Tweede Wereldoorlog

 
Via onderstaande links kunt u zoeken naar personen en persoonsgegevens. Aanvullingen zijn welkom!
 
Algemeen
Onderduik en verzet
Evacués
Razzia en represaille
Dwangarbeiders en tewerkgestelden
Krijgsgevangen in Duitsland
Kampen en gevangenissen in Nederland
Concentratiekampen en Getto Łódź
Deportatietransporten
Verkaufsbücher en Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
Joodse overlevenden van de Holocaust
Joodse slachtoffers Nederland
Oorlogsslachtoffers plaatselijk
Divers
Slachtoffers België
Joodse slachtoffers Duitsland
Slachtoffers naziregime Wuppertal
Sovjet-Unie
Buitenlandse soldaten
Erelijst, erebegraafplaatsen en onderscheidingen
Azië
Gecensureerde en clandestiene pers
CABR, NSB, collaborateurs, SS’ers Sobibór, bewakers Auschwitz
Duitse militairen
 
 

Algemeen

Oorlogsbronnen
Netwerk Oorlogsbronnen verbindt collectie houdende instellingen met materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog, specifiek gericht op de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in de voormalige koloniën, met als doel de verspreide digitale WO2-collecties vindbaar en bruikbaar te maken. Via het zoekscherm kunt u tevens op personen zoeken.

Oorlogslevens
Oorlogslevens is een startpunt voor uw zoektocht naar personen tijdens de Tweede Wereldoorlog, op basis van beschikbare bronnen. De informatie is afkomstig van diverse organisaties.

Oorlogsarchief Rode Kruis
Het oorlogsarchief van het Rode Kruis, een grote collectie documenten over de oorlog in Europa en Azië (Nederlands-Indië), is overgedragen aan het Nationaal Archief. Het materiaal bestaat onder andere uit kampadministraties (cartotheken) en deportatielijsten. Het naoorlogse opsporingsproces van vermiste personen is gedocumenteerd in dossiers. U kunt een aanvraag indienen om stukken uit het oorlogsarchief op te vragen.

Rode Kruiskaarten WieWasWie
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het Rode Kruis een verzameling kaarten aangelegd met gegevens van vermiste personen om de familie te kunnen informeren over hun lot. Scans van deze kaarten en openbare gegevens worden binnenkort digitaal beschikbaar gesteld via WieWasWie.

Verlate overlijdensakten vermisten Tweede Wereldoorlog
Verlate inschrijvingen overlijdensakten vermisten Tweede Wereldoorlog. Zie voor meer info: Overlijdensakten vermisten Tweede Wereldoorlog.

Arolsen Archives
Ongeveer dertig miljoen documenten, die bewaard worden in het archief van Arolsen Archives in Duitsland, voorheen International Tracing Service (ITS), geven informatie over het lot van nazi-vervolgden. De documentatie heeft betrekking op drie hoofdthema’s: opsluiting, dwangarbeid en bevrijde overlevenden.
U kunt zoeken via het Online Archief. Nog niet alle documenten zijn digitaal toegankelijk. Voor onderzoek naar een familielid kunt u via een formulier op de website een verzoek indienen. Het gaat wel enige maanden duren voordat u bericht ontvangt.

Traces Of War
Go2War2.nl, een project van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) met het grootste Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog, is samengevoegd met TracesOfWar.nl. Onafhankelijke informatie van aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde onderwerpen.

Niod
Het huidige instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies werd op 8 mei 1945 opgericht om door middel van onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië in kaart te brengen.
 
 

Onderduik en verzet

Ondergedoken in Fryslân
Website met scans van duik- en registratiekaarten van onderduikers in Friesland met waar mogelijk hun verhaal. De gevonden registratiekaarten van Sneek zijn gereed om geplaatst te worden. Deze zullen, samen met de registratiekaarten van de website, te zijner tijd aan de website Netwerk Oorlogsbronnen worden toegevoegd.

Lijst van gevluchte personen uit Leeuwarden
Lijst van gevluchte personen, opgemaakt op 28 november 1942, met vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats en adres.

Namen van te Leeuwarden opgedoken Joden
Ongedateerde lijst van ondergedoken Joden, die na de bevrijding opgedoken zijn in Leeuwarden. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, geboortedatum en officieel adres. Het laatste blad bevat extra vermeldingen van geboorteplaatsen en voormalige adressen.

Namen van in het district Sneek opgedoken Joden
Lijst van 19 juni 1945 met namen van ondergedoken Joden, die na de bevrijding opgedoken zijn in het district Sneek. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, officieel adres, naam van onderduikverlener en onderduikadres.

Lijst met namen van (Joodse) onderduikers opgedoken in Achtkarspelen
Lijst met namen van (Joodse) onderduikers, die na de bevrijding zijn opgedoken in Achtkarspelen. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, officieel adres, onderduikadres en naam van de onderduikverlener en een eventueel nieuw adres.

De Terugkeer van de Joodse Kinderen
Onderzoeksproject. Centraal staan 210 Joodse kinderen die in 1943 van Amsterdam naar Fryslân zijn gesmokkeld en bij Friese gezinnen werden ondergebracht.

Onderduikers in Wageningen
In Wageningen waren verschillende Joodse burgers ondergedoken, sommige bronnen spreken van tweehonderd personen. Het is niet te achterhalen of het aantal klopt. De namen en verhalen van Joodse medeburgers op deze website zijn degenen, die het niet overleefden. Ondergedoken in Wageningen en opgespoord door Jodenjagers. Enkele onderduikers zijn op hun onderduikadres een natuurlijke dood gestorven.
Ook verzetsmensen, studenten en mannen die niet voor de Duitsers wilden werken waren in Wageningen ondergedoken.

Lijst van burgerverzetsgroepen in Nederland
Lijst van burgerverzetsgroepen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze lijst met verwijzingen is niet compleet. In de laatste kolom wordt een enkele keer een naam vermeld betreffende voornamelijk oprichters of leiders van de betreffende verzetsgroep.
Zie ook de lijst op Geni met verwijzingen naar verzetsgroepen die tot nu toe geïdentificeerd zijn (per provincie gerangschikt).

Kaart van Verzet
Van illegaal koerieren tot het regelen van onderduikadressen. Van gewapende overvallen tot het vervalsen van persoonsbewijzen. Van deze daden zijn zowel de gebeurtenis als de daarbij betrokken personen en context gevende bronnen uitgewerkt. Bekijk de diverse verzetsacties in de Tweede Wereldoorlog op de kaart. Onvolledig!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
Verzamellijst met namen van verzetsstrijders in Nederland en de koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Nederlands Verzet 1940-1945
Hoeveel mensen precies actief waren in het verzet tegen de Duitsers is moeilijk te bepalen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat zo’n 45.000 mensen in het georganiseerde verzet zaten, waarvan aan het eind van de oorlog nog zo’n 35.000 in leven waren. Zij werden door honderdduizenden anderen gesteund en geholpen. Zo’n 20.000 mensen werden tijdens de oorlogsjaren wegens verzetsdaden door de Duitsers opgepakt; velen daarvan overleefden dat niet. Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en plaatselijk zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers). ‧
Op de pagina staat een namenlijst van 619 verzetsmensen met een profiel op Geni.

Erelijst van gevallenen 1940-1945 Verzet
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst. Via het hoofdmenu kunt u naar de gedeelten van K.N.I.L. en Indisch Verzet en Verzet.

Registers HGG
Registers behorende bij ‘Het Grote Gebod’, gedenkboek van het verzet in LO en LKP, met onder andere de registers van schuilnamen en werkelijke namen.

Netwerken
Naast veel bijzondere informatie kunt u op de website ook schema’s van de diverse netwerken vinden. Via de schema’s kunt u doorklikken naar persoons- of andere gegevens, waaronder indien van toepassing alias en rol. Deze gegevens kunt u ook zoeken via de indexen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (niet van alle letters was een werkende link te vinden).

Archief CPN
Namenlijst (Archief CPN) die is samengesteld ten behoeve van het ‘Gedenkboek gevallen verzetsstrijders’ uit de ingekomen stukken (1945-1946) na een oproep in De Waarheid (vanaf blz. 28, per district geordend).
Zie ook de (onvolledige) lijst van omgebrachte medewerkers van De Waarheid, het illegale blad van de CPN.

Communistische verzetspersonen
Beschrijvingen van enige tientallen verzetspersonen. Het gaat daarbij om personen uit vier verschillende communistische verzetsgroepen, waartussen een verband bestond; het CPN-verzet (regio Den Haag), het CPN-verzet in Rotterdam voor (zover ze gearresteerd werden ten gevolge de door de Haagse burgemeester De Monchy gestarte infiltratie-actie), de Nederlandse Volksmilitie en de groep Wollweber.

Communistische verzetsmensen regio Den Haag
Communistische verzetsmensen uit de regio Den Haag. De hoofdlink verwijst naar de personen waarvan de achternaam begint met A-G. Overige achternamen: H-N, O-T en U-Z.

Communistische verzetsmensen Schiedam
Communistische verzetsmensen uit Schiedam. Het betreft leden van een communistische verzetsgroep uit de regio Rotterdam, waaraan relatief veel mensen uit Schiedam, maar ook een paar uit Den Haag (of die daar ondergedoken zaten) aan deelnamen.

Gefusilleerden Doniaga 17 maart 1945
Verhalen over de gefusilleerden in Doniaga op 17 maart 1945 (naar beneden scrollen).

Verzet Eindhoven
De namen van verzetsmensen die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad.

Systeemkaarten met namen van personen uit het verzet in Groningen (OVCG)
Op Archieven.nl vindt u de systeemkaarten van de personen uit het verzet in Groningen. Klik daarvoor op ‘Systeemkaarten met namen van personen uit het verzet’ onder de titel ‘Gevonden archiefstukken’. Er ontvouwt zich dan een overzicht van de beginletter van de naam.

Lijst van omgekomen verzetsmensen met een Maastrichtse connectie
Een totaaloverzicht van omgekomen verzetsmensen met een Maastrichtse connectie: geboren, wonend, gearresteerd, veroordeeld, gestorven of begraven in Maastricht.

Verzetsslachtoffers gemeente Pekela
Overzicht van verzetsslachtoffers uit de gemeente Pekela in de Tweede Wereldoorlog. Zie ‘Overzicht omgekomen verzetsstrijders’.

De Oranje Vrijbuiters
Overzicht met gegevens van leden van de verzetsgroep De Oranje Vrijbuiters.

De Overval 8 december 1944
De Overval op het Huis van Bewaring de Blokhuispoort te Leeuwarden is een van de meest spectaculaire gevangenisontsnappingen in de geschiedenis, uitgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Nederlands verzet op 8 december 1944. U leest er alles over op de website. Tevens is er een namenlijst van verzetsstrijders gepubliceerd, een namenlijst van de bevrijde gevangenen en diverse verhalen.
 
 

Evacués

Adressen evacués in gemeente Ede eind 1942
In het najaar van 1942 werd een gedeelte van het Nederlandse kustgebied ontruimd vanwege de aanleg van de Duitse verdedigingswerken. Een klein deel van de gedwongen evacués vond eind 1942 onderdak in Ede, Bennekom, Lunteren, Gelders Veenendaal, Ederveen en Harskamp. In het overzicht vindt u de namen en adressen van de 380 evacués, die eind 1942 in de gemeente Ede terecht kwamen.

Namenregister Evacués Oostdongeradeel 1940-1945
Namen van de Evacués tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostdongeradeel. Dit register verwijst naar het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945’, geschreven door Doede Douma en Reinder Tolsma (verschenen 2019).
 
 

Razzia en represaille

Razzia Amsterdam
In Amsterdam vonden op 22 en 23 februari 1941 twee razzia’s plaats waarbij bijna 400 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd. 388 Van hen werden vermoord; slechts twee mannen hebben het overleefd. De razzia’s leidden tot een golf van ontzetting en waren de directe aanleiding voor de Februaristaking.
Deze website toont de geïllustreerde levensverhalen van deze 390 Joodse mannen, en verwijst naar documenten over hen in de collectie van Stadsarchief Amsterdam en de Arolsen Archives.

Razzia Beverwijk en Velsen-Noord
Als reactie op een aantal liquidaties door het verzet besloot de Duitse bezettingsmacht op 16 april 1944 een razzia te houden in Beverwijk en Velsen-Noord met als doel 500 jonge mannen in de leeftijd van 18 jaar tot en met 25 jaar te gijzelen en over te brengen naar kamp Amersfoort. Deze gijzelaars zouden vastgehouden worden totdat de daders van deze aanslagen zich gemeld hadden. Van de 486 jongemannen, die door de bezetter weggevoerd werden, zijn velen nooit teruggekeerd. U leest er alles over op de website met onder andere een namenlijst met informatie. Als aanvulling: mutatie namenlijst.

Groninger gijzelaars
Op 22 april 1944 wordt op het station van Bedum de onderluitenant der Staatspolitie, Jannes Luitje Keijer, neergeschoten. Keijer, opvolger van de eveneens vermoorde Elsinga en werkzaam voor de Duitsers in het Scholtenshuis te Groningen, overlijdt later in het ziekenhuis van die stad aan zijn verwondingen. De daders, twee leden uit het Gronings verzet die nooit gepakt worden, ruimden Keijer uit de weg, omdat hij te gevaarlijk zou zijn geworden.
De bezetter neemt een dag later meteen wraak door de Bedumer aannemer J.W. Formsma te vermoorden. En op 25 april 1944 volgen razzia’s in de dorpen Bedum, Winsum, Middelstum en Zuidwolde. Deze strooptochten, die honderden arrestaties tot gevolg hadden, worden geleid door Hauptsturmführer Friedrich Bellmer, hierbij geassisteerd door 1000 militairen van de Sicherheitsdienst (SD), Feldgendarmerie en leden van de Grüne Polizei.
U vindt op de website een namenlijst en informatie over deze gijzelaars.

Merwedegijzelaars
De ‘Merwedegijzelaars’ was een groep van honderden jonge mannen, voor het overgrote deel afkomstig uit Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld, Sleeuwijk, Werkendam en de Biesbosch, die op 16 mei 1944 in dorpen aan beide zijden van de rivier de Merwede bij een razzia werden opgepakt en door de bezetter zijn weggevoerd. Deze razzia was een vergeldingsactie voor een aanslag op een groep Landwachters in de nacht van 9 op 10 mei 1944. Velen van hen keerden nooit terug. Alles over deze razzia en een namenlijst van deze gijzelaars en hun informatie.

Razia van Putten
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschoten leden van de Puttense verzetsbeweging bij de Oldenallerbrug tussen Putten en Nijkerk vanuit een hinderlaag een auto met daarin officieren van de Duitse Wehrmacht. Als vergelding werd een dag later door de Duitse bezetters een razzia uitgevoerd in Putten, waarbij het grootste deel van de mannelijke beroepsbevolking werd afgevoerd naar diverse concentratiekampen. In totaal kwamen 552 mensen om het leven. Lees er alles over op de website. Met een namenlijst van de weggevoerde mannen en hun gegevens.

Represaille Utrecht met gevangenen Kamp Amersfoort
Namenlijst met de twintig personen afkomstig uit Kamp Amersfoort, die in Utrecht zijn gefusilleerd als represaillemaatregel voor het opblazen van een seinhuisje (nr 50).

Represaille aanslag Alois Bamberger (Haarlem)
Op zaterdagavond 30 januari 1943 werd de op de Verspronckweg in Haarlem fietsende Duitse onderofficier bij de geneeskundige dienst van de Wehrmacht Alois Bamberger door een kogel dodelijk in de rug getroffen. Als Duitse vergeldingsmaatregel werden op 1 februari 1943 in totaal 109 inwoners van Haarlem opgepakt; van hen werden er 102 als gijzelaars naar Kamp Vught gebracht. Op 2 februari 1943 werden drie Joden en zeven communisten geëxecuteerd in de duinen bij het Kopje van Bloemendaal. Op de pagina vindt u de tien namen en drie beschrijvingen.

Represaille de Dreef in Haarlem
In de Tweede Wereldoorlog zijn op 7 maart 1945 bij de Dreef in Haarlem vijftien gevangen verzetslieden door de Duitsers geëxecuteerd. Burgers werden gedwongen toe te kijken. De executie stond onder leiding van luitenant Stover en was een represaille voor de aanslag van Hannie Schaft en Truus Oversteegen op Willem Zirkzee en wellicht voor de aanslag op Hanns Rauter van enkele uren daarvoor. De vijftien ‘Todeskandidaten’ zaten opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Op de pagina vindt u de namen en één beschrijving.

Represaille Jan Gijzenbrug in Haarlem
Op 12 februari 1945 zijn bij de Jan Gijzenbrug in Haarlem acht Nederlandse verzetsstrijders gefusilleerd als vergelding voor een schietpartij tussen verzetsstrijders en Duitsers op 10 februari 1945. Verzetsmensen stuitten hier met de auto op een controlepost nadat ze een overval hadden gepleegd. Een schietpartij volgde waarbij een Duitse onderofficier om het leven kwam en een soldaat en burger gewond raakten. De verzetsmensen ontkwamen maar werden een week later opgepakt en doodgeschoten. De acht verzetsstrijders die als vergelding geëxecuteerd werden zaten gevangen in het Huis van Bewaring Weteringschans in Amsterdam. Hun namen en vijf beschrijvingen vindt u op de pagina.

Represailles Westergracht in Haarlem
De represailles aan de Westergracht op 26 oktober 1944 waren een vergelding van de Duitse bezetter voor de aanslag door het Haarlems verzet op politieagent Fake Krist, lid van de NSB en medewerker van de Duitse Sicherheitsdienst. Als represaillemaatregel werden tien Nederlanders op de Westergracht te Haarlem gefusilleerd en werden vier huizen op de hoek Leidsezijstraat-Westergracht in brand gestoken. De tien ‘Todeskandidaten’ waren afkomstig uit het Amsterdamse Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Op de pagina vindt u de namen en twee beschrijvingen.

Razzia en represaille De Burcht Zaandam
Op 9 februari 1945 werden op De Burcht 10 Todeskandidaten gefusilleerd. Het was een Duitse represaille na de liquidatie van twee ‘foute’ Nederlanders: Fred Kater, de zoon van een banketbakker op de Gedempte Gracht, die als informant voor de Sicherheitspolizei (Sipo) werkte; en van F.D. Willemse, NSB-er en Onderluitenant van de Staatspolitie. De tien mannen, die eerder voor verzetsactiviteiten waren opgepakt, werden vanuit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam naar de Burcht vervoerd en vermoord.
 
 

Dwangarbeiders en tewerkgestelden

Tewerkgestelden 1940-1945 Amsterdam
In de Tweede Wereldoorlog werden arbeiders uit de bezette gebieden tewerkgesteld in Duitsland. In eerste instantie was de tewerkstelling vrijwillig. Maar dat leverde niet voldoende arbeidskrachten op en maart 1942 werd een verordening aangenomen over verplichte tewerkstelling in Duitsland. Veel arbeiders keerden illegaal terug en doken onder. Vanaf mei 1943 werden alle mannen tussen 18 en 35 jaar verplicht zich voor werk in Duitsland aan te melden. Wie zich niet aanmeldde werd gestraft en vanaf oktober 1944 werden ook razzia’s gehouden om mannen op te sporen om in Duitsland te gaan werken. De laatste grote actie dateert van januari 1945. Toen moesten alle mannen tussen 17 en 40 jaar zich melden voor deportatie naar Duitsland. Ga naar: 3. Gedeponeerde Archieven → 3.1 Stukken afkomstig van het Gewestelijk Arbeidsbureau 1941-1945.
Op de website van het Stadsarchief Amsterdam kunt u op naam zoeken in de transportlijsten en staten.

Archief van de Gemeente Arbeidsbeurs Amsterdam
In het Archief van de Gemeente Arbeidsbeurs Amsterdam vindt u onder andere staten betreffende al dan niet vrijwillig naar Duitsland vertrokken arbeiders en staten van uit Duitsland teruggekeerde personen. Ga naar: 2. Gemeente Arbeidsbeurs → 2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen → 2.2.7 Arbeidsbemiddeling → 2.2.7.2 Internationaal → 2.2.7.2.2 Duitsland → inventarisnummers 407 en verder.

Tewerkgestelden Dordrecht
Een index met tewerkgestelde personen genoemd in Dordtse archiefstukken, tewerkgestelden via de A.I. (januari 1945) en een bronbewerking van de medische verzorging van in Duitsland werkzame Dordtenaren en van hun gezinsleden.

Documentatiegroep 40-45
Deze website bevat informatie over onderwerpen die verband houden met de dwangarbeid die door nazi-Duitsland in de bezette gebieden werd ingesteld gedurende de Tweede Wereldoorlog. Eenvoudig zoeken in de lijst met namen van werkgevers en namen zoeken of plaatsen in oproepen. Voor zoeken op naam kunt u gebruik maken van de databank.

Omgekomen dwangarbeiders Hamelen-Pyrmont
Overzicht met namen en gegevens van overleden dwangarbeiders (Belgen, Fransen, Italianen, Joegoslaven, Nederlanders, Polen, Slowaken, Sovjetburgers en Tsjechen), veelal gestorven door de erbarmelijke omstandigheden in de kampen. Op de website is zeer veel informatie te vinden. Zie ook de verhalen en foto’s van voormalige dwangarbeiders, te vinden via de links aan de rechterzijde onder Dwangarbeid-brieven.

Kamp Rees
Kamp Rees (Arbeitslager Groin) was in de Tweede Wereldoorlog van november 1944 tot 23 maart 1945 een concentratiekamp in nazi-Duitsland. Het kamp lag aan de oostzijde van de Rijn in Rees in de buurtschap Groin vlak over de Nederlandse grens. Het was geen vernietigingskamp, maar een dwangarbeiderskamp, waar de gevangenen tankgrachten moesten graven in de stugge rivierklei, in een vertwijfelde Duitse poging om de oprukkende geallieerde legers tegen te houden.
Deze vier namenlijsten op de website betreffen vele honderden personen onder andere uit Den Haag, Delft, Rotterdam, Enschede, Scheveningen en Apeldoorn. De daarbij behorende lijsten waren helaas niet compleet. Zo zou het kunnen zijn dat er iemand niet op staat, waarvan u zeker weet dat die wel in Rees is geweest. Soms staan er op de lijsten adressen van andere plaatsen tussen. Staat er niets achter het adres, dan komt men uit de plaats die vermeld staat als lijstnaam. De lijsten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn opgemaakt. Daarbij staat niet of ze zijn overleden. Ze staan niet altijd in alfabetische volgorde; ze zijn letterlijk op dezelfde wijze opgenomen als ze stonden geregistreerd.
 
 

Krijgsgevangen in Duitsland

Krijgsgevangenendossiers
Een bijzondere databank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Het gaat onder meer om 22.500 persoonsdossiers van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een deel ervan bevat ook pasfoto’s.
Boven het zoekvenster kunt u op meer informatie klikken voor uitleg over de achtergrond van de krijgsgevangenendossiers.

Krijgsgevangen
Deze website, met informatie, foto’s, (persoonlijke) verhalen en documenten, vertelt het verzwegen verhaal van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen van 1940 tot 1945. In de periode 1942-1945 zijn er binnen de kampen de nodige huwelijken gesloten ‘met de handschoen’, veelal gedaan uit uit financieel oogpunt: er ging soldij naar de echtgenote en men had meer rechten. Een overzicht van deze gesloten huwelijken in Neurenberg-Langwasser, Stanislau en Neubrandenburg vindt u onder Getrouwd achter Prikkeldraad. Tevens kunt u in een menu zoeken naar militairen die zijn overleden in krijgsgevangenschap als gevolg van ziekte, honger, ontbering, als gevolg van een ontsnapping of met een natuurlijke oorzaak.

Krijgsgevangen begraafplaats te Bohmte
Hier rusten 482 vrouwen, mannen en kinderen, die slachtoffer van de oorlog en geweldpleging zijn geworden. Zij kwamen uit de Sovjet Unie, Polen en andere Europese landen. Een deel van hen stierf aan de gevolgen van onmenselijke dwangarbeid. 12 Doden zijn slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
 
 

Kampen en gevangenissen in Nederland

Namen Lezen
Via dit pdf-bestand vindt u de 102.000 namen van slachtoffers uit Nederland, die naamloos stierven in concentratie- en vernietigingskampen als Auschwitz, Sobibor, Theresiënstadt en Bergen Belsen.

Kamparchieven
Hier vindt u een overzicht van archieven en collecties over de Duitse kampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land hebben bestaan. Kamparchieven.nl is opgezet door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in samenwerking met tal van andere instellingen.

Kamp Amersfoort
In 1941 besloot de bezetter barakken van het Nederlandse leger vlak bij Amersfoort en Leusden als kamp in te richten. In dit doorgangs- en strafkamp ‘Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort’ werden in totaal ongeveer 37.000 veelal politieke gevangenen opgesloten. Ongeveer 20.000 van hen zijn in Duitsland te werk gesteld of naar andere kampen getransporteerd, circa 15.000 zijn vrijgelaten, ontvlucht, geëxecuteerd of als gevolg van ontbering gestorven. Een lijst van in Kamp Amersfoort om het leven gekomen Nederlanders gedurende de Tweede Wereldoorlog kunt u vinden op wikipedia. Zie eventueel voor namen van gevangenen ook het nog lopende fotoproject ‘Geef gevangenen een gezicht’.

Huis van Bewaring Assen
Twee lijsten van het Huis van Bewaring te Assen met namen van ingekomen en uitgegane gevangenen op 16 januari 1945.
Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘11. Assen-Huis van Bewaring’ en vervolgens naar ’63. Lijsten met namen van gevangenen, 16 januari 1945′.

Arbeitseinsatzlager Erika (Ommen)
Lijsten met namen van overleden gevangenen.

Oranjehotel 1940-1945
Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte.
De Doodenboeken zijn vier banden met foto’s en levensbeschrijvingen van 734 verzetsmensen die tijdens of na hun verblijf in het Oranjehotel zijn omgekomen. Ze zijn in bewaring bij het Nationaal Archief en digitaal in te zien via het Nationaal Archief.
Daarnaast vindt u in een pdf-bestand een overzicht van personen die gevangen hebben gezeten in het Oranjehotel met vermelding van persoonlijke gegevens, de reden van gevangenneming, gevangenisduur en wat er met ze is gebeurd na vertrek uit het Oranjehotel.

Huis van Bewaring Maastricht
Notitieboekje met door SS-Oberscharführer R.H.G. Nitsch gearresteerde personen in de periode 16 juli tot 9 oktober 1941. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘19. Maastricht-Huis van Bewaring’ en vervolgens naar ‘108. Notitieboekje met door SS-Oberscharführer R.H.G. Nitsch gearresteerde personen, 16 juli-9 oktober 1941’.

Arrestantenkaarten Rotterdam
De arrestantenkaarten maken deel uit van de administratie van de Rotterdamse Gemeentepolitie in oorlogstijd (1940-1945). Ze bevatten informatie over personen die op een politiebureau in voorarrest hebben gezeten. Onder die arrestanten waren behalve gewone criminelen, ook personen die waren opgepakt vanwege hun Joodse achtergrond of omdat ze in het verzet zaten. Zie ook de uitleg.

Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis (Oranjehotel) Scheveningen
Aantekeningenboek van het ‘Oranjehotel’ van de nachtdienst (Meldebuch) over de periode 14 november 1940-28 januari 1941. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘21. Scheveningen-Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis (Oranjehotel)’, dan ‘21.1. Het “Oranjehotel”‘ en vervolgens naar ‘135-136 Aantekeningenboek van de nachtdienst (Meldebuch), 14 november 1940-28 januari 1941’. De transcriptie van het aantekeningenboek vindt u één nummer lager; ‘136. Transcripties’.

Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis (Wolvenplein) Utrecht
– Registers van gevangenen die door de gevangenisdirecteur zijn ontvangen in de periode 20 september 1944-16 april 1945. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘22. Utrecht-Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis (Wolvenplein)’ en vervolgens naar ‘239. Registers van gevangenen die door de gevangenisdirecteur zijn ontvangen, 20 september 1944-16 april 1945’.
– Lijsten opgesteld door de Clandestiene Centrale Inlichtingendienst met namen van gevangenen in de periode 27 september 1944-6 februari 1945. Kies voor ‘237. Lijsten opgesteld door de clandestiene Centrale inlichtingendienst met namen van gevangenen, 27 september 1944-6 februari 1945’.
– Lijsten met geldbedragen die gevangenen bij hun insluiting hebben afgedragen in de periode 1 april 1944-31 maart 1945. Deze inventaris bevat steeds voor een periode een lijst met namen, geboortedata en geldbedragen, gevolgd door kwitanties met vermelding van namen, adressen en geldbedragen. Kies voor ‘161-162. Lijsten met geldbedragen die gevangenen bij hun insluiting hebben afgedragen, april 1944-maart 1945’.
– Lijsten van gevangenen die vermoedelijk gefusilleerd zijn in 1945. Kies voor ‘228. Lijsten van gevangenen die vermoedelijk gefusilleerd zijn, 1945’.

Huis van Bewaring & Kriegswehrmachtgefängnis (Gansstraat) Utrecht
Lijst met binnengebrachte gevangenen in de jaren 1942-1944. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘23. Utrecht-Huis van Bewaring & Kriegswehrmachtgefängnis (Gansstraat)’ en vervolgens naar ‘240. Lijst met binnengebrachte gevangenen, 1942-1944’.

Kamp Vught
Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten nazi-Duitsland en het door nazi-Duitsland geannexeerde gebied. De SS had behoefte aan ruimte, omdat de doorgangskampen in Amersfoort en Westerbork de toenemende stroom gevangenen niet meer konden verwerken. In tegenstelling tot andere ‘buitenlandse’ kampen werd kamp Vught opgezet naar het model van andere kampen in nazi-Duitsland. Het kamp viel ook rechtstreeks onder commando van het SS-hoofdkantoor in Berlijn.
Via de alfabetische namenlijst kunt u de namen en verhalen lezen van de mannen, vrouwen en kinderen die in Kamp Vught zijn omgekomen.

Lijst van in Kamp Vught overleden Joodse gevangenen in april en mei 1943
Lijst van veelal Joodse gevangenen in Kamp Vught, die tussen 25 april 1943 en 10 mei 1943 in het kamp zijn overleden. Vermelding van voor- en achternaam, geboorte- en sterfdatum en doodsoorzaak.

Kamp Westerbork
Het kamp werd door de Nederlandse regering in 1939 gebouwd als Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork om Joodse vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. Vanaf 1 juli 1942 was het kamp als ‘Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork’ het vertrekpunt waarvandaan ruim 100.000 in Nederland wonende Joden en 245 Roma en Sinti naar de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz, Sobibor, Theresientadt en Bergen-Belsen werden gedeporteerd.
Op Alle Drenten vindt u het overlijdensregister van gevangenen, die in de periode van 1945-1948 in kamp Westerbork zijn overleden. Een aanzienlijk aantal van de overlijdens zijn namelijk pas na 1945 in Westerbork nog opgenomen in het overlijdensregister. Van de overleden personen zijn ook de gegevens van eventuele partners geregistreerd en de akten. Nadat u via de link op de pagina bent gekomen gelijk doorscrollen naar beneden.
Een overzicht en een lijst met overlijdensdata van in kamp Westerbork overleden personen die begraven zijn in Assen vindt u op de website Joodse Begraafplaats Assen.

Op 26 November 1942 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Lijst met namen van zes personen, waaronder vijf van de familie Krammer, die woonachtig waren in Leeuwarden en op 26 november 1942 zijn gedeporteerd naar Kamp Westerbork. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Op 15 december 1942 en 4 Februari 1943 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Ongedateerde lijst met Joodse personen die op 15 december 1942 en 4 februari 1943 van Leeuwarden naar doorgangskamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Lijst van op 9 maart 1943 uit Friesland vertrokken of gedeporteerde personen, mogelijk naar Westerbork
Lijst, daterend van 9 maart 1943, met namen van Joden uit Friesland, die waarschijnlijk op die datum naar Kamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermeldingen van voor- en achternaam, geboortedatum en eventuele aantekening.
 
 

Concentratiekampen en Getto Łódź

Merktekens in Duitse concentratiekampen
Informatief. Tijdens de Tweede Wereldoorlog interneerden de nazi’s verschillende groepen mensen in hun concentratiekampen. Om deze vlot van elkaar te kunnen onderscheiden, gebruikten ze een indeling met gekleurde driehoeken. Op de pagina vindt u uitleg over deze merktekens en bijkomende aanduidingen.

Vermisten Tweede Wereldoorlog
Informatie over het opmaken van overlijdensakten van vermisten als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, met links naar de lijsten in de Nederlandsche Staatscourant.

KZ Buchenwald, KZ Mittelbau-Dora en het Sovjet Kamp
Buchenwald was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp in nazi-Duitsland in een bosrijke omgeving nabij de stad Weimar. Het bijna volledig van de buitenwereld afgesloten kamp werd in 1937 aangelegd door SS-ers en gevangenen. Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door de zesde pantserdivisie van het derde Amerikaanse leger. Mittelbau-Dora, soms ook wel het concentratiekamp Mittelbau genoemd, was een naziconcentratiekamp dat in augustus 1943 in gebruik werd genomen nabij Nordhausen, ten zuiden van het Harz-gebergte, waar ook al het Buchenwald kamp lag. Het belangrijkste doel van het kamp was niet het uitroeien van de gevangenen, maar gebruik van hen maken als goedkope arbeidskrachten in de wapenindustrie, voornamelijk in de productie van V1’s en V2’s.
Op de website van Buchenwald is veel informatie te vinden over deze kampen en de dodenboeken van KZ Buchenwald 1937-1945, KZ Mittelbau-Dora en het Speciale Sovjet-kamp 1945-1950.

KZ Bergen-Belsen
Lijst van overledenen van het ‘Sternlager’ te Bergen-Belsen. De opgave bevat alleen de namen van diegenen die rechtstreeks van Westerbork naar Bergen-Belsen zijn gedeporteerd. (Naar beneden scrollen) Aansluitend de ‘Eerste lijst der teruggevonden Joden’.

Onvolledige lijsten van Joden bevrijd in de kampen Bergen-Belsen en Buchenwald
Lijst van eind april 1945 van Joden, die vanuit de kampen in Bergen-Belsen en Buchenwald in Eindhoven zijn aangekomen; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 3 mei 1945 in het hospitaal te Bergen-Belsen bevonden; Lijst van Joden met de Nederlandse nationaliteit, die zich op 29 april 1945 in Bergen-Belsen bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden (van niet Nederlandse nationaliteit), die zich op 6 mei 1945 in het repatriëringskamp te Hillersleben bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 4 mei 1945 in het kamp te Buchenwald bevonden. Vermelding van voor- en achternaam; overige gegevens wisselen per lijst.

KZ Dachau
Het concentratiekamp Dachau was het eerste grootschalig opgezette concentratiekamp van de SS in nazi-Duitsland. Het lag ten oosten van de Zuid-Duitse stad Dachau, ongeveer 20 km ten noordwesten van München, de hoofdstad van de nazibeweging. Het was in gebruik van 22 maart 1933 tot aan de bevrijding door Amerikaanse troepen op 29 april 1945. In eerste instantie werden in Dachau politieke tegenstanders van Hitler gevangengezet, maar in de loop der tijd werd de bevolking van het kamp meer divers; er werden nu ook Roma, homoseksuelen, misdadigers, verzetsstrijders en vooral Joden opgesloten. In concentratiekamp Dachau zaten tussen 1941 en 1945 ruim 2000 Nederlanders. Van een deel van deze Nederlanders vindt u de naam en enkele gegevens op de website. Tevens vindt u op Wikipedia namen en biografieën van ‘bekende’ gevangenen en kunt u op One Step zoeken naar personen in de registers van het kamp.

KZ Flossenbürg
Concentratiekamp Flossenbürg was een nazi-Duitse gevangenis, die in 1938 nabij Flossenbürg in de Beierse regio Oberpfalz gebouwd werd. Vanaf de oprichting werd de gevangenis als een concentratiekamp volgens het Dachau-principe opgezet en diende het vooral voor gevangenen en krijgsgevangenen uit de bezette gebieden in het oosten. De gevangenen werden ingezet voor werk in de plaatselijke granietgroeves en Messerschmitt-fabrieken. In 1944 werd Flossenbürg een opleidingskamp voor vrouwelijke bewakers van de Waffen-SS.
In het digitale dodenboek kunt u zoeken naar gegevens van gevangenen, die tussen 1938 en 1945 in het concentratiekamp Flossenbürg en in de satellietkampen in Beieren, Bohemen en Saksen stierven.

Concentratie- en werkkamp Hannover-Mühlenberg
Het kamp bestond sinds 1942 en huisvestte gemiddeld 3300 dwangarbeiders uit meer dan 10 landen, die tewerkgesteld waren in bedrijven in de omgeving. Alternatieve namen voor dit kamp, gelegen ten zuidwesten van Hannover aan de landweg naar Hameln, waren Kamp Hanau, Kamp Hano(mag) of Hannover-Linden. Op 3 februari 1945 werden 500 gevangenen naar het SS-kamp gebracht.
Op de website vindt u een overzicht van de slachtoffers, waaronder Nederlanders, in het kamp.

Getto Łódź (Litzmannstadt-Polen)
Meer dan 300.000 mensen kwamen in het Getto van Łódź (Litzmannstadt-Polen) te wonen, dat in augustus 1944 vernietigd werd. Slechts negenhonderd mensen overleefden.
Via de website van de Joodse begraafplaats in Łódź kunt u op de plattegrond zoeken naar de namen van begraven personen. Hier heeft u wel Adobe Flash voor nodig. Via de databank van de website ‘One Step’ is het tevens mogelijk op naam te zoeken.

KZ Mauthausen
Voor Nederland was het vernietigingskamp Mauthausen, gelegen nabij de Oostenrijkse plaats Mauthausen, het eerste KZ waar massaal mensen heen gestuurd werden: Joodse jonge mannen van de razzia’s van februari en juni 1941 in Amsterdam en die van 14 september 1941 in Enschede. Toen in de zomer en de herfst van dat jaar lange lijsten met namen van doden bekend werden, zogenaamd gestorven aan diverse ziektes, sprak men in Amsterdam van ‘Mordhausen’. Pas vele jaren later werd bekend dat de meeste van deze 800 tot 900 doden door vergassing waren vermoord.
De lijst op de website bevat de namen van alle Nederlanders die in Mauthausen, of in één van de nevenkampen, omgekomen zijn. Wanneer een naam vooraf gegaan wordt door een asterisk, wil dat zeggen dat van de betrokkene een biografie in het ‘Gedenkboek’ is opgenomen.
Daarnaast kunt u op de website Mauthausen Memorial op naam zoeken naar personen die in kamp Mauthausen zijn overleden. Deze pagina is te vertalen in het Nederlands.

KZ Neuengamme
Van december 1938 tot april 1945 werden bijna 100.000 mensen uit heel Europa gevangen gezet in concentratiekamp Neuengamme. Aanvankelijk was het concentratiekamp Neuengamme de plaats van detentie voor mensen uit Duitsland. Ze werden naar concentratiekampen gestuurd om politieke of racistische redenen, of werden vastgehouden als ‘criminelen’, ‘asocialen’, homoseksuelen of Jehovah’s Getuigen. In de loop van de oorlog hebben de Gestapo en de veiligheidsdiensten tienduizenden mensen uit alle bezette Europese landen gedeporteerd naar Neuengamme als concentratiekamp.
Een groot deel van de overledenen in het concentratiekamp Neuengamme, in de satellietkampen en tijdens de evacuatiemarsen in de laatste weken van de oorlog kunt u vinden in het ‘Dodenboek‘. Meer info: KZ‑Gedenkstätte Neuengamme
U kunt ook zoeken in de databank van het Digitaal Monument Neuengamme. Op deze website vindt u over het algemeen meer informatie over de personen.

KZ Oranienburg
Oranienburg was een naziconcentratiekamp in de gemeente Oranienburg, gelegen ongeveer 30 kilometer ten noorden van Berlijn. In 1933 werd een oude brouwerij in Oranienburg door het 208e regiment van de SA omgevormd tot een kamp voor in eerste instantie 700 gevangenen en 14 bewakers. Kort daarna werd het kamp officieel erkend door de staat; daarvoor werd het onderhouden door de lokale overheid, daar het kamp midden in de stad gelegen was. De gevangenen die er werden opgesloten waren voornamelijk leden van de KPD (Duitse Communistische Partij). Vanaf juli kwamen daar ook leden van de Sociaal Democratische Partij bij, en alle vijandige elementen die samenzwoeren tegen Adolf Hitler, waaronder voormalige partijleden. De sluiting kwam er in 1934 na de machtsovername van de SS op de SA en de daaropvolgende centralisatie van de kampen. In het begin van de Tweede Wereldoorlog kreeg het kamp echter een bestemming als concentratiekamp. Er vonden ten minste drie massa-executies plaats waarbij honderd Nederlandse slachtoffers vielen. (Zie ook: KZ Sachsenhausen).
Op de Duitstalige website vindt u biografieën van de politieke gevangenen. Daarnaast kunt u zoeken naar personen in de diverse groepen van gevangenen. Op Wikipedia kunt u nog enkele namen vinden en waar mogelijk een biografie van ‘bekende gevangenen’ uit het kamp.

KZ Ravensbrück
Ravensbrück was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp voor vrouwen, in de buurt van Fürstenberg-Havel, vijfentachtig kilometer ten noorden van Berlijn. Ravensbrück werd in de herfst van 1938 gebouwd door gedetineerden uit het concentratiekamp Sachsenhausen. De bevolking van het kamp groeide snel, Ravensbrück werd dan ook vier keer uitgebreid. Deze uitbreidingen werden gebouwd door de vrouwelijke gevangenen. In 1942 werd het kamp uitgebreid met een afdeling voor heropvoeding van tienermeisjes, het jeugdkamp Uckermark. Uckermark lag achter het industrieterrein, ruim een kilometer buiten het hoofdkamp. Siemens vestigde twintig fabrieken rond Ravensbrück en had negen eigen barakken met gevangenen die dwangarbeid verrichtten. De gevangenen maakten ook uniformen en schoeisel voor de SS, werkten in de landbouw, de wapenindustrie of aan de uitbreiding en onderhoud van het kamp. Vrouwen die te zwak waren om te werken, werden om het leven gebracht of gebruikt voor medische experimenten.
Op de (Duitstalige) Wikipedia-pagina vindt u een lijst met namen en gegevens van gevangenen en overledenen uit Kamp Ravensbrück. Op de Duitse website Widerstand Christlicher Frauen vindt u een lijst met namen van Christelijke vrouwen en vermelding van hun aankomst in het kamp en enkele persoonlijke gegevens.

KZ Sachsenhausen
Het kamp Sachsenhausen werd in 1936 door gevangenen van het kamp Esterwegen gebouwd en lag 35 kilometer van Berlijn. De eerste gevangenen waren politieke gevangenen, als snel gevolgd door ‘minderwaardigen’ als geestelijk gehandicapten, Roma, Joden en homoseksuelen en later Russische krijgsgevangenen. Vanaf 1938 was het kamp tevens de standplaats van de ‘Inspectie der Concentratiekampen’ en het opleidingscentrum voor SS-bewakers. Zie ook: KZ Oranienburg.
Via het digitale dodenboek van KZ Sachsenhausen kunt u op verschillende manieren zoeken.

Amsterdamse slachtoffers vernietigingskampen Sobibór en Auschwitz (Oświęcim)
Scans van de, uit naam van de Arrondissements Rechtbank, in 1950 in gemeente Amsterdam ingeschreven akten van overlijden betreffende de in de Poolse vernietigingskampen Sobibór en Auschwitz vermoorde of omgekomen personen. Alhoewel de inschrijvingen op datum en op alfabetische volgorde van achternaam staan, bestaat het gehele bestand uit een aantal delen, waardoor u wel moet zoeken naar het juiste deel als u niet over een exacte overlijdensdatum beschikt. Bladzijde 8-2433 betreft Sobibór (1943), bladzijde 2433-2481 betreft diverse kampen (onder andere Ebensee, Gusen, Dachau en Mauthausen; door elkaar) en vanaf bladzijde 2481 betreft het Oświęcim (Auschwitz, 1942)

Joodse slachtoffers Limburg in Auschwitz vermoord
Geboren of wonend in Limburg en in Auschwitz vermoord.

Foto’s gevangenen Auschwitz
Foto’s van gevangenen in Auschwitz.

Opfer der Shoa
Herdenkingspagina betreffende Joodse personen, die in concentratiekampen zijn omgekomen; met links naar persoonsgegevens en soms een foto.

Overleden in concentratiekampen
Een incompleet namenoverzicht met geboortegegevens en overlijdensgegevens en het betreffende concentratiekamp van met name mensen van Belgische en Nederlandse afkomst.
 
 

Deportatietransporten

Deportatietransporten vanuit Nederland
In de Tweede Wereldoorlog hebben per trein ruim honderd gedwongen deportatietransporten vanuit Nederland plaatsgevonden naar de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz, Sobibór, Bergen-Belsen, Theresienstadt en Mauthausen. Een overzicht van deze transporten kunt u vinden via de link.
Het grootste deel van de transporten verliep via doorgangskamp Westerbork. Daarnaast zijn er ook enkele transporten vanuit andere plaatsen in Nederland vertrokken naar het oosten. In totaal zijn 107.000 in Nederland wonende Joden per trein weggevoerd. De meesten werden op de plaats van bestemming direct vermoord. Ongeveer 5000 van hen hebben de oorlog overleefd.
Zie ook: Deportatietransporten en Deportations Database.

Deportatietransporten naar Auschwitz Deel III
Informatie over de deportatietransporten naar Auschwitz gedurende de Cosel-periode van 28 augustus t/m 12 december 1942. Zie ook: Deel IV (1943) en Deel V (1944).

De negentien transporten
In 1943 kwamen negentien treinen vanuit kamp Westerbork in kamp Sobibór aan. Ruim 34.000 mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland maakten de gedwongen reis naar dit onbekende oord in het oosten van Polen. Op een enkeling na werden zij in nog geen vijf maanden tijd allemaal vermoord. Van de negentien transporten overleefden slechts vijftien vrouwen en drie mannen de oorlog. Een overzicht met beschrijvingen van de afzonderlijke transporten.

Transportlijsten Westerbork-Sobibór 1943
Scans van de transportlijsten Westerbork-Sobibór in 1943.

Transporten naar Sobibór en overledenen tijdens deze transporten
Gedetailleerde verslagen over de transporten naar Sobibór en vermelding van de overledenen tijdens deze transporten. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘2. Levenstekens’ en vervolgens naar ’12. Stukken over berichten uit Polen en de zenders van deze berichten’.

Bladzijde uit het register van het Kindertransport van 6 juni 1943
Eén pagina (Wessel-de Jong t/m v.d. Woude) uit het alfabetische register van het beruchte ‘Kindertransport’ van 6 juni 1943 van concentratiekamp Vught naar doorgangskamp Westerbork. Alle kinderen van dit transport, waarvan de meesten 16 jaar of jonger waren, en het tweede kindertransport van de volgende dag, zijn vanuit Westerbork opnieuw gedeporteerd naar Sobibór, waar allen werden vermoord.
 
 

Verkaufsbücher en Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

Verkaufsbücher
Op 11 augustus 1941 verplicht de Duitse bezetter Joden hun vastgoed aan te melden bij de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV). De NGV krijgt het beheer over het vastgoed om het vervolgens te onteigenen en te verkopen. De Grundstücksverwaltung besteedt het beheer weer uit aan een aantal organisaties zoals Anbo en Nobiscum en aan enkele makelaars. De beheerders verkopen de panden weer door namens de NGV. Om de afkomst te verhullen worden de panden vaak eerst aan een stroman verkocht. Op die akte staat dan nog de naam van de Joodse eigenaar. De tussenpersoon verkoopt het pand weer door aan een particulier. Op die tweede akte staat alleen de naam van de tussenpersoon en niet van de oorspronkelijke, vaak Joodse, eigenaar. Op die manier zijn duizenden Joodse panden geroofd.
De bijgehouden administratie in de Verkaufsbücher bevat de adressen en de namen van de oorspronkelijke eigenaren, de betrokken makelaars en de oorlogskopers. Met daarbij de verkoopprijzen. Helaas is het eerste van de in totaal achttien boeken verloren gegaan en ontbreken ‘laufnummers’ 1 t/m 449.

Verkaufsbücher Project
Voor dit project zijn de data uit de Verkaufsbücher van het Nationaal Archief gekoppeld aan de data van het Kadaster.

Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg 1942-1943
Dit onderdeel van de NSDAP hield zich bezig met het leeghalen van door Joden verlaten woningen. Van de inboedels werden inventarissen opgemaakt en er werden overzichten bijgehouden van leeggehaalde woningen. De inboedels werden vervolgens naar Duitsland getransporteerd. De instelling was tevens Liquidationstreuhänder van verschillende Joodse firma’s.
 
 

Joodse overlevenden van de Holocaust

Supplement A1 Centraal Registratiebureau voor Joden
Supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in maart 1945. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Tweede supplement Centraal Registratiebureau voor Joden
Tweede supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in april 1945. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Vierde supplement Centraal Registratiebureau voor Joden
Vierde supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in mei 1945, met onder meer een eerste kennisgeving van Joden in Enschede, Neede, Ommen, Eibergen, Haaksbergen, Groenlo en Winterswijk. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Lijst van gerepatrieerden in Enschede
Ongedateerde lijst van overlevenden van de Holocaust, die Enschede passeerden. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats, voormalig adres en de naam van het kamp waar de persoon was geïnterneerd.

Lijst van overlevenden van de Holocaust in Apeldoorn en omgeving
Ongedateerde lijst en supplement van overlevenden van de Holocaust, die zich na de oorlog vestigden in Apeldoorn, Beekbergen, Nijmegen, Otterloo, Varsseveld en Velp. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Onvolledige lijsten van Joden bevrijd in de kampen in Duitsland en Polen
Lijst van eind april 1945 van Joden, die vanuit de kampen in Bergen-Belsen en Buchenwald in Eindhoven zijn aangekomen; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 3 mei 1945 in het hospitaal te Bergen-Belsen bevonden; Lijst van Joden met de Nederlandse nationaliteit, die zich op 29 april 1945 in Bergen-Belsen bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden (van niet Nederlandse nationaliteit), die zich op 6 mei 1945 in het repatriëringskamp te Hillersleben bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 4 mei 1945 in het kamp te Buchenwald bevonden. Vermelding van voor- en achternaam; overige gegevens wisselen per lijst.

Lijst van ontslagen gevangenen uit Duitsland
Ongedateerde lijst van ontslagen gevangenen uit Duitsland. Sommige of alle genoemde personen kunnen Joods zijn. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, geboortedatum en -plaats.

Palestina-pioniers Gemeente Weerselo
Het blijkt dat er in deze gemeente tussen 1934 en 1942 veel Palestina-pioniers hebben gewoond. Ze waren grotendeels ondergebracht bij Nederlands Hervormde boeren. Palestina-pioniers waren Joodse jongeren die zich door het volgen van een agrarische opleiding voorbereidden op migratie naar het toenmalige Palestina. Onder hen waren ook veel Duitse Joden. Enkelen van hen sloten zich later aan bij de Westerweelgroep. Van de in totaal 36 Palestina-pioniers, die in de gemeente Weerselo hebben gewoond, hebben er 25 de oorlog overleefd.
Zie ook Alle Palestina-pioniers in de gemeente Weerselo.

Passagierslijst S.S. ‘Serpa Pinto’
Passagierslijst van S.S. ‘Serpa Pinto’ van 29 november 1942. Vermelding van voor- en achternaam.

Lijst van in Palestina aangekomen Joden
Ongedateerde lijst van in Palestina aangekomen Nederlandse of Duitse Joden met vermelding van voor- en achternaam en soms een geboortejaar en –plaats.
 
 

Joodse slachtoffers Nederland

Deportatie van Katholieke Joden in Nederland 1942
Bestand van de CIA met de deportatielijst (2-15 augustus 1942) van Katholieke Joden in Nederland, als represaille voor het protest vanaf de kansel in kerken tegen de Jodendeportatie een paar dagen eerder.

Joodse oorlogsgraven
Overzicht van namen en gegevens van overleden Joodse personen.

In Memoriam
Lijst van alle Joden uit Nederland die werden gedeporteerd en stierven zonder graven.

Joods Monument
Deze nieuwe versie van Het Joods Monument is een voortzetting van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland en de Community Joods Monument.
Het Joods Monument bevat de gegevens van de meer dan 104.000 joden die de Holocaust in Nederland niet overleefden: hun namen, geboorte- en sterfdatum, geboorte- en sterfplaats. Voor ieder slachtoffer is een aparte gedenkpagina: een donkerpaarse pagina met de basisgegevens, de leeftijd bij overlijden, en indien aanwezig, een portretfoto. Van bijna alle personen is daarbij informatie te vinden over het adres en de medebewoners en over de naaste familie. Bij een heel aantal slachtoffers is bovendien aanvullende informatie beschikbaar: korte biografische aantekeningen en fragmenten uit allerhande bronnen, foto’s en documenten, informatie over na-oorlogse schadeclaims, inboedellijsten en links naar andere websites waarop de persoon vermeld staat.
Daarnaast vindt u op de website thema artikelen met informatie over de joodse geschiedenis in Nederland voor 1933 en een uitgebreide toelichting over joodse diamantbewerkers, joodse artsen, joodse marktkooplieden, joodse sociale zorginstellingen, zionisme en hachsjara en het onderdeel Holocaust in Nederland met informatie over de Holocaust, de deportaties en vernietiging, de aanloop, de roof van joodse bezittingen en de naoorlogse omgang met deze catastrofe.

The Central Database of Shoah Victims’ Names
Yad Vashem, together with its partners, has collected and recorded the names and biographical details of millions of victims of systematic anti-Jewish persecution during the Holocaust (Shoah) period. Four and a half of the six million Jews murdered by the Nazis and their accomplices are commemorated here. This database includes information regarding victims of the Shoah: those who were murdered and some whose fate has yet to be determined.

Holocaust Survivors and Victims Database
In de databank van het United States Holocaust Memorial Museum kunt u op naam zoeken naar overlevenden en slachtoffers van de Holocaust.

Het Apeldoornsche Bosch
Het Apeldoornsche Bosch was een Joodse psychiatrische inrichting, die van 1909 tot 1943 gevestigd was aan de Zutphensestraat te Apeldoorn. In 1939 werd de instelling overspoeld door vluchtelingen uit Duitsland, vaak zonder psychiatrische achtergrond, én onderduikers die dachten dat de Nazi’s deze mensen met rust zouden laten en het Apeldoornsche Bosch een veilige onderduikplaats zou zijn. De ontruiming van het gesticht was in de nacht van 21 op 22 januari 1943. Met een extra trein, bestaande uit goederenwagons voor de bijna elfhonderd patiënten en een personentrein voor de tweeënvijftig verpleegkundigen, werden ze direct van Apeldoorn naar Auschwitz-Birkenau gebracht. De namen van deze slachtoffers zijn nu bekend gemaakt en alfabetisch gerangschikt op achternaam. Deze lijst is nu ook te bekijken via een pdf-bestand.

Joodse slachtoffers Assen
In dit menu wordt een overzicht gegeven van alle inwoners van Assen, die werden weggevoerd en omkwamen in concentratiekampen of onbekende bestemmingen in Midden en Oost Europa. Er bestaat overigens nog een overzicht van alle oorlogsslachtoffers, dat gepubliceerd werd in het boek ‘De Drentse Sjoa, oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe’. Dat overzicht omvat ook de overlevenden en de in Westerbork overledenen, die in Assen werden begraven.

Stolpersteine Bennekom
Overzicht van stolpersteine in Bennekom. Klik op het adres voor meer gegevens over de personen en/of families.

Joodse slachtoffers Delft
Joodse burgers die in Delft gewoond, gewerkt, gestudeerd, ondergedoken, enz. hebben met hun gegevens.

Stolpersteine Denekamp en Ootmarsum
Overzicht van geplaatste stolpersteine in Denekamp en Ootmarsum. Door op de straatnaam te klikken komt u bij meer informatie.

Stroffelstiennen Drachten
Joodse slachtoffers uit Drachten en hun (familie)verhalen.

Joodse inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht
Namenlijst van omgekomen Joodse inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht (1940-1945)

Stolpersteine Dordrecht
Op de website kunt u onder andere zoeken via het zoekscherm en in de Adressenlijst 1 en Adressenlijst 2.

