklijke Marine (KM) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen is gemaakt door de Japanse militaire eenheden.
Als aanvulling vindt u op de website Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (OOS) achtergrondinformatie over de registratiekaart, uitleg over de kaart zelf en een kamplijst.
Via het Nationaal Archief kunt u een lijst van stempels en symbolen op Japanse interneringskaarten downloaden. Ga naar ‘Veelgestelde vragen’ en scrol naar beneden.

Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het KNIL 1940-1945
Overzicht van de Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) 1940-1945 met aanvullende informatie.

Erelijst van gevallenen 1940-1945 K.N.I.L. en Indisch Verzet
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst. Via het hoofdmenu kunt u naar de gedeelten van K.N.I.L. en Indisch Verzet.

 
 

NSB, collaborateurs, bewakers Auschwitz, CABR

 
Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)
Na de Tweede Wereldoorlog hebben ruim 300.000 Nederlanders de zogeheten bijzondere rechtspleging ondergaan. Zij werden beschuldigd van samenwerking met de Duitse bezetter, het in dienst treden bij de vijandelijke krijgsmacht, verraad of NSB-lidmaatschap. Van al deze mensen is een dossier aanwezig in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR).
Via een formulier op de website of schriftelijk kan een verzoek worden ingediend ter inzage. Wanneer uw verzoek bij het Nationaal Archief is binnengekomen, ontvangt u hiervan een bevestiging. Daarin leest u ook wanneer u de onderzoeksresultaten kunt verwachten en hoe u een afspraak voor inzage kunt maken. Inzage van een dossier op naam van een bepaalde persoon die korter dan 100 jaar geleden geboren is, is alleen mogelijk als de aanvrager kan aantonen dat de betrokkene overleden is. Is de betrokkene nog in leven, dan kan het dossier alleen met zijn of haar toestemming door een ander bekeken worden. Inzage van een dossier van iemand die meer dan 100 jaar geleden geboren is, kan zonder meer.

Namen personeelsdossiers Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR)
De Bijzondere Rechtspleging was de rechtspleging die na de bevrijding van Zuidelijk Nederland tot doel had al diegenen te berechten die zich gedurende de Tweede Wereldoorlog schuldig hadden gemaakt aan vooral collaboratie, hoog- en landverraad en oorlogsmisdaden. Op 5 november 1945 werd het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) ingesteld op het Ministerie van Justitie, dat de leiding had over de organisatie. Er werden 14.000 uitspraken gedaan, waaronder 145 doodstraffen.
Het archief van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging bestond uit 50669 personeelsdossiers, zoals administrerend personeel en kamppersoneel. In het overzicht vindt u de namen, geboortedata en plaatsen van tewerkstelling van het personeel.

Colonne Henneicke
De Colonne Henneicke, officieel de Hausraterfassungsstelle, was een groep Nederlandse nazi-collaborateurs die actief waren als premiejagers in de periode tussen maart en oktober 1943. De groep bestond uit ruim vijftig Nederlanders die tegen betaling jacht maakten op Joodse onderduikers en stond onder leiding van Wim Henneicke. In het halve jaar dat de organisatie bestond was deze verantwoordelijk voor de deportatie van acht- tot negenduizend personen. Op 30 september 1943 werd de organisatie opgeheven, officieel omdat Amsterdam ‘Judenfrei’ was, maar ook omdat de chef van de Sicherheitsdienst, Willy Lages, zich aan het ongedisciplineerde gedrag van de leden ergerde.

De Dokwerker
Op de website van De Dokwerker, onderdeel van Mokums.nl, is heel veel informatie te vinden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, waaronder een overzicht met waar mogelijk het verhaal van de negenendertig na de oorlog vanwege wandaden tijdens de bezetting geëxecuteerde personen, een overzicht van voortvluchtige oorlogsmisdadigers, een verklarende woordenlijst van de ‘kamptaal’ en een overzicht van termen, begrippen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.

Ledenlijst van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam
Tussen 1940 en 1942 heeft de NSB afdeling Amsterdam een enquête onder haar leden gehouden, waarvan de strekking en inhoud niet van bekend is en niet bewaard is gebleven, maar wel de namen en adressen van de leden die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Deze namenlijst is in 1945 in handen gekomen van de POD (Politieke Opsporingsdienst) Amsterdam.
Omwille van de privacy zijn de geboortedata, voornamen en voorvoegsels van de leden niet vermeld, maar alleen hun geboortejaar. Gehuwde vrouwelijke leden zijn onder achternaam van hun echtgenoot vermeld en ongehuwde vrouwen onder hun eigen naam. (Bron: Oorlogsvermisten)

Ledenlijst Deens Nationaal Socialistische Arbeiderspartij (DNSA)
Namenlijst van leden van de DNSA, die voor 1908 geboren zijn; de zogeheten ‘Bovrup-index’. De Deense verzetsbeweging vond het ledenbestand in mei 1945, vlak voor de bevrijding, in de woning van DNSAP-leider Frits Clausen. De index werd genoemd naar Clausens woonplaats, Bovrup, in de regio Zuid-Jutland. Elk jaar zullen er nieuwe namen worden vrijgegeven.

Collaboratie
Namen van Nederlanders die beschuldigt zijn gedurende de oorlog voornamelijk in Groningen en Friesland met de bezetter te hebben samengewerkt en of in Duitse Krijgsdienst zijn getreden. Veel van hen zijn vlak na de oorlog aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld.

Foute burgemeesters
De hier genoemde burgemeesters zijn allen geplaatst in de Nederlandse Staatscourant met vermelding van de plaats waarvan ze burgemeester waren en de datum wanneer het ontslag is ingegaan.

Lijst van Nederlandse collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog
De lijst van Nederlandse collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog biedt een overzicht van belangrijke personen die vanwege collaboratie met de Duitsers zijn veroordeeld.
Er zijn 14.562 veroordelingen uitgesproken door Bijzondere Gerechtshoven, en 49.920 door tribunalen en kantongerechten. De Bijzondere Gerechtshoven legden in ruim 10.000 gevallen gevangenisstraffen van 3 jaar of langer op, en spraken in 152 gevallen de doodstraf uit. De tribunalen en kantongerechten legden in 30.784 gevallen internering van 1 tot 10 jaar op, en in 38.984 gevallen ontzegging uit bepaalde rechten.

Vreemde Krijgsdienst
Ongeveer 25000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst gedurende de tweede Wereldoorlog. Hierdoor verloren zij automatisch hun Nederlanderschap. Deze database heeft de namen van ongeveer 11500 namen van die Nederlanders die hun Nederlandse nationaliteit herkregen.

Ontrouw en zuivering
Ongeveer 11.500 Nederlandse ambtenaren zijn op grond van het zuiveringsbesluit vervolgd. In deze database zitten de namen van ongeveer 4500 personen, voornamelijk politiemensen, die op grond van van het zuiveringsbesluit zijn vervolgd en zijn berispt, geschorst of ontslagen. Ook vielen particulieren onder deze wetgeving en werd onder andere tijdelijk een beroepsverbod opgelegd.
Zie ook de namenlijst van ‘geschorsten op grond van het Zuiveringsbesluit’ in de Nederlandsche Staatscourant.

Foute notarissen en kandidaat-notarissen
Foute notarissen zijn in de hierboven staande lijst van ‘Ontrouw en zuiveringen’ nauwelijks vermeld, omdat die beroepsgroep met alle middelen zuiveringen in haar organisatie heeft tegengewerkt en de overheid uiteindelijk zich daarbij heeft neergelegd. Vaststaat dat het grootste deel van het notariaat collaboreerde met de bezetter en is daarvoor nooit vervolgd. Via de link treft u een lijst met foute notarissen en kandidaat-notarissen. Zie ook: Achter gesloten deuren.

Graven van gefusilleerde oorlogsmisdadigers Groningen
Na de oorlog werden door het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden verschillende mensen ter dood veroordeeld voor misdaden begaan tijdens de oorlogsjaren. Voor zover bekend zijn diegenen die ook daadwerkelijk zijn gefusilleerd allen terecht gesteld op het terrein van de voormalige kazerne aan de Hereweg in Groningen. Beschrijvingen zijn te vinden van Robert Lehnhof, Pieter Schaap, Abraham Kaper, Evert Drost en Otto (Oomke) Bouman.

Medewerkers SD Scholtenhuis Groningen
De voornaamste Duitse medewerkers en enkele Nederlandse medewerkers van de SD in het Scholtenhuis te Groningen.

Pamiec
Historici in Polen hebben een lijst online gezet met daarop de namen van vijfentachtighonderd mensen die als bewaker of commandant in concentratiekamp Auschwitz werkten. Waar mogelijk zijn ook foto’s en andere gegevens toegevoegd, zoals rechtbankverslagen en nationaliteit en militaire en politieke achtergrond van de bewakers en commandanten.
Volgens de onderzoekers zijn mogelijk zo’n tweehonderd van de bewakers nog in leven. Slechts twaalf procent van alle bewakers in het kamp zou zijn vervolgd. Drijvende kracht achter het project is historicus Aleksander Lasik. Ruim dertig jaar deed hij onderzoek in Poolse, Duitse, Oostenrijkse, Russische en Amerikaanse archieven. Lasik stelt dat het rechtssysteem heeft gefaald en dat hij in zijn ogen doet wat juist is ‘het ontmaskeren van oorlogsmisdadigers’.

 
 

Informatief

 
Go2War2
Go2War2 is een project van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee). Dit project is het grootste Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog.

Post uit de vergetelheid
(Veel) informatie en persoonlijke verhalen.
 
 

Deel het Uit de oude Koektrommel bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Buffer this page
Buffer
Share on Tumblr
Tumblr