Klakkeloos kopiëren

4 maart 2019 at 18:30

 
Als voorstander van het openbaar toegankelijk maken van digitale bronnen ten behoeve van genealogisch onderzoek, stel ik de informatie op deze website ‘Uit de oude Koektrommel’ voor een ieder beschikbaar. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Op deze manier heb ik voor eigen onderzoek de bronnen binnen handbereik en u kunt er desgewenst van ‘meeprofiteren’.

Toch zijn er een aantal zaken, die ik u als bezoeker of gebruiker van deze website tot nadenken wil voorleggen. Het elders plaatsen van een link naar deze website of betreffende een onderwerp op deze website is een ‘fluitje van een cent’. Het uitzoeken van links en onderwerpen zeer zeker niet. Gedegen onderzoek kost tijd. Elke link op deze website wordt vóór het plaatsen uitgezocht, uitgeprobeerd en voorzien van de juiste informatie. Wellicht kunt u zich voorstellen, dat al deze links, die bij een onder het menu te vinden onderwerp horen, niet in een middagje spitten zijn samengesteld.
Met regelmaat zie ik in genealogische of ‘allerlei links’ Facebookgroepen en -pagina’s vaak ter opvulling van berichten een link naar een onderwerp op deze website voorbijkomen. Dagen, weken of soms maanden werk aan uit- en onderzoeken wordt op deze manier toch echt wel op een presenteerblaadje aangeboden. Betreft het een link als mogelijk antwoord op een gestelde vraag? Ga gerust uw gang! Gebruikt u een link ter eigener voordeel en gewin van leden? Denk daar eerst eens over na, voordat u klakkeloos de URL gaat kopiëren en plakken! Dergelijke ‘promotie’ van deze website heeft voor mij als webbeheerder enkel financiële nadelen met betrekking tot het dataverkeer, waardoor de voortzetting van deze website zonder gebruik van ongewenste reclame in het geding komt. Bovendien is de kans aanwezig, dat bij het op Facebook publiceren van een link naar deze website of een onderdeel ervan, het auteursrecht wordt geschonden.

Zo nu en dan schrijf ik een artikel over een familielid. Indien ik daar in eigen archief over beschik, wordt er tevens een van een logo voorziene foto van de persoon in kwestie onder copyright bij geplaatst. Het is volstrekt begrijpelijk, dat een dergelijke foto voor eigen gebruik wordt opgeslagen of, al dan niet bewerkt, op eigen risico gepubliceerd wordt in een stamboom. Op zich vind ik dat, ondanks het mij toebehorende en in de disclaimer vermelde intellectueel eigendom, mits geplaatst vanuit een niet-commercieel oogpunt onder vermelding van de juiste gegevens en bron, niet een groot probleem. Ik zou dit willen betitelen als een ‘ingecalculeerd risico’.
Echter, het wordt een kwalijke zaak, indien de foto en de daarbij behorende informatie, of juist het gebrek daaraan, een eigen leven op internet gaat leiden. Daarvoor is degene, die zonder mijn toestemming als auteursrechthebbende de foto vanaf deze website elders meent te kunnen en moeten publiceren, geheel zelf verantwoordelijk. Denkt u daarbij aan de eventuele juridische consequenties, die een dergelijke publicatie met zich mee kan brengen. Dit kan eenvoudig worden voorkomen door contact op te nemen via het contactformulier.

Als voorbeeld van respectloos omgaan met eigendomsrechten en persoonsgegevens geef ik u het volgende. Mijn Bennekomse betovergrootmoeder Louise Jansen krijgt, ‘voor de grap’ de naam Fransien de Leeuw uit de Achterstraat 1905 toebedeeld. ‘Fransien’ wordt bovendien gekoppeld aan een plaats waar zij waarschijnlijk nooit in haar leven is geweest. Daarbij wordt de afbeelding gelukkig wel voorzien van een specifieke bronvermelding, zeg ik cynisch, en de ‘tekst erbij’, waarschijnlijk doelend op het logo, als ‘geweldig toch!’ bevonden.
De beheerder van de Facebookgroep kon echter weinig begrip opbrengen voor mijn vriendelijke verzoek de gepubliceerde foto te verwijderen. Bijzonder ook dat het (verzonnen) jaartal 1905 bij benadering klakkeloos is overgenomen. Zijn bericht in de groep kon in ieder geval veel bijval vinden en naast totale onbegrip voor mijn verzoek wist men onder andere te vermelden dat ‘foto’s voor 1900 vrijelijk gepubliceerd mogen worden’, ‘foto’s na vijftig jaar publiek eigendom worden’ en ‘het intellectueel eigendom verjaard zou zijn’. Tja…

 

Louise Jansen uit Bennekom, of zoals besloten Fransien de Leeuw…


 

De weinig begripvolle reactie van de beheerder.


 

Mededeling van de beheerder.

 
Een ander voorbeeld van het negeren van eigendomsrecht. Een lid van een plaatselijke Facebookgroep heeft gemeend de gehele tekst, inclusief plaatsingsdatum en -tijd alsmede de bij de begeleidende foto’s behorende onderschriften, te kunnen en moeten kopiëren van deze website om het in ongewijzigde vorm zonder bijbehorende bronvermeldingen of schriftelijke toestemming te publiceren.
De beheerder van de groep heeft netjes geantwoord op mijn verzoek het bericht te verwijderen, hetgeen inmiddels is gedaan. Zo kan het dus ook. Wel ben ik van mening, dat er in veel gevallen meer controle mag komen vanuit de beheerders van een Facebookgroep of -pagina op wat er geplaatst wordt door leden. Het beheren brengt immers ook verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee.

 

Het verhaal van Maritje de gifmengster.


 
Maritje FB 1

De gehele tekst is gekopieerd en ongewijzigd gepubliceerd, inclusief de plaatsingsdatum en -tijd alsmede de bij de begeleidende foto’s behorende onderschriften.


 
 
Tanja van den Berg
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
 
 

Deel het Uit de oude Koektrommel bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Buffer this page
Buffer
Share on Tumblr
Tumblr
Tags: