Veelgestelde vragen

 
In diverse fora en Facebookgroepen kunt u terecht voor gratis hulp en advies bij onderzoek. Wenst u gebruik te maken van mijn diensten, dan wordt er in veel gevallen een vergoeding gevraagd in de vorm van een donatie via WhyDonate. Deze vergoedingen worden uitsluitend gebruikt voor het onderhoud en de uitbreiding van mijn website. (Zie: Steun de website Uit de oude Koektrommel)

 
Genealogisch onderzoek
Transcripties en/of vertalingen
Versturen van afbeeldingen voor transcripties
Militairen
Heraldiek
Bidprentjes en persoonsbewijzen
Persoonlijke gegevens

 

Genealogisch onderzoek

Voor particulieren verricht ik geen genealogisch onderzoek. In het kader van het algemeen belang kunnen onder andere journalisten, (historische) verenigingen, stichtingen, organisaties, instellingen, musea en producenten van televisieseries of -programma’s wel voor dergelijk onderzoek bij mij terecht. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden, mits er gebruik gemaakt wordt van een bronvermelding.

 

Transcripties en/of vertalingen

Voor transcripties en/of vertalingen wordt een vergoeding gevraagd in de vorm van een donatie via WhyDonate. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Prijzen transcripties en vertalingen. Van deze vaststaande vergoedingen wordt niet afgeweken. De gevraagde schappelijke vergoeding staat namelijk bij lange na niet in verhouding tot de doorgaans vele werkuren die aan een opdracht besteed worden.

Bij het transcriberen van een stuk wordt het geschrevene naar leesbaar Nederlands schrift overgezet. Het is dus géén vertaling naar het huidige Nederlands. Dat betekent wellicht dat het taalgebruik wat lastig te begrijpen kan zijn. Handige hulpmiddelen bij het lezen en begrijpen van oude akten zijn onder andere de woordenboeken Latijn, Middeleeuws-Nederlands, Nederduits, Genealogie en Notariële en Rechterlijke termen. De verwijzingen zijn te vinden op de pagina Woordenboeken.

 

Versturen van afbeeldingen voor transcripties

Via het contactformulier kunt u een verzoek toezenden voor het transcriberen en/of vertalen van teksten. Verzocht wordt een directe link naar het te transcriberen of te vertalen digitale archiefstuk toe te voegen aan uw verzoek. Soms biedt een digitaal archief die mogelijkheid niet. In dat geval kunt u mij een verwijzing naar het desbetreffende archief toesturen met een duidelijke beschrijving van de inventaris en met vermelding van de afbeeldingspagina.

In toenemende mate worden mij afbeeldingen van stukken doorgestuurd, die men gedownload heeft uit een digitaal archief, terwijl de betreffende website de mogelijkheid biedt gebruik te maken van bijvoorbeeld een permalink. Het doorsturen van een directe link naar het te transcriberen of te vertalen digitale archiefstuk heeft als voordeel dat de settings voor een optimale leeskwaliteit ingesteld kunnen worden. Bovendien is het bladeren door het betreffende archief mogelijk om het handschrift te vergelijken met andere stukken.

Het komt regelmatig voor dat men in eigen archief beschikt over een documentafbeelding. Er is geen mogelijkheid deze aan het contactformulier toe te voegen. Na het verzenden van het contactformulier ontvangt u een bevestigings e-mail met contactgegevens. U kunt deze e-mail vervolgens beantwoorden en uw afbeelding(en) in een zo hoog mogelijke resolutie als bijlage (géén Word-bestand) toevoegen.

 

Militairen

Een aanzienlijk deel van binnengekomen vragen hebben betrekking op het vinden van de militaire gegevens van een voorouder. Op mijn website vindt u onder het thema Militairen in de menubalk diverse items, waaronder een aantal wegwijzen (Wegwijs: Militaire stamboeken en lijsten Staatse Leger 1707-1795, Wegwijs: Zoeken naar een militair en Wegwijs: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon) die u mogelijk kunnen helpen bij het vinden van de gezochte informatie.
Om de militaire gegevens van een persoon te achterhalen, dien ik dezelfde stappen te volgen die u in een specifieke wegwijs kunt vinden. Graag wil ik u dan ook verzoeken eerst zelf onderzoek te verrichten alvorens u mij benadert met uw vraag.
Mocht u het toch wenselijk vinden om het onderzoek door mij te laten doen, dan geldt er een starttarief van € 5,00 ongeacht of er wel of niet een militaire registratie over de betreffende persoon wordt gevonden. Voor een gevonden registratie wordt bovenop het starttarief een vergoeding van € 2,50 berekend.

 

Heraldiek

Regelmatig worden er vragen gesteld over het vinden van een familiewapen. Mijn kennis van heraldiek is absoluut niet toereikend genoeg om daar een zinnig antwoord op te kunnen geven. Op de pagina Familiewapens vindt u wat algemene informatie met onderaan enkele verwijzingen naar websites met dit specifieke thema. Graag zou ik u willen verzoeken uw vraag betreffende heraldiek te stellen aan de beheerders van deze websites of via de Facebookgroep Heraldiek en Genealogie.

 

Bidprentjes en persoonsbewijzen

Regelmatig wordt mij het één en ander aan bidprentjes, persoonsbewijzen en documenten aangeboden. Graag wil ik benadrukken dat ik niets overneem van hetgeen mij aangeboden wordt. Maar weggooien is nooit een goede optie!
Overweegt u afstand te gaan doen van documenten, doneer deze dan aan een museum, instelling of plaatselijke (historische) vereniging. Een andere mogelijkheid is het digitaal laten inscannen. Zie daarvoor het overzicht van websites met betrekking tot bidprentjes. Voor persoonsbewijzen kunt u terecht op de website Persoonsbewijzen.

Voor spullen uit de Tweede Wereldoorlog wordt er tweejaarlijks op 3 mei en 14 augustus de landelijke actie ‘Niet Weggooien’ georganiseerd. Meer informatie en een overzicht van de deelnemende organisaties kunt u vinden op de website Actie Niet Weggooien.

 

Persoonlijke gegevens

Regelmatig krijg ik als webbeheerster persoonsgegevens via het contactformulier toegestuurd. U moet daarbij denken aan (mobiele) telefoonnummers, woonadressen, leeftijden en zelfs foto’s van de persoon in kwestie (en familieleden). Voor de afhandeling van uw vraag of verzoek is dit volstrekt overbodig. Contact met mij zal enkel plaatsvinden via e-mail. Op die manier is het voor beide partijen duidelijk welke eventuele afspraken schriftelijk zijn overeengekomen.
 
 
Tanja Enklaar
Eigenaresse Uit de oude Koektrommel