Dordrecht: lijst Centraal Registratiebureau voor Joden
Registratielijst van Joden ten behoeve van Centraal Registratiebureau voor Joden (circa 1945) met diverse gegevens en een lijst van in Gemeente Dordrecht opgedoken Joden.

Joodse slachtoffers uit Eindhoven
De namen van de Joodse medeburgers die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad.

Joodse slachtoffers Enschede
Via pdf-bestanden vindt u een overzicht van Joodse slachtoffers uit Enschede en een overzicht van Joodse slachtoffers uit Enschede behorende tot de Mauthausengroep.

Stroffelstiennen Fryslân
Overzicht van de struikelstenen in Friesland: Sneek, Harlingen, Drachten en Dongeradeel.

Joodse slachtoffers Geleen
Lijst met namen en geboortedata van fedeporteerde en niet meer teruggekeerde Joden uit Geleen. Zie hiervoor ook de correcties en aanvullingen op ‘De vergeten joden van Geleen 1920-1950’ en Dagboek van een Geleense jongen.

Stolpersteine Goeree-Overflakkee
Overzicht van de stolpersteine uit Dirksland, Middelharnis, Ouddorp, Oude-Tonge en Sommelsdijk.

Joodse stadsgenoten Gouda 1940-1945
Een namenlijst ter gedachtenis van de Joodse stadgenoten, die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht. Tevens vindt u op de website informatie over de stolpersteine in Gouda.

Lijst van weggevoerde Joden uit Haarlem
Op 13 augustus 1942 deed het Haarlemse gemeentebestuur aan het Centraal Bureau voor Joodse ‘Emigratie’ te Amsterdam een opgave met de namen van de in Haarlem woonachtige Joden. De lijst bevat 1521 namen en was waarschijnlijk de basis voor de latere deportaties. Er staan echter te veel personen op. Uitgaande van de nazi-maatstaven voor Joods-zijn en na controle via een aantal andere bronnen is het bijgestelde beeld te zien op de website met een toegevoegde namenlijst met informatie.

Lijst van omgekomen Joodse burgers 1942-1945 uit Heemstede
De verhalen van in Heemstede woonachtige en merendeels via doorgangskamp Westerbork gedeporteerde Joodse burgers die tussen 1942 en 1945 omkwamen in Duitse vernietigingskampen of vermist zijn.

Joodse slachtoffers ‘s-Heerenberg
De namen van de Joodse oorlogsslachtoffers die in ‘s-Heerenberg geboren zijn of er voor langere dan wel kortere tijd gewoond hebben met hun verhaal.

Joodse overlijdens Hoogeveen
Pdf-bestand met gegevens van Joodse slachtoffers van Hoogeveen.

Stolpersteine Hoorn
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Hoorn.

Adressen van Joden in Leeuwarden in 1942
Lijst uit 1942 van Joden in Leeuwarden met vermelding van initiaal, achternaam en adres. Gelet op de marginale notities zal deze lijst waarschijnlijk na 1942 zijn samengesteld of gewijzigd.

Adressen van Joodse gezinnen in Leeuwarden in 1942
Lijst van Joodse gezinnen in Leeuwarden in 1942 met vermelding van voor- en achternaam en adres. De toegevoegde vermeldingen van de datum 20 maart 1943 lijken verband te houden met deportaties naar het vernietigingskamp van Sobibór.

Op 26 November 1942 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Lijst met namen van zes personen, waaronder vijf van de familie Krammer, die woonachtig waren in Leeuwarden en op 26 november 1942 zijn gedeporteerd naar Kamp Westerbork. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Op 15 december 1942 en 4 Februari 1943 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Ongedateerde lijst met Joodse personen die op 15 december 1942 en 4 februari 1943 van Leeuwarden naar doorgangskamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Joodse slachtoffers Lemsterland
Een overzicht van de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Lemsterland.

Lijst van op 9 maart 1943 uit Friesland vertrokken of gedeporteerde personen
Lijst, daterend van 9 maart 1943, met namen van Joden uit Friesland, die waarschijnlijk op die datum naar Kamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermeldingen van voor- en achternaam, geboortedatum en eventuele aantekening.

Joodse slachtoffers Limburg in Auschwitz vermoord
Geboren of wonend in Limburg en in Auschwitz vermoord.

Joodse slachtoffers Maastricht
Een overzicht van de struikelsteentjes met informatie en waar mogelijk foto’s en een namenlijst van gedeporteerde Joden van Maastricht, Amby en Heer.
Zie ook: Overzicht van deportatie van Joden uit Maastricht (pdf-bestand) met per naam een link naar het Joods Monument.

Joodse inwoners Muntendam
Overzicht van Joodse inwoners van Muntendam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Joodse slachtoffers Mussel
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Mussel.

Joodse slachtoffers Musselkanaal
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Musselkanaal.

De Joodse gemeenschap van Nijkerk in de periode 1926-1945
Informatie over de Joodse gemeenschap van Nijkerk en een ‘in memoriam’ gerangschikt op straatnaam met gegevens van de personen in een pdf-bestand.

Slachtoffers Jodenvervolging Nijmegen 1942-1944
Van juli 1942 tot september 1943 werd er systematische jacht gemaakt op joden. Zij werden gedeporteerd naar Westerbork of Vught en van daaruit tot medio september 1944 merendeels naar de vernietigingskampen. Voor de Jodenjacht stelde de SS-er Antoine van Dijk, in september 1941 tot commandant benoemd van het Nijmeegse politiekorps, een aparte afdeling in, de “Politieke Dienst” genoemd, die uitsluitend fanatieke NSB-ers en overtuigde Nazi’s zou herbergen zoals J.W.(Johannes) van Elferen, Willem Kaal, J.A.(Jacob) de Ruiter, Marinus Verstappen, G.W.(Willem) Wanders en A.H.(Anton) Wiebe. Voor elke gevangen jood kregen ze een premie, variërend van zeven tot veertig gulden. Van Dijk werd door het verzet geliquideerd. Zijn functie werd over genomen door de SS-er Johannes van Aperen. De Jodenjagers zijn na de oorlog voor hun misdaden berecht. Op de website vindt u de namen van de Joodse slachtoffers uit Nijmegen en hun verhaal. (Doorscrollen naar beneden voor de complete alfabetische namenlijst.)

Joodse slachtoffers Onstwedde
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Onstwedde.

Stolpersteine Ootmarsum en Denekamp
Overzicht van geplaatste stolpersteine in Ootmarsum en Denekamp. Door op de straatnaam te klikken komt u bij meer informatie.

Stolpersteine Gemeente Pekela
Overzicht met gegevens van gedeporteerde Joden uit de gemeente Pekela. Zie daarvoor ‘Overzicht steenlegging’.

Joodse oorlogsslachtoffers Roermond
Joodse medeburgers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen met toegevoegde links naar het Joods Digitaal Monument.

Loods 24 Rotterdam
Loods 24 was een havenloods in gebruik voor de opslag van tabak op het terrein van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen tussen de Binnenhaven en de Spoorweghaven in Rotterdam. Deze loods werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als verzamelplaats voor de deportatie van Joden.
Op de website kunt u zoeken op naam, datum of plaats om de gegevens in de kaddisj en het Joods kindermonument te bekijken.

Stolpersteine Schiedam
Overzicht met gegevens van gedeporteerde Joden uit Schiedam.

Stolpersteine Sittard-Geleen
Vervolgingsslachtoffers uit Sittard-Geleen en bijhorende kerkdorpen, die de oorlog niet hebben overleefd. Via het menu ‘Slachtoffers’ kunt u zoeken via het namen- of adressenoverzicht.

Joodse slachtoffers Sittard
Lijst met namen en geboortedata van gedeporteerde en niet meer teruggekeerde Joden uit Sittard.

Joodse slachtoffers Stadskanaal
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Stadskanaal.

Stolpersteine Tiel
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Tiel.

Herinneringsboek Joods Utrecht 1940-1945
Aan hen die er geboren zijn, die er hebben gewoond en die er naartoe zijn gevlucht. U vindt er onder meer persoonsgegevens.

Stolpersteine provincie Utrecht
Overzicht van stolpersteine in De Ronde Venen, Maarssen, Oudewater, Soest, Utrecht en Vijfheerenlanden.

Stolpersteine Voorne-Putten
Overzicht van stolpersteine in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.

Joden in de Zaanstreek 1940-1945
Op de website vindt u onder andere een overzicht van familienamen met de gegevens en verhalen van de personen en een overzicht van personen uit de Zaanstreek die de Yad Vashem onderscheiding hebben ontvangen voor hun hulp aan Joden in de oorlog.

Stolpersteine Zeeland
Overzicht van stolpersteine in Burgh-Haamstede, Zierikzee, Middelburg, Hulst en Terneuzen

In concentratiekampen omgekomen Joodse Zeistenaren
Register van de in de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen Joodse inwoners van Zeist of die in Zeist geboren zijn of gewoond hebben.

Namenlijst Zwolse Holocaustslachtoffers
Namenlijst van de Joden van Zwolle die omkwamen tijdens de Holocaust. De lijst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen en ingedeeld in regels per familie of gezin.
 
 

Oorlogsslachtoffers plaatselijk

Dodenlijst Tweede Wereldoorlog van gemeente Barneveld
Een getranscribeerd pdf-bestand met namen en gegevens van Nederlandse militairen (gesneuveld op Barnevelds grondgebied of net daarbuiten, alsmede in Barneveld geboren of woonachtige militairen, Duitse militairen en collaborateurs, collaborateurs, verzetsstrijders, In Barneveld geboren Joden, om het leven gekomen in concentratie- of vernietigingskampen, In Barneveld woonachtige, maar elders geboren Joden, om het leven gekomen in concentratie- of vernietigingskampen, In Barneveld geboren personen, elders overleden ten gevolge van de oorlog, In Barneveld woonachtige of tijdelijk verblijvende burgers (overleden ten gevolge van oorlogshandelingen en In de gemeente Barneveld (een natuurlijke dood) gestorven evacués.

Gemeente Bergh
Op deze pagina staan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog die een binding met de gemeente Bergh hebben. Uiteraard is niet iedere dode uit die tijd een oorlogsslachtoffer, maar een sluitende definitie van dit begrip is er niet.

Bezuidenhout (Den Haag)
Lijst van slachtoffers door het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945.

Brabantse Gesneuvelden
Een eregalerij met niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.

Delf(t)enaren
Op de website van WikiDelft vindt u de gegevens en waar mogelijk verhalen van Delf(t)enaren, geboren en getogen in Delft, Hof van Delft of Vrijenban en in en door de Tweede Wereldoorlog omgekomen. De indexen zijn gerangschikt per jaar: 1939/1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 en 1945/1946.

Oorlogsdoden oude Gemeente Denekamp
Overzicht van oorlogsdoden oude Gemeente Denekamp. Via de databank kunt u naar de persoonsgegevens.

Den Haag: afgevoerde personen over het spoor
In de periode april-september 1944 worden honderden personen vanuit Den Haag over het spoor afgevoerd naar Duitse kampen. Een beschrijving en enkele transportlijsten.

Den Haag: slachtoffers bombardement Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters
Overzicht (een stukje naar beneden scrollen) van de negenenvijftig slachtoffers die vielen in of bij de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, gevestigd in Villa Kleykamp aan de Scheveningseweg 17 in Den Haag. Zij waren, tenzij anders vermeld, werkzaam bij de Rijksinspectie en zijn door het bombardement overleden, direct of enkele dagen later. Enkele personen zijn verdronken doordat zij in de kelder zaten die volliep met bluswater. Een klein aantal van de medewerkers waren lid of sympathisant van de NSB, het grote merendeel niet. Enkele medewerkers waren actief in het verzet en betrokken bij de illegale uitreiking van vervalste persoonsbewijzen.

Oorlogsdoden Gemeente Dinkelland
Overzicht van oorlogsdoden Gemeente Dinkelland. Via de databank kunt u naar de persoonsgegevens.

Oorlogsslachtoffers in Dreumel
Op de website vindt u gegevens en foto’s van inwoners van Dreumel die als gevolg van oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen en van militairen die in Dreumel om het leven gekomen zijn.

Herinner u de namen Eindhoven
De namen van alle Eindhovenaren die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad. In de namenlijst, staan alle persoonlijke gegevens van de slachtoffers: niet alleen hun namen, maar ook hun geboortedatum, het laatste adres, en, zo mogelijk, datum en plaats van overlijden. De gezinnen staan bij elkaar vermeld: als eerste eventueel de naam van de vader, zo nodig gevolgd door de naam van de moeder: met familienaam en haar meisjesnaam, daarna in chronologische volgorde de namen van de kinderen. Woonden familieleden op hetzelfde adres, dan is ook op die plaats de naam van hem of haar genoemd.

Slachtoffers Enschede
Op de website van het Stadsarchief Enschede vindt u in pdf-bestanden de namenlijsten van inwoners van Enschede omgekomen bij bombardementen, inwoners uit Enschede omgekomen in de jaren 1940-1945, geallieerde slachtoffers 1940-1945, militairen uit Enschede omgekomen tussen 1940-heden en Duitse slachtoffers 1940-1945.
Zie ook de lijst van niet-Joodse vervolgingsslachtoffers uit Enschede (onofficiële en incomplete lijst) met informatie en foto’s op secondworldwar.

Oorlogsslachtoffers Hardenberg
Omgekomen door de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea (1939-1962). Zie het stamboomprogramma voor meer informatie over de slachtoffers.

Oorlogsslachtoffers Hoorn
Een namenlijst van de zesenvijftig Hoornse ingezetenen die op heel uiteenlopende wijze in en door de oorlog zijn omgekomen en hun verhaal.

Slachtoffers Lemsterland
Overzicht van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Lemsterland met waar mogelijk hun verhaal.
Zie ook deel 4 (Voor de verhalen over de slachtoffers naar beneden scrollen) en de verhalen over oorlogsslachtoffers, waaraan straten en gebouwen in Lemsterland hun naam hebben ontleend; deel 1, deel 2 en deel 3.

Oorlogsslachtoffers Markelo
Namen van de Markelo’ers die direct of indirect ten gevolge van oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.

Oorlogsslachtoffers Muntendam
Lijst van oorlogsslachtoffers uit Muntendam met gegevens.

Namen uit de Noordoostpolder
Een namenlijst van personen die tussen 1940-1945 in de Noordoostpolder zijn geweest, waaronder ook namen van de bezetters.

Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945. Meer dan een naam
Nijmegen kwam als een van de zwaarst getroffen steden uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze site wil men een digitaal monument oprichten voor de duizenden (laatste schatting: ruim 3700) personen die toen door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen in of buiten Nijmegen, maar die in de stad woonden, werkten of tijdelijk verbleven of daar begraven werden.

Oorlogsslachtoffers voormalige gemeente Ootmarsum
In deze lijst werden als slachtoffers opgenomen: personen die ten gevolge van oorlogsgeweld zijn overleden en die woonachtig waren in Ootmarsum en aldaar zijn overleden, woonachtig waren in de stad Ootmarsum en elders zijn overleden, elders woonachtig waren, maar in de stad Ootmarsum overleden, geboren zijn of gedurende enige tijd woonachtig zijn geweest in de stad Ootmarsum en alhier of elders zijn overleden.
Waar mogelijk wordt er zoveel mogelijk informatie over de personen gegeven.

Oorlogsdoden oude Gemeente Ootmarsum
Overzicht van oorlogsdoden oude Gemeente Ootmarsum. Via de databank kunt u naar de persoonsgegevens.

Oorlogsslachtoffers Roden
Namenlijst van de dertig oorlogsslachtoffers van Roden.

Oorlogsslachtoffers Sluis oktober 1944
Ter nagedachtenis aan de burgers die zijn omgekomen ten gevolge van bombardementen, beschietingen en gevechten bij de bevrijding van de gemeente Sluis in de maand oktober 1944.

Tielse Oorlogsslachtoffers
In totaal hebben bijna 400 mensen uit Tiel en omgeving als gevolg van het oorlogsgeweld de periode 1940-1945 niet overleefd. Tot de slachtoffers behoren militairen, veelal gesneuveld in de begindagen van de oorlog, burgerslachtoffers van de beschietingen in de laatste oorlogswinter, verzetsmensen, gefusilleerde gijzelaars en joden. Verscheidene mannen die in het kader van de Arbeitseinsatz in Duitsland te werk waren gesteld, keerden niet terug.
Op de website vindt u naast de persoonslijsten een overzicht van Tielenaren, overleden tijdens de evacuatieperiode 1944-1945. De meeste overledenen op deze lijst waren zogenaamde Frieslandgangers, Tielenaren die op last van de bezetter naar Friesland waren overgebracht. Enkelen van hen zijn onderweg door de kou en andere ontberingen gestorven, deze Tielenaren staan zowel op deze lijst als op de lijst Slachtoffers oorlogsgeweld. Van anderen is de doodsoorzaak meestal niet bekend.

Oorlogsslachtoffers Tilburg
Een overzicht van oorlogsslachtoffers met woon- of onderduikadres in Tilburg. Op Pinterest vindt u foto’s van de oorlogsslachtoffers.

Digitaal Oorlogsmonument Vlaardingen
Overzicht op alfabetische volgorde van achternaam met gegevens van de slachtoffers en waar mogelijk een foto.

Oorlogsslachtoffers in Waalwijk
In deze lijst worden alle personen opgenomen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, als zij in Waalwijk zijn geboren, in Waalwijk woonachtig waren, of in Waalwijk verbleven op het moment van overlijden. Met waar mogelijk hun verhaal en foto.

Wageningen 1940-1945
Een website met een namenlijst van burgerslachtoffers en onderduikers en uitgebreide informatie over de bombardementen, de evacuatie, de kampen, monumenten, de stad en het verzet.

Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
De namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die u via de link kunt downloaden als pdf-bestand, telt 531 namen; daarnaast zijn er 22 niet-geïdentificeerden. Verder is er nog een bijlage bij deze lijst.

Oorlogsdoden oude Gemeente Weerselo
Overzicht van oorlogsdoden oude Gemeente Weerselo. Via de databank kunt u naar de persoonsgegevens.

Oorlogsslachtoffers West-Betuwe
Een bron van informatie over de oorlogsjaren in de gemeenten Culemborg, Buren en Geldermalsen. U vindt er tevens namenlijsten met de verhalen van de vele slachtoffers.

Oorlogsslachtoffers IJmond
Namenlijsten van oorlogsslachtoffers van de IJmond vanaf mei 1940 tot heden met hun informatie. Plaatsen: Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Oorlogsslachtoffers Zeist
Register van sinds 1940 in oorlogssituaties omgekomen militairen en burgers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gewoond hebbende en van militairen en burgers die in Zeist begraven liggen of gelegen hebben.

Oorlogsslachtoffers Zutphen
Hier treft u een voorlopig overzicht met informatie van alle Zutphenaren die in de Tweede Wereldoorlog, onder andere tijdens razzia’s zijn opgepakt, op transport zijn gesteld en omgebracht in één van de vernietigingskampen. Maar ook hen die zijn omgekomen door oorlogshandelingen. Zie ook de subcategorieën onder ‘Namenlijst’.
 
 

Divers

Trouwen in Oorlogstijd: Duitse huwelijksakten
Huwelijksakten van in Duitsland getrouwde Nederlanders.

Archief van de buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Londen
Afschriften van Britse overlijdensakten en andere stukken betreffende de registratie van overlijdens van Nederlanders in Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 1940-1945. Zie de inventarissen 126 Klok-Lugthart en 127 Lunbeck-Pureveen. De overige inventarissen zijn niet online te bekijken.

Archief van het Deutsches Standesamt in Den Haag
Inventarissen 150-151: Sterbeurkunden en correspondentie betreffende gevallen van overlijden van Nederlanders en Duitsers, plaatsgevonden hebbend in en buiten Den Haag, 1941-1945. Betreft archivalia van het Standesamt en de afdeling bevolking van Den Haag die vermengd zijn geraakt. Het enige verband tussen de stukken is de oorlog.

Europese dagboeken en egodocumenten
Een bijzondere collectie van het NIOD. Via ‘Inventaris’ kunt u op naam of initialen zoeken; klik daarvoor op de naam of initialen en scrol iets naar beneden. De resultaten zijn divers; foto’s, documentatie, beschrijving van dagboeken, scans, enz. Zie voor de andere namen de overige records.

Post uit de vergetelheid
(Veel) informatie en persoonlijke verhalen.

Spoorwegpersoneel
Op de website Aan Hen Die Vielen kunt u onder meer nazoeken op welke stations gedenkplaten zijn opgehangen met namen van bijna vijfhonderd personeelsleden van de Spoorwegen, die tijdens de oorlog of kort na de oorlog als gevolg van oorlogshandelingen zijn overleden, welke namen er op staan, wie de oorlogsslachtoffers zijn en onder welke omstandigheden zij zijn omgekomen.

Het Rode Kruis te Zeist in de herfst van 1944
Dagboekaantekeningen van de secretaris van de Afdeling Zeist.

Links-extremistische personen 1939
Door de CID (Criminele Inlichtingendienst) opgestelde lijst van links-extremistische personen uit 1939 met een namenoverzicht, een uitleg van de gebruikte afkortingen en een alfabetische klapper geordend per gemeente.

Gerepatrieerde politieke gevangenen Dordrecht 1945
Lijst (15 augustus 1945) met gegevens van gerepatrieerde politieke gevangenen in Dordrecht.

Nederlanders geëxecuteerd tijdens de Duitse bezetting
Lijst van door Duitse bezettingsmacht geëxecuteerde Nederlanders en ingezetenen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog met vermelding van datum, plaats, plek, opgegeven reden, eventuele verzetsgroep en de namen indien bekend. De lijst kunt u onder het introductiegedeelte vinden.

Nederlandse predikanten gevangen in kampen en/of omgekomen
In het pdf-bestand, samengesteld door Dr. Jan Ridderbos, vindt u een overzicht, waarin een zo´n volledig mogelijk beeld gegeven wordt van Nederlandse predikanten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een (concentratie)kamp terecht kwamen en van de Nederlandse predikanten die in een (concentratie)kamp of daarbuiten omkwamen.

Overzicht van predikanten die Joden hielpen
Pdf-bestand met een overzicht en de verhalen van predikanten die Joden hielpen.

Omgekomen leden van de Luchtbeschermingsdienst, Hulpverleningsdienst en Bescherming Bevolking in Nederland
Overzicht van omgekomen leden van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), Hulpverleningsdienst (HVD) en Bescherming Bevolking (BB) in Nederland van 1939 tot 1981.

Oorlogsvermisten
Een databank met namen van personen die na de oorlog als vermist zijn opgegeven.

Gevorderde rijwielen Sliedrecht 1941
Scan van de lijst van gevorderde rijwielen in Sliedrecht (1941).

Persoonsbewijzen
Database met informatie over persoonsbewijzen uit de Tweede Wereldoorlog, alsmede afbeeldingen van persoonsbewijzen in combinatie met andere documenten en genealogische en persoonlijke gegevens waaronder levensverhalen.

Amsterdamse marktkaarten
Marktkaarten uit het Archief van de Dienst van het Marktwezen van het Stadsarchief Amsterdam. Veel marktkooplieden in die tijd waren Joods. Bijzonder is dat de eventuele foto op deze kaart vaak de enige foto is die van een oorlogsslachtoffer bewaard is gebleven. De informatie is tevens verwerkt op de website Oorlogslevens.
Zie voor meer info: Stadsarchief Amsterdam.

Politierapporten Amsterdam 1940-1945
Alle meldingsrapporten van de Amsterdamse (gemeente)politie uit de periode 1940-1945 zijn doorzoekbaar op de namen van burgers, die aangifte deden, als getuige werden opgevoerd of waren aangehouden. Zie voor meer informatie: Stadsarchief Amsterdam.

Paspoortaanvragen Amsterdam 1940-1945
Zoeken in de databank naar personen, die in Amsterdam een paspoort hebben aangevraagd in de periode 1940-1945.

Pasfoto’s 1940-1945 gemeente Putten
Zoeken in de databank naar pasfoto’s 1940-1945 en aanvullende informatie van personen uit gemeente Putten.

Amelander zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog
Overzicht van alle Amelander zeevarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Stoomvaart Maatschappij Nederland
Tijdens de oorlogsjaren 1939-1945 verloor de S.M.N. vele van haar passagiers- en vrachtschepen waarbij 913 opvarenden (551 Nederlandse, 362 buitenlandse, waaronder Laskaren en Javaanse en Madoerese zeelieden) het leven verloren. Op de website is hier alles over te vinden.

Erelijst Gevallenen Nederlandse Koopvaardij
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst. Via het hoofdmenu kunt u naar het gedeelte van Koopvaardij.

Nederlandse opvarenden handelsvloot WO II
De historische data van ruim 66.000 persoonskaarten van 32.000 opvarenden van de Nederlandse handelsvloot tijdens de Tweede Wereldoorlog is online te bekijken. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft hun koopvaardijverleden beschikbaar gemaakt op Oorlogsbronnen.nl. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

In memoriam 1940-1945
Het boekje ‘In memoriam 1940-1945’ in pdf-bestand, uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat door de Universitaire Pers Leiden (1952). Een lijst van de 663 oorlogsslachtoffers uit de Leidse Academische Gemeenschap. Opgenomen zijn de namen van ingeschrevenen in het Album Studiosorum van de Leidse Universiteit waaronder hen, die gedurende de door de lijst bestreken periode op enige wijze behoorden tot de Civitas Academica in de ruimste zin van het woord. De namen der alumni zijn gerangschikt naar de datum van inschrijving in het Album Studiosorum, binnen elk jaar alfabetisch. De gehuwde vrouwen zijn onder haar meisjesnaam geplaatst. De namen der overige cives zijn alfabetisch gerangschikt.

Lijst van Nederlandse vliegers bij de RAF en de FAA 1940-1945
In dit document vindt u een lijst van oorlogsvliegers in dienst van de Royal Air Force (RAF) en Fleet Air Arm (FAA) tussen 14 mei 1940 en 1 januari 1945 in Europa.

Verliesregister 1939-1945
Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 en 1945.
Zie ook de databank van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945.

Vliegtuigcrashes boven Ameland
Gegevens van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (zie hierboven) en links naar de serie van vliegtuigcrashes boven Ameland.

Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’
De Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ (PIB) was een Nederlands legeronderdeel dat voortkwam uit Nederlandse troepen die in mei 1940 naar Engeland konden ontkomen en verder bestond uit Engelandvaarders en Nederlanders uit het buitenland die bij de brigade hun dienstplicht vervulden of zich vrijwillig bij de brigade meldden. Op de website kunt u er alles over lezen. Tevens vindt u daar onder andere de ‘Erelijst gesneuvelden’ met persoonlijke verhalen.

Agenten Englandspiel
Tussen 1942 en 1944 dropt de Britse Luchtmacht tientallen agenten van de Britse Special Operations Executive (SOE) boven Nederlands grondgebied. Deze Nederlandse agenten hebben als taak samen met het Nederlandse verzet een ondergronds leger van 1100 man op te bouwen; het ‘Plan voor Holland’. Alle agenten worden vanaf mei 1942 meteen bij hun landing door de Duitsers gearresteerd. Zie voor meer info: Andere Tijden.
Via de link treft u een overzicht van de agenten, die deel uitmaakten van het Englandspiel en agenten die er op de een of andere manier bij betrokken zijn geweest. Het tweede deel zijn de agenten die na het Englandspiel zijn gedropt.

Engelandvaarders
Lijst van Engelandvaarders met hun gegevens.

Engelandvaarders
Een (onvolledige) lijst van Engelandvaarders. De namen zijn in groepen verdeeld, zodat te zien is wat die persoon na aankomst deed. Het komt voor dat een persoon in twee groepen staat, dat betreft vooral agenten die naar Nederland werden gestuurd.

Gedenkrol Koninklijke Marine 1939-1962
Veel Nederlands marinepersoneel vond tijdens de periode 1939-1962 als gevolg van oorlogsinzet de dood. In de Tweede Wereldoorlog streden zij tegen de Duitse, Italiaanse en Japanse onderdrukkers; tijdens de Indonesische dekolonisatieoorlog probeerden zij het geweld in de kolonie in te dammen; in de Korea-oorlog vochten zij tegen de communistische overweldiger en bij de verdediging van Nieuw-Guinea kwamen zij op voor de handhaving van de Nederlandse soevereiniteit. Zij die het hoogste offer gaven, stierven zowel in directe confrontatie met de vijand, als door foltering, uitputting, of anderszins in krijgsgevangenen- of concentratiekampen, anderen weer ten gevolge van ongevallen en ziekte gedurende hun inzetperiode. Een overzicht waarin de achtergronden van de dood van diverse marinemensen tijdens hun inzet in voornoemde oorlogen wordt geschetst.

Nederlandse marine-officieren 1940-1945
Overzicht van Nederlandse marine-officieren in de periode van 1940 tot 1945 met aanvullende informatie.

U-Boat
Op deze site vindt u alle Duitse U-boten van beide wereldoorlogen, hun commandanten en operaties, alle geallieerde oorlogsschepen, bevelvoerende officieren van alle grote marines en technologische informatie. U kunt ook bladeren door de fotogalerij, boeken en films.

Nederlandse opper- en hoofdofficieren mobilisatie en Mei-oorlog
Een overzicht van Nederlandse opper- en hoofdofficieren van de mobilisatie (1939-1940) en de Mei-oorlog van 1940 met aanvullende informatie.
 
 

Slachtoffers België

Overleden in concentratiekampen
Een incompleet namenoverzicht met geboortegegevens en overlijdensgegevens en het betreffende concentratiekamp van met name mensen van Belgische en Nederlandse afkomst.

Belgische oorlogsslachtoffers concentratiekampen
Overleden Belgen in Duitsland gedurende 1940-1945, waarvan het merendeel in de concentratiekampen.

Kazerne Dossin
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1942-1944, zette de Duitse bezetter de in Mechelen gelegen Kazerne Dossin in als verzamelkamp voor Belgische Joden en zigeuners. Vanuit dit kamp werden zo’n 25.500 Joden en 354 zigeuners gedeporteerd, de meesten naar Auschwitz-Birkenau. Minder dan vijf procent keerde levend terug.
Op de website kunt u onder andere zoeken naar personen in de digitale beeldbank, via In Memoriam of Biografieën.

Overleden Belgische dwangarbeiders Hamelen
Lijst met namen en gegevens van in Hamelen (Duitsland) overleden Belgische dwangarbeiders, veelal gestorven door de uitermate slechte omstandigheden in de kampen.
 
 

Joodse slachtoffers Duitsland

Gedenkboek slachtoffers Jodenvervolging
Zoeken in het Gedenkboek met slachtoffers van de Jodenvervolging onder de Nationaal-Socialistische dictatuur in Duitsland in de periode 1933-1945.

Herdenkingsboek Aken
Herdenkingsboek met de slachtoffers van de Nationaal-Socialistische vervolging uit Aken. Zie ook Biografieën.

Stolpersteine Aurich
Overzicht van de stolpersteine in Aurich met waar mogelijk een biografie.

Joodse slachtoffers Euregio
Slachtoffers Shoa uit de regio rond de grensdriehoek Duitsland-Nederland-België met waar mogelijk gegevens, een genealogie en scans van akten.

Stolpersteine Hamburg
Zoeken naar namen, locaties en biografieën in de databank van de stolpersteine van Hamburg.

Stolpersteine Ibbenbüren
Stolpersteine Ibbenbüren. Hiervoor kunt u door de pagina scrollen op zoek naar namen en gegevens.

Joodse slachtoffers Mecklenburg
De lijst bevat 887 namen van mensen van Joodse afkomst, die afkomstig waren uit Mecklenburg of op een andere manier verwant waren aan Mecklenburg.

Biografisch herdenkingsboek van de Joden van München 1933-1945
Zoeken in de databank van het Biografisch herdenkingsboek van de Joden van München 1933-1945 met onder meer genealogische gegevens, woonadressen en waar mogelijk een foto van de persoon. Meer achtergrondinformatie vindt u via de downloads op de website van het stadsarchief.
 
 

Slachtoffers naziregime Wuppertal

Herdenkingsboek Wuppertal
Op de (Duitstalige) herdenkingssite vindt u informatie en overzichten met, voor zover bekend, namen en persoonsgegevens van slachtoffers van het naziregime uit Wuppertal: alle slachtoffers, Sinti en Roma, politiek vervolgden, slachtoffers van militaire rechtspraak (deserteurs), religieus vervolgden (Jehova’s Getuigen), euthanasie-slachtoffers, gevangenen concentratiekampen, dwangarbeiders, kinderen dwangarbeid en Joden en Jodinnen.
Van deze laatste groep is de lijst niet compleet, aangezien de moordenaars vaak de overlijdensgegevens vervalsten. Van veel Joden uit Wuppertal ontbreekt ieder spoor na de deportaties naar Izbica, Minsk en Lodz. De meeste mensen die naar Izbica zijn gedeporteerd, zijn vermoord in de gaskamers van Sobibor, Belzec en Treblinka als onderdeel van het moordprogramma “Aktion Reinhardt”. De gedeporteerden naar Minsk en Riga werden maanden later in het bos neergeschoten in uitgegraven graven. Degenen die het hebben overleefd in het getto van Lodz werden op enkele uitzonderingen na later vergast in Kulmhof-Chelmno.
 
 

Sovjet-Unie

Poolse burgers in Sovjetkampen Siberië
Via de databank kunt u zoeken naar Poolse burgers, die gedeporteerd zijn naar Sovjet dwangarbeidskampen in Siberië.

Sovjet Goelags
Zoeken naar personen, die waren geïnterneerd of zijn overleden in de Sovjet goelags in de periode 1935-1955.

Personeel NKVD 1935-1939
De NKVD, het Volkscommissariaat voor Binnenlandse Zaken, was één van de machtigste staatsorganen van de Sovjet-Unie. In dit handboek kunt u op naam zoeken naar informatie over alle personen die van december 1935 tot juni 1939 speciale rangen in het staatsveiligheidssysteem hebben gekregen, militairen van de NKVD en medewerkers van vele andere diensten die deel uitmaakten van de NKVD.
De namen op de website bestaan veelal uit Russische letters. Op de pagina Viewing Stalin’s Secret Police Members in One Step zijn deze letters min of meer omgezet en is het wat makkelijker zoeken.
 
 

Buitenlandse soldaten

D-Day, Normandy and beyond
Website met, naast veel informatie, onder andere verhalen van D-Day veteranen en overlevenden van de Holocaust.

Fields of Honor
Dit digitale monument is een eerbetoon aan degenen die hun eigen leven hebben opgeofferd voor de vrijheid van anderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment kunt u persoonlijke herdenkingspagina’s in deze database vinden voor ongeveer 28.000 Amerikaanse soldaten die begraven zijn of zijn opgenomen in de Walls of the Missing op de overzeese Amerikaanse oorlogsbegraafplaatsen Ardennen , Epinal, Henri-Chapelle, Lotharingen, Luxemburg en Margraten.

American Battle Monuments Commission (ABMC)
U kunt zoeken in de databank naar overzee gesneuvelden Amerikaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Het register omvat geen personen, die in het buitenland zijn gestorven en naar de Verenigde Staten zijn gerepatrieerd voor de begrafenis.

Fallen Not Forgotten
De website bevat levensverhalen van gesneuvelde Amerikanen die in Margraten begraven zijn.

Commonwealth War Graves Commission (CWGC)
Databank waarin u kunt zoeken naar gesneuvelden. Zoeken is ook mogelijk via begraafplaatsen.

Royal Navy and Royal Marines War Graves Roll 1939-1945
Overzicht van de gesneuvelden van de Royal Navy and Royal Marines, die worden vermeld op de War Graves Roll 1939-1945. U kunt zoeken in het namenoverzicht of per jaar, waar u mogelijk meer informatie vindt. Tevens vindt u op de website een lijst met afkortingen.

War Memorials Online
Interactieve kaart. U kunt zoeken op naam of sleutelwoord, waarna de gevonden treffers op de kaart worden aangegeven. Door in te zoomen kunt u de afbeelding van het gezochte bekijken.

British War Cemetery Brunssum
Op het British War Cemetery in Brunssum liggen 328 Britse soldaten begraven. Hun gegevens en foto kunt u vinden via ‘Pagina’s’ en vervolgens ‘Grafregister’.

Squadrons
Vliegtuigcrashes Agelo, Volthe, Deurningen, Rossum, Gammelke, Hasselo, Saasveld en Lemsele. Overzicht van de Militaire Eenheden waartoe de gecrashte vliegtuigbemanning behoorde. Klik op de links voor meer informatie en persoonsgegevens van de bemanning.

Canadees Militair Hospitaal Ootmarsum
In het Canadees Militair Hospitaal in Maria ad Fondes te Ootmarsum, door de Canadezen opgericht na de bevrijding van Ootmarsum op 4 april 1945, zijn nog zeven Canadese, drie Engelse, één Poolse, één Belgische en één onbekende Britse of Amerikaanse militair overleden. U vindt hun verhalen op de website.

Overlijdensverklaringen Canadese militairen
Library and Archives Canada heeft de scans van de registraties betreffende het overlijden van dienstpersoneel uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog gegroepeerd in één serie. Zie de omschrijving op de website van de diverse soorten boeken. De registraties kunnen niet op naam worden doorzocht; de namen staan daarentegen op alfabetische volgorde. Helaas ontbreekt het gedeelte van de namen Sip tot Z.
 
 

Erelijst, erebegraafplaatsen en onderscheidingen

Erelijst van Gevallenen 1940-1945
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst.

Eerebegraafplaats Bloemendaal
De geschiedenis van de Erebegraafplaats in Bloemendaal begint al direct na de capitulatie van het Duitse leger. Al tijdens de bezetting was bekend dat de nazi’s verzetsstrijders executeerden in de duinen. Omdat de duinen verboden terrein waren, onder meer omdat het gebied tot de verdedigingslinies van de Duitsers behoorde, was er verder niets over deze terechtstellingen bekend. Ook was dus niet bekend of de gefusilleerden al dan niet in de duinen waren begraven.
Dat slachtoffers daadwerkelijk een graf in de duinen hadden gekregen, werd al meteen in mei 1945 duidelijk. In Amsterdam werd kort na Bevrijdingsdag een begrafenisondernemer gearresteerd die belast bleek te zijn geweest met het in de duinen begraven van geëxecuteerden. De opgraving van deze slachtoffers en de wens hun een eervolle laatste rustplaats te geven, leidden tot de aanleg van de Eerebegraafplaats. Via de link komt u in het persoonsregister met levensverhalen van en over de slachtoffers.

Vereniging Erepeloton Waalsdorp
De website van Vereniging Erepeloton Waalsdorp is bedoeld als een eerbetoon aan alle verzetshelden die in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter op de Waalsdorpervlakte zijn gefusilleerd. Op de lijst met slachtoffers treft u alle, hun bekende, namen aan van de gefusilleerden en (indien beschikbaar) van iedere persoon een foto, zijn persoonlijke gegevens, achtergrondinformatie over zijn verzetswerk en informatie over zijn huidige begraafplaats (inclusief foto van zijn grafsteen). Ook zijn zo veel mogelijk foto’s opgenomen van monumenten, die zijn geplaatst ter ere van deze mannen.

Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit zijn soms militairen maar vaak burgers: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen.

Fields of Honor Database
Dit digitale monument is een eerbetoon aan zij die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven opofferden voor de vrijheid van anderen. In deze databank vindt u persoonlijke pagina’s van Amerikaanse soldaten die begraven zijn of herdacht worden op de ‘Muren van de Vermisten’ op de overzeese Amerikaanse Oorlogsbegraafplaatsen Ardennes, Epinal, Henri-Chapelle, Lorraine, Luxemburg en Margraten.

Yad Vashem onderscheiding internationaal
Zoeken in de databank naar mensen die de Yad Vashem onderscheiding ‘The Righteous Among The Nations’ hebben ontvangen voor hun hulp aan Joden tijdens de oorlog.

Yad Vashem onderscheiding Nederland
Overzicht van Nederlanders die de Yad Vashem onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ hebben ontvangen voor hun hulp aan Joden tijdens de oorlog.

Decorati
Op Decorati vindt u lijsten met onderscheidingen en namenlijsten van personen die zijn gedecoreerd met een onderscheiding.

Oorlogsherinneringskruis
Het Oorlogsherinneringskruis was een onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten in de krijgsmacht of in de handelsvloot, vissersvloot of burgerluchtvaart hadden gediend. Zij dienden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag te hebben getoond en vanaf 10 mei 1940 tot het einde van de oorlog ten minste zes maanden in hun functie dienst te hebben gedaan.
Op de website vindt u een alfabetische namenlijst met gegevens.

Verzetskruis
Het Verzetskruis (voluit: Verzetskruis 1940-1945) is een Nederlandse onderscheiding, die bedoeld is voor personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezighielden met verzet tegen de Duitse of Japanse bezetter. Het Verzetskruis dient niet verward te worden met het in 1980 ingestelde Verzetsherdenkingskruis. Op wikipedia vindt u een namenlijst van de personen aan wie het Verzetskruis werd verleend.

Verzetsherdenkingskruis
Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen het register van dragers van het verzetsherdenkingskruis.

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
Verzamellijst met namen van verzetsstrijders in Nederland en de koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog. Tevens wordt aangegeven of een persoon een onderscheiding heeft gekregen.
 
 

Azië

Nederlands-Indisch Rode Kruis
Namenlijst (Bijlage B Oranje 30 juni 1944) van Nederlanders en Nederlandse onderdanen, die zich als burgergeïnterneerden bevonden in door Japan bezette gebieden.

Japanse Burgerkampen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Neder­lands-Indië in de periode maart 1942-augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden ge­schei­den van de vrouwen en kinderen. Vanaf 1944 werden jongens, ouder dan 10 jaar, ondergebracht in de mannenkampen of in aparte jongens­kampen.
Op deze uitgebreide site worden per kamp de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de ligging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plattegrond, foto’s of tekeningen alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar. Klik hiervoor op de naam van het kamp en scrol vervolgens helemaal door naar beneden.

Bersiapkampen
Tijdens de na-oorlogse periode (1945-1947) zaten in het voormalig Nederlands-Indië vele Nederlanders gevangen in ex-Japanse kam­pen, Opvangkampen of Republikeinse kampen; deze kampen zijn hier samengevat onder de naam van Bersiapkampen. Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een platte­grond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar.

Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië
Na zijn overlijden heeft het archief van Teun Heijstek (1936-2012), die ik zelf nog heb mogen kennen, een plaats in Museum Bronbeek gekregen. Op deze wijze blijft het door hem verzamelde materiaal over de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid-Oost Azië behouden.
Op zijn website wereldoorlog2.com ter herinnering aan omgekomen KNIL-militairen en krijgsgevangenen in Zuid-Oost Azië vindt u onder andere een namenlijst van slachtoffers, een namenlijst en de doodsoorzaken van slachtoffers en een overzicht met foto’s van in de oorlog vergane schepen.

Japanse krijgsgevangenenkampen in en buiten Nederlands-Indië
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-Azië in de periode maart 1942-augustus 1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgsgevangenen geïnterneerd. Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plat­te­grond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Er is tevens een overzicht van alle zeetransporten, waarmee krijgsgevangenen over zee werden getransporteerd. Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschikbaar.

Rapport inzake medische verzorging en werkomstandigheden in het Fukuoka Allied P.W. Camp nr. 7
Dit rapport bedoelt een chronologisch overzicht te geven van de omstandigheden t.a.v. werk en medische behandeling in het kamp en van de maatregelen, genomen om in de bestaande toestanden verbetering te brengen.

Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine
Deze index (Nationaal Archief) verwijst naar de Japanse Interneringskaarten van Nederlandse en Indische krijgsgevangenen over de periode 1942-1945. Het betreft interneringskaarten van soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en van personeel van de Koninklijke Marine (KM) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen is gemaakt door de Japanse militaire eenheden.
Als aanvulling vindt u op de website Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (OOS) achtergrondinformatie over de registratiekaart, uitleg over de kaart zelf en een kamplijst.
Via het Nationaal Archief kunt u een lijst van stempels en symbolen op Japanse interneringskaarten downloaden. Ga naar ‘Veelgestelde vragen’ en scrol naar beneden.

Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het KNIL 1940-1945
Overzicht van de Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) 1940-1945 met aanvullende informatie.

Erelijst van gevallenen 1940-1945 K.N.I.L. en Indisch Verzet
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst. Via het hoofdmenu kunt u naar de gedeelten van K.N.I.L. en Indisch Verzet.
 
 

Gecensureerde en clandestiene pers

De Waarheid
Een (onvolledige) lijst van de omgebrachte medewerkers van De Waarheid, het illegale blad van de Communistische Partij van Nederland (CPN). De CPN was de drijvende kracht achter de Februaristaking, die begon op 25 en 26 februari 1941 in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht en directe omgeving. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Aanleiding van de staking waren de eerste razzia’s in Amsterdam waarbij honderden Joodse mannen opgepakt werden. Na de staking openden de bezetters de jacht op CPN-leden.
Zie ook de namenlijst (Archief CPN) die is samengesteld ten behoeve van het ‘Gedenkboek gevallen verzetsstrijders’ uit de ingekomen stukken (1945-1946) na een oproep in De Waarheid (vanaf blz. 28, per district geordend).

Het Parool
Via deze pagina heeft u toegang tot afbeeldingen van de uitgaven van Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen en Het Parool die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gepubliceerd.

Trouw
Via deze pagina heeft kunt u zoeken naar en heeft u toegang tot afbeeldingen van de uitgaven van de illigale Trouw van 1943 tot 1945.

De 196 doden van Trouw: zij die stierven voor de krant
Namen van de 196 mensen die (mede) vanwege hun verzetswerk voor Trouw omkwamen in de jaren ’43-’45.

Metro
Het blad Metro was een uitgave van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetting, waarvan het eerste nummer verscheen op 15 november 1944 in een oplage van 10.000 stuks. Schrijver en dichter Jan Gerhard Toonder was hoofdredacteur en schreef een deel van de teksten. De belangrijkste leverancier van spotprenten was zijn broer Marten Toonder, schrijver en tekenaar van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Er zijn 36 nummers verschenen. De bladen zijn in te zien via Delpher.

The Belgian War Press
Zoeken in de gecensureerde en clandestiene pers.

De Ondergrondse Pers 1940-1945
Boek met informatie over alle (!) ondergrondse pers in de periode 1940-1945.
 
 

CABR, NSB, collaborateurs, SS’ers Sobibór, bewakers Auschwitz

Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)
Na de Tweede Wereldoorlog hebben ruim 300.000 Nederlanders de zogeheten bijzondere rechtspleging ondergaan. Zij werden beschuldigd van samenwerking met de Duitse bezetter, het in dienst treden bij de vijandelijke krijgsmacht, verraad of NSB-lidmaatschap. Van al deze mensen is een dossier aanwezig in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR).
Via een formulier op de website of schriftelijk kan een verzoek worden ingediend ter inzage. Wanneer uw verzoek bij het Nationaal Archief is binnengekomen, ontvangt u hiervan een bevestiging. Daarin leest u ook wanneer u de onderzoeksresultaten kunt verwachten en hoe u een afspraak voor inzage kunt maken. Inzage van een dossier op naam van een bepaalde persoon die korter dan 100 jaar geleden geboren is, is alleen mogelijk als de aanvrager kan aantonen dat de betrokkene overleden is. Is de betrokkene nog in leven, dan kan het dossier alleen met zijn of haar toestemming door een ander bekeken worden. Inzage van een dossier van iemand die meer dan 100 jaar geleden geboren is, kan zonder meer.

Namen personeelsdossiers Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR)
De Bijzondere Rechtspleging was de rechtspleging die na de bevrijding van Zuidelijk Nederland tot doel had al diegenen te berechten die zich gedurende de Tweede Wereldoorlog schuldig hadden gemaakt aan vooral collaboratie, hoog- en landverraad en oorlogsmisdaden. Op 5 november 1945 werd het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) ingesteld op het Ministerie van Justitie, dat de leiding had over de organisatie. Er werden 14.000 uitspraken gedaan, waaronder 145 doodstraffen.
Het archief van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging bestond uit 50669 personeelsdossiers, zoals administrerend personeel en kamppersoneel. In het overzicht vindt u de namen, geboortedata en plaatsen van tewerkstelling van het personeel.
N.B. Het laden van een namenlijst kan even duren.

Contra Signaal en Signalementenblad
Londense editie van 15 oktober 1943 van het illegale blad Contra Signaal, uitgegeven als onderdeel van het werk van de Falsificatie Centrale (FC), en het Signalementenblad met gegevens van Gestapo-agenten, foute politie-ambtenaren en gevaarlijke personen (verraders). Zie ook de transcriptie van deze editie met aanvullende gegevens, en aanvullingen.
N.B. Het kan een enkele keer voorkomen, dat een persoon ten onrechte is opgenomen.

Colonne Henneicke
De Colonne Henneicke, officieel de Hausraterfassungsstelle, was een groep Nederlandse nazi-collaborateurs die actief waren als premiejagers in de periode tussen maart en oktober 1943. De groep bestond uit ruim vijftig Nederlanders die tegen betaling jacht maakten op Joodse onderduikers en stond onder leiding van Wim Henneicke. In het halve jaar dat de organisatie bestond was deze verantwoordelijk voor de deportatie van acht- tot negenduizend personen. Op 30 september 1943 werd de organisatie opgeheven, officieel omdat Amsterdam ‘Judenfrei’ was, maar ook omdat de chef van de Sicherheitsdienst, Willy Lages, zich aan het ongedisciplineerde gedrag van de leden ergerde.
Op de website vindt u de ledenlijst met gegevens.

De Dokwerker
Op de website van De Dokwerker, onderdeel van Mokums.nl, is heel veel informatie te vinden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, waaronder een overzicht met waar mogelijk het verhaal van de negenendertig na de oorlog vanwege wandaden tijdens de bezetting geëxecuteerde personen, een overzicht van voortvluchtige oorlogsmisdadigers, een verklarende woordenlijst van de ‘kamptaal’ en een overzicht van termen, begrippen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.

Ledenlijst van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam
Tussen 1940 en 1942 heeft de NSB afdeling Amsterdam een enquête onder haar leden gehouden, waarvan de strekking en inhoud niet van bekend is en niet bewaard is gebleven, maar wel de namen en adressen van de leden die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Deze namenlijst is in 1945 in handen gekomen van de POD (Politieke Opsporingsdienst) Amsterdam.
Omwille van de privacy zijn de geboortedata, voornamen en voorvoegsels van de leden niet vermeld, maar alleen hun geboortejaar. Gehuwde vrouwelijke leden zijn onder achternaam van hun echtgenoot vermeld en ongehuwde vrouwen onder hun eigen naam. (Bron: Oorlogsvermisten)

Ledenlijst Amsterdamse hulppolitie
De NSB hulppolitie werd voornamelijk ingezet voor de jacht op de Joden. Het lidmaatschap van de NSB was dan ook een pre voor de agenten en sollicitanten. De meeste leden van deze hulppolitie staan ook in de NSB lijst Amsterdam.

Ledenlijst Deens Nationaal Socialistische Arbeiderspartij (DNSA)
Namenlijst van leden van de DNSA, die vóór 1909 geboren zijn; de zogeheten ‘Bovrup-index’. De Deense verzetsbeweging vond het ledenbestand in mei 1945, vlak voor de bevrijding, in de woning van DNSAP-leider Frits Clausen. De index werd genoemd naar Clausens woonplaats, Bovrup, in de regio Zuid-Jutland. Elk jaar zullen er nieuwe namen worden vrijgegeven.

Collaboratie
Namen van Nederlanders die beschuldigt zijn gedurende de oorlog voornamelijk in Groningen en Friesland met de bezetter te hebben samengewerkt en of in Duitse Krijgsdienst zijn getreden. Veel van hen zijn vlak na de oorlog aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld.

Foute burgemeesters
De hier genoemde burgemeesters zijn allen geplaatst in de Nederlandse Staatscourant met vermelding van de plaats waarvan ze burgemeester waren en de datum wanneer het ontslag is ingegaan.

Vreemde Krijgsdienst en Verlies Nederlanderschap
Ongeveer 25000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst gedurende de tweede Wereldoorlog. Hierdoor verloren zij automatisch hun Nederlanderschap. Deze database heeft de namen van ongeveer 11500 namen van die Nederlanders die hun Nederlandse nationaliteit herkregen.

Ontrouw en zuivering
Ongeveer 11.500 Nederlandse ambtenaren zijn op grond van het zuiveringsbesluit vervolgd. In deze database zitten de namen van ongeveer 4500 personen, voornamelijk politiemensen, die op grond van van het zuiveringsbesluit zijn vervolgd en zijn berispt, geschorst of ontslagen. Ook vielen particulieren onder deze wetgeving en werd onder andere tijdelijk een beroepsverbod opgelegd.
Zie ook de namenlijst van ‘geschorsten op grond van het Zuiveringsbesluit’ in de Nederlandsche Staatscourant.

Foute notarissen en kandidaat-notarissen
Foute notarissen zijn in de hierboven staande lijst van ‘Ontrouw en zuiveringen’ nauwelijks vermeld, omdat die beroepsgroep met alle middelen zuiveringen in haar organisatie heeft tegengewerkt en de overheid uiteindelijk zich daarbij heeft neergelegd. Vaststaat dat het grootste deel van het notariaat collaboreerde met de bezetter en is daarvoor nooit vervolgd. Via de link treft u een lijst met foute notarissen en kandidaat-notarissen. Zie ook: Achter gesloten deuren.

Graven van gefusilleerde oorlogsmisdadigers Groningen
Na de oorlog werden door het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden verschillende mensen ter dood veroordeeld voor misdaden begaan tijdens de oorlogsjaren. Voor zover bekend zijn diegenen die ook daadwerkelijk zijn gefusilleerd allen terecht gesteld op het terrein van de voormalige kazerne aan de Hereweg in Groningen. Beschrijvingen zijn te vinden van Robert Lehnhof, Pieter Schaap, Abraham Kaper, Evert Drost en Otto (Oomke) Bouman.

Medewerkers SD Scholtenhuis Groningen
De voornaamste Duitse medewerkers en enkele Nederlandse medewerkers van de SD in het Scholtenhuis te Groningen.

SD-gevangenis Haaren; lijst namen Duits personeel
Naoorlogse lijst met namen en gegevens van Duits personeel in de SD-gevangenis te Haaren. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘16. Haaren-SD-gevangenis’ en vervolgens naar ’87. Lijst met namen van Duits personeel (naoorlogs)’.

SS’ers Sobibór
Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘4. SS’ers van Aktion Reinhardt’. U vindt er scans van ‘Stukken over SS’ers die betrokken waren bij Sobibór’, ‘Stukken over de strafzaken voor de rechtbank in Hagen’, ‘Stukken over Odilo Globocnik en Aktion Reinhardt en biografische gegevens van de SS’ers van Sobibór’ en ‘Lijsten met SS’ers van Sobibór en kopieën van hun foto’s’.

Pamiec
Historici in Polen hebben een lijst online gezet met daarop de namen van vijfentachtighonderd mensen die als bewaker of commandant in concentratiekamp Auschwitz werkten. Waar mogelijk zijn ook foto’s en andere gegevens toegevoegd, zoals rechtbankverslagen en nationaliteit en militaire en politieke achtergrond van de bewakers en commandanten.
Volgens de onderzoekers zijn mogelijk zo’n tweehonderd van de bewakers nog in leven. Slechts twaalf procent van alle bewakers in het kamp zou zijn vervolgd. Drijvende kracht achter het project is historicus Aleksander Lasik. Ruim dertig jaar deed hij onderzoek in Poolse, Duitse, Oostenrijkse, Russische en Amerikaanse archieven. Lasik stelt dat het rechtssysteem heeft gefaald en dat hij in zijn ogen doet wat juist is ‘het ontmaskeren van oorlogsmisdadigers’.
 
 

Duitse militairen

Omgekomen of begraven Duitse militairen provincie Groningen
Lijst van alle omgekomen of begraven Duitse militairen in de provincie Groningen.

Onlineprojekt Gefallenendenkmäler-omgekomen Duitse militairen
Deze website is bedoeld voor genealogisch onderzoek en distantieert zich van elke vorm van helden- of oorlogsverheerlijking. De gesneuvelden zijn ingedeeld naar legeronderdeel. U kunt ook zoeken op naam via het zoekscherm. Van sommige soldaten is een bidprentje aanwezig.