Klakkeloos kopiëren

6 mei 2019 at 18:30

 
Als voorstander van het openbaar toegankelijk maken van digitale bronnen ten behoeve van genealogisch onderzoek, stel ik de informatie op deze website ‘Uit de oude Koektrommel’ voor een ieder beschikbaar. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Op deze manier heb ik voor eigen onderzoek de bronnen binnen handbereik en u kunt er desgewenst van ‘meeprofiteren’.

Toch zijn er een aantal zaken, die ik u als bezoeker of gebruiker van deze website tot nadenken wil voorleggen. Het elders plaatsen van een link naar deze website of betreffende een onderwerp op deze website is een ‘fluitje van een cent’. Het uitzoeken van links en onderwerpen zeer zeker niet. Gedegen onderzoek kost tijd. Elke link op deze website wordt vóór het plaatsen uitgezocht, uitgeprobeerd en voorzien van de juiste informatie. Wellicht kunt u zich voorstellen, dat al deze links, die bij een onder het menu te vinden onderwerp horen, niet in een middagje spitten zijn samengesteld.
Met regelmaat zie ik in genealogische of ‘allerlei links’ Facebookgroepen en -pagina’s vaak ter opvulling van berichten een link naar een onderwerp op deze website voorbijkomen. Dagen, weken of soms maanden werk aan uit- en onderzoeken wordt op deze manier toch echt wel op een presenteerblaadje aangeboden. Betreft het een link als mogelijk antwoord op een gestelde vraag? Ga gerust uw gang! Gebruikt u een link ter eigener voordeel en gewin van leden? Denk daar eerst eens over na, voordat u klakkeloos de URL gaat kopiëren en plakken! Dergelijke ‘promotie’ van deze website acht ik niet wenselijk en heeft voor mij als webbeheerder enkel financiële nadelen met betrekking tot het dataverkeer, waardoor de voortzetting van deze website zonder gebruik van ongewenste reclame in het geding komt. Bovendien is de kans aanwezig, dat bij het op Facebook publiceren van een link naar deze website of een onderdeel ervan, het auteursrecht wordt geschonden.

Zo nu en dan schrijf ik een artikel over een familielid. Indien ik daar in eigen archief over beschik, wordt er tevens een van een logo voorziene foto van de persoon in kwestie onder copyright bij geplaatst. Het is volstrekt begrijpelijk, dat een dergelijke foto voor eigen gebruik wordt opgeslagen of, al dan niet bewerkt, op eigen risico gepubliceerd wordt in een stamboom. Op zich vind ik dat, ondanks het mij toebehorende en in de disclaimer vermelde intellectuele eigendom, mits geplaatst vanuit een niet-commercieel oogpunt onder vermelding van de juiste gegevens en bron, niet een groot probleem. Ik zou dit willen betitelen als een ‘ingecalculeerd risico’.
Echter, het wordt een kwalijke zaak, indien de foto en de daarbij behorende informatie, of juist het gebrek daaraan, een eigen leven op internet gaat leiden. Daarvoor is degene, die zonder mijn toestemming als auteursrechthebbende de foto vanaf deze website elders meent te kunnen en moeten publiceren, geheel zelf verantwoordelijk. Denkt u daarbij aan de eventuele juridische consequenties, die een dergelijke publicatie met zich mee kan brengen. Dit kan eenvoudig worden voorkomen door contact op te nemen via het contactformulier.

Als voorbeeld van respectloos omgaan met eigendomsrechten en persoonsgegevens geef ik u het volgende. Mijn Bennekomse betovergrootmoeder Louise Jansen krijgt, ‘voor de grap’ de naam Fransien de Leeuw uit de Achterstraat in Vianen 1905 toebedeeld. Daarbij wordt de afbeelding gelukkig wel voorzien van een specifieke bronvermelding, zeg ik cynisch, en de ‘tekst erbij’, waarschijnlijk doelend op het logo, als ‘geweldig toch!’ bevonden. Blijkbaar is er op geen enkel moment bij de plaatster, een lezer(es) of de verantwoordelijke beheerder van de Facebookgroep een belletje gaan rinkelen…

 

Grootmoe Wies FB

Louise Jansen uit Bennekom, of zoals besloten Fransien de Leeuw uit Vianen…
Bron: Openbare Facebookgroep Oud Vianen.

 
Een ander voorbeeld van het negeren van eigendomsrecht. De plaatster heeft gemeend de gehele tekst, inclusief plaatsingsdatum en -tijd alsmede de bij de begeleidende foto’s behorende onderschriften, te kunnen en moeten kopiëren van deze website om het in ongewijzigde vorm zonder bijbehorende bronvermeldingen of schriftelijke toestemming te publiceren. Ik vraag mij toch werkelijk af of sommige beheerders wel op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, die het beheren van een Facebookgroep of -pagina met zich meebrengt…

 

Maritje FB

Het verhaal van Maritje de gifmengster.
Bron: Openbare Facebookgroep Historie van de Gemeente Ede in Beeld


 
Maritje FB 1

De gehele tekst is gekopieerd en ongewijzigd gepubliceerd, inclusief de plaatsingsdatum en -tijd alsmede de bij de begeleidende foto’s behorende onderschriften.
Bron: Openbare Facebookgroep Historie van de Gemeente Ede in Beeld


 
 
Tanja van den Berg
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
 
 

Deel het Uit de oude Koektrommel bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Buffer this page
Buffer
Share on Tumblr
Tumblr
Tags: