Wageningen

 

Stadswapen van Wageningen.
Bron: © Uit de oude Koektrommel


 
 
Overlijden Wageningen 1817-1821

Deze documentatie is afkomstig uit de digitale kaartenbak van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een verzameling die in 1982 door J.H.G. te Boekhorst is opgezet. Het betreft hier getranscribeerde gegevens van historische documenten uit verschillende bronnen, waarin onder andere afschriften zijn opgenomen van alle overlijdensakten uit de burgerlijke stand van Wageningen van 1817 tot 1821. In verband met de grote hoeveelheid tekst is deze collectie in een vijftal delen gesplitst: A-B, C-Hui, Hui-L, M-R en S-Z. Al deze vijf delen zijn te downloaden via de website Genealogiedomein.
Directe link: Genealogische Varia Wageningen.

Website: Genealogiedomein
 
 
 
De Dikke Zeven: Wie woonden waar in Wageningen

In 2002 verscheen het standaardwerk ‘Wie woonden waar in Wageningen’ van Dr. Ir. Anton C. Zeven. In de wandeling heette het ook wel ‘De Dikke Zeven’, kortweg: DDZ.
Anton Zeven verzamelde gedurende een periode van zo’n dertig jaar zo veel mogelijk gegevens over de huizen in de Wageningse binnenstad en de eigenaren en bewoners ervan. Het is een rijke verzameling van gegevens die per kadastraal perceel (met de nummering van 1832) zoveel mogelijk wetenswaardigheden vermeldt over het stuk grond, de bebouwing en zoals gezegd de eigenaren en bewoners. In overleg met de auteur heeft het Gemeentearchief Wageningen alle delen van DDZ op hun website geplaatst en zijn ze als pdf-bestand te downloaden.
Directe link: DDZ

Per deel is tevens een segment van de kadastrale kaart van de binnenstad van 1832 (sectie I) beschikbaar. Met die kaart naast de verschillende delen kunt u een goed overzicht houden van waar de verschillende percelen zich bevinden of bevonden. Het noorden ligt op deze kaarten rechtsboven. Ook deze delen zijn via het Gemeentearchief Wageningen te downloaden.
Directe link: DDZ

Website: Gemeentearchief Wageningen
 
 
 
Scans DTB-registers, akten Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

Op de website zoekakten van Family Search zijn digitale opnamen geplaatst van doop-, trouw- en begraafboeken, van akten van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Van Wageningen zijn dat: Dopen 1667-1811, Trouwen 1729-1815, Begraven 1760-1780. Akten burgerlijke stand: Geboorten 1811-1902, Huwelijken 1811-1922, Overlijden 1811-1950. Bevolkingsregister: 1840-1900, inclusief dienstboden/knechten en volkstelling.

Website: Zoekakten
 
 
 
Wageningen 1940-1945

Deze website is een digitaal monument: een herinnering aan de Wageningse burgerslachtoffers 1940-1945. U vindt hier onder andere een namenlijst van burgerslachtoffers en onderduikers en uitgebreide informatie over de bombardementen, de evacuatie, de kampen, monumenten, de stad en het verzet.

Website: Wageningen 1940-1945
 
 
 
Historische Beeldbank Wageningen

De beeldverzamelingen (ruim 12.000 beelden) van het Gemeentearchief Wageningen, Museum De Casteelse Poort en Historische Vereniging Oud-Wageningen. U kunt op elk willekeurig woord zoeken in het zoekvenster.

Website: Beeldbank
 
 
 
Wageningsche Courant

Het Gemeentearchief Wageningen heeft bijna honderd jaar van de Wageningsche Courant digitaal. Het eerste nummer kwam uit op 4 januari 1855 en het laatste nummer dat het GAW bezit, is van 29 maart 1947. Op de site kunt u daarin zoeken en bladeren.
Helaas ontbreken ook veel kranten. Zo ontbreken alle kranten van 1 januari 1935 tot 30 juni 1945. Tussen 1940 en 1945 verscheen de krant niet. Ook van andere momenten tussen 1855 en 1947, en na 29 maart 1947, ontbreken echter kranten in de verzameling.

Website: Wageningsche Courant
 
 
 
Wiki Wageningen 750

De geschiedenis van Wageningen door en voor Wageningers: een levendig beeld van de kleurrijke geschiedenis van de kleine nederzetting aan de Rijn, die is uitgegroeid tot een ‘Wereldstad’. Selecteer een tijdperk, kies een verhaal op basis van een thema, of stuur uw eigen verhaal in. Wiki Wageningen 750 is een initiatief van Stichting Cultuur in Wageningen.

Website: Wiki Wageningen
 
 
 
Wageningse omgangstaal

De Wageningse omgangstaal zoals die van oudsher werd gesproken door Wageningers. In de lijsten woorden en uitdrukkingen op de website van de Historische Vereniging Oud Wageningen is getracht zoveel mogelijk de Wageningse omgangstaal weer te geven. Ook is een lijst met gewoontes, eten en kinderspelen gepubliceerd.
Het dialectenwoordenboek Wagenings op de website Mijn Woordenboek bevat gezegden, woorden en opmerkingen.

Website: Oud Wageningen
Website: MWB
 
 
 
Overig

Gemeentearchief Wageningen (GAW)
Website: GAW

Historische Vereniging Oud Wageningen
Website: Oud Wageningen

Cultuurhistorie en archeologie in de Gelderse Vallei
De webblog van stadsarcheoloog Peter Schut betreffende Gemeente Barneveld en Gemeente Wageningen.
Website: Peter Schut

Facebook
Oud Wageningen
Wagenings Fotoalbum
Je bent pas een echte Wageninger als..?