Wegwijs: DTB Zuid-Holland

 
Doop-, trouw- en begraafregisters Zuid-Holland
Districtsklappers
Doopinschrijving
(Onder)trouwinschrijving
Begraafinschrijving
 
 

Doop-, trouw- en begraafregisters Zuid-Holland

Het is zeker niet moeilijk om uw weg te kunnen vinden in de DTB-registers via het Nationaal Archief. Aan de hand van een voorbeeld kunt u eenvoudig de stappen volgen naar een gezochte inschrijving. De werkwijze voor het vinden van een doop-, huwelijks- of begraafinschrijving is hetzelfde.
De DTB-boeken van Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen liggen niet bij het Nationaal Archief. U kunt hiervoor terecht bij het lokale archief (zie: Archieven Nederland) of zoeken via de per provincie ingedeelde kerkregisters op FamilySearch (zie: Toegangen Nederland).
 
 

Districtsklappers

Handig zijn de districtsklappers. Of liever gezegd: zonder deze klappers wordt het zoeken een stuk lastiger. De districtsklappers van de doopregisters en de (onder)trouwregisters vindt u op de website van het Nationaal Archief. Zoekt u een doop of huwelijk vóór 1695, dan is hier geen index op. Ze komen dus niet voor in de districtsklappers. Mogelijk kunt u het gezochte wel vinden door te bladeren in de DTB-boeken van de betreffende plaats. Voor Rijswijk, Maassluis en Voorburg zijn aparte namenklappers beschikbaar: Rijswijk, Maassluis en Voorburg.

Ga via de hierboven aangegeven links naar de de districtsklappers van de doop- of (onder)trouwregisters. Door iets naar beneden te scrollen ziet u een overzicht met dertien districten.

 
Districten NA

 
Als u op een district klikt, dan ontvouwen zich lijsten met tot dit district behorende plaatsen, gerangschikt per tijdvak. De afkortingen van de plaatsen in de laatste kolom zult u terug zien in de scans.
 
Overzicht plaatsen

 
Indien u niet weet tot welk district een gezochte plaats behoort, kunt u gebruik maken van de Lijst van plaatsnamen in Zuid-Holland met de bijbehorende districten.
 
Overzicht plaatsen en district
 
 

Doopinschrijving

Als voorbeeld wordt gezocht naar de doopinschrijving van Geertje Kortleven. Haar huwelijksinschrijving vermeldt: ‘Op den 16 December en vervolgens hebben alhier hunne drie Sondagse Proclamatien onverhindert gehadt Arie van der Stelt J.M. geboren en wonende onder Emmichoven en Geertje Kortleeven J.D. geboren en wonende te Leerbroek. Hiervan betoog gesonden nae Leerbroek 30 dec. 1781.’. Volgens haar overlijdensakte is zij op 68-jarige leeftijd overleden, geboren te Leerbroek als dochter van Cornelis Kortlever en Adriaantje Heimens van Oort.

Leerbroek, opgezocht in de lijst van plaatsnamen in Zuid-Holland, blijkt tot het district ‘VI Vijfheerenlanden’ te behoren. U gaat nu naar de districtsklappers van de doopregisters en klikt op ‘VI District VI: Vijfheerenlanden’.

 
District Vijfheerenlanden

 
Zoals vermeld ontvouwen zich de lijsten van dit district, gerangschikt per tijdvak. Geertje moet rond 1766 geboren zijn. Daarvoor gaat u naar ‘District VI: 1756-1775’. Door hier op te klikken, verschijnen onder het plaatsenoverzicht de inventarisnummers 410-418 betreffende achternamen. Klik op ‘414 Koll, IJ. t/m Macop, J.’ om naar de scans gaan.
 
Leerbroek NA
 
Inventaris namen

 
U kunt op twee manieren de scans openen. Raadzaam is om de scans te openen in een nieuw tabblad.
 
Naar scans namenklapper
 
Klik op een willekeurige scan en blader nu tot u het juiste ouderpaar tegenkomt.
 
Scans klapper

 
In dit geval vindt u de vermelding op pagina 6. U ziet bij het echtpaar Cornelis Joosten Kortleven en Ariaantje Heijmense van Oort de doop van vier kinderen vermeld staan, waaronder Geertje. Als datum wordt vermeld ’22-12-(17)65′. Tevens wordt vermeld ‘Lee-1-110’. In het overzicht van districtsplaatsen kunt u terugvinden dat de afkorting ‘Lee’ voor Leerbroek staat. De ‘1’ staat voor boeknummer 1 en ‘110’ voor het paginanummer.

 
Klapper Kortleven

 
Ga nu naar de lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland.
U ziet drie kolommen: Plaatsnaam, DTB en Gaarders. Doopinschrijvingen zult u niet in het gaardersarchief aantreffen. Een gaarderboek is het register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven; een kerkelijk kasboek.

Scrol naar de plaats Leerbroek en klik op de link ‘3.04.16.071’ in de kolom DTB.
 
Archieven DTB
 
U bent nu in inventaris ‘DTB kopie Zuid-Holland; Leerbroek’. Scrol naar beneden en klik op ‘Leerbroek (DTB)’.
 
Inventaris Leerbroek

 
Kies voor: ‘a. Gereformeerd’ (er is in dit geval geen andere mogelijkheid), dan ‘1.I-1.III Doopboek. 1714 februari 25-1812 februari 23.’ en vervolgens ‘1.II 1745-1799’.
 
Keuzemenu Leerbroek
 
U kunt wederom op twee manieren naar de scans.
 
Naar scans doopboek
 
Klik op een willekeurige scan en blader verder tot u het paginanummer 110 heeft gevonden. De paginanummers zijn met potlood geschreven.
 
Overzicht scans doop
 
Paginanummer
 
De doopinschrijving van Geertje (en haar zusje) vindt u op pagina 25.
 
Doopinschrijving
 
 

(Onder)trouwinschrijving

De werkwijze voor het vinden van een (onder)trouwinschrijving is hetzelfde als voor het vinden van een doopinschrijving. Ga daarvoor naar de districtsklappers van de (onder)trouwregisters en volg de stappen, die beschreven staan onder doopinschrijving.

In de districtsklappers kunt u de vermelding ‘o’ van ondertrouw afkondiging en ‘G’ van gaarder(boek)
tegenkomen. Een gaarderboek is het register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven; een kerkelijk kasboek. De inschrijvingen in het gaarderboek kunt u vinden via de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland door te kiezen voor de link, die achter de betreffende plaatsnaam is aangegeven in de kolom ‘Gaarders’. Voor de ondertrouw- en trouwregisters kiest u voor de link, die achter de betreffende plaatsnaam is aangegeven in de kolom ‘DTB’.

 
Ondertrouw en gaarder
 
Tevens kunt u zowel de vermelding van een inschrijving in het gaarderboek als in het trouwboek tegenkomen, zoals in het geval van Hendrik Cremer.
 
DTB Cremer
 
De inschrijving van Hendrik Cremer in het trouwboek van Heukelom.
 
Huwelijk Hendrik Cremers
 
De inschrijving van Hendrik Cremer in het gaarderboek van Heukelom met vermelding van de kosten. In dit geval Pro Deo.
 
Huwelijksinschrijving Gaarderboek
 
 

Begraafinschrijving

Met uitzondering van Rijswijk (1560-1812) en Voorburg (1718-1811), zijn er geen namenklappers betreffende begraafinschrijvingen. Via de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland kunt u bij een plaats opzoeken welke begraaf- of gaarderregisters beschikbaar zijn. Volg de hierboven beschreven stappen.
 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
Alle afbeeldingen zijn afkomstig van het Nationaal Archief.